29-01-08

Terreuralarm wordt misbruikt


Orde van Vlaamse advocaten: 'Terreuralarm wordt misbruikt'

art_large_227081Liiégois.pxy_21106039_16520067_256_8726684De Orde van Vlaamse advocaten maakt zich thans ernstige zorgen over de manier waarop men het 'terreuralarm' misbruikt om een angstklimaat te scheppen en wetten af te dwingen waarbij ondermeer de rechten van de verdachte beperkt worden.

In Engeland kan een verdachte inmiddels al 28 dagen, zonder te zijn voorgeleid, vastgehouden worden en de Britse regering wil daar nu zelfs 42 dagen van maken.
Alhoewel er in Engeland nog steeds een zogezegde scheiding der machten bestaat, wil de regering ook dat rechters zwaardere straffen kunnen opleggen tegenover personen die 'mogelijk' met terrorisme te maken hebben.
Mensenrechtenorganisaties en diverse parlementsleden van premier Gordon Browns Labourpartij zijn tegen de voorgestelde verlenging van de periode dat een verdachte zonder aanklacht kan worden vastgehouden en men verwacht hierover een hevig debat in het parlement.

In Nederland gebruikt men, naast de gebruikelijke 'terreurdreigingen', vooral de zogenaamde 'anti-koran-film' van het extremistische kamerlid Geert Wilders om een angstklimaat te scheppen. De Nederlandse media en politici besteden uitzonderlijk veel aandacht aan deze 'film' terwijl zij weten dat het alleen maar een videoclipje op YouTube betreft waarop Wilders enkele beelden over de koran en afgehakte hoofden wil laten zien.
Zij spreken al wekenlang over het 'recht op vrije meningsuiting' en voorspellen dat 'de film geweld zal uitlokken' terwijl politieke partijen zoals CDA en VVD voor de uitbreiding van de 'anti-terreurwet' en het instellen van een 'noodwet' pleiten. De 'noodwet' moet het ondermeer mogelijk maken dat verdachten zonder enige aanklacht, langdurig vastgehouden kunnen worden.
Onder het mom van het 'recht op vrijheid van meningsuiting' en de 'veiligheid van de burger', wil men dus wetten laten maken die de grondwettelijke rechten en de vrijheden van de burger juist beperken...


BRUSSEL - Volgens de Orde van Vlaamse advocaten misbruiken de politie- en inlichtingendiensten het terreuralarm om bij de bevolking een sfeer van paniek in stand te houden. Er komt ook een actie voor de rechten van arrestanten.

De Belgische wetten tegen terrorisme 'worden gedicteerd door binnen- en buitenlandse inlichtingendiensten' (de CIA, red.). En: het federaal parket kan ongecontroleerd zijn gang gaan. Advocaten kunnen niet controleren of de aanklagers zich aan de regels houden als ze gebruik maken van bijzondere opsporingsmethoden.

Voorzitter Jo Stevens van de Orde van Vlaamse Balies sloeg gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak spijkers met koppen. 'In een democratie zijn het niet de generaals, maar ook niet de procureurs-generaal, geholpen door anonieme schaduwfiguren uit de Staatsveiligheid, die op de stoel van de wetgever moeten gaan zitten.'

In een interview met De Standaard roept Stevens alle Vlaamse advocaten op juridisch verzet te plegen tegen deze uitzonderingswetten.

'Een advocaat doet dat door naar de hogere rechter te stappen. Het doet ons veel genoegen dat het Grondwettelijk Hof het met ons eens is en zegt dat een advocaat cliënten niet aan de witwasautoriteiten moet verklikken.'

Minder gelukkig is de Orde met de regeling dat een deel van het strafdossier niet langer voor advocaten toegankelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om getuigenissen van informanten uit het crimineel milieu. 'Die regeling is naar ons overgewaaid via (de Amerikaanse president) George Bush. Men rechtvaardigt dat omdat het deel zou uitmaken van de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit, maar langzaam sijpelen die methodes in kleinere strafzaken door', zegt Stevens.

De kamers van inbeschuldigingstelling moeten normaal controleren of het openbaar ministerie niet buiten de wet opereert, maar dat kunnen de KI's volgens de advocatenvereniging in de praktijk niet. 'Per zitting behandelt de KI zo'n dertig zaken. Die rechters kunnen al die vertrouwelijke dossiers niet grondig onderzoeken zoals advocaten dat zouden doen.' Stevens spoort zijn collega's die in zulke strafzaken optreden, aan tegen deze 'onwettelijke' regeling naar het Mensenrechtenhof van Straatsburg te trekken. 'De rechten van verdachten en gearresteerden doen naleven, is de verantwoordelijkheid van een advocaat', zegt hij.

De Orde start ook een actie om de media en het publiek warm te maken voor meer respect voor de privacy van arrestanten. 'Honderden mensen worden na een voorhechtenis vrijgesproken of niet eens voor een rechter gebracht.'

Filip Verhoest
De Standaard, dinsdag 29 januari 2008

(Blz. 8-9 interview en reacties)

20060117-verhofstadt-bush-3


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+veiligheidsplan&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+OCAD+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering+%27terreurdreiging%27&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=%27terreurdreiging%27&hl=fr&start=20&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Terreurdreiging+Brussel+ambassade&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+in+België&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreur+België+Nederland&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act+rechtstaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=politiestaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=BOM+wet+informanten+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=minderjarige+informanten&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAABF&obid=35314

20:25 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

23-01-08

Nederlands grootste filmmaker


'Wilders moet het land uit'

Tjibbe_Joustra_151563dVolgens de Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra heeft Geert Wilders hem verteld dat hij na het verschijnen van zijn Koran-film mogelijk even uit Nederland moet verdwijnen. Het is natuurlijk de vraag of men in het buitenland bereid zal zijn om Nederlands grootste filmmaker aller tijden die alleen maar bekend staat om zijn wansmakelijke videoclipjes, met open armen te ontvangen.

Dat nu juist de Nederlandse Coördinator Terrorismebestrijding met het zogezegde nieuws over Wilders naar buiten komt, zal waarschijnlijk wel geen toeval zijn. Waren de berichten over de 'terreurdreigingen' misschien onvoldoende om aan extra personeel en middelen voor de politie en justitie te geraken of willen de VVD en CDA op deze manier de verruiming van de 'terreurwet' en een noodwet bekomen waardoor 'potentiële terroristen' ( waaronder dus ook activisten en vakbondsmilitanten) zonder vorm van proces langdurig vastgezet kunnen worden ?

-----------

AMSTERDAM - Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra heeft Geert Wilders verteld dat hij na het verschijnen van zijn Koran-film mogelijk even uit Nederland moet verdwijnen. Dat blijkt uit een opiniestuk van de PVV-voorman in de Volkskrant woensdag.

Wilders vraagt zich af of hij eenzelfde reactie had opgeroepen als hij een film zou maken om „het fascistoïde karakter van de Bijbel” aan te tonen in plaats van een film over de Koran. „Had de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding mij dan donderdag verteld dat het niet is uitgesloten dat ik na het verschijnen van de film naar het buitenland moet vertrekken?” vraagt hij zich vervolgens af.

wo 23 jan 2008, 08:05 | 405 reacties

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3096407/__Wilders_moet...
http://spiegel-van-de-nederlandse-politiek.skynetblogs.be/

Foto: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra

14:18 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-01-08

Marc Verwilghen wil 'de senaat afschaffen'


Standpunt van Sabine de Bethune, CD&V-senatrice

de-bethune-sabine


Tussenkomst van Sabine de Bethune, CD&V-senatrice, tijdens het plenair debat over de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen

--------

... 'CD&V verzet zich met klem tegen de wijze waarop Paars 2 wetten door het parlement jaagt zonder respect voor de parlementaire democratie. We hebben de afgelopen dagen berekend dat in de loop van het parlementaire jaar 87 ontwerpen vanuit de Kamer van Volksvertegenwoordigers naar de Senaat werden overgezonden. Hiervan werden er 27 geëvoceerd en uiteindelijk werden er slechts 6 geamendeerd. Dat is volgens mij een absoluut dieptepunt in de korte geschiedenis van de Senaat in zijn huidige vorm. Ik vrees dat die trend vandaag niet zal worden omgebogen omdat bij de leden van de meerderheid de lef ontbreekt om de voorliggende ontwerpen te amenderen.
Het evocatierecht wordt niet alleen door de regering, maar ook door de meerderheid uitgehold. Dat is jammer. Ik roep iedereen op om na te denken over hoe we de wetgeving in ons land kunnen verbeteren.
De Senaat wordt niet alleen in zijn wetgevende functie ondermijnd, maar ook onze rechten inzake parlementaire controle en informatie worden uitgehold. Uit een steekproef blijkt dat dit jaar ruim 87% van de parlementaire vragen niet door de bevoegde minister werden beantwoord, maar door een staatssecretaris van dienst die een antwoord voorlas, al dan niet in de juiste taal.
Deze praktijk is bedenkelijk, niet alleen omwille van een gebrek aan courtoisie tegenover het Parlement, maar vooral omdat de kwaliteit van de antwoorden daardoor niet voldoet en het informatierecht wordt uitgehold.
Alleszins moeten wij onze rol vervullen en de regering verplichten haar verantwoordelijkheid op te nemen.
De premier heeft ooit aangekondigd de Senaat te willen afschaffen. Inmiddels wordt de Senaat door de regering stelselmatig genegeerd. Dit is naar ik vrees een strategie, een bewuste keuze, want door het ondermijnen van de Senaat wordt de indruk gewekt dat die instelling overbodig is, waardoor de afschaffing uiteindelijk een self-fulfilling prophecy is. Het gaat overigens niet alleen over het voortbestaan van de Senaat, maar vooral over de essentie van de parlementaire democratie, die door deze agenda onderuit wordt gehaald.
Sinds de staatshervorming van 1993 heeft de Senaat specifieke opdrachten gekregen. Hij heeft zijn rol te vervullen als eerste internationale Kamer en als Reflectiekamer. Er worden maatschappelijke debatten gehouden. Daarenboven heeft de Senaat een verzoeningsfunctie met de gemeenschappen en moet hij waken over de kwaliteit van de wetgeving. Deze vernieuwende opdrachten vervullen we momenteel onvoldoende, omdat dit ons systematisch door de uitvoerende macht onmogelijk wordt gemaakt.
Met die manier van werken gaan we niet akkoord. Daarom doen we een oproep tot de leden van de meerderheid binnen deze Assemblee om de Senaat voluit te laten gaan. Onze opdrachten zijn immers noodzakelijk in het moderne federale land waarvoor wij verantwoordelijkheid dragen.
Geef de Senaat meer slagkracht. Om hem te versterken en zijn verantwoordelijkheid te verscherpen moeten we slechts enkele technische institutionele wijzigingen aanbrengen binnen de huidige bevoegdheidsverdeling. Daartoe doe ik enkele suggesties, die we er in de loop van de volgende maanden zouden kunnen doordrukken. Allereerst stellen we voor het vorderingsrecht van regeringsleden opnieuw in te voeren, waardoor het onmogelijk wordt de parlementaire vragen niet te beantwoorden. Daarnaast zijn we voorstander van de invoering van informatieplicht van de regering inzake de ontwerpverdragen, zodat preventieve bijsturing mogelijk wordt, alsook inzake de lopende onderhandelingen over de samenwerkingsakkoorden met de deelstaten, teneinde parlementaire controle op de werkzaamheden van het interministerieel overlegcomité te organiseren.
Ten vierde stellen we voor de fundamentele maatschappelijke debatten die we moeten voeren, ruimer te agenderen en thema’s te kiezen die de bevoegdheidsverdeling in ons land overschrijden. Ik denk aan vergrijzing, migratie, integratie en andere onderwerpen waarbij de verschillende politieke niveaus betrokken zijn en wij onze brugfunctie kunnen vervullen.
Tot slot pleiten we voor de versterking van de dienst Wetsevaluatie van de Senaat en voor het bewust en verantwoord omgaan met de adviezen van deze dienst.
We hebben een technische nota gemaakt die veel meer voorstellen bevat dan ik hier heb aangegeven, maar ik bespaar u de volledige lijst. Namens mijn fractie wilde ik dit debat openen. We bevinden ons vandaag op een kantelmoment en het is onze taak om ervoor te zorgen dat de Senaat wél zijn grondwettelijke taak kan vervullen en dat we de Senaat in dat opzicht ook versterken.'

13 juli 2006

- http://www.sabinedebethune.be/04_00_45.htm
- http://www.cdenv.be/sabine-de-bethune
- http://www.google.be/search?q=de+Bethune+rol+senaat&hl=fr&start=10&sa=N

07:55 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-01-08

De zaak Anne-Marie Lizin - 'Senaat afschaffen'


Marc Verwilghen wil Senaat afschaffen

20060117-verhofstadt-bush-3

BRUSSEL - "Op termijn moeten we de Senaat volledig afschaffen." Dat zegt Marc Verwilghen in een interview met Het Nieuwsblad en Het Volk. Opmerkelijk, want de Open Vld'er heeft Guy Verhofstadt opgevolgd als ondervoorzitter van de Senaat.

"Als minister moest ik vaak zowel naar Kamer als Senaat om hetzelfde wetsontwerp toe te lichten. U kan niet geloven wat een tijdverlies dat betekende." Verwilghen wil naar een een eenkamerstelsel evolueren. De Senaat laten evolueren tot een ontmoetingsplaats tussen de gemeenschappen, wat Verhofstadt voorstelt in zijn nota rond de staatshervorming, is voor Verwilghen geen goede optie. In afwachting wil Verwilghen in een tussenfase de Senaat nuttiger werk laten uitvoeren dan vandaag. Hij denkt aan een wetsevaluatie. "Met meer dan een miljoen wetten is dat geen overbodige luxe", aldus nog Verwilghen. (TVP)

De Standaard, 19 januari 2008 | Bron: BELGA

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+veiligheidsplan&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+OCAD+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering+%27terreurdreiging%27&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=%27terreurdreiging%27&hl=fr&start=20&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Terreurdreiging+Brussel+ambassade&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+in+België&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreur+België+Nederland&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act+rechtstaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=politiestaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=BOM+wet+informanten+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=minderjarige+informanten&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+senaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=351&LANG=fr

22:04 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Affaire Anne-Marie Lizin


Marc Verwilghen veut supprimer le Sénat

20060117-verhofstadt-bush-3

Faire évoluer le Sénat en un lieu de rencontre entre les Communautés, tel que l'a proposé Guy Verhofstadt dans sa note sur la réforme de l'Etat, n'est pas une bonne option, estime encore Marc Verwilghen.

"Nous devrons à terme supprimer complètement le Sénat", a déclaré Marc Verwilghen dans un entretien accordé samedi aux quotidiens Het Nieuwsblad et Het Volk. "En tant que ministre, je devais souvent me rendre tant à la Chambre qu'au Sénat pour commenter le même projet de loi. Vous ne pouvez imaginer quelle perte de temps cela représente", s'est-il expliqué.

Marc Verwilghen souhaite voir le système évoluer vers une chambre unique. Faire évoluer le Sénat en un lieu de rencontre entre les Communautés, tel que l'a proposé Guy Verhofstadt dans sa note sur la réforme de l'Etat, n'est pas une bonne option, estime encore Marc Verwilghen.

Dans l'attente d'une évolution, il plaide pour une phase intermédiaire pendant laquelle le Sénat effectuerait davantage de tâches plus utiles qu'à l'heure actuelle. Il imagine une évaluation des lois. "Avec plus d'un million de lois, ce n'est pas un luxe superflu", commente encore Marc Verwilghen.

La Libre Belgique, 19.1.2008 - BELGA

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Amérique+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Amérique+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Europe+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Europe+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+Loi+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Dewael+plan+sécurité&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Lizin+menace+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Dubié+menace+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?q=Anne-Marie+Lizin&hl=fr&cr=countryBE&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Campagne+anti-Lizin&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.millennia2015.org/2_Scientific-Committee/Anne-Marie_Lizin_FR.htm

- http://www.senate.be/www/?MIval=/showSenator&ID=351&LANG=nl
- http://www.google.be/search?num=30&hl=fr&q=Lizin+senaat&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_nl

Photo: Anne-Marie Lizin, Présidente du Sénat belge

20:50 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Anne-Marie Lizin - 'Menace de terreur'


Anne-Marie Lizin

Anne-Marie_LizinPrésidente de la Questure (depuis 2007).

Présidente du Sénat du Royaume de Belgique (2004-2007).

