03-02-08

'Anti-terreur' wordt langzaam terreur


dewael_po_belgaMinisterraad keurt Nationaal Veiligheidsplan goed

BRUSSEL - De Ministerraad heeft het licht op groen gezet voor het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011. Dat plan legt de prioriteiten voor de politiediensten en het openbaar ministerie vast. Het bouwt grotendeels voort op het vorige plan. Cruciaal is dat politie en parketten een tandem vormen.

Car- en homejackings dalen in de rangorde van prioriteiten: dankzij de aanpak van de jongste jaren is deze vorm van autodiefstal onder controle, tijdelijk toch. Ook wapenzwendel krijgt een lagere prioriteit.

Geweld- en zedenmisdrijven daarentegen stijgen op het prioriteitenlijstje. ICT-criminaliteit duikt voor de eerste keer op en wordt meteen gerekend tot de 'maatschappijontwrichtende criminaliteit', net als georganiseerde misdaad, financiële criminaliteit, drugsproductie en -handel, afvalzwendel en terrorisme.

Terrorisme blijft volgens het veiligheidsplan 'de absolute prioriteit'. Daarnaast krijgen sommige misdrijven altijd voorrang, zoals moord, onrustwekkende verdwijningen, ernstige zedenfeiten en zware gewelddelicten.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael gaf nog mee dat hij in het kader van de begrotingsonderhandelingen extra middelen wil bekomen voor de aanwerving van 200 bijkomende politieambtenaren. Hij benadrukte ook dat criminaliteit geen statisch gegeven is en dat het plan dus altijd kan worden bijgestuurd. kld, fvh

De Standaard, 1 februari 2008


20060117-verhofstadt-bush-3De 'terreurdreiging' in België moest op de eerste plaats dienen om het Nationaal Veiligheidsplan en de nieuwe wetten en maatregelen die zogenaamd alleen bedoeld zijn om het 'terrorisme te bestrijden', er zonder protest door te krijgen

- 22.11.2007 - Het Laatste Nieuws: 'De federale procureur Johan Delmulle wenst meer terrorismespeurders en meer technische middelen'.

- 21.12.2007 - ANP: 'De Belgische interim-regering onder leiding van premier Guy Verhofstadt heeft vanochtend de eed afgelegd bij koning Albert van België. De regering treedt 194 dagen na de verkiezingen aan, na een half jaar vol crises en ruzies tussen Vlamingen en Walen.'

- 21.12.2007 - Regeringsverklaring interimregering Eerste Minister Guy Verhofstadt: 'Het is daarom tijd om vooruit te gaan. Tijd om het vertrouwen te herstellen. Wat we gaan doen, is werken rond een aantal goed omlijnde projecten. Beperkt in ambitie, maar daarom niet minder noodzakelijk. ... Ook het nationaal veiligheidsplan 2008-2011 zal onmiddellijk worden afgekondigd. Ik maak van dit punt ook gebruik om u meer inlichtingen te geven over de acties die vandaag zijn gevoerd in het kader van onze strijd tegen het terrorisme. Deze morgen vond een gerechtelijke actie plaats op diverse locaties, nadat kennis werd genomen van mogelijke plannen tot onstnapping van Trabelsi uit de gevangenis. Daarbij zou gebruik gemaakt kunnen worden van wapens en geweld. Andere gewelddaden zijn echter niet uit te sluiten. Het Orgaan voor de Coördinatie van de Analyse van de Dreiging beschikt over elementen die wijzen op de voorbereiding van een aanslag. In dat kader hebben de gerechtelijke autoriteiten geopteerd om over te gaan tot huiszoekingen. Daarnaast werd uit voorzorg ook een verhoogde waakzaamheid gevraagd aan de politiediensten op een aantal publieke plaatsen in Brussel. De situatie wordt op de voet gevolgd, om de maatregelen te kunnen bijsturen indien nodig. De actie vandaag is dan ook een teken dat de strijd tegen het terrorisme in België op een geïntegreerde en gecoördineerde manier wordt aangepakt, en dat de verschillende diensten waken over onze veiligheid.'

- 21.12.2007 De Morgen 13u00: Verhofstadt bevestigt terroristische dreiging - Het Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging (OCAD) beschikt over elementen dat er in ons land een terroristische aanslag wordt voorbereid. Daarom zijn de gerechtelijke autoriteiten meteen in actie geschoten en overgegaan tot huiszoekingen. Publieke plaatsen, vooral in Brussel, worden nu extra bewaakt. Dat heeft premier Guy Verhofstadt vrijdagmiddag verklaard. De eerste minister legde vanmiddag in de Wetstraat 16 een verklaring af naar aanleiding van de verijdelde ontsnappingspoging van Nizar Trabelsi. Dat gebeurde in aanwezigheid van de kersverse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken Jo Vandeurzen (CD&V) en Patrick Dewael (Open Vld). De situatie wordt naar verluidt op de voet gevolgd. Indien nodig worden de maatregelen bijgestuurd. De acties bewijzen volgens Verhofstadt in elk geval dat de strijd tegen het terrorisme op een geïntegreerde en gecoördineerde manier verloopt. "De verschillende veiligheidsdiensten waken over onze veiligheid", klonk het.'

- 22.12.2007 - Belga: 'De Verenigde Staten hebben hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen.'

- 22.12.2007 - Belga: 'De veertien verdachten die werden opgepakt omdat de federale politie en het federale parket voor terroristische acties vreesden, werden vrijgelaten maar het onderzoek naar de terreurdreiging in België wordt voortgezet.'

- 24.12.2007 - Belga: 'Niet alleen de verijdelde ontsnappingspoging van moslimextremist Nizar Trabelsi zorgde voor het terreuralarm. Het terreuralarm was ook het gevolg van een communiqué van Al Qaida, eind november 2007'.

- 24.12.2007 - Belga: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil dringend nieuwe wetten laten goedkeuren rond de strijd tegen terrorisme. De nieuwe wetgeving moet speurders toelaten om websites te hacken. De nieuwe wetten moeten, volgens de procureur-generaal, ook de bescherming van politiemensen inhouden aangezien de speurders of hun familie persoonlijk gevaar lopen wanneer terroristen hun gegevens kunnen achterhalen.'

- 24.12.2007 - Belga: 'PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil een gedetailleerd verslag van het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. "De evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging moeten door het Comité I onderzocht worden", aldus de senatrice.'

- 24.12.2007 - Belga: 'Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitspraak van Lizin "misplaatst".

- 26.12.2007 - Belga: 'Ook senator Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt een onderzoek naar het terreuralarm dat volgens hem een "kerstshow van de nieuwe interimregering" is. Volgens Dedecker hebben "mensen van de federale politie hem getipt dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk is geweest om de verdachten op te pakken terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Dedecker wijst naar een aantal toevalligheden zoals "het veiligheidsplan" van Dewael en de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois "naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme".

- 26.12.2007 - Belga: 'Het kabinet van Dewael noemt de uitlatingen van Dedecker grotesk en misplaatst. "Alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd. Dit is beledigend voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt".

- 27.12.2007 - journalist Georges Timmerman van de Vlaamse krant De Morgen: 'Lizin heeft met haar uithaal naar de "overdreven" terreurdreiging vooral de positie van de inlichtingendienst willen beschermen. De Staatsveiligheid heeft als gevolg van het politieoptreden een aantal van haar informanten in het jihadistische milieu verloren.'

- 27.12.2007 - Belga: 'Het stadspersoneel van Hoei heeft voor de verkiezingen van 10 juni 2007, verkiezingspamfletten voor PS-kandidate Anne-Marie Lizin, de burgemeester van Hoei, uitgedeeld. Dat heeft de RTBF vanavond in zijn journaal gemeld. Het uitdelen van de pamfletten is volgens bepaalde getuigen tijdens de werkuren gebeurd terwijl ze daar geen verlof voor hadden genomen. De RTBF heeft bewijzen maar wil die niet openbaar maken om haar bronnen te beschermen.'

- 29.12.2007 - Belga:' Trabelsi en zijn vriendin Nama hebben in een brief aan een krant laten weten dat er helemaal geen plannen bestonden om hem uit de gevangenis te bevrijden of om aanslagen te plegen in ons land.'

- 30.12.2007 - Belga: 'Het Brussels eindejaarsvuurwerk werd door de terreurdreiging afgelast. De verscherpte politiecontroles zullen zeker tot drie januari 2008 van kracht blijven. De Brusselse burgemeester Thielemans nam die beslissing na een coördinatievergadering op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.

- 30.12.2007 - De Standaard, journalist Mark Eeckhaut: 'De angst voor terreur heeft de hoofdstad nu echt in de greep.'

- 31.12.2007 - De Morgen: "We hebben een stand van zaken opgemaakt, samen met het federaal parket en het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD). Het OCAD heeft zijn analyses verfijnd op basis van gerechtelijke informatie en informatie die het gekregen heeft van nationale en internationale correspondenten (Staatsveiligheid en buitenlandse inlichtingendiensten)", aldus Jaak Raes, directeur-generaal van het Crisiscentrum.

- 31.12.2007 - Belga: 'Er werden volgens afgetapte telefoons toch aanslagen gepland. De veertien moslimextremisten die op 21 december 2007 werden opgepakt en later weer vrijgelaten werden, hadden het in telefoongesprekken over een verkenning die ze zouden doen in de Brusselse metro. Ze zouden er kleine bommen in vuilbakken stoppen.'

- 31.12.2007 - ANP: Het Vlaamse dagblad Het Volk publiceert een berichtje van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) waarin staat dat een 'mogelijke aanslag in Nederland verijdeld werd'. In alle Nederlandse kranten staat hetzelfde ANP-berichtje onder de titel 'Mogelijke aanslag verijdeld door aanhoudingen'.

- 1.1.2008 - Het Nederlands Dagblad: 'Het is nog niet duidelijk wat de drie mannen die na een tip van de inlichtingendienst AIVD werden aangehouden, wilden uitvoeren. De AIVD sluit niet uit dat de verdachten op korte termijn een gewelddadige actie planden .'

- 2.1.2008 - Belga: 'Senator Josy Dubié (Ecolo), net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), wil een onafhankelijk organisme vragen om onderzoek te doen naar de werkelijkheid van de terroristische dreiging. Dubié wil vooral een onderzoek "over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden". Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect omdat "niemand de waarschuwingen van de instanties tenslotte nog zal geloven".

- 3.1.2008 - De Morgen: 'De politie rekruteert burgers in de strijd tegen de terreur. De rekruteringen van burgerpersoneel zijn ondertussen bezig. Vooral de Brusselse antiterreurcel zou met een chronisch personeelstekort kampen. De regering beloofde extra geld vrij te maken voor 103 nieuwe aanwervingen.'

- 3.1.2008 - Belga: 'Het verhoogd politietoezicht en andere maatregelen tegen de terreurdreiging in Brussel, blijven na een vergadering van het OCAD waaraan Premier Guy Verhofstadt, minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen deelnamen, voorlopig van kracht. Eric Van der Sypt van het federale parket wil geen commentaar geven op de vraag of er explosieven zijn gevonden. Het OCAD heeft bij zijn analyses ook rekening gehouden met de situatie in onze buurlanden. Naast het terreurnetwerk al-Qaida, werd er ook rekening gehouden met het feit dat op 10 januari 2008 de uitspraak valt in het proces over het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'

- 4.1.2008 - Belga: 'Trabelsi en zijn vriendin Naima gaan klacht indienen tegen onbekenden en de Belgische Staat.'

- 5.1.2008 - De Standaard - journalist Mark Eeckhaut interviewt minister Dewael: 'Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), wil de politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geven in de strijd tegen terreur'. Hij wil:
1) 'sommige organisaties buiten de wet stellen'
2) een 'supergevangenis met een speciaal regime waarin figuren als Nizar Trabelsi moeten komen'
3) de Staatsveiligheid telefoons laten afluisteren
3) de politiediensten meer mogelijkheden geven bij het toepassen van speciale politietechnieken
4) verdachten in terreurzaken 'proactief' laten afluisteren
5) verdachten laten afluisteren, ook 'als er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd'
6) een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers
7) de politie internetverkeer laten onderscheppen en meer mogelijkheden geven tot infiltratie, informantenwerking, en observatie

- 7.1.2008 - Het Laatste Nieuws: De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws laat een zekere Claude Moniquet, een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst met een inlichtingenbureau in Brussel, als zogezegde 'expert' aan het woord. Die onderstreept het gevaar voor 'terroristische aanslagen in België'. Het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP) en alle Nederlandse kranten nemen het berichtje over onder de titel: ''Terreurdreiging België zeer serieus".
Moniquet beweert dat er in België 'zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog leven waarvan er zeker tien bereid zijn om een zelfmoordaanslag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te plegen'. Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn'.
Ook Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, had het daarover op 5.1.2008 in zijn interview met de journalist Mark Eeckhaut van de Vlaamse krant De Standaard ('Een aanslag kan ook bij ons').
Zoals Dewael stelt Moniquet dat de politie in België 'te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden' en dat de 'Belgische politie geen telefoons mag afluisteren' (terwijl dit al lang zonder controle gebeurt).
Verder uit Moniquet kritiek op het feit dat de Belgische politie 'slechts iemand tot 24 uur na zijn arrestatie mag ondervragen' en vindt hij dat extremisten 'daarvan profiteren'.
Moniquet ondersteunt ook de plannen van minister Dewael voor de bouw van een supergevangenis door te stellen dat 'criminele moslims in de gevangenis tot heilige strijders worden omgevormd'.

- 15.1.2008: Het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) komt met de vertegenwoordigers van Premier Verhofstadt, justitie, het kabinet van Patrick Dewael, de federale politie, de Staatsveiligheid en de Militaire Veiligheid opnieuw bijéén om de situatie 'opnieuw te evalueren'.

- 17.1.2008, De Standaard: 'De strijd tegen terroristische groeperingen die in België actief zijn, blijft een absolute prioriteit in het veiligheidsplan 2008-2011. 'De aandacht van de betrokken diensten mag niet verslappen', staat in het plan te lezen. 'De terroristische dreiging is latent en permanent aanwezig'. Het Nationaal Veiligheidsplan is voor de politie en justitie wat de Bijbel is voor gelovigen. Het is de gids voor hun doen en denken de komende jaren. Door de aanslepende formatie kon de deadline van 1 januari 2008 niet gehaald worden, maar het ontwerp voor 2008-2011 zit in de laatste rechte lijn. De krachtlijnen liggen vast. De tekst kan enkel op kleine punten nog een aanpassing krijgen. De Standaard kon het document inkijken'.

- 1.2.2008, De Standaard: De Ministerraad keurt het Nationaal Veiligheidsplan 2008-2011 goed. Terrorisme blijft volgens het veiligheidsplan 'de absolute prioriteit'. Dewael wil extra middelen bekomen voor de aanwerving van 200 bijkomende politieambtenaren.

- 1.2.2008, De Standaard - Belga: Binnen de NAVO groeit de spanning over militaire versterkingen in Zuid-Afghanistan. De VS doen een steeds dwingender beroep op de Europeanen. België stuurt nog dit jaar 140 extra militairen en vier F-16's naar Afghanistan. De F-16's worden gestationeerd in Kandahar en kunnen ingeschakeld worden in gevechtsoperaties. Dat maakte minister van Defensie Pieter De Crem bekend na de ministerraad...

Foto's: De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) in gesprek met de rijkswachttop - De Belgische Premier Verhofstadt (Open VLD) met George Bush

17:37 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Ministre Dewael: 'Mettre les extrémistes turques de gauche et les néo-nazis hors-là-loi' Dewael demande plus de moyens 'pour lutter contre le terrorisme'


Le ministre de l'Intérieur Patrick Dewael (Open VLD), veut accorder plus de compétences aux services de police et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, a-t-il affirmé aux quotidiens flamands du groupe Corelio (De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk) ainsi qu'au journal De Tijd.

Urgent de permettre les écoutes téléphoniques

"La Sûreté de l'Etat ne peut toujours pas procéder à des écoutes téléphoniques. Un projet de loi destiné à résoudre cette difficulté n'a plus pu être adopté à la fin de la dernière législature. En concertation avec mon collègue de la Justice Jo Vandeurzen, je compte insister pour que l'on puisse y procéder en extrême urgence", a-t-il dit.

Patrick Dewael a également demandé que les services de police disposent de plus de possibilités de recourir à des techniques policières spéciales. "Cela ne signifie pas pour tant que l'on donne carte blanche aux services de sécurité. Il faut maintenir un contrôle sur la magistrature", a-t-il tempéré.

Mettre les extrémistes turques de gauche et les néo-nazis hors-là-loi

Patrick Dewael veut encore relancer le débat sur la mise hors la loi d'organisations telles que le DHKP/C et "Blood and Honour".

Il s'est enfin interrogé sur l'opportunité de créer une prison spéciale pour les détenus les plus dangereux, tels que Nizar Trabelsi, souvent considérés comme des héros par leurs co-détenus.

RTL Info, 5.1.2008


http://www.rtlinfo.be/news/article/78789/--Dewael+demande+plus+de+moyens+pour+lutter+contre+le+terrorisme

Gepost door: Raymond Mallentjer | 09-02-08

Werklozen aanpakken De Open VLD wil niet alleen verenigingen buiten de wet stellen omdat ze hen 'verdenkt van terrorisme'.
Gisteren verklaarde Patrick Dewael die verantwoordelijk is voor het terreurbeleid van de Open VLD, op een regeringsfeestje waarop de champagne rijkelijk vloeide, langs zijn neus weg dat ook de werklozen er moesten aan geloven terwijl die de voorbije jaren reeds zwaar aangepakt werden en er tienduizenden werklozen 'van den dop werden gegooid'.

Waar blijven de vakbonden ?

Gepost door: Jos | 14-02-08

Terreuralarm Journalisten zijn altijd iets trager dan de gewone burger.
Terwijl de burger al lang doorhad dat het terreuralarm van eind 2007 (dat rond diezelfde periode een broertje in Nederland baarde) louter was opgezet om een angstklimaat te scheppen en het nationale veiligheidsplan met speciale bevoegdheden voor politie en justitie erdoor te krijgen, komt de krant 'La Libre Belgique' nu voorzichtig met het verhaal af dat het terreuralarm 'misschien bedoeld was om een angstklimaat te creëren'.

-------------

Alerte terroriste fin 2007 : un prétexte à l'instauration d'un climat de peur ?


Le Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme (Comité T) dresse, dans son rapport 2007 présenté mardi, un bilan contrasté, ponctué de quelques "éclaircies", de l'état actuel de la législation anti-terroriste en Belgique.
Le Comité de vigilance en matière de lutte contre le terrorisme (Comité T) dresse, dans son rapport 2007 présenté mardi, un bilan contrasté, ponctué de quelques "éclaircies", de l'état actuel de la législation anti-terroriste en Belgique.

La loi du 19 décembre 2003 relative aux infractions terroristes, qui fut adoptée sans vrai débat de fond, offre une définition vague et trop large du terrorisme, définition qui s'avère "extrêmement dangereuse, car elle pourrait viser les actions de certains mouvements sociaux", souligne le Comité T.

La condamnation en première instance d'un membre du DHKP-C, acquitté en appel en février dernier, pour avoir traduit, diffusé et commenté des informations concernant ce mouvement turc d'extrême gauche, est un exemple de dérive de ce flou législatif; un autre est la condamnation de membres du GICM (Groupe islamique combattant marocain), en 2006, non pour un attentat qu'ils auraient commis ou préparé, mais pour leur susceptibilité de le faire.

Le Comité T critique aussi la loi de décembre 2005 qui étend les modalités de mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée, loi entre-temps partiellement sanctionnée par la Cour constitutionnelle pour son champ d'application trop large. Celui-ci n'a cependant toujours pas été restreint à ce jour, note-t-il.

Le projet de loi relatif aux méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité, présenté par le gouvernement Verhofstadt II, est également pointé du doigt pour son absence de garde-fous.

"Il prévoyait de permettre à nos services de renseignement d'avoir en ligne de mire des ONG de défense de l'environnement (Greenpeace, par exemple) qui protestent contre le développement de l'énergie nucléaire en Belgique. Les syndicats (...) pourraient aussi être visés", selon le Comité T. Rejeté par la commission de la Justice du Sénat sous la précédente législature, le projet devrait prochainement revenir devant la nouvelle assemblée.

Les listes de personnes et d'organisations considérées comme terroristes, mises en place par l'Union européenne et l'ONU, violent de manière flagrante le droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence (aucune condamnation judiciaire requise pour figurer sur la liste), le droit de la défense, les principes de transparence et de motivation (aucune notification officielle aux personnes visées et impossibilité de connaître les raisons précises de leur reprise sur les listes), et la séparation des pouvoirs (décision prise par des organes politiques, relevant du pouvoir exécutif).

C'est une "mort civile" qui attend ces personnes, tous leurs fonds étant bloqués et leurs déplacements restreints dans certains cas, fait remarquer le Comité T.

Enfin, l'alerte terroriste déclenchée en Belgique à la fin 2007 fut elle surtout prétexte à l'instauration d'un climat de peur et à une extension des pouvoirs de la Sûreté de l'Etat et de l'OCAM (Organe de coordination pour l'analyse de la menace), selon le Comité T.

Autant de mesures qui, généralement dépourvues de contrôle démocratique ou juridictionnel, sont attentatoires aux droits fondamentaux, souligne-t-il.

Le rapport relève toutefois plusieurs "éclaircies", comme la condamnation, par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, des violations des droits de l'Homme découlant des "listes noires" de l'UE et de l'ONU; ou les réserves émises par la commission de la Justice du Sénat sur la proposition de décision-cadre du Conseil de l'UE qui vise à obliger les Etats membres à inscrire dans leur législation, pour la fin 2008 au plus tard, des dispositions incriminant "la provocation publique à commettre une infraction terroriste".

Le Comité T, qui se définit comme un "groupe de réflexion et d'action" concernant les dispositifs mis en place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, réunit des associations de défense des droits de l'Homme, des avocats, des parlementaires et d'autres membres de la société civile.

La Libre Belgique, Mis en ligne le 18/03/2008

Gepost door: Mallongré | 19-03-08

De commentaren zijn gesloten.