19-02-08

Victor Hissel versus Belgische Staat


Victor Hissel - Operatie 'Koala': Waarom loog de Belgische Staat over de operatie Koala ?

art_large_300960CavasSchadwald.fetch-3


Ik las dat Victor Hissel, die advocaat was van de ouders van de vermoorde meisjes Julie en Melissa, van het 'bezit van kinderporno' wordt beschuldigd (zie een copie van het artikel in De Morgen in bijlage).
Victor Hissel wordt zelfs in verband gebracht met de internationale Operatie 'Koala' waarmee de Belgische justitie haar door de zaak Dutroux geschonden blazoen wil oppoetsen.

Om te beginnen, wil ik het volgende kwijt over de operatie Koala: Toen de operatie Koala bekend werd gemaakt en men zei dat de Brugse pedofiel Pascal Taveirne aan de basis lag van de wereldwijde Interpol-Europol-operatie, schreven de Vlaamse kranten dat het 'dank zij het snelle en efficiënte werk van de Belgische politie en justitie was dat Taveirne kon gevat worden en erger kon worden voorkomen'. Zij vergaten er echter aan toe te voegen dat Pascal Taveirne reeds in 2002 werd opgepakt. Dat gebeurde bij de Interpol-operatie Hamlet in Denemarken. Taveirne werd toen aangehouden wegens de handel in filmpjes waarop ondermeer te zien was hoe hij zijn eigen dochtertjes verkrachtte. Taveirne bleef echter om één of andere reden uit de klauwen van de Belgische justitie en vier jaar later (in 2006 namelijk) werd hij plotseling opnieuw opgepakt. Dat gebeurde tijdens de operatie Koala in Australië. Hij bleek nog altijd handel te drijven in zijn videofilmpjes. Dat roept toch enkele vragen op over de werkwijze van de Belgische justitie waarvan iederéén tot hiertoe geloofde dat zij uit de fouten van het Dutroux-tijdperk ernstige lessen had getrokken.

Verder zie ik geen enkel verband tussen een Pascal Taveirne die zijn eigen kinderen verkrachtte en een Victor Hissel die zich zijn hele leven lang al voor de ouders van de verdwenen en vermoorde kinderen inzet.
Victor Hissel werkte ook rond Gevrije Cavas, het zesjarige jongetje uit Sint-Jans-Molenbeek dat in februari 1985 verdween en nooit werd teruggevonden. De zaak werd pas aan de onderzoeksrechter overgemaakt in 1997, na de ophef rond de zaak Dutroux.
Op 8.12.2006 liet Victor Hissel weten dat de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de Belgische staat had veroordeeld tot het storten van een schadevergoeding aan de familieleden van Gevrije Cavas. De rechtbank oordeelde namelijk dat er nalatigheden waren in het onderzoek naar de verdwijning van deze zesjarige jongen.
De Belgische staat moest 5.000 euro storten aan elk van de ouders en tussen 400 en 1.250 euro aan elk van de dertien broers en zussen van Gevrije Cavas.
"Deze schadeloosstelling werd niet toegekend voor het verlies van een kind en ook niet voor het ontbreken van de kans om de jongen nog terug te vinden, gezien het resultaat van het onderzoek nog altijd onzeker is. De schadeloosstelling werd toegekend voor de tekortkomingen in het onderzoek", aldus meester Hissel. "Het is een belangrijke beslissing op principieel vlak. Volgens mijn weten is het zelfs de eerste in die zin."
Het gerecht oordeelde dat de "straf van de ouders verzwaard werd omdat het onderzoek slecht gevoerd werd", aldus de advocaat.

Tegen de Belgische Staat loopt momenteel opnieuw een klacht met een eis tot schadevergoeding. Zij is afkomstig van Paul Marchal, vader van het door Marc Dutroux vermoorde Eefje. Paul Marchal had Victor Hissel als advocaat...
Het is dus niet onmogelijk dat dit een motief is geweest om Victor Hissel thans van het 'bezit van kinderporno' te beschuldigen. Door de tegenpartij van het 'bezit van kinderporno' te beschuldigen, draait men immers niet alleen de rollen om maar kan men ook voorkomen dat men nog meer schadevergoeding aan de ouders en familieleden van vermoorde en verdwenen kinderen moet betalen.

Voorts valt het mij op dat Victor Hissel in alle kranten als 'kinderpornobezitter' wordt genoemd terwijl de naam van Pascal Taveirne die vandaag als kinderverkrachter voor de correctionele rechtbank in Brugge moet verschijnen, alleen maar in enkel buitenlandse kranten weer te vinden is.

De beschuldiging van Victor Hissel is ook een goed middel om de aandacht van de zaak Taveirne waarin de Belgische justitie opnieuw faalde, af te leiden. Want iederéén spreekt nu over Victor Hissel terwijl Pascal Taveirne wordt vergeten. Door Victor Hissel aan de schandpaal te nagelen, hoopt men ook voorgoed te kunnen afrekenen met wat er nog rest van de Witte Beweging en met de advocaten die zich voor de slachtoffers van justitie inzetten.

Het is trouwens niet de eerste maal dat Victor Hissel wordt aangepakt. Volgens een BBC-bericht van 13 mei 1998 werd Victor Hissel destijds het slachtoffer van intimidaties en werd er druk op hem uitgeoefend om hem het zwijgen op te leggen. Toen Victor Hissel via de BBC bekendmaakte dat hij zich als advocaat van de vzw Julie en Melissa had teruggetrokken, organiseerde Gino Russo (vader van de vermoorde Melissa Russo) een manifestatie ten voordele van Victor Hissel en procureur Bourlet (zaak Dutroux).

