10-01-08

De Open VLD en de 'angst voor de terreur'


Open VLD wakkert 'angst voor de terreur' aan om van België een politiestaat te maken

dewael13.10Op 7.1.2008 publiceerden bijna alle Nederlandse kranten zonder enige commentaar of kritische vraagstelling onder de titel 'Terreurdreiging in België zeer ernstig genomen', een berichtje van het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP).

Het ANP-berichtje was een kopie van een interview met de Franse terreurexpert Claude Moniquet in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Moniquet is een oud geheim agent van de Franse inlichtingendiensteen en heeft een inlichtingenbureau in Brussel.

De voorstanders van de zogenaamde anti-terreurmaatregelen in België hebben hun werkterrein dus blijkbaar naar Nederland verlegd.

Een chronologisch overzicht van de volgende nieuwsberichten geeft een goed beeld van de manier waarop de 'terroristenjagers' in België er hun nieuwe wetten en maatregelen die zogenaamd alleen moeten dienen om het 'terrorisme te bestrijden', willen doordrukken

----------------------

- 22.11.2007 - Het Laatste Nieuws: 'De federale procureur Johan Delmulle wenst meer terrorismespeurders en meer technische middelen'.
- 21.12.2007 - Belgische kranten: De federale politie hebben een ontsnappingspoging van de genaamde Nizar Trabelsi die in juni 2004 tot tien jaar cel voor de voorbereiding van een aanslag op de militaire basis in Kleine Brogel was veroordeeld, verijdeld'.
- 21.12.2007 - persagentschap Belga: 'Trabelsi plande een ontsnapping en zou daarbij geholpen worden door een groep personen, die gedreven zijn door een extremistische visie op de islam", aldus Lieve Pellens, woordvoerster van de federale politie. "Het federaal parket heeft daarom aan de onderzoeksrechter gevraagd om een onderzoek te starten naar de mogelijke deelname van die personen aan terroristische activiteiten". Directe aanwijzingen voor een aanslag zijn er niet.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De Verenigde Staten hebben hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen gewaarschuwd om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen.'
- 22.12.2007 - Belga: 'De veertien verdachten die werden opgepakt omdat de federale politie en het federale parket voor terroristische acties vreesden, werden vrijgelaten maar het onderzoek naar de terreurdreiging in België wordt voortgezet.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Niet alleen de verijdelde ontsnappingspoging van moslimextremist Nizar Trabelsi zorgde voor het terreuralarm. Het terreuralarm was ook het gevolg van een communiqué van Al Qaida, eind november 2007'.
- 24.12.2007 - Belga: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil dringend nieuwe wetten laten goedkeuren rond de strijd tegen terrorisme. De nieuwe wetgeving moet speurders toelaten om websites te hacken. De nieuwe wetten moeten, volgens de procureur-generaal, ook de bescherming van politiemensen inhouden aangezien de speurders of hun familie persoonlijk gevaar lopen wanneer terroristen hun gegevens kunnen achterhalen.'
- 24.12.2007 - Belga: 'PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil een gedetailleerd verslag van het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. "De evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging moeten door het Comité I onderzocht worden", aldus de senatrice.'
- 24.12.2007 - Belga: 'Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitspraak van Lizin "misplaatst".
- 26.12.2007 - Belga: 'Ook senator Jean-Marie Dedecker (LDD) vraagt een onderzoek naar het terreuralarm dat volgens hem een "kerstshow van de nieuwe interimregering" is. Volgens Dedecker hebben "mensen van de federale politie hem getipt dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk is geweest om de verdachten op te pakken terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Dedecker wijst naar een aantal toevalligheden zoals "het veiligheidsplan" van Dewael en de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois "naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme".
- 26.12.2007 - Belga: 'Het kabinet van Dewael noemt de uitlatingen van Dedecker grotesk en misplaatst. "Alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd. Dit is beledigend voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt".
- 27.12.2007 - journalist Georges Timmerman van de Vlaamse krant De Morgen: 'Lizin heeft met haar uithaal naar de "overdreven" terreurdreiging vooral de positie van de inlichtingendienst willen beschermen. De Staatsveiligheid heeft als gevolg van het politieoptreden een aantal van haar informanten in het jihadistische milieu verloren.'
- 27.12.2007 - Belga: 'Het stadspersoneel van Hoei heeft voor de verkiezingen van 10 juni 2007, verkiezingspamfletten voor PS-kandidate Anne-Marie Lizin, de burgemeester van Hoei, uitgedeeld. Dat heeft de RTBF vanavond in zijn journaal gemeld. Het uitdelen van de pamfletten is volgens bepaalde getuigen tijdens de werkuren gebeurd terwijl ze daar geen verlof voor hadden genomen. De RTBF heeft bewijzen maar wil die niet openbaar maken om haar bronnen te beschermen.'
- 29.12.2007 - Belga:' Trabelsi en zijn vriendin Nama hebben in een brief aan een krant laten weten dat er helemaal geen plannen bestonden om hem uit de gevangenis te bevrijden of om aanslagen te plegen in ons land.'
- 30.12.2007 - Belga: 'Het Brussels eindejaarsvuurwerk werd door de terreurdreiging afgelast. De verscherpte politiecontroles zullen zeker tot drie januari 2008 van kracht blijven. De Brusselse burgemeester Thielemans nam die beslissing na een coördinatievergadering op het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken.
- 30.12.2007 - De Standaard, journalist Mark Eeckhaut: 'De angst voor terreur heeft de hoofdstad nu echt in de greep.
- 31.12.2007 - De Morgen: "We hebben een stand van zaken opgemaakt, samen met het federaal parket en het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD). Het OCAD heeft zijn analyses verfijnd op basis van gerechtelijke informatie en informatie die het gekregen heeft van nationale en internationale correspondenten (Staatsveiligheid en buitenlandse inlichtingendiensten)", aldus Jaak Raes, directeur-generaal van het Crisiscentrum.
- 31.12.2007 - Belga: 'Er werden volgens afgetapte telefoons toch aanslagen gepland. De veertien moslimextremisten die op 21 december 2007 werden opgepakt en later weer vrijgelaten werden, hadden het in telefoongesprekken over een verkenning die ze zouden doen in de Brusselse metro. Ze zouden er kleine bommen in vuilbakken stoppen.'
- 31.12.2007 - ANP: Het Vlaamse dagblad Het Volk publiceert een berichtje van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) waarin staat dat een 'mogelijke aanslag in Nederland verijdeld werd'. Alle Nederlandse kranten nemen het ANP-berichtje onder de titel 'Mogelijke aanslag verijdeld door aanhoudingen' over.'
- 1.1.2008 - Het Nederlands Dagblad: 'Het is nog niet duidelijk wat de drie mannen die na een tip van de inlichtingendienst AIVD werden aangehouden, wilden uitvoeren. De AIVD sluit niet uit dat de verdachten op korte termijn een gewelddadige actie planden .'
- 2.1.2008 - Belga: 'Senator Josy Dubié (Ecolo), net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), wil een onafhankelijk organisme vragen om onderzoek te doen naar de werkelijkheid van de terroristische dreiging. Dubié wil vooral een onderzoek "over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden". Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect omdat "niemand de waarschuwingen van de instanties tenslotte nog zal geloven".
- 3.1.2008 - De Morgen: 'De politie rekruteert burgers in de strijd tegen de terreur. De rekruteringen van burgerpersoneel zijn ondertussen bezig. Vooral de Brusselse antiterreurcel zou met een chronisch personeelstekort kampen. De regering beloofde extra geld vrij te maken voor 103 nieuwe aanwervingen.
- 3.1.2008 - Belga: 'Het verhoogd politietoezicht en andere maatregelen tegen de terreurdreiging in Brussel, blijven na een vergadering van het OCAD waaraan Premier Guy Verhofstadt, minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en minister van Justitie Jo Vandeurzen deelnamen, voorlopig van kracht. Eric Van der Sypt van het federale parket wil geen commentaar geven op de vraag of er explosieven zijn gevonden. Het OCAD heeft bij zijn analyses ook rekening gehouden met de situatie in onze buurlanden. Naast het terreurnetwerk al-Qaida, werd er ook rekening gehouden met het feit dat op 10 januari 2008 de uitspraak valt in het proces over het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'
- 4.1.2008 - Belga: 'Trabelsi en zijn vriendin Naima gaan klacht indienen tegen onbekenden en de Belgische Staat.'
- 5.1.2008 - De Standaard - journalist Mark Eeckhaut interviewt minister Dewael: 'Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), wil de politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geven in de strijd tegen terreur. Hij wil:
1) 'sommige organisaties buiten de wet stellen'
2) een 'supergevangenis met een speciaal regime waarin figuren als Nizar Trabelsi moeten komen'
3) de Staatsveiligheid telefoons laten afluisteren
3) de politiediensten meer mogelijkheden geven bij het toepassen van speciale politietechnieken
4) verdachten in terreurzaken 'proactief' laten afluisteren
5) verdachten laten afluisteren, ook 'als er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd'
6) een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers
7) de politie internetverkeer laten onderscheppen en meer mogelijkheden geven tot infiltratie, informantenwerking, en observatie

Op 7 januari 2008 verscheen er in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws plotseling een berichtje waarin men een zekere Claude Moniquet, een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst met een inlichtingenbureau in Brussel, aan het woord laat. Het Algemeen Nederlands Persagentschap (ANP) nam het berichtje over zodat het in alle Nederlandse kranten onder de titel: ''Terreurdreiging België zeer serieus" werd gepubliceerd.

Moniquet beweert dat er in België 'zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog leven waarvan er zeker tien bereid zijn om een zelfmoordaanslag op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel te plegen'.
En dat is nu precies waarover de Minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael, het in zijn interview met journalist Mark Eeckhaut van de Vlaamse krant De Standaard ('Een aanslag kan ook bij ons') over had.

Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn'.
Zoals Minister Dewael stelt hij verder dat de politie in België 'te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden' en beweert hij dat de 'Belgische politie geen telefoons mag afluisteren' (terwijl dit al lang zonder controle gebeurt). Verder uit Moniquet kritiek op het feit dat de Belgische politie 'slechts iemand tot 24 uur na zijn arrestatie mag ondervragen' en vindt hij dat extremisten (en aktivisten) 'daarvan profiteren'.
Moniquet ondersteunt ook de plannen van minister Dewael voor de bouw van een supergevangenis door te stellen dat 'criminele moslims in de gevangenis tot heilige strijders worden omgevormd'.
Het valt op dat Moniquet steeds over 'ons land' spreekt terwijl hij een 'een oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst' zou zijn en hij vindt dat de politie, 'zoals in Frankrijk bijvoorbeeld', een verdachte vijf dagen lang voor ondervraging moet kunnen vasthouden.

Op 15 januari 2008 komt het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging OCAD met de vertegenwoordigers van Premier Verhofstadt, justitie, het kabinet van Patrick Dewael, de federale politie, de Staatsveiligheid en de Militaire Veiligheid opnieuw bijéén om de situatie 'opnieuw te evalueren'. Vermoedelijk zullen de ministers Dewael en Deleuze (CD&V, justitie) die gelegenheid aangrijpen om om hun nieuwe voorstellen 'in de strijd tegen het terrorisme' te bepleiten. Vandaar deze mediacampagne via het ANP en de Nederlandse pers. Het is trouwens niet onmogelijk dat ook de Nederlandse regering nieuwe wetten wil laten stemmen die zogenaamd bedoeld zijn om enkel het 'terrorisme te bestrijden' terwijl zij ongetwijfeld zullen gebruikt worden om de politieke oppositie, vakbonden en aktiegroepen het zwijgen op te leggen


'Terreurdreiging België zeer serieus’

BRUSSEL - De terreurdreiging in België moet zeer serieus worden genomen. Dat zegt de Franse terreurexpert Claude Moniquet, die een inlichtingenbureau heeft in Brussel, maandag in de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws.

Volgens Moniquet, oud geheim agent van de Franse inlichtingendienst leven er in België zevenhonderd overtuigde strijders van de heilige islamoorlog. Zeker tien van hen zouden bereid zijn een zelfmoordaanslag te plegen. ‘Vijf bewakers van het NAVO-hoofdkwartier in Brussel opblazen, is in de ogen van de hedendaagse terroristen efficiënter dan een massaal bloedbad aanrichten in Irak.’

In België gold de afgelopen weken het hoogste terreuralarm nadat veertien mensen waren aangehouden die volgens de politie met geweld de terrorist Nizar Trabelsi uit de gevangenis wilden bevrijden. Inmiddels is het terreuralarm iets versoepeld.

Na het oppakken van de verdachten op 21 december golden in Brussel extra veiligheidsmaatregelen op plekken waar veel mensen samenkomen, zoals het openbaar vervoer, de kerstmarkten en de Grote Markt in het centrum van Brussel. De rechter bepaalde overigens na een dag dat de veertien verdachten niet langer vastgehouden konden worden.

Volgens Moniquet is België niet alleen een ‘logistieke draaischijf’ voor terroristen, maar kan het ook zelf doelwit zijn. ‘Brussel is meer dan ooit de hoofdstad en het symbool van Europa. In onze hoofdstad is ook de NAVO gevestigd. Volgens extremisten is dit een Amerikaanse machine die oorlog voert tegen de islam’, aldus Moniquet.

Hij stelt dat de politie bovendien in België te weinig mag doen om terrorisme te bestrijden. Telefoons aftappen mag niet en de politie heeft na een arrestatie 24 uur om iemand te ondervragen. In Frankrijk bijvoorbeeld is dat vijf dagen. ‘Ons land is te soepel en daar profiteren extremisten van.’

Moniquet meent dat criminele moslims in de gevangenis worden omgevormd tot heilige strijders. ‘Moslims die criminele feiten pleegden, beseffen maar al te goed dat ze gezondigd hebben tegen hun godsdienst. Er wordt hen wijsgemaakt dat er maar één weg is om hun waardigheid terug te winnen: Een radicale moslim worden.’

ANP - De Volkskrant, gepubliceerd op 7 januari 2008 11:33
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article492521.ece/Terreurdreiging_Belgie_zeer_serieus?source=rss

20060117-verhofstadt-bush-3


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

- http://gevangenen-prisonniers.skynetblogs.be/

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto: Patrick Dewael (Open VLD), Premier Verhofstadt (Open VLD) en Georges Bush

14:30 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Senator Dubié: reactie 8 januari 2008

Terreuralarm: Reactie van Josy Dubié (Ecolo)

Het veronderstelde ontsnappingsplan van Nizar Trabelsi zou gelinkt zijn aan veronderstelde terreurdreigingen. Senator Dubié vraagt zich af waarop men zich eigenlijk heeft gebaseerd.


Alles begon op 21 december. De terrorismecel van de federale politie, het federaal parket en vervolgens premier Guy Verhofstadt maken de arrestatie bekend van 14 verdachten die van plan zouden zijn Nizar Trabelsi te bevrijden. Deze voormalige voetballer zit een celstraf van tien jaar uit, omdat hij een aanslag tegen de militaire basis van Kleine Brogel had beraamd.

Diezelfde dag bevestigt het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD) over elementen te beschikken die wijzen “op de mogelijkheid van een aanslag in voorbereiding” in België. Verhofstadt bevestigt. Trabelsi daarentegen verklaart in een lezersbrief aan La Dernière Heure, dat er van een aanslag in voorbereiding geen sprake is.

Tijdens de feestdagen worden de veiligheidsmaatregelen en de politieaanwezigheid in de hoofdstad gevoelig verscherpt. Het traditionele vuurwerk wordt afgelast. Deze verhoogde staat van paraatheid zal uiteindelijk aanhouden tot 3 januari.

We vroegen Josy Dubié, senator voor Ecolo, wat hij denkt over deze maatregelen. “De politie lanceert een grootscheepse operatie, maar de dag nadien moeten ze de 14 arrestanten al opnieuw vrijlaten. Ze organiseert grootschalige zoekacties naar springstoffen, maar vindt zelfs geen strijkbommetje. De gevangenis van Aarlen wordt cel per cel doorzocht, zonder het minste resultaat.”

Dubié heeft dus volgende vraag voor de verantwoordelijken: ”Welke informatie heeft jullie ertoe gebracht deze maatregelen te nemen?” Logisch gezien zou het onderzoek naar deze vraag door het Comité I, belast met de controle op de inlichtingendiensten, gevoerd moeten worden. Dubié vraagt dus aan zijn vijf collega’s senatoren, die zitting hebben in de controlecommissie op het Comité I om zijn vragen voor te leggen.

“Het probleem is dat eens de leden van de controlecommissie de besluiten van het Comité I ontvangen, ze gebonden zijn aan de zwijgplicht. Dit gezegd zijnde, zelfs wanneer Ecolo geen deel uitmaakt van deze commissie, zitten er nog andere oppositieleden in. Ik ga er dan ook van uit dat mochten er ernstige feiten bovenkomen, dat zij die dan naar buiten zullen brengen.”


Marco Van Hees

http://www.pvda.be/nl/nieuws/article/terreuralarm-reactie-van-josy-dubie-ecolo.html

Gepost door: Leentje | 12-01-08

Spoedcursus Cowboy Bush is er in geslaagd nu ook de sheriff van Terror City in staat van alarm te brengen. Den deze verzamelt alle weerbare mannen in de saloon, maakt er deputies van, geeft ze een whisky en een sheriffster (in moderne termen: a licence to kill), en na een spoedcursus lynchen kan de posse vertrekken. En dat er één tussenzit die de Apachetaal machtig is wordt in dank aanvaard. Mijn Karl-May-tjes worden moderne litteratuur!Yoepie-yahee, de Far West is terug. Ik voel me weer 12 jaar.

Gepost door: Toonhill | 20-01-08

doorzichtig Ik hoop dat iedereen in Belgie zijn verstand gebruikt en zijn vrijheden niet wil opgeven voor een waan van meer veiligheid te hebben. Tegen terrorisme kan je je niet wapenen met repressie en toenemde controle. Het Europese Schip is ook al overstag gegaan voor de neocons in de USA en doen der nog schepjes bovenop met de passagiersdatabase. Het is toch allemaal zo doorzichtig: politici die met de "stroming" gewoon meegaan om zogezegd als goed politicus versleten te kunnen worden. Een media die ook heel modebewust en kritiekloos elk terreurverdachtmaking verspreid.

Gepost door: George Orwell | 20-01-08

De commentaren zijn gesloten.