29-01-08

Terreuralarm wordt misbruikt


Orde van Vlaamse advocaten: 'Terreuralarm wordt misbruikt'

art_large_227081Liiégois.pxy_21106039_16520067_256_8726684De Orde van Vlaamse advocaten maakt zich thans ernstige zorgen over de manier waarop men het 'terreuralarm' misbruikt om een angstklimaat te scheppen en wetten af te dwingen waarbij ondermeer de rechten van de verdachte beperkt worden.

In Engeland kan een verdachte inmiddels al 28 dagen, zonder te zijn voorgeleid, vastgehouden worden en de Britse regering wil daar nu zelfs 42 dagen van maken.
Alhoewel er in Engeland nog steeds een zogezegde scheiding der machten bestaat, wil de regering ook dat rechters zwaardere straffen kunnen opleggen tegenover personen die 'mogelijk' met terrorisme te maken hebben.
Mensenrechtenorganisaties en diverse parlementsleden van premier Gordon Browns Labourpartij zijn tegen de voorgestelde verlenging van de periode dat een verdachte zonder aanklacht kan worden vastgehouden en men verwacht hierover een hevig debat in het parlement.

In Nederland gebruikt men, naast de gebruikelijke 'terreurdreigingen', vooral de zogenaamde 'anti-koran-film' van het extremistische kamerlid Geert Wilders om een angstklimaat te scheppen. De Nederlandse media en politici besteden uitzonderlijk veel aandacht aan deze 'film' terwijl zij weten dat het alleen maar een videoclipje op YouTube betreft waarop Wilders enkele beelden over de koran en afgehakte hoofden wil laten zien.
Zij spreken al wekenlang over het 'recht op vrije meningsuiting' en voorspellen dat 'de film geweld zal uitlokken' terwijl politieke partijen zoals CDA en VVD voor de uitbreiding van de 'anti-terreurwet' en het instellen van een 'noodwet' pleiten. De 'noodwet' moet het ondermeer mogelijk maken dat verdachten zonder enige aanklacht, langdurig vastgehouden kunnen worden.
Onder het mom van het 'recht op vrijheid van meningsuiting' en de 'veiligheid van de burger', wil men dus wetten laten maken die de grondwettelijke rechten en de vrijheden van de burger juist beperken...


BRUSSEL - Volgens de Orde van Vlaamse advocaten misbruiken de politie- en inlichtingendiensten het terreuralarm om bij de bevolking een sfeer van paniek in stand te houden. Er komt ook een actie voor de rechten van arrestanten.

De Belgische wetten tegen terrorisme 'worden gedicteerd door binnen- en buitenlandse inlichtingendiensten' (de CIA, red.). En: het federaal parket kan ongecontroleerd zijn gang gaan. Advocaten kunnen niet controleren of de aanklagers zich aan de regels houden als ze gebruik maken van bijzondere opsporingsmethoden.

Voorzitter Jo Stevens van de Orde van Vlaamse Balies sloeg gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak spijkers met koppen. 'In een democratie zijn het niet de generaals, maar ook niet de procureurs-generaal, geholpen door anonieme schaduwfiguren uit de Staatsveiligheid, die op de stoel van de wetgever moeten gaan zitten.'

In een interview met De Standaard roept Stevens alle Vlaamse advocaten op juridisch verzet te plegen tegen deze uitzonderingswetten.

'Een advocaat doet dat door naar de hogere rechter te stappen. Het doet ons veel genoegen dat het Grondwettelijk Hof het met ons eens is en zegt dat een advocaat cliënten niet aan de witwasautoriteiten moet verklikken.'

Minder gelukkig is de Orde met de regeling dat een deel van het strafdossier niet langer voor advocaten toegankelijk is. Het gaat bijvoorbeeld om getuigenissen van informanten uit het crimineel milieu. 'Die regeling is naar ons overgewaaid via (de Amerikaanse president) George Bush. Men rechtvaardigt dat omdat het deel zou uitmaken van de strijd tegen terrorisme en zware criminaliteit, maar langzaam sijpelen die methodes in kleinere strafzaken door', zegt Stevens.

De kamers van inbeschuldigingstelling moeten normaal controleren of het openbaar ministerie niet buiten de wet opereert, maar dat kunnen de KI's volgens de advocatenvereniging in de praktijk niet. 'Per zitting behandelt de KI zo'n dertig zaken. Die rechters kunnen al die vertrouwelijke dossiers niet grondig onderzoeken zoals advocaten dat zouden doen.' Stevens spoort zijn collega's die in zulke strafzaken optreden, aan tegen deze 'onwettelijke' regeling naar het Mensenrechtenhof van Straatsburg te trekken. 'De rechten van verdachten en gearresteerden doen naleven, is de verantwoordelijkheid van een advocaat', zegt hij.

De Orde start ook een actie om de media en het publiek warm te maken voor meer respect voor de privacy van arrestanten. 'Honderden mensen worden na een voorhechtenis vrijgesproken of niet eens voor een rechter gebracht.'

Filip Verhoest
De Standaard, dinsdag 29 januari 2008

(Blz. 8-9 interview en reacties)

20060117-verhofstadt-bush-3


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+veiligheidsplan&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+OCAD+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Interimregering+%27terreurdreiging%27&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=%27terreurdreiging%27&hl=fr&start=20&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Terreurdreiging+Brussel+ambassade&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Lizin&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dedecker&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+Dubié&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Dewael+terreur&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreurdreiging+in+België&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=terreur+België+Nederland&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act+rechtstaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Patriot+act&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=politiestaat&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=BOM+wet+informanten+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=minderjarige+informanten&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.solidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAABF&obid=35314

20:25 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Commentaren

$$$$$_______________$$$$$$
_$$$$$$______________$$$$$
_$$$$$$____________$$$$$$
_$$$$$$$________$$$$$$$$
__$$$$$$$_____$$$$$$$$$
__$$$$$$$____$$$$$$$$
__$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$$$$$_$$$$$$
_____$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$___$$$
___$$$$$$$$$$$$$__$$$$$
___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$$$$$$$

Gepost door: $$$$$_______________$$$$$$ | 29-01-08

Angstklimaat Alle hens aan dek na film Wilders

DEN HAAG - Zodra de film van Geert Wilders tegen de Koran en de islamisering wordt vertoond, moeten politie, brandweer en andere hulpdiensten alle verloven intrekken, administratief personeel inzetten en geplande controles en andere activiteiten afgelasten.

Dat schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken in een gisteren verzonden brief aan de hulpdiensten.

Met de brief wil Binnenlandse Zaken helpen bij de 'operationele voorbereiding' van de hulpdiensten op 'mogelijke reacties in verband met een binnenkort te verwachten videoboodschap of tv-film met als onderwerp de Koran'. De verwachting is dat de 'Film Wilders' met 'geweld en onrust' gepaard gaat en dat 'verstoringen meerdere dagen zullen aanhouden'.

In geval van een landelijke crisis zal iedere regionale hulpdienst 'zijn eigen broek moeten ophouden', zo schrijft Eric van der Horst, hoofd van het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum.

Om toch een langdurige inzet van de hulpdiensten, waarbij het zwaartepunt bij de politie ligt, te waarborgen, geeft de brief enkele tips. Zo kan de dienstperiode worden opgerekt en wordt overwerk tijdelijk toegestaan. Leger paraat
Opleidingen, cursussen en oefeningen worden geannuleerd en politiebureaus en kazernes mogen hun deuren sluiten. Ook staan de marechaussee en het leger paraat om waar nodig bij te springen.

Als het tot rellen komt, moeten gebouwen van de hulpdiensten worden beveiligd. Auto's van personeel moeten op een veilige locatie worden geparkeerd om materi-ele schade te beperken, aldus de brief van Binnenlandse Zaken.

Als er ook slachtoffers vallen, geeft de brief het advies gewonde medewerkers naar een ander ziekenhuis te sturen dan gewonde relschoppers. Zo moet voorkomen worden dat rellen in het ziekenhuis worden voorgezet.


© Het Parool, 29-01-2008, 12:04 uur

Gepost door: Yvanoff | 29-01-08

De Nederlandse regering maakt haar burgers doodsbang... Nederlandse staat is zelf terroristisch geworden

Onder terroristisch oogmerk wordt in onze strafwet verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.

In zijn ijver een zo ruim mogelijke definitie van terrorisme te geven heeft de wetgever over het hoofd gezien dat daarmee de Nederlandse staat zelf tot terrorist wordt verklaard. Want de wijze waarop de Nederlandse Antillen een autonome staatsstructuur door de strot wordt geduwd, staat gelijk aan het ernstig ontwrichten van een fundamentele politieke, economische of sociale structuur aldaar. De dure snoepreis van onze Kamerleden daar naartoe was ook overbodig en potsierlijk.

De geldverslindende oorlog in Afghanistan à raison van 1,2 miljard euro voor de Nederlandse belastingbetaler promoveert ons ook tot terrorist. Want het eufemisme van wederopbouw verhult geenszins dat we daar de boel kapotschieten om vervolgens op te bouwen wat we zelf vernield hebben. Het is natuurlijk wel even slikken om onder ogen te zien dat de politieke elite in Noordwijk onder aanvoering van Jaap de Hoop Scheffer gewoon naar ons strafrecht een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk is.

De politiek jegens Iran vertoont evenzeer een terroristisch oogmerk van onze politieke leiders. Met tomeloze inzet proberen politieke warhoofden ten minste een deel van de Iraanse bevolking ernstige vrees aan te jagen door te dreigen met sancties en oorlog als Iran niet afziet van zijn nucleaire ambities, die wijzelf ook hadden en nog hebben. De strijd tegen het terrorisme is dus in wezen de strijd van de ene terrorist tegen de andere. Het wordt dan ook tijd dat we onszelf gaan berechten!


Gerard Sprong, advocaat
Algemeen Dagblad, maandag 29 oktober 2007

http://www.nieuwsfeit.nl/content/view/3969/92

Gepost door: Yvanoff | 29-01-08

Terreur ad infinitum Bereidt het regime zich voor op een nieuwe status van angst-manager?


Op kerstavond van 2007 werd op heel het Belgisch grondgebied een terreuralarm eerste klas van kracht. We kennen de aanleiding: een vermeend ontsnappingscomplot rond ex-voetballer en Al-Queda-sympathisant Nizar Trabelsi, verblijvend in de gevangenis van Nijvel. 24 u later stond heel het gezelschap al weer op vrije voeten, want men vond nergens bezwarend materiaal. Het alarm bleef wél van kracht, tot ver na de jaarwisseling. De politieke context en het tijdstip spreken uiteraard boekdelen: de interimregering Verhofstadt was net uit de startblokken geschoten, en hoe kon men dat beter onderstrepen dan met een grootscheeps gebaar van zorg, alertheid en daadkracht.
Senator Jean-Marie Dedecker sprak dan ook van een groteske ‘kerstshow’. Dat was het inderdaad. Daarbij is ook de ongerustheidheid van mensenrechtenactivisten als Raf Jespers terecht: het war on terror-concept, dat nu ook onze contreien is binnengeslopen, zet de deur open voor een permanente uitzonderingstoestand, waarin burgerrechten ondergeschikt zijn aan de ‘nationale veiligheid’, zoals dat heet.
Haast een maand na de afkondiging van het alarm, noopt dit alles echter tot bijkomende bedenkingen rond opinie-management, massamanipulatie en geënsceneerde angstpsychoses. Bijvoorbeeld over het feit, hoe draconische alarmprocedures ook échte feiten kunnen uitlokken, die dan weer een argument vormen voor een verstrenging van de procedures. Op 4 januari ging een psychiatrische patiënt door het lint; zijn bommelding zorgde voor een chaos in het treinverkeer. De dag daarop deed een flauwe plezante het nog eens over in het station van Ninove. Het moeten voor Dewael en C° geschenkjes uit de hemel geweest zijn. Vals alarm is ook alarm. Een terreurgerucht kan dus werken als een self-fullfilling prophecy. Eerst komen de gestoorden en de grappenmakers, maar op het einde zullen de echte bommenliefhebbers het ook wel eens proberen. En het is opmerkelijk, hoe zelfs zgn. liberale politici meestappen in die logica: de dreiging reproduceert zichzelf en roept grootscheepse preventie/interventie op. Voorheen tamelijk schimmige departementen als het OCAD (“Coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse”) worden het zenuwcentrum van de staat als veiligheidsinstituut. Angst (Latijn: terror) is het nieuwe sleutelwoord van het postmoderne machtsdenken. Maar over welk soort ‘angst’ gaat het? Tijd om de psychologische handboeken eens open te slaan.

Johan Sanctorum
1/2/2008

http://www.visionair-belgie.be/Artikels/terreur.htm

Gepost door: Joop den Uyl | 30-01-08

'België glijdt af naar politiestaat' Volgens de Antwerpse correctionele rechter Walter De Smedt heeft het parlement helemaal niets geleerd uit de zaak-Dutroux.
Ondanks de aanbevelingen van diverse parlementaire commissies versterken onze parlementsleden de oorzaken die aanleiding gaven tot wat misliep in de zaak-Dutroux nog. De Smedt hekelt terzake wat hij “de socialistische visie op justitie en politie” noemt. Die visie vind je volgens hem in bijna alle politieke partijen, ook in Open Vld, CD&V en VB. Volgens hem dreigt België zelfs af te glijden naar een politiestaat.

Ook valt De Smedt het gebrek aan onafhankelijkheid en openheid van de Comités P en I aan. Deze comités controleren respectievelijk de politie- en inlichtingendiensten en De Smedt was als enige Belg lid van beide comités voor de liberale partij. De magistraat waarschuwt voor de gevaren van de huidige strijd tegen het terrorisme, die volgens hem het opiniemisdrijf opnieuw invoert.

De Smedt haalde recentelijk het nieuws door uitspraken naar aanleiding van onmiddellijke aanhoudingen of keppeltjesdracht van joden op zijn zittingen in het Antwerps vlinderpaleis.

Gazet van Antwerpen, 12/02/2008

Gepost door: Johan Daneels | 14-02-08

The Belgian anti-terrorist law of 2003 It quickly became clear to the committee that the new legislation on terrorism is a threat to our liberties. Bahar's case is symbolic in this respect.

This 32-year-old academic has not committed a crime, nor had any intention of doing so in Belgium, Turkey or elsewhere. What the Belgian judicial system holds him to be culpable for is that he translated, published and commented upon a statement by the Turkish Communist organisation DHKC and to have been a member of the information bureau of this party in Belgium. So, if we examine the charge against Bahar in judicial terms, it is clear that to express oneself and to organise is a terrorist act according to the new anti-terrorist legislation. From this, Belgian justice is showing a political character, for liberty of expression and association, guaranteed by the constitution, are under attack; and this is larger than a process of criminalising political andcitizen's action.

In addition, this law puts in question basic principles of our penal law, such as those of individual responsibility and the territorial principle of penal law.

Gepost door: Jeroen | 17-02-08

De commentaren zijn gesloten.