Experte Indépendante pour l’Extrême pauvreté de la Commission des Droits de l’Homme des Nations Unies (1998 à 2004).

Présidente de la Commission des Relations extérieures et de la Défense du Sénat de Belgique depuis 2003.

Connaissances des organisations internationales du système des Nations Unies et de l’OSCE.

Expérience en projet de développement d’aide humanitaire et dans le secteur de la santé sur les terrains : Kosovo, Sénégal, Bénin (construction d’hôpitaux, coordination de professionnels, formation en management, etc.).

Expérience du management humanitaire: coordination d’hôpitaux en Belgique dans le cadre de projet de développement (Rahovec in Kosovo, Bunia RDC, Kigali en septembre 1994).

Grand intérêt et expérience en matière de protection des droits de la femme (Présidente de la plus grande organisation belge de protection des droits de la femme).

Expérience académique en tant que Professeur invité de l’Université de Liège (relations économiques européennes) et en tant que Professeur à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences-Po) dans la majeure « relations internationales » (cours sur les organisations internationales et la gouvernance mondiale).

Organisatrice de centaines de séminaires sur des matières internationales en Belgique.

Expérience politique en Belgique depuis 1988, comme membre du Gouvernement.

Parfaite connaissance de l’anglais, du français, du néerlandais et de l’allemand.

http://www.millennia2015.org/2_Scientific-Committee/Anne-Marie_Lizin_FR.htm

20060117-verhofstadt-bush-3

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Amérique+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Amérique+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Europe+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Europe+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+menace+de+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+lutte+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Belgique+Loi+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Dewael+plan+sécurité&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Lizin+menace+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Dubié+menace+terreur&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr
- http://www.google.be/search?q=Anne-Marie+Lizin&hl=fr&cr=countryBE&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=50&hl=fr&q=Campagne+anti-Lizin&btnG=Rechercher&meta=lr%3Dlang_fr

14:03 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

17-01-08

De 'terreurdreiging' in Nederland


Anti-terreur-kerstman

rfid-chipDe 'terreurdreiging' in Nederland was het tweelingsbroertje van de 'terreurdreiging' in België dat door de anti-terreur-kerstman werd afgeleverd om het Nationale Veiligheidsplan zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren.

---------

Terrorisme-verdachten vrij

DEN HAAG - De drie mannen die op oudejaarsdag werden opgepakt wegens het voorbereiden van een terroristische aanslag komen vandaag alle drie op vrije voeten.

Volgens de rechtbank in Rotterdam zijn er te weinig 'ernstige bezwaren' om ze langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep.

Het OM had de rechtbank gevraagd twee van de drie verdachten langer vast te houden om nog langer onderzoek te kunnen doen. Bij de derde verdachte, een 39-jarige Soedanees, had het OM daar zelf al vanaf gezien, omdat er te weinig bewijs tegen hem was.

De drie werden 31 december in Rotterdam gearresteerd door de zwaar bewapende Dienst Speciale Interventies (DSI). Dat gebeurde na een tip van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) dat het drietal een 'gewelddadige actie' zou voorbereiden, die mogelijk al op korte termijn zou plaatsvinden. Rekening werd gehouden met een aanslag tijdens de jaarwisseling.

Micha Jonge Vos, advocaat van de jongste verdachte, een 31-jarige man met zowel een Nederlands als Marokkaans paspoort, reageert opgelucht op het besluit van de rechtbank. ''We moeten ons in dit land niet te veel laten leiden door angstgevoelens. Soms moet je ook concluderen dat er gewoon niks is.''

Rigo van Riet, advocate van de 32-jarige verdachte: ''Ik snap dat je een telefoontje van de AIVD niet zomaar kunt negeren. Maar je kunt niet iemand oneindig blijven vasthouden. Dat zou levensgevaarlijk zijn voor ons allemaal.''

Uit politieonderzoek blijkt volgens het OM dat de verdachten 'een ontploffing met terroristisch oogmerk' beraamden. Tijdens huiszoekingen bij de verdachten werden weliswaar geen wapens of explosieven gevonden, maar wel aanwijzingen dat één van hen op zoek was naar materialen om explosieven te maken. Ook werden documenten en gegevensdragers in beslag genomen.

© Het Parool, 17-01-2008, 12:00 uur
http://www.parool.nl/nieuws/2008/JAN/17/bin3.html

19:24 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Anne-Marie Lizin


Campagne anti-Lizin

dh_20071229_nam_infoge_01.pdf.MBruxelles, 17.1.2008

Chère Madame Lizin,

La campagne de média dans le but de vous nuire est scandaleuse et vous avez tout notre soutien.

Jan Boeykens
Président de l'asbl Werkgroep Morkhoven

Asbl Werkgroep Morkhoven
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles


l'Alerte terroriste: la qualité des informations

Eclaircissement sur l'alerte terroriste du 21 décembre

Un rapport détaillé sur les événements et la qualité des informations qui ont mené à la surévaluation de la menace terroriste la semaine dernière. C’est ce que réclame la sénatrice Anne-Marie Lizin au Comité R, chargé du suivi des services de renseignement. Le 21 décembre, des mesures de sécurité ont été prises à la suite d'une menace d'attentat terroriste. Il est pourtant apparu par la suite que la menace n'avait pas l'importance qui lui était prêtée. "Il semble que la réalité de la menace, une fois vérifiée, aurait pu permettre d'éviter un tel recours à l'information publique, toujours difficile à manier de façon efficace en ces circonstances", souligne Mme Lizin dans un courrier.

Patrick Dewael, n'a pas apprécié les propos de la sénatrice Anne-Marie Lizin. Le ministre de l'Intérieur ne voit pas d'objection à ce que le comité R mène une enquête: cela fait partie des procédures habituelles. Mais l'affirmation selon laquelle la menace terroriste a été surévaluée est "déplacée", estime-t-il.

RTL, 24 décembre 2007

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gouvernement+américaine+menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gouvernement+américaine+menace+terroriste+Belgique&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ambassade+Américaine+menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Centres+d%27asile+enfants+Dewael+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+Lizin+Dedecker+menaces&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+campagne+électorale&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justice+Interdiction+diffuser+pamphlets&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justice+Interdiction+parler+avec+la+presse&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=+Sanctions+communales+administratives+%28SCA%29&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+rassemblement+droit+d%27expression&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=+grève+Interdiction&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+fumer&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=mésures+anti-terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+d%27expression&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justice+lutte+Vervloesem+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+tribunal&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ligue+Arabe+Européenne+tribunal&btnG=Rechercher&meta=

Il est préférable de copier les articles avant qu'ils ne disparaisent

Photo: Anne-Marie Lizin, Présidente du Sénat belge

11:57 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

16-01-08

Internetcensuur


dewael13.10


Brussel, 16.1.2008 - De mensen van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel, werden gisteren en eergisteren op alle mogelijke manieren verhinderd om nog iets op het Internet te publiceren. Laat ons hopen dat zij niet als 'terroristen' worden beschouwd...

Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg gisteren ook tot driemaal toe een telefoon van iemand die zich niet wilde bekendmaken.

De man die op een zeer beschaafde toon sprak, was er blijkbaar op uit om Marcel te bedreigen en te intimideren.

De man had het met Marcel ondermeer over zijn proces (dat bedoeld is om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen).
De uitspraak in deze zaak werd op 9.1.2008 door het Hof van Beroep te Antwerpen om een onbekende reden uitgesteld en volgens de man, die perfect van alles op de hoogte bleek te zijn, was dat omdat het arrest 'nog niet klaar was'.
De man had het met Marcel ook over de nog steeds ontbrekende stukken en dossiers in het strafdossier die zelfs na een klacht bij de Hoge Raad voor de Justitie niet bij het dossier werden gevoegd. Bij de stukken bevindt zich ondermeer de verklaring van de genaamde Peter Wouters (mede-aanklager van Marcel Vervloesem) die zei dat men voor de klachten betaald werd. Ook de brief van de genaamde Eric Cuylaerts in verband met aanrandingen ten huize van de genaamde Eddy Bellens gericht aan de Procureur des Konings te Turnhout en Minister Dewael ontbreekt.
Marcel Vervloesem wacht al een jaar lang op een zittingsdatum voor de dagvaarding van Eddy Bellens...

Verder kwam het dossier in verband met de cd-rom met kinderpornomateriaal (kinderpornozaak Zandvoort) die door de vzw Werkgroep Morkhoven destijds aan het Koningshuis werd bezorgd en vandaar uit naar de procureur-generaal te Antwerpen werd verstuurd, ter sprake. De Antwerpse advocaat-generaal Tack moest enkele weken geleden ter zitting toegeven dat het dossier 'verdwenen' was alhoewel hij er een 'reconstructie' van zou maken.

Ook de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. (hoofdaanklager van Marcel Vervloesem) wordt genoemd, kwam ter sprake.
Volgens de man was het onderzoek in deze zaak 'lopende'. Toen Marcel Vervloesem hem vroeg waar en wanneer het 'lopende' was en of het dossier misschien van het dak naar de kelder liep, reageerde de man dreigend met de woorden of het soms de bedoeling was van hem te bespotten.
Van een onderzoek in deze zaak is nog altijd niets te merken alhoewel een kopie van de 30 PV's in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt. Victor V. wordt vanwege zijn Sp.a-partijkaart en het feit dat hij tegen Marcel Vervloesem jarenlang werd gebruikt, blijkbaar door justitie beschermd.

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij zich door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven in Brussel liet 'manipuleren' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat hij al lang werkzaam was voor dat de zetel van de vzw naar Brussel verhuisde en dat hij niet moest proberen hem iets wijs te maken of hem tegen het Morkhoven-bestuur te Brussel op te zetten.

Volgens de man werden er door het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel alleen maar 'nonsens' op het Internet gezet (vandaar waarschijnlijk dat hij ten allen koste wil vermijden dat deze 'nonsens' op het Internet te lezen zijn).

De man vroeg aan Marcel Vervloesem waarom hij bleef protesteren terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De man waarschuwde Marcel Vervloesem om met zijn aktiviteiten en het opvragen van dossierstukken te stoppen 'zoniet zou men nog een heel stuk verder gaan' waarop Marcel Vervloesem hem antwoordde dat het proces en de verdachtmakingen tegen hem 10 jaar geduurd hadden en dat hij nu wilde dat de zaken op een correcte manier rechtgezet werden.
Marcel liet zich niet intimideren en vroeg de man of hij de Werkgroep Morkhoven misschien wilde provoceren tot een actie voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Volgens de man had Marcel 'meer kopies van zijn dossier dan wie dan ook' en moest er nu maar eens een einde komen aan het opvragen van dossierstukken waarop Marcel Vervloesem antwoordde dat hij het recht had op een kopie van het volledige dossier.

De man had ook kritiek op de Open Brief in verband met de 'supergevangenis voor de allergevaarlijksten' die Marcel Vervloesem vorige week op de blog 'Rechten van gevangenen' liet plaatsen. Volgens de man was Marcel 'onbetamelijk' geweest.

Enkele weken geleden kreeg Marcel ook al een telefoon van een onbekende man die hem vroeg wat de bedoelingen waren met zijn Open Brief over de gevangenissen. Ook deze man vroeg Marcel waarom hij dit deed terwijl hij 'toch niet meer lastig werd gevallen'.

De anonieme telefoons die Marcel Vervloesem krijgt, doen denken aan de talrijke dreigtelefoons die de vermoorde RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens kreeg toen ze rond de zaak van de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald werkte. Enkele maanden voor haar dood werd Gina Bernaer nog op een -volgens eigen zeggen- 'intimiderende wijze' in opdracht van de procureur-generaal over de zaak Schadwald ondervraagd. De ondervraging duurde drie uur lang. Na de dood van Gina was de interesse van Justitie voor de zaak Schadwald blijkbaar verdwenen.

Het is merkwaardig dat er gisteren en juist op het moment dat al het internetverkeer van de vzw Werkgroep Morkhoven werd geblokkeerd, een artikeltje over de genaamde Pascal Taveirne uit Brugge verscheen waarin beweerd werd dat deze 'niets met een pedofielennetwerk had te maken'.

Enkele weken geleden publiceerde de vzw Werkgroep Morkhoven en een paar buitenlandse kranten een reeks artikels over Pascal Taveirne.
Pascal Taveirne onderhield jarenlang contacten met andere pedofielen waaraan hij zijn videos met de verkrachting van zijn dochtertjes verkocht. Hij werd destijds tijdens de operatie Hamlet aangehouden maar justitie liet hem terug vrij zodat hij zijn praktijken kon verderzetten.

Het is nu afwachten wat de speciale diensten waarvan de mannen die Marcel anoniem belden ongetwijfeld deel uitmaken, de volgende dagen zullen ondernemen om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te houden.
Het is ook afwachten hoeveel anonieme dreigtelefoons Marcel Vervloesem nog zal krijgen.

Alhoewel het kabinet van minister Dewael en tal van politici gisteren op de hoogte werden gebracht van de manier waarop de vzw Werkgroep Morkhoven door de speciale diensten wordt aangepakt, blijken de Internetproblemen van de Werkgroep Morkhoven nog altijd niet te zijn opgelost.

13:32 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-01-08

Raf Jespers: 'Terreur- en Mensenrechtenalarm'


p10_5891mayday21_(320_x_240)Terreur- en mensenrechtenalarm?

Ik wil niet ingaan op de discussie of het terreuralarm al of niet terecht is afgekondigd. Tot nader order dient ervan uit te worden gegaan dat OCAD, het coördinatieorgaan dreigingsanalyse, gegronde redenen had om het alarm af te kondigen. De overheid moet de burgers beschermen tegen terreur. Maar ik wens wel in te gaan op minister Dewael en anderen die van dit klimaat gebruik maken om voor de democratie aartsgevaarlijke plannen door te drukken.

Dewael wil op een geforceerde manier (hij wil dit doen tijdens de 90 dagen van Verhofstadt III) ook de geheime diensten bijzondere onderzoeksmethoden geven. Verder wil hij de politiediensten, die al over bijzondere methoden beschikken, toelaten om zonder gerechtelijke controle en ook proactief (dit is zonder concrete aanwijzing van een misdrijf) bijvoorbeeld telefoons af te tappen. Op hetzelfde repressieve elan wil Dewael een wet die toelaat organisaties te verbieden en een supergevangenis met speciaal regime voor opgesloten terroristen.

Minder gekend maar minstens even verontrustend is er het kaderbesluit van november 2007 van de Europese Unie dat de antiterrorismewet aanzienlijk wil verruimen en uiterlijk op 31 december 2008 in een Belgische wet zou moeten gegoten worden. Het zal wel toeval zijn dat drie dagen na de start van het terreuralarm de heer Liégeois, hoofd van het college van procureurs generaal, de pers bij zich riep om dit Europese dictaat als 'dringend nodig' te verdedigen. Hij roept ook op tot het aan banden leggen van het vrije gebruik van het internet en het anonimiseren van de terrorismespeurders.

De nieuwe wetsvoorstellen en maatregelen verdienen een breed democratisch debat in en buiten het parlement want zij raken de fundamenten van de rechtsstaat. Het is niet verantwoord dat zij met verdachte haast gepropageerd en doorgedrukt worden in een klimaat van 'terreuralarm'. Kritische stemmen wordt zo het zwijgen opgelegd met het populistische 'wat als er morgen een aanslag plaatsvindt in de Brusselse metro?' Een absolute voorwaarde om nog nieuwe antiterreurmaatregelen te treffen is de evaluatie van de al zeer verregaande wetten en praktijken die sinds 11 september 2001 werden ingevoerd. Het gaat inderdaad om historische ingrepen op het vlak van het strafrecht (zoals de fel bekritiseerde antiterrorismewet) en de verregaande machtsuitbreiding van politie- en veiligheidsdiensten. De War on Terror zet de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers op een gevaarlijk hellend vlak. Het is al lang duidelijk dat dit beleid niet enkel terroristen à la Al Qaeda viseert. Er wordt gewerkt met een dubbele agenda. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ook op te treden tegen de radicale politieke en sociale oppositie in het westen of tegen authentieke bevrijdingsbewegingen in de derde wereld.