De Belgische justitie werd gedurende de laatste jaren ook zwaar bekritiseerd door de manier waarop zij Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen oplegde en de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek in de doofpot stopte.
In tegenstelling tot de schreeuwerige aandacht voor de beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem en Victor Hissel, hadden de media het echter nooit over de -volgens het rapport van de federale politie- 88.539 slachtoffertjes in deze kinderpornozaak en ook de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters die nooit opgespoord en vervolgd werden, bleven tot nogtoe gespaard. Dat de gewezen justitieminister Laurette Onkelinx zelfs niet wilde antwoorden op de parlementaire vraag terzake van het Ecolo-parlementslid Zoé Genot en de kinderpornozaak Zandvoort een 'individueel dossier' noemde waarbij zij het proces tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven bedoelde, roept opnieuw ernstige vragen op over het Belgische justitiebeleid.

Zoals Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens terecht opmerkt, is het vreemd dat de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen inspecteur Georges Zicot zich in de kinderpornozaak Zandvoort mengde om een jeugdrechter te beschermen waarnaar de Turnhoutse procureur Herman Janssen (die inmiddels werd bevorderd) een 'onderzoek' beloofde. Jan Boeykens merkt terecht op dat de justitie en media met geen woord over zedenfeiten van de Herentalse Sp.a-politicus Victor V. reppen waarover zo'n 30 processen-verbaals bestaan. De Morkhoven-voorzitter maakte in oktober 2006 een copie van de lijst met de processen-verbaals waarin de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen in het kort worden beschreven, aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen over. Omdat het stil blijft rond deze zaak is Jan Boeykens nu van plan om, onder andere, een brief naar justitieminister Van Deurzen te schrijven waarin hij zal vragen waarom al deze zaken in de doofpot moeten verdwijnen terwijl de Belgische Staat en Child Focus zich toch als fervente kinderpornobestrijders opwerpen.

Ik wil tenslotte nog iets aanhalen dat misschien niets met de hele zaak te maken heeft maar toch opmerkelijk kan genoemd worden.
Volgens de vzw Werkgroep Morkhoven heeft zij de laatste dagen weer met serieuse internetproblemen te maken gehad.
Vandaag vernam ik dan dat Victor Hissel van het 'bezit van kinderporno' verdacht wordt en dat er een verband is met de operatie Koala en de Brugse pedofiel Pascal Taveirne.
Op 9.1.2008 meldde de vzw Werkgroep Morkhoven ook al dat zij zware internetproblemen had en ik schreef toen het volgende berichtje: 'Het is merkwaardig dat er gisteren en juist op het moment dat al het internetverkeer van de vzw Werkgroep Morkhoven werd geblokkeerd, een artikeltje over de genaamde Pascal Taveirne uit Brugge verscheen waarin beweerd werd dat deze 'niets met een pedofielennetwerk te maken heeft'. Enkele weken geleden publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven en een paar buitenlandse kranten een reeks artikels over Pascal Taveirne. Pascal Taveirne onderhield jarenlang contacten met andere pedofielen waaraan hij zijn videos met de verkrachting van zijn dochtertjes verkocht. Hij werd destijds tijdens de operatie Hamlet aangehouden maar justitie liet hem terug vrij zodat hij zijn praktijken kon verderzetten. Het is nu afwachten wat de speciale diensten waarvan de mannen die Marcel anoniem belden ongetwijfeld deel uitmaken, de volgende dagen zullen ondernemen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te houden. Het is ook afwachten hoeveel anonieme dreigtelefoons Marcel Vervloesem nog zal krijgen.' - Einde citaat.


Advocaat Julie en Melissa beschuldigd van bezit kinderporno

De Luikse advocaat Victor Hissel is in verdenking gesteld van het bezit van kinderporno. Dat is vandaag vernomen van het parket van Luik, dat zo een bericht van de RTBF Radio bevestigt. Hissel zelf ontkent.

De advocaat kreeg donderdag speurders over de vloer. Die vonden bij de huiszoeking kinderporno. Mr. Hissel werd verhoord en in verdenking gesteld. Het onderzoek moet uitwijzen of de advocaat ook kinderporno verspreidde, aldus het parket.

Mr. Hissel verdedigde de families Russo en Lejeune en de Witte Comités na de uitbraak van de zaak Dutroux in 1996. Hij was ook een tijdje de advocaat van de familie Marchal. Hij vertegenwoordigt de families nu niet meer.

Victor Hissel ontkent vandaag dat hij in verdenking is gesteld van het bezit van kinderporno. Hij wilde vanochtend in de gangen van het Luikse justitiepaleis enkel zeggen dat hij de feiten die hem ten laste worden gelegd analyseert, maar dat er geen enkele inbreuk valt te bekennen. Hij blijft intussen volhouden dat hij niet in verdenking is gesteld.

De inverdenkingstelling van Hissel is een uitloper van de internationale Operatie Koala. Dat Australisch onderzoek leidde eerder tot de arrestatie van een Bruggeling. Die maakte beelden van expliciete seksscènes met zijn eigen dochters. De man moet voor de correctionele rechtbank van Brugge verschijnen. Er werd 10 jaar cel tegen hem gevorderd. Het vonnis valt dinsdag.

In het onderzoek van Europol en Eurojust is sprake van 2.500 klanten van het netwerk. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek is moeilijk denkbaar dat iemand per toeval kinderporno in zijn bezit krijgt.

Mr. Hissel verdedigde in de jaren '90 ook Jean-Pierre Malmendier, wiens dochter Corine en haar vriendje in 1992 vermoord werden door twee mannen. Malmendier richtte de vzw Marc & Corine op die de families Lejeune en Russo steunden. Hij is verbaasd over de zaak. "Ik heb geen uitleg. In die tijd was Hissel een vurige pleiter tegen kinderporno."

Ook Jean-Denis Lejeune, de vader van het vermoorde meisje Julie, is erg verrast. "Deze zaak laat me niet onbewogen", verklaart Lejeune. "Ik ben compleet verrast." Lejeune maant evenwel aan tot voorzichtigheid. "Het gaat slechts om een beschuldiging", zegt hij. "Er moet onderzocht worden waarom die beelden op zijn computer stonden. Als het voor eigen gebruik of voor verspreiding was, is dat zeer ernstig." De vader van Julie heeft sinds 2002 geen contact meer gehad met de advocaat.

Op het bezit van kinderporno staat een maximum celstraf van één jaar. (belga/jv/sps)

Lees ook: Lelièvre krijgt 6 maanden cel wegens druggebruik
Lees ook: 42 huiszoekingen in kinderpornozaak
Lees ook: Familie van Eefje eist 350.000 euro van staat
Lees ook: ''Dutroux verzon verhaal over dood Julie en Melissa''

De Morgen, 18.2.2008

- http://groups.msn.com/RadioCentraalNieuws/general.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=4950&LastModified=4675601269233371007
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/
- http://www.observatoirecitoyen.be/article.php3?id_article=611

Foto's: Victor Hissel, Gevrije Cavas, Manuel Schadwald (de Duitse jongen waarnaar RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven een intens onderzoek voerden maar die zoals Gevrije Cavas en Ken Heirman nooit werd weergevonden)

11:37 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

18-02-08

Justitie: Proces Marcel Vervloesem


Proces Marcel Vervloesem: Komt er dan toch nog een juridische oplossing ?

marcel47b258cb-0f0d-4286-8e7d-83562d4649fc


Brussel, 18.2.2008 - De internetproblemen van de vzw Werkgroep Morkhoven die dagenlang duurden, lijken voorlopig van de baan te zijn.

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem kreeg ook opnieuw een telefoon van één van de onbekenden die hem de voorbije weken gebeld heeft. De man had nu blijkbaar de moeite genomen om het gerechtelijk dossier ernstig te bestuderen en was nu zo eerlijk om bepaalde fouten toe te geven.

Hij merkte ondermeer het volgende op:
- Als er bepaalde magistraten hun boekje te buiten zouden hebben gegaan, dan betekent dat een schandvlek voor justitie en een blaam ten opzichte van de magistraten die wel correct werken.
- Het is jammer dat het hof van beroep te Antwerpen dergelijke uitspraak heeft gedaan.
- Het klopt inderdaad dat er -zowel te Turnhout als te Antwerpen- bepaalde dossiers en dossierstukken uit uw dossier werden gehouden en dat er een dossier was verdwenen. Zelfs indien er maar één dossier of dossierstuk was verdwenen, dan had men daarbij stil moeten blijven staan.
- Het is onbegrijpelijk dat je 10 jaar lang voor het bezit van de cd-roms Zandvoort bent vervolgd terwijl de rijkswacht van Geel toch duidelijk was in haar verklaring.
- Het zal wel moeilijk zijn om uw vertrouwen terug te winnen na wat je hebt meegemaakt.
- Uw zaak zorgt voor heel wat beroering binnen onze kringen. Er zijn heel wat onbeantwoorde vragen in uw dossier. Er zijn talrijke tegenstrijdigheden. Dan zijn er nog de medische attesten waarmee geen rekening werd gehouden. Men had door medische experts moeten laten uitzoeken of je inderdaad wel medisch bekwaam was om iemand te verkrachten. Uw rechten zijn inderdaad voor een deel beknot.
- Ze zullen het moeilijk hebben om uw zaak recht te trekken.
- De houding van uw halfbroer roept vragen op.
- Ook de zaak Cuylaerts roept vragen op.
- In de zaak van Mevrouw Dormans hebt u inderdaad heel wat werk verricht.
- Ik heb een sterk vermoeden dat zij (de rechters) hun dossier niet gekend hebben.
- Uw kritiek over de behandeling van uw zaak voor het hof van beroep te Antwerpen is deels terecht. Uw advocaten hadden voldoende tijd moeten krijgen om u te verdedigen. Dat de rechter hen aanvankelijk maar één uurtje wilde geven, vind ik onbegrijpelijk. Dergelijke werkwijze doet de geloofwaardigheid van het hof geen goed. Het geeft de indruk dat men andere belangen dient.
- Indien ik de bevoegdheid zou hebben, zou ik het proces laten herstarten.
- Na de zaak Dutroux ontstond er een bepaalde tendens die niet goed is voor justitie.
- Ik heb toch een zekere bewondering voor uw acties want, niettegenstaande alles, ben je toch kalm en rustig gebleven. Blijf doorzetten.
- Ook voor ons is het soms moeilijk.
- Het hof van cassatie zal, normaal gezien, nagaan wat de strafrechter gedaan en gelaten heeft.
- De verklaring van de rechtbank dat er 'nergens afspraken werden gemaakt tussen de zogenoemde slachtoffers' wordt door bepaalde dossierstukken inderdaad tegengesproken.
- Men heeft van bepaalde slachtoffers misschien onvoldoende afstand genomen. Men had voorzichtiger moeten zijn.
- Ik begrijp niet waarom het hof de verklaringen en vaststellingen van bepaalde politiebeambten en experten (expert-geneesheren, polygrafen,) zonder kennis van zaken naast zich heeft neergelegd en die mensen ongeloofwaardig achtte.
- Men is te ver gegaan. Men had zich op de inhoud van het dossier moeten richten in plaats van u als zwaar zieke persoon zomaar tot vier jaar effectieve gevangenisstraf te veroordelen.
- Het valt mij op dat advocaat-generaal Tack zich voor de zitting van 5.2.2008 heeft laten vervangen. Durfde hij zijn verantwoordelijkheid niet op te nemen ?
- Het is onbegrijpelijk dat het hof de resultaten van het onderzoek dat de Hoge Raad voor de Justitie naar aanleiding van uw klachten voerde, niet afgewacht heeft. Men is zijn boekje werkelijk te buiten gegaan door op de eerste plaats de eigen collega's te willen beschermen.
- Niet iederéén bij justitie is gelukkig met wat er in uw zaak is voorgevallen.

Tot zover de verklaringen van de onbekende man die waarschijnlijk eerst uitsluitend is voortgegaan op de geprefabriceerde artikels in de rioolpers maar die er tenslotte toch toe kwam om het dossier eens aandachtig te bestuderen.

Ongetwijfeld zijn er hooggeplaatste magistraten die dezelfde moed durven opbrengen en die van justitie opnieuw een instituut hopen te maken dat ten dienste staat van de gewone burger.

http://www.gva.be/nieuwsxtra/experts/johndewit/artikel.asp?art={F59A1407-5549-4689-9143-08376AE51458}

Foto's: 1) Marcel Vervloesem: 'spreekverbod met de pers' 2) De Antwerpse strafrechter Walter De Smedt die van rechtbankvoorzitter Yvo Moyersoen het verbod kreeg om nog met de pers te praten. Dat kwam door zijn interview met Gazet van Antwerpen dat gesteund was op een samenvatting van een boek dat hij in voorbereiding heeft.

18:59 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

17-02-08

Justitie: Ook rechters krijgen spreekverbod met de pers


marcel47b258cb-0f0d-4286-8e7d-83562d4649fc


Zoals we reeds schreven, ondervindt de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende de laatste weken opnieuw heel wat Internetproblemen.
De problemen houden verband met het proces rond Morkhoven-activist Marcel Vervloesem waarin serieus geknoeid werd en waarin heel wat slachtoffers van justitie zich ongetwijfeld zullen weervinden.

Op 15 en 16.1.2008 (twee weken voor de uitspraak door het hof van beroep in Antwerpen) werd Marcel Vervloesem reeds herhaaldelijk opgebeld door 2 onbekende mannen en een vrouw die zijn strafdossier blijkbaar tot in de puntjes kenden. Men had het over de dossiers en dossierstukken die uit zijn strafdossier zijn verdwenen en er werd gepolst welke stappen hij terzake zou ondernemen.
Marcel Vervloesem werd aangemaand om met zijn acties te stoppen. Men intimideerde en bedreigde hem.
De telefoons doen terugdenken aan de maandenlange telefoonproblemen en dreigtelefoons die de vermoorde RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens tot vlak voor haar dood had.  Ook zij werd telkens door onbekenden opgebeld.
Ongeveer drie maanden voor haar dood werd Gina Bernaer in opdracht van een procureur-generaal nog verhoord over de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar zij met Marcel Vervloesem speurde. Zij ervaarde de drie urende ondervraging als 'uiterst intimiderend' en 'bedreigend'.   Nadat zij was vermoord, bleek de interesse van de gerechtelijke autoriteiten voor het dossier Manuel Schadwald te zijn verdwenen.

Op 15.2.2008 werd Marcel Vervloesem weer eens door een man uit gerechtelijke middens opgebeld. Er werden opnieuw intimiderende en bedreigende opmerkingen gemaakt. Marcel Vervloesem kreeg opnieuw de raad om zijn activiteiten stop te zetten en zich bij het vonnis van het hof van beroep in Antwerpen en de vier jaar effectieve gevangenisstraf neer te leggen.

De man die onbekend wenste te blijven, wist ondermeer het volgende te vertellen:
'U weet toch dat de beslissing van het hof van beroep te Antwerpen kan aangevochten worden ? Welke stappen denkt u binnen termijn te zullen ondernemen ?  Ik heb uw advocaat Raf Jespers proberen te bellen maar die was niet bereikbaar. Wat zijn jullie van plan ? Maar u bent toch nog vrij ? Ge moogt de rechter dankbaar zijn dat hij u niet direct heeft laten aanhouden ! U weet toch dat iemand die veroordeeld wordt tot effectieve gevangenisstraf ter zitting kan aangehouden worden ? Dat is geen misbruik. Dat is het recht van het hof. Gaat ge u tegen de rechterlijke macht keren ? Wat denkt ge te winnen ? Die verdwenen stukken hebt ge toch ook ? Als ge een klacht indient tegen een magistraat, dan moet ge bewijzen hebben hé ! Voor die cd-roms Zandvoort bent u toch vrijgesproken ?

Intussen wacht de vzw Werkgroep Morkhoven nog altijd geduldig het gerechtelijk onderzoek af naar de zedenfeiten die het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. met kinderen en minderjarigen pleegde.
Victor V. die door de gerechtelijke pers 10 jaar lang als een 'slachtoffer' van Marcel Vervloesem werd opgevoerd is in werkelijkheid immers de pedofiel die de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde.

Op 24 oktober 2006 overhandigde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een copie van een lijst met 30 processen-verbaals aan de directiesecretaresse van procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen.
In deze processen-verbaals staan namelijk de zedenfeiten van Victor V. met kinderen en minderjarigen beschreven.

Het blijft echter doodstil rond deze zaak en men krijgt de indruk dat justitie haar kroongetuige in de klachten tegen Marcel Vervloesem ten allen koste wil beschermen. De Hoge Raad voor de Justitie werd van de feiten op de hoogte gebracht.

Het blijft ook doodstil rond de dagvaarding die Marcel Vervloesem nu bijna meer dan een jaar geleden ten opzichte van de genaamde Eddy B. bij de procureur des konings te Turnhout liet betekenen.
Eddy B. was zowat de rechterarm van Victor V. in de klachten tegen Marcel Vervloesem. Ook in deze werd de Hoge Raad voor de Justitie gecontacteerd.

Het proces tegen Marcel Vervloesem dat op de eerste plaats bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, geeft aan hoe erg het met het Belgische rechtssysteem gesteld is.
Doordat de werking van justitie in België door niemand geëvalueerd of gecontroleerd wordt, treft men er thans toestanden aan die men eerder in zware criminele milieus of bepaalde Oostbloklanden zou verwachten.
Niet alleen actievoerders krijgen tegenwoordig een spreekverbod met de pers opgelegd. Ook de Antwerpse strafrechter Walter De Smedt kreeg van rechtbankvoorzitter Yvo Moyersoen het verbod om nog met de pers te praten. Alhoewel er, officieel gezien, in België nog altijd een scheiding der machten bestaat, kan justitie iedere Belgische burger dus een spreekverbod met de pers opleggen. Het is op die manier dat de zogenoemde persvrijheid langzaam aan banden wordt gelegd.

http://www.gva.be/nieuwsxtra/experts/johndewit/artikel.asp?art={F59A1407-5549-4689-9143-08376AE51458}

Copie: Antwerpen.spirit, antwerps.pershuis, redactie.volkskrant.nl, redactie.antwerpenapart, redactie.nu.nl, redactie.hln, min.grouwels, anja.hermans.e-gov.be, redactie.bndestem.nl, anne-marie.lizin, redactie.parool.nl, tekeertegendeisoleer, redactie.elsevier.nl, redactie.rtv, redactie.belga, redactie.gazetvanturnhout, redactie.telegraaf.nl, antwerpen.s-p-a, rene.coppens.vldbrussel, linksprotest.nl, vlaamsparlement, redactie.trouw.nl,

19:41 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-02-08

Marcel Vervloesem ten onrechte veroordeeld

 

Liga voor de Mensenrechten: 'Hof van Beroep in Antwerpen doet zijn huiswerk altijd goed'

AD242B82-F5B8-4B82-876C-A0CAA6D1F3A7


'Ik weet dat het hof van beroep in Antwerpen zijn huiswerk altijd goed doet en altijd blijk geeft van een grote onafhankelijkheid', zei Jos Vander Velpen, voorzitter van de Belgische Liga voor Mensenrechten, op 7.2.2008 naar aanleiding van de vrijspraak van de zeven leden van het DHKP-C.

Dat Jos Vander Velpen gelukkig is met de uitspraak en het hof van beroep in Antwerpen met complimentjes overlaadt, is zijn zaak. 'Vrienden zijn er nu éénmaal om elkaar te helpen', zegt een Vlaams spreekwoord.

De vzw Werkgroep Morkhoven heeft echter wel problemen met het feit dat de Liga voor Mensenrechten nooit geen aandacht besteedde aan het proces tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven waarin de rechten van de verdediging voortdurend werden geschonden en waarin het hof van beroep in Antwerpen haar huiswerk niet deed.

Zo moest advocaat-generaal Marc Tack ter zitting van 15.12.2008 toegeven dat het dossier betreffende het kinderpornomateriaal dat door de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis werd overhandigd en via de voormalige justitieminister Tony Van Parys (CD&V) aan de procureur-generaal te Antwerpen werd overgemaakt, 'verdwenen' was.
Omdat er nog tal van andere dossiertjes en dossierstukken achtergehouden of verdwenen waren, diende Marcel Vervloesem ondermeer een klacht in bij de Hoge Raad voor de Justitie die de zaak beloofde te onderzoeken. Het hof van beroep in Antwerpen besloot het resultaat van dat onderzoek echter niet af te wachten en veroordeelde Marcel Vervloesem op 5.2.2008 op basis van een onvolledig dossier.
Ook op een ander gebied deed het hof van beroep in Antwerpen haar huiswerk niet. Zij oordeelde Marcel Vervloesem bijvoorbeeld schuldig aan de 'verkrachting van minderjarigen in de periode van 2003 tot 2005' maar stelde geen expert aan om na te gaan of de medische verslagen die aantoonden dat Marcel Vervloesem impotent was in die periode, juist waren. Ook met de andere dossierstukken die door Mter Raf Jespers en Mter Dominique Defrance ter zitting van 15.12.2007 werden neergelegd, hield zij geen rekening.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

-----------------

Vier vrijspraken, drie straffen met uitstel voor leden DHKP-C

Het hof van beroep in Antwerpen heeft de zeven leden van het DHKP-C donderdag vrijgesproken voor het vormen van een criminele organisatie en terroristische groepering. Musa A., de voortvluchtige Fehriye Erdal en Kaya S. werden wel veroordeeld voor inbreuken op de wapenwet.
De eerste twee werden ook schuldig bevonden aan valsheid in geschriften.

Het hof veroordeelde Musa A. tot drie jaar cel met uitstel, Kaya S. tot 21 maanden cel met uitstel en Fehriye Erdal tot twee jaar cel met uitstel. De drie moeten ook 1.239 euro boete betalen. Sükriye A.O., Dursun K., Zerrin S. en Bahar K. werden over de hele lijn vrijgesproken. Het arrest werd op luid applaus onthaald.

Mensenrechtenliga blij met "belangrijke" uitspraak

De Liga voor Mensenrechten is erg blij met de uitspraak in de zaak DHKP-C. Voorzitter Jos Vander Velpen zegt dat het gaat om een erg belangrijke uitspraak en vraagt zich af of het geen tijd is dat er in het parlement reflectie komt over de terreurwetgeving.

"Ik ben niet echt verbaasd", reageert Vander Velpen. "Omdat ik weet dat het hof van beroep in Antwerpen zijn huiswerk altijd goed doet en altijd blijk geeft van een grote onafhankelijkheid, in dit geval tegenover het federaal parket".

"De uitspraak is heel belangrijk omdat er een duidelijke grens is getrokken tussen denken en doen", zegt Vander Velpen, die verwijst naar de terreurwetgeving. "De rechtbank heeft vooral belang gehecht aan het klassieke strafrecht en dus aan de daden van de verschillende figuren die terechtstonden en ik ben daar heel gelukkig mee".

De voorzitter van de Liga voor Mensenrechten zegt dat de uitspraak "de overkill van het federaal parket heeft afgewezen" en dit misschien aantoont dat er in het parlement reflectie nodig is over de terreurwetgeving en de antiterreurmaatregelen". Een aantal daarvan vormen volgens Vander Velpen een ernstige inperking van het grondrecht en de burgerlijke vrijheden.

"De rechtbank heeft buitengewone inspanningen gedaan om de grenzen nauwkeurig vast te leggen wat betreft de antiterreurwetgeving. Die grenzen zijn door het federaal parket duidelijk overschreden", besluit Jos Vander Velpen.

"Respecteer scheiding der machten"

De minister van Binnenlandse Zaken respecteert de scheiding der machten, luidt het op het kabinet van Patrick Dewael (Open VLD), naar aanleiding van de uitspraak in de zaak DHKP-C.

Het hof van beroep van Antwerpen sprak donderdag vier van de zeven DHKP-C-leden die er terecht stonden, vrij. Drie anderen kregen een straf met uitstel. Alle beklaagden werden vrijgesproken voor het vormen van een criminele organisatie en terroristische groepering.

"De minister respecteert de rechterlijke macht", luidt het op het kabinet van Dewael. De minister van Binnenlandse Zaken vroeg onlangs nog dat politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden zouden krijgen in de strijd tegen terreur. Dewael zei toen ook dat hij in het parlement het debat opnieuw wilde lanceren over het buiten de wet stellen van sommige organisaties zoals DHKP-C en Blood and Honour.

"Hof heeft zaak herleid tot wat ze is"

Veel gelukkige gezichten donderdag na de uitspraak van het arrest over de zeven leden van de extreemlinkse Turkse organisatie DHKP-C. "Recht is eindelijk geschied", klonk het bij de sympathisanten van de beklaagden.

Ook advocaat Jan Fermon van de verdediging was die mening toegedaan. "Het hof heeft de zaak herleid tot wat ze werkelijk is: het bezit van verboden wapens en valse papieren. Het federale parket heeft het dossier jarenlang opgeblazen om er een internationale terrorismezaak van te maken, maar daar heeft het hof nu eindelijk komaf mee gemaakt", aldus mr. Fermon.

Gazet van Antwerpen, 7.2.2008

- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=10&sa=N
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
- http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
- http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/

- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderen+isoleercellen+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+Temse+Madeira&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Werkgroep+Morkhoven+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Operatie+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+Hamlet+Europol&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=operatie+Koala+Europol&btnG=Zoeken&meta=

- http://www.droitfondamental.eu/
- http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

Foto: Jef Vermassen (rechts) overlegt met Jos Vander Velpen (links)

22:12 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

03-02-08

'Anti-terreur' wordt langzaam terreur


dewael_po_belgaMinisterraad keurt Nationaal Veiligheidsplan goed

BRUSSEL - De Ministerraad heeft het licht op groen gezet voor het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011. Dat plan legt de prioriteiten voor de politiediensten en het openbaar ministerie vast. Het bouwt grotendeels voort op het vorige plan. Cruciaal is dat politie en parketten een tandem vormen.

Car- en homejackings dalen in de rangorde van prioriteiten: dankzij de aanpak van de jongste jaren is deze vorm van autodiefstal onder controle, tijdelijk toch. Ook wapenzwendel krijgt een lagere prioriteit.

Geweld- en zedenmisdrijven daarentegen stijgen op het prioriteitenlijstje. ICT-criminaliteit duikt voor de eerste keer op en wordt meteen gerekend tot de 'maatschappijontwrichtende criminaliteit', net als georganiseerde misdaad, financiële criminaliteit, drugsproductie en -handel, afvalzwendel en terrorisme.

Terrorisme blijft volgens het veiligheidsplan 'de absolute prioriteit'. Daarnaast krijgen sommige misdrijven altijd voorrang, zoals moord, onrustwekkende verdwijningen, ernstige zedenfeiten en zware gewelddelicten.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael gaf nog mee dat hij in het kader van de begrotingsonderhandelingen extra middelen wil bekomen voor de aanwerving van 200 bijkomende politieambtenaren. Hij benadrukte ook dat criminaliteit geen statisch gegeven is en dat het plan dus altijd kan worden bijgestuurd. kld, fvh

De Standaard, 1 februari 2008


20060117-verhofstadt-bush-3De 'terreurdreiging' in België moest op de eerste plaats dienen om het Nationaal Veiligheidsplan en de nieuwe wetten en maatregelen die zogenaamd alleen bedoeld zijn om het 'terrorisme te bestrijden', er zonder protest door te krijgen

- 22.11.2007 - Het Laatste Nieuws: 'De federale procureur Johan Delmulle wenst meer terrorismespeurders en meer technische middelen'.

- 21.12.2007 - ANP: 'De Belgische interim-regering onder leiding van premier Guy Verhofstadt heeft vanochtend de eed afgelegd bij koning Albert van België. De regering treedt 194 dagen na de verkiezingen aan, na een half jaar vol crises en ruzies tussen Vlamingen en Walen.'

- 21.12.2007 - Regeringsverklaring interimregering Eerste Minister Guy Verhofstadt: 'Het is daarom tijd om vooruit te gaan. Tijd om het vertrouwen te herstellen. Wat we gaan doen, is werken rond een aantal goed omlijnde projecten. Beperkt in ambitie, maar daarom niet minder noodzakelijk. ... Ook het nationaal veiligheidsplan 2008-2011 zal onmiddellijk worden afgekondigd. Ik maak van dit punt ook gebruik om u meer inlichtingen te geven over de acties die vandaag zijn gevoerd in het kader van onze strijd tegen het terrorisme. Deze morgen vond een gerechtelijke actie plaats op diverse locaties, nadat kennis werd genomen van mogelijke plannen tot onstnapping van Trabelsi uit de gevangenis. Daarbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van wapens en geweld. Andere gewelddaden zijn echter niet uit te sluiten. Het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging beschikt over elementen die wijzen op de voorbereiding van een aanslag. In dat kader hebben de gerechtelijke autoriteiten geopteerd om over te gaan tot huiszoekingen. Daarnaast werd uit voorzorg ook een verhoogde waakzaamheid gevraagd aan de politiediensten op een aantal publieke plaatsen in Brussel. De situatie wordt op de voet gevolgd, om de maatregelen te kunnen bijsturen indien nodig. De actie vandaag is dan ook een teken dat de strijd tegen het terrorisme in België op een geïntegreerde en gecoördineerde manier wordt aangepakt, en dat de verschillende diensten waken over onze veiligheid.'

- 21.12.2007 De Morgen 13u00: Verhofstadt bevestigt terroristische dreiging - Het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD) beschikt over elementen dat er in ons land een terroristische aanslag wordt voorbereid. Daarom zijn de gerechtelijke autoriteiten meteen in actie geschoten en overgegaan tot huiszoekingen. Publieke plaatsen, vooral in Brussel, worden nu extra bewaakt. Dat heeft premier Guy Verhofstadt vrijdagmiddag verklaard. De eerste minister legde vanmiddag in de Wetstraat 16 een verklaring af naar aanleiding van de verijdelde ontsnappingspoging van Nizar Trabelsi. Dat gebeurde in aanwezigheid van de kersverse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken Jo Vandeurzen (CD&V) en Patrick Dewael (Open Vld). De situatie wordt naar verluidt op de voet gevolgd. Indien nodig worden de maatregelen bijgestuurd. De acties bewijzen volgens Verhofstadt in elk geval dat de strijd tegen het terrorisme op een geïntegreerde en gecoördineerde manier verloopt. "De verschillende veiligheidsdiensten waken over onze veiligheid", klonk het.'

- 22.12.2007 - Belga: 'De Verenigde Staten hebben hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen.'

- 22.12.2007 - Belga: 'De veertien verdachten die werden opgepakt omdat de federale politie en het federale parket voor terroristische acties vreesden, werden vrijgelaten maar het onderzoek naar de terreurdreiging in België wordt voortgezet.'

- 24.12.2007 - Belga: 'Niet alleen de verijdelde ontsnappingspoging van moslimextremist Nizar Trabelsi zorgde voor het terreuralarm. Het terreuralarm was ook het gevolg van een communiqué van Al Qaida, eind november 2007'.

- 24.12.2007 - Belga: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil dringend nieuwe wetten laten goedkeuren rond de strijd tegen terrorisme. De nieuwe wetgeving moet speurders toelaten om websites te hacken. De nieuwe wetten moeten, volgens de procureur-generaal, ook de bescherming van politiemensen inhouden aangezien de speurders of hun familie persoonlijk gevaar lopen wanneer terroristen hun gegevens kunnen achterhalen.'

- 24.12.2007 - Belga: 'PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil een gedetailleerd verslag van het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. "De evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging moeten door het Comité I onderzocht worden", aldus de senatrice.'

- 24.12.2007 - Belga: 'Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitspraak van Lizin "misplaatst".

- 26.12.2007 - Belga: 'Ook senator Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt een onderzoek naar het terreuralarm dat volgens hem een "kerstshow van de nieuwe interimregering" is. Volgens Dedecker hebben "mensen van de federale politie hem getipt dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk is geweest om de verdachten op te pakken terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Dedecker wijst naar een aantal toevalligheden zoals "het veiligheidsplan" van Dewael en de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois "naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme".

- 26.12.2007 - Belga: 'Het kabinet van Dewael noemt de uitlatingen van Dedecker grotesk en misplaatst. "Alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd. Dit is beledigend voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt".

- 27.12.2007 - journalist Georges Timmerman van de Vlaamse krant De Morgen: 'Lizin heeft met haar uithaal naar de "overdreven" terreurdreiging vooral de positie van de inlichtingendienst willen beschermen. De Staatsveiligheid heeft als gevolg van het politieoptreden een aantal van haar informanten in het jihadistische milieu verloren.'

- 27.12.2007 - Belga: 'Het stadspersoneel van Hoei heeft voor de verkiezingen van 10 juni 2007, verkiezingspamfletten voor PS-kandidate Anne-Marie Lizin, de burgemeester van Hoei, uitgedeeld. Dat heeft de RTBF vanavond in zijn journaal gemeld. Het uitdelen van de pamfletten is volgens bepaalde getuigen tijdens de werkuren gebeurd terwijl ze daar geen verlof voor hadden genomen. De RTBF heeft bewijzen maar wil die niet openbaar maken om haar bronnen te beschermen.'

- 29.12.2007 - Belga:' Trabelsi en zijn vriendin Nama hebben in een brief aan een krant laten weten dat er helemaal geen plannen bestonden om hem uit de gevangenis te bevrijden of om aanslagen te plegen in ons land.'

- 30.12.2007 - Belga: 'Het Brussels eindejaarsvuurwerk werd door de terreurdreiging afgelast. De verscherpte politiecontroles zullen zeker tot drie januari 2008 van kracht blijven. De Brusselse burgemeester Thielemans nam die beslissing na een coördinatievergadering op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

- 30.12.2007 - De Standaard, journalist Mark Eeckhaut: 'De angst voor terreur heeft de hoofdstad nu echt in de greep.'

- 31.12.2007 - De Morgen: "We hebben een stand van zaken opgemaakt, samen met het federaal parket en het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD). Het OCAD heeft zijn analyses verfijnd op basis van gerechtelijke informatie en informatie die het gekregen heeft van nationale en internationale correspondenten (Staatsveiligheid en buitenlandse inlichtingendiensten)", aldus Jaak Raes, directeur-generaal van het Crisiscentrum.

- 31.12.2007 - Belga: 'Er werden volgens afgetapte telefoons toch aanslagen gepland. De veertien moslimextremisten die op 21 december 2007 werden opgepakt en later weer vrijgelaten werden, hadden het in telefoongesprekken over een verkenning die ze zouden doen in de Brusselse metro. Ze zouden er kleine bommen in vuilbakken stoppen.'

- 31.12.2007 - ANP: Het Vlaamse dagblad Het Volk publiceert een berichtje van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) waarin staat dat een 'mogelijke aanslag in Nederland verijdeld werd'. In alle Nederlandse kranten staat hetzelfde ANP-berichtje onder de titel 'Mogelijke aanslag verijdeld door aanhoudingen'.

- 1.1.2008 - Het Nederlands Dagblad: 'Het is nog niet duidelijk wat de drie mannen die na een tip van de inlichtingendienst AIVD werden aangehouden, wilden uitvoeren. De AIVD sluit niet uit dat de verdachten op korte termijn een gewelddadige actie planden .'

- 2.1.2008 - Belga: 'Senator Josy Dubié (Ecolo), net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), wil een onafhankelijk organisme vragen om onderzoek te doen naar de werkelijkheid van de terroristische dreiging. Dubié wil vooral een onderzoek "over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden". Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect omdat "niemand de waarschuwingen van de instanties tenslotte nog zal geloven".

- 3.1.2008 - De Morgen: 'De politie rekruteert burgers in de strijd tegen de terreur. De rekruteringen van burgerpersoneel zijn ondertussen bezig. Vooral de Brusselse antiterreurcel zou met een chronisch personeelstekort kampen. De regering beloofde extra geld vrij te maken voor 103 nieuwe aanwervingen.'

- 3.1.2008 - Belga: 'Het verhoogd politietoezicht en andere maatregelen tegen de terreurdreiging in Brussel, blijven na een vergadering van het OCAD waaraan Premier Guy Verhofstadt, minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen deelnamen, voorlopig van kracht. Eric Van der Sypt van het federale parket wil geen commentaar geven op de vraag of er explosieven zijn gevonden. Het OCAD heeft bij zijn analyses ook rekening gehouden met de situatie in onze buurlanden. Naast het terreurnetwerk al-Qaida, werd er ook rekening gehouden met het feit dat op 10 januari 2008 de uitspraak valt in het proces over het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'

- 4.1.2008 - Belga: 'Trabelsi en zijn vriendin Naima gaan klacht indienen tegen onbekenden en de Belgische Staat.'

- 5.1.2008 - De Standaard - journalist Mark Eeckhaut interviewt minister Dewael: 'Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), wil de politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geven in de strijd tegen terreur'. Hij wil:
1) 'sommige organisaties buiten de wet stellen'
2) een 'supergevangenis met een speciaal regime waarin figuren als Nizar Trabelsi moeten komen'
3) de Staatsveiligheid telefoons laten afluisteren
3) de politiediensten meer mogelijkheden geven bij het toepassen van speciale politietechnieken
4) verdachten in terreurzaken 'proactief' laten afluisteren
5) verdachten laten afluisteren, ook 'als er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd'
6) een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers
7) de politie internetverkeer laten onderscheppen en meer mogelijkheden geven tot infiltratie, informantenwerking, en observatie

- 7.1.2008 - Het Laatste Nieuws: De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws laat een zekere Claude Moniquet, een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst met een inlichtingenbureau in Brussel, als zogezegde 'expert' aan het woord. Die onderstreept het gevaar voor 'terroristische aanslagen in België'. Het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP) en alle Nederlandse kranten nemen het berichtje over onder de titel: ''Terreurdreiging België zeer serieus".
Moniquet beweert dat er in België 'zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog leven waarvan er zeker tien bereid zijn om een zelfmoordaanslag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te plegen'. Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn'.
Ook Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, had het daarover op 5.1.2008 in zijn interview met de journalist Mark Eeckhaut van de Vlaamse krant De Standaard ('Een aanslag kan ook bij ons').
Zoals Dewael stelt Moniquet dat de politie in België 'te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden' en dat de 'Belgische politie geen telefoons mag afluisteren' (terwijl dit al lang zonder controle gebeurt).
Verder uit Moniquet kritiek op het feit dat de Belgische politie 'slechts iemand tot 24 uur na zijn arrestatie mag ondervragen' en vindt hij dat extremisten 'daarvan profiteren'.
Moniquet ondersteunt ook de plannen van minister Dewael voor de bouw van een supergevangenis door te stellen dat 'criminele moslims in de gevangenis tot heilige strijders worden omgevormd'.

- 15.1.2008: Het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) komt met de vertegenwoordigers van Premier Verhofstadt, justitie, het kabinet van Patrick Dewael, de federale politie, de Staatsveiligheid en de Militaire Veiligheid opnieuw bijéén om de situatie 'opnieuw te evalueren'.

- 17.1.2008, De Standaard: 'De strijd tegen terroristische groeperingen die in België actief zijn, blijft een absolute prioriteit in het veiligheidsplan 2008-2011. 'De aandacht van de betrokken diensten mag niet verslappen', staat in het plan te lezen. 'De terroristische dreiging is latent en permanent aanwezig'. Het Nationaal Veiligheidsplan is voor de politie en justitie wat de Bijbel is voor gelovigen. Het is de gids voor hun doen en denken de komende jaren. Door de aanslepende formatie kon de deadline van 1 januari 2008 niet gehaald worden, maar het ontwerp voor 2008-2011 zit in de laatste rechte lijn. De krachtlijnen liggen vast. De tekst kan enkel op kleine punten nog een aanpassing krijgen. De Standaard kon het document inkijken'.

- 1.2.2008, De Standaard: De Ministerraad keurt het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 goed. Terrorisme blijft volgens het veiligheidsplan 'de absolute prioriteit'. Dewael wil extra middelen bekomen voor de aanwerving van 200 bijkomende politieambtenaren.

- 1.2.2008, De Standaard - Belga: Binnen de NAVO groeit de spanning over militaire versterkingen in Zuid-Afghanistan. De VS doen een steeds dwingender beroep op de Europeanen. België stuurt nog dit jaar 140 extra militairen en vier F-16's naar Afghanistan. De F-16's worden gestationeerd in Kandahar en kunnen ingeschakeld worden in gevechtsoperaties. Dat maakte minister van Defensie Pieter De Crem bekend na de ministerraad...

Foto's: De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) in gesprek met de rijkswachttop - De Belgische Premier Verhofstadt (Open VLD) met George Bush

17:37 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |