03-01-08

Belgische bevolking geterroriseerd met 'terreurdreiging'


Angst als politiek wapen

180406-dewael

Toen Anne-Marie Lizin (Parti Socialiste) en Jean-Marie Dedecker (LDD) de 'terreurdreiging' waarmee de Belgische bevolking wordt geterroriseerd in vraag durfden te stellen, beschuldigde de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) hen ervan 'misplaatste en groteske uitspraken' te doen.
Anne-Marie Lizin liet zich echter niet van haar stuk brengen. Toen Patrick Dewael enkele dagen later in een reactie op de kerstboodschap van kardinaal Danneels een centrum voor kinderen van asielzoekers beloofde, zei de senatrice dat ze dit 'onverantwoord' vond.
"Een nieuw centrum betekent een zware uitgave, die bovendien niets verandert aan het feit dat de kinderen nog steeds opgesloten zitten. Het enige toelaatbare alternatief voor minderjarigen in een gesloten asielcentrum is de vrijheid", aldus Lizin.

Patrick Dewael was waarschijnlijk woedend en de senatrice werd plotseling door middel van een oud dossiertje rond verkiezingsfolders van 'corruptie' en 'fraude' beschuldigd. Zoals dit in België wel meer gebeurt, werd er via het persagentschap Belga zelfs een ware mediacampagne opgezet om de senatrice in een negatief daglicht te stellen.

Als Minister Dewael en de voor zijn voeten knielende pers geloven dat zij de volksvertegenwoordigers op die manier het zwijgen kunnen opleggen, dan hebben zij het echter verkeerd voor. Ook Senator Josy Dubié (Ecolo) wil, net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), een onafhankelijk organisme vragen om over de werkelijkheid van de terroristische dreiging te onderzoeken...


art_large_233408Ecolo-senator vraagt onafhankelijk onderzoek naar terreurdreiging

Senator Josy Dubié (Ecolo) wil, net als zijn collega's Anne-Marie Lizin (PS) en Jean-Marie Dedecker (LDD), een onafhankelijk organisme vragen om over de werkelijkheid van de terroristische dreiging te onderzoeken.

Spectaculaire maatregelen
"En vooral over de noodzaak voor het nemen van spectaculaire maatregelen terwijl niemand wil zeggen wat de werkelijke staat van bedreiging is, noch over de objectieve elementen waarop ze gebaseerd worden".

Contraproductief effect
Volgens Josy Dubié hebben de publieke waarschuwingen een contraproductief effect. "Men slaat om weinig alarm, lijkt mij. Maar als het alarm reëel zal zijn, zal niemand de waarschuwingen van de instanties nog geloven", meent hij.

Evaluatie
Het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken zal vandaag een nieuwe evaluatievergadering houden om de terroristische dreiging in te schatten en te bepalen of alarmniveau 4 (zeer hoog) moet behouden blijven na 3 januari. (belga/tdb)

De Morgen, 2.1.2008 06u58


LizinLizin vraagt onderzoek comité I naar overschatten terreurdreiging

PS-senatrice Anne-Marie Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot het overschatten van de terreurdreiging van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Oproep tot bevolking
Premier Guy Verhofstadt verwees naar de terreurdreiging en het instellen van veiligheidsmaatregelen in zijn regeerverklaring die hij in Kamer en Senaat aflegde. Maar volgens Lizin was bij het natrekken van de ernst van de dreiging vrijdagvoormiddag reeds duidelijk dat de oproep tot de bevolking had kunnen vermeden worden.

Daarom vraagt ze een onderzoek door het comité I naar de gebeurtenissen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot een overschatting van de dreiging. (belga/lb)

De Morgen, 24.12.07


Dewael vindt uitspraak Lizin over overschatte terreurdreiging "misplaatst"

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) is niet opgezet met de uitspraak van PS-senatrice Anne-Marie Lizin dat de terreurdreiging van vorige week vrijdag is overschat. Dewael noemt die uitspraak van Lizin misplaatst.

Kwaliteit van informatie
Lizin wil dat het comité I, dat de inlichtingendiensten controleert, een gedetailleerd verslag opstelt over de evenementen en de kwaliteit van de informatie die geleid hebben tot "het overschatten van de terreurdreiging" van vorige week vrijdag. Dat schrijft ze in een brief aan Armand De Decker als voorzitter van de Begeleidingscommissie van het comité I.

Wat als er iets gebeurt?
Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael ziet geen graten in een onderzoek door het comité I. Dat behoort tot de standaardprocedures. Maar dat de terreurdreiging zou overschat zijn, is volgens Dewael een "misplaatste uitspraak" voor een politica. "We hebben met het OCAD (Orgaan voor de Coördinatie en Analyse van de Dreiging) net een orgaan dat de dreiging analyseert en het is op basis van die analyse dat maatregelen genomen worden", legt de woordvoerder van Dewael uit.
"En wat als er echt iets zou gebeuren. Dan zou Lizin de eerste zijn om de vraag te stellen of er wel voldoende maatregelen zijn genomen", zo laat Dewael nog weten. (belga/lb)

Het Laatste Nieuws, 24.12.2007


cb0e56ce-f57a-479c-9fe2-8758cf655f2dDewael noemt uitspraken Dedecker misplaatst en grotesk

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld) vindt de uitlatingen van senator Jean-Marie Dedecker (LDD) over het terreuralarm van vorige week misplaatst en grotesk. Dedecker zei dat hij over dat alarm een onderzoek gaat vragen bij het Comité I, dat de inlichtingendiensten controleert. Hij noemde het een "kerstshow van de nieuwe interimregering".

Grotesk
Die uitlatingen zijn grotesk en misplaatst, reageert het kabinet Dewael. Grotesk, "alsof de regering de diensten heeft gemanipuleerd, en beledigend, voor alle veiligheidsdiensten die zo hard hebben gewerkt", luidt het.
"Dedecker zou de eerste zijn om, als er echt iets gebeurt, de minister te vragen of er wel genoeg maatregelen zijn genomen".

Tip
Senator Dedecker zei dat hij is getipt "door mensen van de federale politie dat hun onderzoek in de war werd gestuurd en er druk was om de verdachten op te pakken, terwijl de tijd er nog niet rijp voor was". Volgens Dedecker zijn er heel wat "toevalligheden": "het veiligheidsplan van Dewael, de vraag van procureur-generaal Yves Liégeois" naar dringende nieuwe wetten rond de strijd tegen terrorisme. Het gaat om een kerstshow van de nieuwe regering die ons land fortuinen kost, aldus de senator. (belga/sam)

De Morgen, 26/12/07 17u39


2212iran6

VS waarschuwen onderdanen die naar België reizen

Sinds gisteren zijn op tal van locaties in ons land terrorismemaatregelen van kracht.

De Verenigde Staten waarschuwen sinds enkele dagen hun onderdanen die het vliegtuig naar België nemen om extra voorzichtig te zijn voor aanslagen. Plaatsen waar veel mensen samentroepen worden volgens de VS best gemeden.

Sinds gisteren zijn op tal van locaties in ons land terrorismemaatregelen van kracht. Die maatregelen kwamen er nadat gisterenochtend op verschillende plaatsen in ons land, onder meer in vier gevangenissen, veertien moslimextremisten werden opgepakt.

Ze worden ervan verdacht dat ze plannen hadden om terrorist Nizar Trabelsi (37) uit de gevangenis van Lantin te bevrijden. Eén van hen is Malika El Aroud, de weduwe van de man die op 9 november 2001 in Afghanistan krijgsheer Massoud vermoordde. (belga/tdb)

De Morgen, 22/12/07 08u15


20060117-verhofstadt-bush-3

Angst speelt grote rol in politieke overtuiging

Psychologen Mark Landau van de University of Arizona en Sheldon Solomon van Skidmore wilden weten waarom de populariteit van Bush na 9/11 steeg van 51% naar 90%. Hun experimenten toonden aan dat proefpersonen die werden herinnerd aan 9/11, of moesten denken aan pijn, significant meer sympathie hadden voor Bush.

Verklaring
Onderzoeker John Jost van NYU ziet als mogelijke verklaring voor het feit dat 9/11 de mensen conservatiever deed denken, aan de drang om de wereld als fair en rechtvaardig te zien, om te geloven dat mensen krijgen wat ze verdienen, en om de bestaande sociale orde te bevestigen, eerder dan verandering te willen. Wanneer die natuurlijke wensen worden verstoord door gedachten aan de dood en angst voor de dood, verschuiven de opvattingen eerder naar conservatisme. Dat komt omdat conservatieve leiders eerder willen terugkeren naar traditionele waarden, waardoor mensen kunnen vasthouden aan wat ze kennen. "Conservatisme is eerder een zwart-wit ideologie dan liberalisme," zegt Jost. "Het legt de nadruk op traditie en autoriteit, die geruststellend zijn in periodes van dreiging." Hij zag die mening bevestigd in experimenteel onderzoek: denken aan de dood doet mensen echt conservatiever denken, althans tijdelijk.

Politiek
De politiek speelt gretig in op die angstgevoelens. Zo toonde Lyndon Johnson in 1964 een filmpje van een meisje dat bloemen plukte tegen de achtergrond van een kernexplosie.
Ronald Reagan stelde de USSR in 1984 voor als een hongerige grizzlybeer en in 2004 stelde Bush terroristen voor als wolven in een bos. Vorige herfst lanceerden republikeinse Amerikaanse parlementairen een advertentie waar Bin Laden en andere terroristen Amerikanen bedreigden, vergezeld van het geluid van een tikkende klok.

Verkiezingen
Verkiezingen worden dus voor een groot deel gewonnen door in te spelen op het buikgevoel van de mensen, besluit Solomon. Politiek drijft niet alleen op rationaliteit maar veel op irrationele gevoelens. Hij stelde vast dat de politieke voorkeur van mensen die dachten aan 9/11 verschoof van Kerry naar Bush. "Zonder 9/11 hadden we een andere president," besluit Solomon.

Opmerkelijk
Hij kwam nog tot een andere, verrassende conclusie. Wanneer hij een groep proefpersonen liet denken aan de dood, en ze dan vragen liet beantwoorden over een pro-Amerikaanse en anti-Amerikaanse auteur, bleek de groep die moest denken aan de dood zoals verwacht pro-Amerikaanser. Wanneer de onderzoekers bij het voorleggen van de vragenlijst hun proefpersonen echter vroegen om zo rationeel mogelijk te denken, verdween het effect van het denken aan de dood bijna volledig. Mensen vragen om rationeel te zijn is dus voldoende om de conditionering van het denken aan de dood teniet te doen. (hln)

Het Laatste Nieuws, 9.1.2007

-------

- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/112781/2007/12/22/VS-waarschuwen-onderdanen-die-naar-Belgi-reizen.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=amerikaanse+ambassade+terreurdreiging&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.hln.be/hln/nl/957/Belgi/article/detail/114695/2007/12/24/Dewael-vindt-uitspraak-Lizin-over-overschatte-terreurdreiging-misplaatst.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/115962/2007/12/26/Dewael-noemt-uitspraken-Dedecker-misplaatst-en-grotesk.dhtml
- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/120408/2008/01/02/Ecolo-senator-vraagt-onafhankelijk-onderzoek-naar-terreurdreiging.dhtml
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Lizin+dewael&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=Lizin&hl=fr&start=0&sa=N

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=pamflettenverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=justitie+spreekverbod+pers&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=GAS+Antwerpen+boete+&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=samenscholingsverbod&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=stakingsverbod&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?q=rookverbod&hl=fr&start=10&sa=N
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=anti+terreur+maatregelen&btnG=Rechercher&meta=

- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gerecht+Turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Greenpeace+Electrabel+rechter&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Clabecq&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=AEL+proces&btnG=Rechercher&meta=

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

Foto's: Patrick Dewael (Open VLD), Anne-Marie Lizin (Parti Socialiste), Jean-Marie Dedecker (LDD), Josy Dubié (Ecolo), 24.12.2007 - aktie voor de Amerikaanse ambassade te Brussel, Bush en Verhofstadt (Open VLD)

11:22 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

Commentaren

Hoe zit dat nu met die terreurdreiging? Sinds 17 december zit ons land met een terreurdreiging opgescheept. In Brussel heeft men vakkundig alle vuilbakken afgeplakt, het vuurwerk op oudejaar afgeschaft en een flik op iedere hoek van de straat gezet. De schrik voor een aanslag zat er de laatste dagen zelfs zo hard in dat er in de hoofdstad geen manschappen genoeg waren om de alcoholcontroles uit te voeren.
Een aantal politici begint het zo langzamerhand op hun heupen te krijgen met dat terreuralarm en vraagt zich openlijk af of het allemaal wel nodig is. Twee Waalse senatoren, Anne-Marie Lizin van PS en José Dubié van Ecolo, en één Vlaamse, Jean-Marie Dedecker van LDD, willen een onafhankelijke commissie opgericht zien worden die de terreurdreiging onderzoekt.
Wie niet genoeg kan krijgen van een beetje paniekzaaierij: alhier voor meer info.


2/1/2008, 10:26 door JB
Trefwoorden: binnenland

http://www.p-magazine.com/blog/2008/01/02/hoe-zit-dat-nu-met-die-terreurdreiging/

Gepost door: Leentje | 03-01-08

Terreurdreiging door speelgoedberen DEN HAAG - Afgelopen zondag is aan de Guntersteinweg in de Haagse Moerwijk alarm geslagen, nadat in het gras voor een school een paar speelgoedberen waren gevonden, die vanwege een harde bult in het inwendige als verdacht werden aangemerkt. In de school was op dat moment een kerkdienst gaande, welke door de politie uit voorzorg werd onderbroken. Er moest een speciaal team van wapenexperts komen om met behulp van röntgenfotografie vast te stellen dat het hier ging om een spraakmechanisme in de beren. Daarvan gaat dermate weinig terreurdreiging uit, dat de kerkdienst in het schoolgebouw weer kon worden hervat. Wie de beren er had laten liggen, is niet meer duidelijk geworden. De beren hielden er hun mond over dicht, ongeacht welke verhoormethode werd aangewend.

http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/6566/Terreurdreiging_door_speelgoedberen.html

Gepost door: Jef | 03-01-08

Amerikaanse druk 'Nederland gaat veel te luchthartig om met terreurdreigingen van de kant van al-Qaeda. Dat vindt de Amerikaanse terreurdeskundige Robert Pape, die voor het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, werkt.'


http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=3629

Gepost door: Leentje | 03-01-08

Politie rekruteert burgers Nadat de Antwerpse procureur-generaal Yves Liègeois en de federale procureur-terroristenjager Johan Delmulle van de terreurdreiging profiteerden om bijkomende volmachten en bevoegdheden te vragen aan de regering, is het nu de beurt aan de federale politie. Zij klagen over een 'chronisch personeelstekort' en willen burgers 'in de strijd tegen het terrorisme' recruteren.
Als de zogezegde terreurdreiging nog even verlengd wordt, kunnen al die verzoeken ingewilligd worden...

------


De Standaard, donderdag 3 januari 2008 | Bron: belga
Politie rekruteert burgers in strijd tegen terreur

BRUSSEL - De federale politie gaat burgers rekruteren in de strijd tegen terrorisme. Dat schrijft De Morgen. Vooral de Brusselse antiterreurcel kampt met een chronisch personeelstekort. Daarom worden op korte termijn islamspecialisten, computerexperts en boekhouders klaargestoomd voor politiewerk.
Om de terreurdreiging in de toekomst beter in te schatten en te bestrijden is er een algemene consensus dat er meer manschappen nodig zijn. Vooral de antiterreurcel van de Brusselse federale politie is al jaren onderbemand.

De paarse regering-Verhofstadt II maakte extra geld vrij voor aanwervingen, maar de rekrutering loopt bijzonder moeizaam. Ondanks grootscheepse aanwervingscampagnes blijft de teller van de antiterreurcel op circa 70 manschappen staan, terwijl er een budget voorzien is voor 103 agenten.

'Het probleem is dat we alleen intern mochten rekruteren', verduidelijkt Patrick Stevens, hoofd van de centrale dienst Terrorisme van de federale politie. 'De antiterreurcellen zijn op zoek naar een heel specifiek profiel: mensen die Arabisch spreken of de islam door en door kennen, computerexperts, boekhouders die een financieel onderzoek kunnen voeren... De voorbije rekruteringsacties hebben aangetoond dat we intern te weinig kandidaten vinden met dat supergespecialiseerde profiel.'

De rekruteringen van burgerpersoneel zijn ondertussen bezig. De eerste islamoloog is al begonnen aan zijn verkorte politieopleiding.

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF03012008_002

Gepost door: Leentje | 03-01-08

Dreigingsniveaus De regering heeft nu speciale lessen georganiseerd om de burger de verschillende dreigingsniveaus te leren.
In een tweede lessenreeks die weldra volgt, zal de burger leren op welke manier hij op de verschillende dreigingsniveaus moet reageren.
De bedoeling ervan is om de burger een gevoel van veiligheid te geven in een wereld die door terroristen bedreigd wordt...

------------------

De verschillende dreigingsniveaus zijn :

1. Het " Niveau 1 of LAAG " indien blijkt dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is;
2 Het " Niveau 2 of GEMIDDELD " indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse weinig waarschijnlijk is;
3 Het " Niveau 3 of ERNSTIG " indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse mogelijk en waarschijnlijk is;
4 Het " Niveau 4 of ZEER ERNSTIG " indien blijkt dat de dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse ernstig en zeer nabij is.


Bron: De Tijd 3.1.2008

http://www.tijd.be/artikel/Nog_terreuralarm_tot_woensdag.6037545

Gepost door: Jozef | 04-01-08

Trabelsi wil Belgische staat aanklagen Nizar Trabelsi en zijn vriendin Naima gaan een klacht indienen tegen onbekenden en tegen de Belgische staat, voor het "verzinnen van een zogenaamd ontsnappingsplan" en wegens belaging. Nizar Trabelsi, die tot tien jaar gevangenisstraf werd veroordeeld voor het plannen van een aanslag op de basis van Kleine-Brogel, is woensdag ook gestart met een hongerstaking. (belga/tdb)

Het Laatste Nieuws, 4/01/08 11u11

Gepost door: Jean | 04-01-08

Dewael laat in zijn kaarten kijken: 'Meer middelen tegen terreur' Eindelijk weten we wat de bedoeling was van het in stand houden van de zogezegde terreurdreiging en de campagne die er terzake via de media gevoerd werd...

-------

De Standaard, zaterdag 5 januari 2008

Meer middelen tegen terreur

BRUSSEL - De minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open VLD), wil politie- en veiligheidsdiensten meer bevoegdheden geven in de strijd tegen terreur.
Van onze redacteurZoals gevreesd kon worden, brengt het terreuralarm sommige mensen op slechte ideeën. Een anonieme beller zorgde vrijdagavond voor chaos in de stations van Brussel-Centraal, Antwerpen, Leuven en Gent-Sint Pieters.

De Nederlandstalige man belde tussen zeven en half acht in drie verschillende fases en telkens met hetzelfde gsm-nummer naar het noodnummer in Leuven. De verwarde man zei eerst dat er bommen zouden ontploffen in Leuven en Brussel Centraal, bij een tweede telefoontje had hij het ook over Antwerpen en Gent Sint-Pieters. Later belde hij ook nog met de melding dat er in het Atomium en op twee Leuvense autobussen bommen zouden ontploffen. De politie nam het zekere voor het onzekere.

'Maar de bomsweepings in de respectieve stations en het Atomium leverden niets op', zei woordvoerder Jaak Raes van het Crisiscentrum gisteren. De politie was de grappenmaker vrijdagavond al op het spoor. Hij riskeert een gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en een fikse boete voor de schade die de NMBS heeft geleden. Het treinverkeer was urenlang in de war.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael pleit er ondertussen voor om politie en Staatsveiligheid meer bevoegdheden te geven in hun strijd tegen terreur. Dat zegt hij vandaag in een interview met De Standaard.

'De Staatsveiligheid mag nog altijd geen telefoons afluisteren. Een wetsontwerp om dat te regelen, raakte tijdens het einde van de vorige legislatuur niet meer goedgekeurd. Ik ga er na samenspraak met mijn collega Jo Vandeurzen op aandringen dat dat in de volgende drie maanden wel bij hoogdringendheid gebeurt.'

Dewael vraagt dat ook de politiediensten meer mogelijkheden zouden krijgen bij het toepassen van speciale politietechnieken. 'De politie mag nu enkel telefoons afluisteren in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Ze moeten wat mij betreft ook proactief verdachten in terreurzaken kunnen afluisteren. Dat wil zeggen dat ze ook verdachten moeten kunnen afluisteren als er nog geen concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd. Ook dat wil ik op tafel van de regering brengen. Dat wil niet zeggen dat we carte blanche geven aan de veiligheidsdiensten. Er moet controle van de magistratuur blijven.'

Dewael wil in het parlement ook het debat opnieuw lanceren over het buiten de wet stellen van sommige organisaties zoals DHKP/C en Blood and Honour. Zoals de Belgische wet er nu uitziet, kunnen die organisaties op dit moment niet buiten de wet worden gesteld. 'En we moeten iets doen aan de radicalisering in onze gevangenissen waar figuren als Nizar Trabelsi als helden worden beschouwd door mede-gedetineerden. Voor dat type van gedetineerden moeten een special regime komen. Waarom niet een supergevangenis voor de allergevaarlijksten?'


Mark Eeckhaut

Gepost door: Leentje | 05-01-08

Aftappen telefoons en speciale politietechnieken De telefoons van de vzw Werkgroep Morkhoven worden al jarenlang afgetapt en bij akties werden ze soms zelfs afgesloten of werd de telefoonverbinding met een zodanig geluid verstoord dat men elkaar niet meer kon verstaan.

Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die ook voor de RTBF werkte, werd gedurende maandenlang via haar telefoonlijn gepest. Zij ontving regelmatig dreigtelefoons met doodsbedreigingen. Die bleken zeer ernstig te zijn. Toen haar zoon bijna door een auto werd omvergereden, belde men haar bijvoorbeeld op om te zeggen dat zij moest stoppen met rond de zaak Manuel Schadwald te werken indien zij niet wilde dat hem iets overkwam.

Gina vroeg aan Belgacom om een Zollertoestel te laten plaatsen maar dat bleek niet te gaan. De pesterijen en bedreigingen gingen dus gewoon verder.

Enkele uren voor dat zij tengevolge van een nachtelijk 'autoaccident' overleed, werd haar telefoon door middel van een zodanig geluid verstoord dat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens verplicht was om het gesprek te af te breken.
Zelfs het doorfaxen van een brief van de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck waarin werd geantwoord op de talrijke telefoonproblemen enzovoorts, ging toen niet meer. De telefoon- en faxlijn was gewoon onbruikbaar.
Deze zaak is nooit onderzocht geweest.

Belangrijk om te weten: enkele maanden voor haar dood werd Gina in opdracht van een procureur-generaal op een volgens haar 'zeer intimiderende manier' gedurende drie uren lang over de verdwenen Manuel Schadwald verhoord.
Na haar dood bleek justitie niet meer geinteresseerd te zijn in de verdwijning van deze Duitse jongen.

Minister Dewael wil de merkwaardig lange en de door verschillende senators bekritiseerde terreurdreiging nu gebruiken om telefoons af te laten luisteren en de federale politie en Staatsveiligheid speciale politietechnieken te laten toepassen.

De vzw Werkgroep Morkhoven was echter jarenlang het slachtoffer van onwettelijke praktijken waarover de Werkgroep zich voortdurend beklaagde maar waartegen de overheid niets ondernam. In de 'strijd tegen het terrorisme' kan nu blijkbaar alles.

De telefoonproblemen tijdens de akties van de Werkgroep Morkhoven kunnen moeilijk iets met een 'gerechtelijk onderzoek' te maken hebben gehad. Er was echter niemand die dergelijke zaken controleerde.
Als er nu een wettelijke regeling komt inzake telefoonaftappingen en speciale politietechnieken, zal er niemand zijn die gaat controleren of de wet wel wordt nageleefd.

Men spreekt voortdurend over de 'strijd tegen het terrorisme' maar daar kan men alles onder verstaan. De misbruiken zullen dus alleen maar toenemen.

Met zijn voorstel om 'speciale gevangenissen voor de allergevaarlijksten te bouwen' gaat Dewael helemaal de verkeerde kant op. Het doet eigenlijk denken aan de Amerikaanse toestanden die wereldwijd door mensenrechtenorganisaties worden aangeklaagd.

Maar ja, zoals het opsluiten van kinderen in gesloten asielcentra heeft bewezen, ligt de minister niet direct wakker van de kinder- of mensenrechten en denkt hij -zoals senator Anne-Marie Lizin terecht opmerkte- alleen maar aan de bouw van nieuwe instellingen.

Het valt nog af te wachten of ook de Belgische Liga voor de Mensenrechten sterk genoeg zal zijn om op de voorstellen van de ministers Dewael en Deleuze te reageren...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 05-01-08

Aftappen telefoons en speciale politietechnieken
De telefoons van de vzw Werkgroep Morkhoven worden al jarenlang afgetapt en bij akties werden ze soms zelfs afgesloten of werd de telefoonverbinding met een zodanig geluid verstoord dat men elkaar niet meer kon verstaan.

Morkhoven-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die ook voor de RTBF werkte, werd maandenlang via haar telefoonlijn gepest. Zij ontving regelmatig dreigtelefoons met doodsbedreigingen. Die bleken zeer ernstig te zijn. Toen haar zoon bijna door een auto werd omvergereden, belde men haar bijvoorbeeld op om te zeggen dat zij moest stoppen met rond de zaak Manuel Schadwald te werken.

Gina vroeg aan Belgacom om een Zollertoestel te laten plaatsen maar dat bleek niet te gaan. De pesterijen en bedreigingen gingen dus gewoon verder.

Enkele uren voor dat zij tengevolge van een nachtelijk 'autoaccident' overleed, werd haar telefoon door middel van een zodanig geluid verstoord dat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens verplicht was om het gesprek af te breken.
Zelfs het doorfaxen van een brief van de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck waarin werd geantwoord op de talrijke telefoonproblemen enzovoorts, ging toen niet meer. De telefoon- en faxlijn was gewoon onbruikbaar.
Deze zaak is nooit onderzocht geweest.

Belangrijk om te weten: enkele maanden voor haar dood werd Gina in opdracht van een procureur-generaal op een volgens haar 'zeer intimiderende manier' gedurende drie uren lang over de verdwenen Manuel Schadwald verhoord.
Na haar dood bleek justitie niet meer geinteresseerd te zijn in de verdwijning van deze Duitse jongen.

Minister Dewael wil de merkwaardig lange en de door verschillende senators bekritiseerde terreurdreiging nu gebruiken om telefoons af te laten luisteren en de federale politie en Staatsveiligheid speciale politietechnieken te laten toepassen.

De vzw Werkgroep Morkhoven was echter jarenlang het slachtoffer van onwettelijke praktijken waarover de Werkgroep zich voortdurend beklaagde maar waartegen de overheid niets ondernam. In de 'strijd tegen het terrorisme' kan nu blijkbaar alles.

De telefoonproblemen tijdens de akties van de Werkgroep Morkhoven kunnen moeilijk iets met een 'gerechtelijk onderzoek' te maken hebben gehad. Er was echter niemand die dergelijke zaken controleerde.
Als er nu een wettelijke regeling komt inzake telefoonaftappingen en speciale politietechnieken, zal er niemand zijn die gaat controleren of de wet wel wordt nageleefd.

Men spreekt voortdurend over de 'strijd tegen het terrorisme' maar daar kan men alles onder verstaan. De misbruiken zullen dus alleen maar toenemen.

Met zijn voorstel om 'speciale gevangenissen voor de allergevaarlijksten te bouwen' gaat Dewael helemaal de verkeerde kant op. Het doet eigenlijk denken aan de Amerikaanse toestanden die wereldwijd door mensenrechtenorganisaties worden aangeklaagd.

Maar ja, zoals het opsluiten van kinderen in gesloten asielcentra heeft bewezen, ligt de minister niet direct wakker van de kinder- of mensenrechten en denkt hij -zoals senator Anne-Marie Lizin terecht opmerkte- alleen maar aan de bouw van nieuwe instellingen.

Het valt nog af te wachten of de Belgische Liga voor de Mensenrechten sterk genoeg zal zijn om op de voorstellen van minister Dewael te reageren...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 05-01-08

Terreurdreiging: Patrick Dewael laat in zijn kaarten zien 'Terreurdreiging' diende om de bevolking klaar te stomen voor de Belgische politiestaat

In een interview met journalist Marc Eeckhaut van De Standaard zegt de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael het volgende over het zogezegde terreuralarm: 'Kijk, ik besef dat iedereen en vooral de journalisten zitten te wachten op de exacte redenen waarom dat terreuralarm werd afgekondigd. Maar er zijn nu eenmaal dingen die de overheid niet kan en mag zeggen wegens het geheim van het onderzoek.'

Het wordt echter met de dag duidelijker waar Dewael met zijn tergend lange terreurdreiging en manipulatie van de bevolking naartoe wil...

Zijn voorlopige voorstellen zijn:
Speciale politietechnieken, buiten de wet te stellen van verenigingen en organisaties die volgens hem 'terroristisch' zijn, 'preventieve' telefoontaps die geen toelating van de onderzoeksrechter vereisen, politiediensten moeten zonder de toelating van een onderzoeksrechter (wat nu al dikwijls gebeurt) telefoontaps kunnen doen en internetverkeer kunnen onderscheppen, bijkomende mogelijkheden tot infiltratie, bijkomende mogelijkheden voor informantenwerking, bijkomende mogelijkheden voor observaties, Internetcontrole, speciale 'supergevangenissen voor de allerzwaarsten', de 'radicalisering' in de gevangenis door middel van 'speciale regimes' aanpakken, ongelimiteerde camerabewaking, gerechtelijke onderzoeken voor wie 'verdacht wordt van ...', meer burgers (computerspecialisten, vertalers enz.) met politieopdrachten, meer volmachten en bevoegdheden voor procureurs-'terroristenjagers', anoniem werkende politie, uitwerking van een actieplan 'radicalisme' met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers, politie moet 'proactief' telefoons kunnen afluisteren zonder dat er concrete aanwijzingen zijn...

Dewael spreekt daarbij van een controle door een 'onafhankelijke magistraat' en heeft daarbij waarschijnlijk de federale procureur en beruchte 'terroristenjager' Johan Delmulle in het hoofd. Delmulle wil dat er een 70-tal terrorismespeurders bijkomen die informatie over 'terroristische groeperingen' moeten vergaren en dringt reeds geruime tijd aan op meer technische middelen om 'terreurgroepen' op het Internet te bestrijden.

Dewael wil zijn plannen realiseren zonder veel rekening te houden met de kritiek van de volksvertegenwoordigers die, volgens zijn woorden, enkel maar 'trucs van populisten' zouden gebruiken.

Als de plannen van Dewael erdoor komen, wordt België dus (nog meer dan nu al het geval is) een echte politiestaat...

------------------------------

'Een aanslag kan ook bij ons'

KNOKKE - interview MINISTER DEWAEL OVER TERREUR

Het terreuralarm dat de hoofdstad al twee weken in de ban houdt, doet de minister nadenken over supergevangenissen en bijzondere politietechnieken.

Minister van Binnenlandse zaken Patrick Dewael (Open VLD) had zich het jaareinde anders en vooral iets rustiger voorgesteld na de woelige formatiebesprekingen van de voorbije maanden. Maar de terreurdreiging in ons land gooide roet in het eten. Daarbij kwam ook nog eens dat Jean-Marie Dedecker, de eeuwige kwelduivel van Open VLD, het terreuralarm in de pers smalend afdeed als 'een kersthow' van de nieuwe regering.

- Wanneer was u ervan op de hoogte dat er een terreurdreiging was in de hoofdstad?

'Premier Guy Verhofstadt (Open VLD) en ikzelf zijn op dinsdag 18december verwittigd door het Ocad, het Orgaan voor de coördinatie van de analyse van de dreiging. Op vraag van Ocad hebben we diezelfde dag nog een vergadering gehouden. Naast vertegenwoordigers van de premier, justitie en mijn kabinet, waren daarbij aanwezig de federaal procureur Johan Delmulle, leden van de federale politie, de Staatsveiligheid, de Militaire Veiligheid, Jaak Raes van het Crisiscentrum en Luc Verheyden en Jean-Claude Delepière van Ocad.'

'Daar hebben we ons laten informeren over hoe ernstig de situatie was. De federale procureur heeft verteld wat hij kon vertellen uit het gerechtelijk onderzoek. Donderdag heeft het Ocad de situatie dan opnieuw geëvalueerd en was er opnieuw een vergadering.'

'Nog een dag later, de 21ste, heeft het gerecht 15 huiszoekingen uitgevoerd en is het terreuralarm afgekondigd.'

- Praktisch onmiddellijk daarna hebben premier Verhofstadt, uzelf en minister Vandeurzen de pers toegesproken. Waarom?

'Omdat de situatie ernstig was, niet om een show op te voeren. De politieke overheid heeft op zulke momenten de plicht de bevolking te wijzen op de ernst van de situatie om zich vervolgens weer discreet op de achtergrond terug te trekken en de communicatie aan de mensen op het terrein over te laten. Maar dan kwamen Jean-Marie Dedecker (LDD) en Anne-Marie Lizin (PS) in de media smalend doen over het terreuralarm. Lizin vond het “overroepen,, Dedecker noemde het een “show,.'

Dan kan ik moeilijk aan Jaak Raes (directeur van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken, red.) vragen om hen van repliek te dienen. Daar moest ik zelf op antwoorden.'

- Wat vindt u eigenlijk van de kritiek van de senators Dedecker (LDD) en Lizin (PS)?

'Ik vind dat te gek voor woorden. Zaken als terrorisme zijn te erg om er een politiek spel van te maken. De mensen die de evaluatie van de dreiging gemaakt hebben, doen dat in alle sereniteit. Het Ocad is vorig jaar opgericht met de bedoeling om te doen wat ze nu gedaan hebben: een evaluatie van de dreiging maken.'

'Alle inlichtingen van alle verschillende diensten komen bij Ocad samen en worden daar geanalyseerd. In het buitenland ontstaan juist vaak problemen omdat elke dienst op zijn informatie blijft zitten omdat ze de “concurrentie, niets gunnen.'

'Om dat tegen te gaan, werd Ocad opgericht. Wie zijn wij om aan hun werk te twijfelen? Trouwens, ik heb aan tafel met de verschillende aanwezige diensten alvast niets gemerkt van onenigheid bij het inschatten van het risico. Iedereen was het erover eens dat er een ernstig risico was.'

'Neen, Wat Dedecker en Lizin gedaan hebben, is beneden alles. Het is een typische truc van populisten. Als we het vuurwerk in Brussel hadden laten doorgaan en er was iets gebeurd, dan zou Dedecker de eerste zijn om ons gebrek aan politieke moed te verwijten omdat we het vuurwerk niet verboden hadden. Hij zou ons prompt het rapport van Ocad onder de neus geduwd hebben.'

'Kijk, ik besef dat iedereen en vooral de journalisten zitten te wachten op de exacte redenen waarom dat terreuralarm werd afgekondigd. Maar er zijn nu eenmaal dingen die de overheid niet kan en mag zeggen wegens het geheim van het onderzoek.'

'Het comité P en het comité I, die respectievelijk de politie- en de inlichtingendiensten controleren, krijgen later ruimschoots de kans om de manier van werken bij het tot stand komen van het terreuralarm te onderzoeken. Ze zullen ook de kwaliteit van de informatie die tot het alarm heeft geleid, kunnen evalueren.'

- Volgens bepaalde terreurexperts is de kans op een aanslag in Brussel nochtans miniem.

'Wie dat denkt, is niet alleen naïef maar ook onverantwoordelijk. Er was één zogenaamde veiligheidsexpert (VUB-professor Herman Matthijs, red.) die op de televisie zei dat er in het weekend en met het eindejaar geen dreiging was omdat de Europese instellingen en de Navo dan dicht waren. Wat een onzin! Alsof de aanslagen op de metro in Londen en het treinstation in Madrid nooit bestaan hebben.'

'We moeten niet aan overacting doen maar we moeten het risico ook niet minimaliseren. België heeft geen troepen in Irak maar wél in Afghanistan. De nummer twee van Al-Qaeda Al Zawahiri riep pas geleden nog op om te op te treden tegen landen die troepen in Afghanistan hebben. Bovendien blijft Brussel de hoofdzetel van de Navo en de Europese instellingen. Dat is op zich al een risico.'

- Doet ons land genoeg om terreur te bestrijden?

'We doen veel, dat bewijzen de verschillende processen die in ons land al gevoerd zijn. Ik wil er toch even op wijzen dat Nizar Trabelsi, van wie de naam ook nu weer opduikt, in ons land opgepakt en veroordeeld is. En er zijn nog een aantal grote processen tegen moslimextremisten geweest. Volgende week is er in Brussel de uitspraak in het proces tegen het netwerk dat Murielle Degauque als kamikaze naar Irak zou gestuurd hebben.'

'De Staatsveiligheid en de federale politie hebben tijdens de voorbije regeerperiode mensen en middelen bijgekregen voor de terreurbestrijding. Er kan en mag burgerpersoneel aangeworven worden bij de politie voor specifieke taken, zoals vertalen vanuit het Arabisch.'

'Er is een actieplan radicalisme met speciale aandacht voor radicale websites, radio- en tv-uitzendingen en radicale predikers. Maar dat we veel doen is geen absolute garantie dat er geen aanslagen kunnen gebeuren. Ik was in Londen de dag voor de aanslagen van 7 juli 2005 in de metro. De Britten hebben me toen heel trots hun camerasysteem laten zien dat heel de stad, de metro inbegrepen, in het oog houdt. Een dag later was het zover. De camera's hebben de aanslag niet kunnen verhinderen. Ze hebben achteraf wel hun nut bewezen om de daders op te pakken.'

- Wil u nog meer doen om terrorisme te bestrijden?

'Er zijn in elk geval een paar zaken die ik de volgende dagen in samenspraak met mijn collega van Justitie Jo Vandeurzen op de tafel van de regering zal gooien. Het kader waarin politie- en inlichtingendiensten bijzondere opsporingstechnieken mogen gebruiken, moet dringend aangepast worden. De Staatsveiligheid mag op dit moment in ons land nog altijd geen telefoons afluisteren. De buitenlandse veiligheidsdiensten mogen dat wel.'

'De toenmalige minister van Justitie, Laurette Onkelinx (PS), diende op het einde van de vorige regeerperiode een wetsontwerp in om dat mogelijk te maken maar het werd niet gestemd in de commissie Justitie. Ik ga erop aandringen dat de regering daar zo snel mogelijk werk van maakt. Nog tijdens de drie maanden die deze regering aan blijft.'

'Ik vraag bovendien dat ook de politiediensten in zaken van terrorisme meer mogelijkheden krijgen bij de telefoontap, het onderscheppen van internetverkeer, infiltratie, informantenwerking, en observatie. Zo mag de politie op dit moment alleen telefoons aftappen als er een gerechtelijk onderzoek loopt, dat wil zeggen als er sterke, concrete aanwijzingen zijn dat er een misdrijf is gepleegd. Wij vragen dat ook de politie ook proactief zou kunnen telefoons afluisteren, dus ook als er nog geen concrete aanwijzingen zijn.'

'De Waalse socialisten hebben daar altijd zeer weigerachtig tegenover gestaan om historische en ideologische redenen maar ik heb dat nooit goed begrepen.'

'Voor de Vlaamse liberalen is het cruciaal dat we niet in een politiestaat terechtkomen. Wij geven geen carte blanche aan de veiligheidsdiensten. Die bijzondere technieken zijn wat ons betreft allemaal noodzakelijk maar ze moeten altijd gecontroleerd worden door een onafhankelijke magistraat en achteraf ook door het parlement.'

'Naast die concrete zaken die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden, wil ik opnieuw aan het parlement vragen of niet eens tijd wordt om de discussie te openen over het buiten de wet te stellen van bepaalde organisaties. Ik denk aan DHKP/C of Blood and Honour.'

'En onze gevangenissen zijn haarden van radicalisme. Mensen als Nizar Trabelsi worden door de andere gedetineerden beschouwd als helden. Misschien moet er voor dit soort gevangenen een speciaal regime komen, bijvoorbeeld een supergevangenis zoals in Nederland. In elk geval moeten we in ons actieplan radicalisme ook de gevangenissen opnemen. We moeten dringend iets doen aan de radicalisering in de gevangenis.'

Mark Eeckhaut
De Standaard, 5 januari 2008

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=I81M72Q2

Gepost door: Leentje | 05-01-08

Europese anti-terreur maatregelen Nieuwe Europese anti-terreur maatregelen hollen burgelijke vrijheden uit

6 november 2007

Vandaag zal de Europese Commissie een aantal maatregelen presenteren voor de strijd tegen het terrorisme. De EU wil net als de Verenigde Staten dat passagiers naar de EU vantevoren persoonsgegevens verstrekken. D66 is kritisch over de plannen, aangezien de effectiviteit nooit is aangetoond.

D66-europarlementariër Sophie in 't Veld: "We moeten de fouten van het bestaande passagiersgegevensakkoord met de VS niet erger maken door een eigen Europees systeem te introduceren. Zeker niet voordat is bewezen dat de massale uitwisseling van persoonsgegevens leidt tot de arrestatie van terroristen."

"Passagiersgegevens worden gebruikt voor een discriminerende vorm van "data profiling". De Amerikaanse autoriteiten kunnen nog steeds allerlei informatie uit de databases van Europese vliegtuigmaatschappijen "trekken" zonder voorafgaande autorisatie en zonder de noodzakelijke veiligheidsstandaarden m.b.t. de gebruikers van de informatie en de duur van de gegevensopslag."

"De Commissie is niet eerlijk geweest met haar verklaring aan het EP in juli dat ze vocht tegen de eisen van de VS die een te opdringerig systeem wilden. Vier maanden later stelt de Commissie eenzelfde systeem voor."

"Deze voorstellen zijn niet onderhevig aan parlementaire en juridische controle en alleen een geheime commissie zal de effectiviteit evalueren."

"Voorstanders van de maatregelen claimen dat de wereld veiliger wordt, maar komen met geen enkel bewijs voor hun stelling. Wat is de prijs voor het opgeven van onze fundamentele vrijheden? We proberen levens te beschermen tegen de terroristische dreiging, maar we moeten niet vergeten dat we ook onze democratie moeten beschermen."


http://www.d66.nl

http://www.nujij.nl/nieuwe-europese-anti-terreur-maatregelen-hollen.1422067.lynkx

Gepost door: Leentje | 05-01-08

Amerikaanse ambassades Niet alleen de Amerikaanse ambassade in Brussel is verantwoordelijk voor de zogenaamde verhoogde alarmfases...

-----------------

Verhoogde alarmfase ambassade VS in Duitsland

Amerikaanse diplomatieke vestigingen in Duitsland hebben vrijdag hun veiligheidsmaatregelen aangescherpt in verband met een verhoogde terreurdreiging. De Amerikaanse ambassade in Berlijn heeft dat bekendgemaakt. De ambassade maant Amerikanen in Duitsland bovendien voorzichtiger te zijn en hun eigen veiligheid nauwlettend in de gaten te houden.

Reformatorisch Dagblad 20-4-2007

http://buitenland.hetdagelijksnieuws.nl/959673/Verhoogde_alarmfase_ambassade_VS_in_Duitsland.htm

Gepost door: Leentje | 05-01-08

De commentaren zijn gesloten.