Eén van de maatregelen die in het kader van de War on Terror in België is doorgevoerd is het geven van bijzondere opsporingsmethoden aan de politiediensten (infiltratie, telefoontap, onderscheppen internetverkeer…). Tegen dit soort wetten werden door de Orde van Vlaamse Balies (die ruim 8.000 advocaten groepeert) en door de Liga voor Mensenrechten procedures gevoerd voor het Grondwettelijk Hof precies omdat zij die wetgeving en vooral ook de gebrekkige controle op deze opsporingsmethoden een gevaar voor de democratie vonden. Het Grondwettelijk Hof heeft hen gedeeltelijk gelijk gegeven. Logischerwijze zou deze gang van zaken de regering moeten aanzetten tot terughoudendheid. Het tegendeel gebeurt. Dewael wil de politie nu ook het recht geven om proactief en zonder gerechtelijke controle spionagemethoden te gebruiken. En precies het feit dat de politie wel en de veiligheidsdiensten niet over die (zeer betwiste) opsporingsmethoden beschikken, wordt nu het argument om maar meteen ook de veiligheidsdiensten verregaande geheime methoden te geven.

De veiligheidsdiensten hebben als taak de veiligheid van de staat en dus de politieke gang van zaken in het land te controleren. Het laat zich raden dat eens deze methoden operationeel zijn elke politieke opposant dag in dag uit zal (kunnen) bespioneerd worden door de staatsveiligheid of door de veiligheidsdienst van het leger. De tijden van Franco en Salazar komen terug.

En dan is er het plan voor een supergevangenis voor terroristen met een speciaal regime: zitten wij weldra ook met een Belgische Guantanamo? Is de minister dan vergeten dat nog geen jaar geleden de rechtbanken tot vijfmaal toe de Belgische Staat veroordeeld hebben (tot en met het opleggen van een dwangsom) omwille van het speciale gevangenisregime dat aan de DHKP-C gevangenen was opgelegd?

Een andere zaak die liberaal Dewael wil is het verbod op bepaalde organisaties en hij heeft het dan over de DHKP/C of Blood and Honour. Ik laat mij hier niet uit over de praktijken en ideologie van die organisaties. Wat Dewael uit de geschiedenis van dit land wel moet onthouden is dat het altijd een traditie is geweest om geen politieke bewegingen te verbieden. België is op dit punt altijd een … liberaal land geweest. Politieke bewegingen moeten met politieke middelen bestreden worden en wanneer deze een inbreuk op de strafwet begaan (zoals onlangs de vzw's van het Vlaams Blok die voor racisme werden veroordeeld) dienen deze specifieke misdrijven te worden bestraft. Het buiten de wet plaatsen van een politieke organisatie staat op gespannen voet met de vrijheid van vereniging dat in de Grondwet en internationale verdragen verankerd is.

Raf Jespers is advocaat bij Progress Lawyers Network Antwerpen

De Standaard, vrijdag 11 januari 2008

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=VE1ME9BS

bush.sadam

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+veiligheidsplan&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+OCAD+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering+%27terreurdreiging%27&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=%27terreurdreiging%27&hl=fr&start=20&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Terreurdreiging+Brussel+ambassade&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+in+België&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreur+België+Nederland&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act+rechtstaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=politiestaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=BOM+wet+informanten+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=minderjarige+informanten&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAABF&obid=35314

22:17 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

10-01-08

De Open VLD en de 'angst voor de terreur'


Open VLD wakkert 'angst voor de terreur' aan om van België een politiestaat te maken

dewael13.10Op 7.1.2008 publiceerden bijna alle Nederlandse kranten zonder enige commentaar of kritische vraagstelling onder de titel 'Terreurdreiging in België zeer ernstig genomen', een berichtje van het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP).

Het ANP-berichtje was een kopie van een interview met de Franse terreurexpert Claude Moniquet in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Moniquet is een oud geheim agent van de Franse inlichtingendiensteen en heeft een inlichtingenbureau in Brussel.

De voorstanders van de zogenaamde anti-terreurmaatregelen in België hebben hun werkterrein dus blijkbaar naar Nederland verlegd.

Een chronologisch overzicht van de volgende nieuwsberichten geeft een goed beeld van de manier waarop de 'terroristenjagers' in België er hun nieuwe wetten en maatregelen die zogenaamd alleen moeten dienen om het 'terrorisme te bestrijden', willen doordrukken

----------------------

- 22.11.2007 - Het Laatste Nieuws: 'De federale procureur Johan Delmulle wenst meer terrorismespeurders en meer technische middelen'.
- 21.12.2007 - Belgische kranten: De federale politie hebben een ontsnappingspoging van de genaamde Nizar Trabelsi die in juni 2004 tot tien jaar cel voor de voorbereiding van een aanslag op de militaire basis in Kleine Brogel was veroordeeld, verijdeld'.
- 21.12.2007 - persagentschap Belga: 'Trabelsi plande een ontsnapping en zou daarbij geholpen worden door een groep personen, die gedreven zijn door een extremistische visie op de islam", aldus Lieve Pellens, woordvoerster van de federale politie. "Het federaal parket heeft daarom aan de onderzoeksrechter gevraagd om een onderzoek te starten naar de mogelijke deelname van die personen aan terroristische activiteiten". Directe aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De Verenigde Staten hebben hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De veertien verdachten die werden opgepakt omdat de federale politie en het federale parket voor terroristische acties vreesden, werden vrijgelaten maar het onderzoek naar de terreurdreiging in België wordt voortgezet.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Niet alleen de verijdelde ontsnappingspoging van moslimextremist Nizar Trabelsi zorgde voor het terreuralarm. Het terreuralarm was ook het gevolg van een communiqué van Al Qaida, eind november 2007'.
- 24.12.2007 - Belga: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil dringend nieuwe wetten laten goedkeuren rond de strijd tegen terrorisme. De nieuwe wetgeving moet speurders toelaten om websites te hacken. De nieuwe wetten moeten, volgens de procureur-generaal, ook de bescherming van politiemensen inhouden aangezien de speurders of hun familie persoonlijk gevaar lopen wanneer terroristen hun gegevens kunnen achterhalen.'
- 24.12.2007 - Belga: 'PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil een gedetailleerd verslag van het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. "De evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging moeten door het Comité I onderzocht worden", aldus de senatrice.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitspraak van Lizin "misplaatst".
- 26.12.2007 - Belga: 'Ook senator Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt een onderzoek naar het terreuralarm dat volgens hem een "kerstshow van de nieuwe interimregering" is. Volgens Dedecker hebben "mensen van de federale politie hem getipt dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk is geweest om de verdachten op te pakken terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Dedecker wijst naar een aantal toevalligheden zoals "het veiligheidsplan" van Dewael en de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois "naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme".
- 26.12.2007 - Belga: 'Het kabinet van Dewael noemt de uitlatingen van Dedecker grotesk en misplaatst. "Alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd. Dit is beledigend voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt".
- 27.12.2007 - journalist Georges Timmerman van de Vlaamse krant De Morgen: 'Lizin heeft met haar uithaal naar de "overdreven" terreurdreiging vooral de positie van de inlichtingendienst willen beschermen. De Staatsveiligheid heeft als gevolg van het politieoptreden een aantal van haar informanten in het jihadistische milieu verloren.'
- 27.12.2007 - Belga: 'Het stadspersoneel van Hoei heeft voor de verkiezingen van 10 juni 2007, verkiezingspamfletten voor PS-kandidate Anne-Marie Lizin, de burgemeester van Hoei, uitgedeeld. Dat heeft de RTBF vanavond in zijn journaal gemeld. Het uitdelen van de pamfletten is volgens bepaalde getuigen tijdens de werkuren gebeurd terwijl ze daar geen verlof voor hadden genomen. De RTBF heeft bewijzen maar wil die niet openbaar maken om haar bronnen te beschermen.'
- 29.12.2007 - Belga:' Trabelsi en zijn vriendin Nama hebben in een brief aan een krant laten weten dat er helemaal geen plannen bestonden om hem uit de gevangenis te bevrijden of om aanslagen te plegen in ons land.'
- 30.12.2007 - Belga: 'Het Brussels eindejaarsvuurwerk werd door de terreurdreiging afgelast. De verscherpte politiecontroles zullen zeker tot drie januari 2008 van kracht blijven. De Brusselse burgemeester Thielemans nam die beslissing na een coördinatievergadering op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.
- 30.12.2007 - De Standaard, journalist Mark Eeckhaut: 'De angst voor terreur heeft de hoofdstad nu echt in de greep.
- 31.12.2007 - De Morgen: "We hebben een stand van zaken opgemaakt, samen met het federaal parket en het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD). Het OCAD heeft zijn analyses verfijnd op basis van gerechtelijke informatie en informatie die het gekregen heeft van nationale en internationale correspondenten (Staatsveiligheid en buitenlandse inlichtingendiensten)", aldus Jaak Raes, directeur-generaal van het Crisiscentrum.
- 31.12.2007 - Belga: 'Er werden volgens afgetapte telefoons toch aanslagen gepland. De veertien moslimextremisten die op 21 december 2007 werden opgepakt en later weer vrijgelaten werden, hadden het in telefoongesprekken over een verkenning die ze zouden doen in de Brusselse metro. Ze zouden er kleine bommen in vuilbakken stoppen.'
- 31.12.2007 - ANP: Het Vlaamse dagblad Het Volk publiceert een berichtje van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) waarin staat dat een 'mogelijke aanslag in Nederland verijdeld werd'. Alle Nederlandse kranten nemen het ANP-berichtje onder de titel 'Mogelijke aanslag verijdeld door aanhoudingen' over.'
- 1.1.2008 - Het Nederlands Dagblad: 'Het is nog niet duidelijk wat de drie mannen die na een tip van de inlichtingendienst AIVD werden aangehouden, wilden uitvoeren. De AIVD sluit niet uit dat de verdachten op korte termijn een gewelddadige actie planden .'
- 2.1.2008 - Belga: 'Senator Josy Dubié (Ecolo), net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), wil een onafhankelijk organisme vragen om onderzoek te doen naar de werkelijkheid van de terroristische dreiging. Dubié wil vooral een onderzoek "over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden". Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect omdat "niemand de waarschuwingen van de instanties tenslotte nog zal geloven".
- 3.1.2008 - De Morgen: 'De politie rekruteert burgers in de strijd tegen de terreur. De rekruteringen van burgerpersoneel zijn ondertussen bezig. Vooral de Brusselse antiterreurcel zou met een chronisch personeelstekort kampen. De regering beloofde extra geld vrij te maken voor 103 nieuwe aanwervingen.
- 3.1.2008 - Belga: 'Het verhoogd politietoezicht en andere maatregelen tegen de terreurdreiging in Brussel, blijven na een vergadering van het OCAD waaraan Premier Guy Verhofstadt, minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen deelnamen, voorlopig van kracht. Eric Van der Sypt van het federale parket wil geen commentaar geven op de vraag of er explosieven zijn gevonden. Het OCAD heeft bij zijn analyses ook rekening gehouden met de situatie in onze buurlanden. Naast het terreurnetwerk al-Qaida, werd er ook rekening gehouden met het feit dat op 10 januari 2008 de uitspraak valt in het proces over het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'
- 4.1.2008 - Belga: 'Trabelsi en zijn vriendin Naima gaan klacht indienen tegen onbekenden en de Belgische Staat.'
- 5.1.2008 - De Standaard - journalist Mark Eeckhaut interviewt minister Dewael: 'Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), wil de politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geven in de strijd tegen terreur. Hij wil:
1) 'sommige organisaties buiten de wet stellen'
2) een 'supergevangenis met een speciaal regime waarin figuren als Nizar Trabelsi moeten komen'
3) de Staatsveiligheid telefoons laten afluisteren
3) de politiediensten meer mogelijkheden geven bij het toepassen van speciale politietechnieken
4) verdachten in terreurzaken 'proactief' laten afluisteren
5) verdachten laten afluisteren, ook 'als er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd'
6) een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers
7) de politie internetverkeer laten onderscheppen en meer mogelijkheden geven tot infiltratie, informantenwerking, en observatie

Op 7 januari 2008 verscheen er in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws plotseling een berichtje waarin men een zekere Claude Moniquet, een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst met een inlichtingenbureau in Brussel, aan het woord laat. Het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP) nam het berichtje over zodat het in alle Nederlandse kranten onder de titel: ''Terreurdreiging België zeer serieus" werd gepubliceerd.

Moniquet beweert dat er in België 'zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog leven waarvan er zeker tien bereid zijn om een zelfmoordaanslag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te plegen'.
En dat is nu precies waarover de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, het in zijn interview met journalist Mark Eeckhaut van de Vlaamse krant De Standaard ('Een aanslag kan ook bij ons') over had.

Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn'.
Zoals Minister Dewael stelt hij verder dat de politie in België 'te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden' en beweert hij dat de 'Belgische politie geen telefoons mag afluisteren' (terwijl dit al lang zonder controle gebeurt). Verder uit Moniquet kritiek op het feit dat de Belgische politie 'slechts iemand tot 24 uur na zijn arrestatie mag ondervragen' en vindt hij dat extremisten (en aktivisten) 'daarvan profiteren'.
Moniquet ondersteunt ook de plannen van minister Dewael voor de bouw van een supergevangenis door te stellen dat 'criminele moslims in de gevangenis tot heilige strijders worden omgevormd'.
Het valt op dat Moniquet steeds over 'ons land' spreekt terwijl hij een 'een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst' zou zijn en hij vindt dat de politie, 'zoals in Frankrijk bijvoorbeeld', een verdachte vijf dagen lang voor ondervraging moet kunnen vasthouden.

Op 15 januari 2008 komt het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging OCAD met de vertegenwoordigers van Premier Verhofstadt, justitie, het kabinet van Patrick Dewael, de federale politie, de Staatsveiligheid en de Militaire Veiligheid opnieuw bijéén om de situatie 'opnieuw te evalueren'. Vermoedelijk zullen de ministers Dewael en Deleuze (CD&V, justitie) die gelegenheid aangrijpen om om hun nieuwe voorstellen 'in de strijd tegen het terrorisme' te bepleiten. Vandaar deze mediacampagne via het ANP en de Nederlandse pers. Het is trouwens niet onmogelijk dat ook de Nederlandse regering nieuwe wetten wil laten stemmen die zogenaamd bedoeld zijn om enkel het 'terrorisme te bestrijden' terwijl zij ongetwijfeld zullen gebruikt worden om de politieke oppositie, vakbonden en aktiegroepen het zwijgen op te leggen


'Terreurdreiging België zeer serieus’

BRUSSEL - De terreurdreiging in België moet zeer serieus worden genomen. Dat zegt de Franse terreurexpert Claude Moniquet, die een inlichtingenbureau heeft in Brussel, maandag in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Volgens Moniquet, oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst leven er in België zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog. Zeker tien van hen zouden bereid zijn een zelfmoordaanslag te plegen. ‘Vijf bewakers van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel opblazen, is in de ogen van de hedendaagse terroristen efficiënter dan een massaal bloedbad aanrichten in Irak.’

In België gold de afgelopen weken het hoogste terreuralarm nadat veertien mensen waren aangehouden die volgens de politie met geweld de terrorist Nizar Trabelsi uit de gevangenis wilden bevrijden. Inmiddels is het terreuralarm iets versoepeld.

Na het oppakken van de verdachten op 21 december golden in Brussel extra veiligheidsmaatregelen op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals het openbaar vervoer, de kerstmarkten en de Grote Markt in het centrum van Brussel. De rechter bepaalde overigens na een dag dat de veertien verdachten niet langer vastgehouden konden worden.

Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf’ voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn. ‘Brussel is meer dan ooit de hoofdstad en het symbool van Europa. In onze hoofdstad is ook de NAVO gevestigd. Volgens extremisten is dit een Amerikaanse machine die oorlog voert tegen de islam’, aldus Moniquet.

Hij stelt dat de politie bovendien in België te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden. Telefoons aftappen mag niet en de politie heeft na een arrestatie 24 uur om iemand te ondervragen. In Frankrijk bijvoorbeeld is dat vijf dagen. ‘Ons land is te soepel en daar profiteren extremisten van.’

Moniquet meent dat criminele moslims in de gevangenis worden omgevormd tot heilige strijders. ‘Moslims die criminele feiten pleegden, beseffen maar al te goed dat ze gezondigd hebben tegen hun godsdienst. Er wordt hen wijsgemaakt dat er maar één weg is om hun waardigheid terug te winnen: Een radicale moslim worden.’

ANP - De Volkskrant, gepubliceerd op 7 januari 2008 11:33
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article492521.ece/Terreurdreiging_Belgie_zeer_serieus?source=rss

20060117-verhofstadt-bush-3


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto: Patrick Dewael (Open VLD), Premier Verhofstadt (Open VLD) en Georges Bush

14:30 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

04-01-08

Entretien avec Anne-Marie Lizin


Entretien avec Anne-Marie Lizin, Présidente du Sénat belge

180406-dewaelLizin

Mme Anne-Marie Lizin est la première femme à présider le Sénat belge. Elle fut auparavant parlementaire européenne et membre de la chambre basse belge. Prenant la parole à l'ouverture du séminaire consacré aux commissions parlementaires sur l'égalité des sexes, qui s'est tenu à La Maison des Parlements, elle a expliqué l'importance des commissions parlementaires sur les questions de genre et la lutte des femmes pour parvenir à la parité.

- Q: Malgré un emploi du temps chargé, vous avez fait escale à Genève…

Anne-Marie Lizin: J'étais particulièrement intéressée par ce séminaire. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'UIP pour ses statistiques. Pour la première fois, nous avons des tableaux très utiles avec des chiffres sur les femmes au Parlement et je suggère à toutes les femmes de les utiliser dans leurs pays. Aujourd'hui, nous avons 60 parlements qui ont une commission sur les questions de genre. Cela veut dire que les femmes tentent de travailler ensemble au Parlement et de surmonter les clivages entre les partis politiques. Nous savons tous ce que faire de la politique au niveau local veut dire et il n'est pas facile de surmonter les différences, pourtant il est très important de le faire. Nous constatons une tendance positive en faveur de la création d'un instrument spécial pour l'égalité entre hommes et femmes ou pour améliorer la situation des femmes.

- Q: Les partis politiques doivent-il s'engager davantage dans ce sens?

A.-M. L. : Les partis politiques sont très importants pour la création de ce type de commission. Nous devons insister à tous les niveaux, local et parlementaire, pour que ce travail soit fait et afin que nous puissions aussi montrer que les femmes politiques font quelque chose de différent. Nous pouvons au moins partager un point de vue qui est de dire que l'homme et la femme sont égaux. Au sein de ces commissions parlementaires, les femmes, mais aussi les hommes, peuvent proposer d'aborder des sujets tels que les quotas ou la parité. En Belgique et en France, nous parlons désormais de parité. Elle concernait tout d'abord la participation de candidates femmes sur les listes électorales à tous les niveaux. Et cela n'a pas été facile parce que la parité est un thème sensible dans tous les parlements, mais elle doit être l'objectif à atteindre pour nous tous. Le pouvoir est la question qui est au coeur du Parlement. Les parlements qui le veulent peuvent avoir du pouvoir, tout au moins juste après une élection, au moment où il faut une majorité pour mettre en place un gouvernement. Et les femmes parlementaires qui le veulent peuvent joueur un rôle important. C'est la façon de changer les mentalités d'un pays pour l'avenir.

- Q: Pourquoi est-il important d'avoir plus de femmes au Parlement?

A.-M. L. : Parce qu'elles vont réfléchir et proposer des lois qui iront dans le sens de l'égalité, qui est une façon très importante de faire progresser la société. Prenons les lois contre la violence à l'égard des femmes, mesure novatrice dans les parlements, puisqu'il s'agit de pénaliser la violence à l'égard des femmes et de faire en sorte de sensibiliser, au sein de la police et du ministère de la Justice, sur le fait que l'on ne peut plus laisser la violence conjugale sans suite pénale. C'est une nouveauté en Europe et a fortiori dans les autres Etats. Autres exemples : la lutte contre l'excision et le droit des femmes migrantes dans les pays riches.

- Q: Les traditions peuvent-elles être un frein à l'émancipation des femmes?

A.-M. L. : Dans certains cas elles sont à la base des difficultés et de la justification des différences entre hommes et femmes. Elles sont souvent un instrument de pouvoir pour justifier le fait d'affaiblir les femmes. Les différences culturelles doivent être regardées par les femmes de manière froide. Il faut qu'elles se disent qu'il n'y a plus aujourd'hui, au XXIème siècle, aucun homme qui ne sache pas que sa femme est son égale. Mais certains hommes font semblant de ne pas le savoir, évoquant le fait que Dieu a dit ceci ou cela ou que tel livre a affirmé ceci ou cela ou encore l'usage de telle pratique. Mais ils savent que nous sommes partout leurs égales. Tout cela n'est qu'une façon de retarder le moment où ils devront perdre un peu de leur pouvoir.

- Q: Faut-il travailler plus étroitement avec les chefs coutumiers et religieux?

A.-M. L. : Oui, il faut convaincre tout le monde, y compris les structures traditionnelles, les chefs religieux, les rois et les chefs coutumiers. Il faut les convaincre qu'il est important que les filles sortent de l'analphabétisme. Le rôle des structures religieuses est important car, en Europe il y a quatre siècles et dans une partie du monde aujourd'hui, les structures religieuses ont eu peur de perdre leur mainmise et leur capacité de donner des orientations, qui sont des éléments de foi révélée, donc incontestable à première vue. Il faut pouvoir les contester tout en respectant le choix de chacun. La religion est un choix personnel et ne doit pas être imposée.

- Q: L'Occident a été à la traîne concernant l'ascension des femmes vers le pouvoir. Cela semble changer aujourd'hui avec l'arrivée de Mmes Ségolène Royal, Nancy Pelosi, Hilary Clinton, Angela Merkel et vous-même. Comment l'expliquez-vous?

A.-M. L. : Je ne peux faire qu'une analyse personnelle, mais je crois qu'une société où la majorité des citoyens est plus âgée permet aux femmes qui ont de l'expérience d'exercer le pouvoir. Ce ne sont pas des jeunes femmes de 25 ans qui arrivent au pouvoir, mais des femmes qui ont un parcours, et Mme Pelosi en est un bel exemple. Ce sont des femmes qui savent prendre des décisions dans des situations délicates. Nous avons aujourd'hui des sociétés qui sont mûres pour que les femmes puissent jouer le premier rôle au niveau politique.

Bsalimova le Mer, 2007-03-21

- http://www.ipu.org/news-f/24-4.htm
- http://www.iknowpolitics.org/fr/node/1136


20060117-verhofstadt-bush-3


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gouvernement+américaine+menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gouvernement+américaine+menace+terroriste+Belgique&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ambassade+Américaine+menace+terroriste&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Centres+d%27asile+enfants+Dewael+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+Lizin+Dedecker+menaces&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+campagne+électorale&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=menace+terroriste+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justice+Interdiction+diffuser+pamphlets&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justice+Interdiction+parler+avec+la+presse&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=+Sanctions+communales+administratives+%28SCA%29&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+rassemblement+droit+d%27expression&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=+grève+Interdiction&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+fumer&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=mésures+anti-terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interdiction+d%27expression&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justice+lutte+Vervloesem+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+tribunal&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Ligue+Arabe+Européenne+tribunal&btnG=Rechercher&meta=

Il est préférable de copier les articles avant qu'ils ne disparaisent

Photos: Patrick Dewael, Ministre de l'intérieur (Open VLD), Anne-Marie Lizin (Parti Socialiste), Bush et Premier Verhofstadt (Open VLD)

13:51 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

03-01-08

Belgische bevolking geterroriseerd met 'terreurdreiging'


Angst als politiek wapen

180406-dewael

Toen Anne-Marie Lizin (Parti Socialiste) en Jean-Marie Dedecker (LDD) de 'terreurdreiging' waarmee de Belgische bevolking wordt geterroriseerd in vraag durfden te stellen, beschuldigde de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) hen ervan 'misplaatste en groteske uitspraken' te doen.
Anne-Marie Lizin liet zich echter niet van haar stuk brengen. Toen Patrick Dewael enkele dagen later in een reactie op de kerstboodschap van kardinaal Danneels een centrum voor kinderen van asielzoekers beloofde, zei de senatrice dat ze dit 'onverantwoord' vond.
"Een nieuw centrum betekent een zware uitgave, die bovendien niets verandert aan het feit dat de kinderen nog steeds opgesloten zitten. Het enige toelaatbare alternatief voor minderjarigen in een gesloten asielcentrum is de vrijheid", aldus Lizin.

Patrick Dewael was waarschijnlijk woedend en de senatrice werd plotseling door middel van een oud dossiertje rond verkiezingsfolders van 'corruptie' en 'fraude' beschuldigd. Zoals dit in België wel meer gebeurt, werd er via het persagentschap Belga zelfs een ware mediacampagne opgezet om de senatrice in een negatief daglicht te stellen.

Als Minister Dewael en de voor zijn voeten knielende pers geloven dat zij de volksvertegenwoordigers op die manier het zwijgen kunnen opleggen, dan hebben zij het echter verkeerd voor. Ook Senator Josy Dubié (Ecolo) wil, net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), een onafhankelijk organisme vragen om over de werkelijkheid van de terroristische dreiging te onderzoeken...


art_large_233408Ecolo-senator vraagt onafhankelijk onderzoek naar terreurdreiging

Senator Josy Dubié (Ecolo) wil, net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), een onafhankelijk organisme vragen om over de werkelijkheid van de terroristische dreiging te onderzoeken.

Spectaculaire maatregelen
"En vooral over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden".

Contraproductief effect
Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect. "Men slaat om weinig alarm, lijkt mij. Maar als het alarm reëel zal zijn, zal niemand de waarschuwingen van de instanties nog geloven", meent hij.

Evaluatie
Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken zal vandaag een nieuwe evaluatievergadering houden om de terroristische dreiging in te schatten en te bepalen of alarmniveau 4 (zeer hoog) moet behouden blijven na 3 januari. (belga/tdb)

De Morgen, 2.1.2008 06u58


LizinLizin vraagt onderzoek comité I naar overschatten terreurdreiging

PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Oproep tot bevolking
Premier Guy Verhofstadt verwees naar de terreurdreiging en het instellen van veiligheidsmaatregelen in zijn regeerverklaring die hij in Kamer en Senaat aflegde. Maar volgens Lizin was bij het natrekken van de ernst van de dreiging vrijdagvoormiddag reeds duidelijk dat de oproep tot de bevolking had kunnen vermeden worden.

Daarom vraagt ze een onderzoek door het comité I naar de gebeurtenissen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot een overschatting van de dreiging. (belga/lb)

De Morgen, 24.12.07


Dewael vindt uitspraak Lizin over overschatte terreurdreiging "misplaatst"

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) is niet opgezet met de uitspraak van PS-senatrice Anne-Marie Lizin dat de terreurdreiging van vorige week vrijdag is overschat. Dewael noemt die uitspraak van Lizin misplaatst.

Kwaliteit van informatie
Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot "het overschatten van de terreurdreiging" van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Wat als er iets gebeurt?
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ziet geen graten in een onderzoek door het comité I. Dat behoort tot de standaardprocedures. Maar dat de terreurdreiging zou overschat zijn, is volgens Dewael een "misplaatste uitspraak" voor een politica. "We hebben met het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging) net een orgaan dat de dreiging analyseert en het is op basis van die analyse dat maatregelen genomen worden", legt de woordvoerder van Dewael uit.
"En wat als er echt iets zou gebeuren. Dan zou Lizin de eerste zijn om de vraag te stellen of er wel voldoende maatregelen zijn genomen", zo laat Dewael nog weten. (belga/lb)

Het Laatste Nieuws, 24.12.2007


cb0e56ce-f57a-479c-9fe2-8758cf655f2dDewael noemt uitspraken Dedecker misplaatst en grotesk

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitlatingen van senator Jean-Marie Dedecker (LDD) over het terreuralarm van vorige week misplaatst en grotesk. Dedecker zei dat hij over dat alarm een onderzoek gaat vragen bij het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. Hij noemde het een "kerstshow van de nieuwe interimregering".

Grotesk
Die uitlatingen zijn grotesk en misplaatst, reageert het kabinet Dewael. Grotesk, "alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd, en beledigend, voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt", luidt het.
"Dedecker zou de eerste zijn om, als er echt iets gebeurt, de minister te vragen of er wel genoeg maatregelen zijn genomen".

Tip
Senator Dedecker zei dat hij is getipt "door mensen van de federale politie dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk was om de verdachten op te pakken, terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Volgens Dedecker zijn er heel wat "toevalligheden": "het veiligheidsplan van Dewael, de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois" naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme. Het gaat om een kerstshow van de nieuwe regering die ons land fortuinen kost, aldus de senator. (belga/sam)

De Morgen, 26/12/07 17u39


2212iran6

VS waarschuwen onderdanen die naar België reizen

Sinds gisteren zijn op tal van locaties in ons land terrorismemaatregelen van kracht.

De Verenigde Staten waarschuwen sinds enkele dagen hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen. Plaatsen waar veel mensen samentroepen worden volgens de VS best gemeden.

Sinds gisteren zijn op tal van locaties in ons land terrorismemaatregelen van kracht. Die maatregelen kwamen er nadat gisterenochtend op verschillende plaatsen in ons land, onder meer in vier gevangenissen, veertien moslimextremisten werden opgepakt.

Ze worden ervan verdacht dat ze plannen hadden om terrorist Nizar Trabelsi (37) uit de gevangenis van Lantin te bevrijden. Eén van hen is Malika El Aroud, de weduwe van de man die op 9 november 2001 in Afghanistan krijgsheer Massoud vermoordde. (belga/tdb)

De Morgen, 22/12/07 08u15


20060117-verhofstadt-bush-3

Angst speelt grote rol in politieke overtuiging

Psychologen Mark Landau van de University of Arizona en Sheldon Solomon van Skidmore wilden weten waarom de populariteit van Bush na 9/11 steeg van 51% naar 90%. Hun experimenten toonden aan dat proefpersonen die werden herinnerd aan 9/11, of moesten denken aan pijn, significant meer sympathie hadden voor Bush.

Verklaring
Onderzoeker John Jost van NYU ziet als mogelijke verklaring voor het feit dat 9/11 de mensen conservatiever deed denken, aan de drang om de wereld als fair en rechtvaardig te zien, om te geloven dat mensen krijgen wat ze verdienen, en om de bestaande sociale orde te bevestigen, eerder dan verandering te willen. Wanneer die natuurlijke wensen worden verstoord door gedachten aan de dood en angst voor de dood, verschuiven de opvattingen eerder naar conservatisme. Dat komt omdat conservatieve leiders eerder willen terugkeren naar traditionele waarden, waardoor mensen kunnen vasthouden aan wat ze kennen. "Conservatisme is eerder een zwart-wit ideologie dan liberalisme," zegt Jost. "Het legt de nadruk op traditie en autoriteit, die geruststellend zijn in periodes van dreiging." Hij zag die mening bevestigd in experimenteel onderzoek: denken aan de dood doet mensen echt conservatiever denken, althans tijdelijk.

Politiek
De politiek speelt gretig in op die angstgevoelens. Zo toonde Lyndon Johnson in 1964 een filmpje van een meisje dat bloemen plukte tegen de achtergrond van een kernexplosie.
Ronald Reagan stelde de USSR in 1984 voor als een hongerige grizzlybeer en in 2004 stelde Bush terroristen voor als wolven in een bos. Vorige herfst lanceerden republikeinse Amerikaanse parlementairen een advertentie waar Bin Laden en andere terroristen Amerikanen bedreigden, vergezeld van het geluid van een tikkende klok.

Verkiezingen
Verkiezingen worden dus voor een groot deel gewonnen door in te spelen op het buikgevoel van de mensen, besluit Solomon. Politiek drijft niet alleen op rationaliteit maar veel op irrationele gevoelens. Hij stelde vast dat de politieke voorkeur van mensen die dachten aan 9/11 verschoof van Kerry naar Bush. "Zonder 9/11 hadden we een andere president," besluit Solomon.

Opmerkelijk
Hij kwam nog tot een andere, verrassende conclusie. Wanneer hij een groep proefpersonen liet denken aan de dood, en ze dan vragen liet beantwoorden over een pro-Amerikaanse en anti-Amerikaanse auteur, bleek de groep die moest denken aan de dood zoals verwacht pro-Amerikaanser. Wanneer de onderzoekers bij het voorleggen van de vragenlijst hun proefpersonen echter vroegen om zo rationeel mogelijk te denken, verdween het effect van het denken aan de dood bijna volledig. Mensen vragen om rationeel te zijn is dus voldoende om de conditionering van het denken aan de dood teniet te doen. (hln)

Het Laatste Nieuws, 9.1.2007

-------

- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto's: Patrick Dewael (Open VLD), Anne-Marie Lizin (Parti Socialiste), Jean-Marie Dedecker (LDD), Josy Dubié (Ecolo), 24.12.2007 - aktie voor de Amerikaanse ambassade te Brussel, Bush en Verhofstadt (Open VLD)

11:22 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |