29-11-07

Justitie - 5.12.2007: Proces Marcel Vervloesem


Proces Marcel Vervloesem: de spanning stijgt...

IkzelfMorkhoven147De personen die Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende bijna 10 jaar lang het zwijgen wllden opleggen, komen steeds meer en meer in nauwe schoentjes te staan.

De genaamde Peter Wouters uit Morkhoven die destijds een klacht indiende tegen Marcel Vervloesem, heeft reeds herhaalde malen verklaard dat hij zijn klacht weer terug wil intrekken.
Wouters was de man die schriftelijk verklaarde dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem via het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. betaald werd. Het geld zou ondermeer van de Vlaamse media zijn gekomen die de verhalen over 'verkrachtingen en folteringen' verspreid hebben en die Marcel Vervloesem tot vervelens toe als een kindermisbruiker bleven afschilderen terwijl zij de kinderpornozaak Zandvoort met de meer dan 88.000 slachtoffertjes en de tientallen kindermisbruikers doodzwegen.

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven schreef op welke manier de Gazet van Antwerpen de schandalen rond de isoleercellen van de Antwerpse kinderkliniek Good Engels (1989) en de kinderpornozaak Zandvoort (1998) heeft proberen dicht te dekken, viel er onverwachts een brief in de bus van de vzw Werkgroep Morkhoven. De brief kwam van de genaamde Ladislas Kiekens die twee dagen na de vrijspraak van Marcel Vervloesem (15.11.2006) in de Gazet van Antwerpen nogmaals verklaarde dat hij door Marcel Vervloesem 'misbruikt' werd. De Gazet van Antwerpen die maar al te goed wist dat Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, liet Kiekens toen een oproep tot 'andere slachtoffers' doen en publiceerde het E-mailadres van Kiekens.
Kiekens schreef in zijn brief van 25.11.2007 dat hij de Gazet van Antwerpen geinformeerd had over het artikel van de vzw Werkgroep Morkhoven. Hij beweerde tevens dat hij de voornoemde Victor V. nooit gekend heeft.
Kiekens blijkt echter een leugenaar te zijn of in het beste geval aan geheugenverlies te lijden. In het proces-verbaal nr. 100985.2001 van 14.3. 2001 (stuk 451) van de Turnhoutse gerechtelijke inspecteur Marc Wellens staat namelijk: 'Victor V. verklaarde dat Kiekens hem opbelde'.

L. Kiekens en de andere zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem staan er natuurlijk niet bepaald goed voor nu Marcel Vervloesem ook door het Hof van Beroep van Antwerpen op 14.11.2007 voor hun klachten werd vrijgesproken. Maar kom, misschien zullen de rechters in de toekomst een teletijdscapsule ter beschikking krijgen die hen zal toelaten om zich uit te spreken over zaken die zogezegd 30 jaar geleden (1972) plaats vonden.

De spanning stijgt niet alleen bij de zogenaamde slachtoffers. Zij wordt ook op andere gebieden voelbaar.
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven beklaagt er zich bijvoorveeld al enige tijd over dat hij het bureel van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel bijna niet meer telefonisch kan bereiken. Hij kan ook zijn advocaat Mter Dominique Defrance niet meer bellen op dit ogenblik. Als hij hem probeert te bellen, krijgt hij steeds een wildvreemde persoon aan de lijn.
Wie Mter Defrance vanuit Brussel tracht te bellen krijgt in plaats van de stem van Mter Defrance, een jongeman aan de telefoon die nog nooit van de vzw Werkgroep Morkhoven gehoord heeft. Hij heeft een GSM-nummer dat zelfs niet in de verste verte op het telefoonnummer van Mter Defrance lijkt.
Straks krijgt Marcel Vervloesem naast een spreekverbod met de pers ook nog een spreekverbod met zijn advocaten opgelegd !

Er zijn ook opnieuw problemen met de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven die men al een paar keren heeft proberen te sluiten met het gevolg dat er een tiental blogs en nieuwsgroepen bijkwamen.

Op gerechtelijk gebied gaat het al niet veel beter.
Nadat Marcel Vervloesem tevergeefs naar klager Marc Tack van het Hof van Beroep te Antwerpen schreef, diende hij een klacht in bij de Hoge Raad van Justitie en de federale ombudsman. Tack werd wakker en deelde hem in zijn brief van 25.10.2007 mede dat hij het ontbrekende dossier rond Victor V. op de griffie kon komen inkijken.
Op 31.10.2007 en 2.11.2007 bood Marcel Vervloesem zich op de griffie aan en vroeg kopij en inzage van het dossier. De griffiers konden het dossier echter nergens terugvinden.
Marcel Vervloesem bracht Tack daarvan in zijn aangetekende brief van 5.11.2007 op de hoogte. Tack bleek echter terug te zijn ingeslapen en Marcel Vervloesem kreeg geen antwoord.
Op 6.11.2007 deelde de griffier Marcel Vervloesem telefonisch mede dat men 'nog eens extra had gezocht maar dat het dossier spoorloos was'.
Marcel Vervloesem schreef in zijn herinneringsschrijven van 21.11.2007 aan Tack dat het dossier blijkbaar verloren was gegaan. Hij diende ook een bijkomende klacht in bij de Hoge Raad voor Justitie.
Op 26.11.2007 kreeg Marcel Vervloesem een brief van Tack waarin hem werd medegedeeld dat hij 'voldoende was ingelicht' en dat hij zijn 'middelen, grieven en argumenten op de zitting van het Hof van Beroep van 5.12.2007 naar voren kan brengen'.
Alle moeite bleek dus voor niets geweest te zijn.

Tack zal echter snel orde op zaken moeten stellen indien hij niet dezelfde weg wil opgaan als zijn collega Peter Van der Flaas van de correctionele rechtbank te Turnhout. Die speelde zijn dossiertjes en documenten systematisch kwijt zodat niemand nog wist waar het proces eigenlijk om draaide.
Nadat Marcel Vervloesem het gerechtelijk dossier uit Turnhout had mogen copiëren, stelde hij vast dat bijna al de voor hem ontlastende documenten en verklaringen ontbraken en dat hij dus enkel op basis van de door de media verspreidde geruchten werd veroordeeld. Marcel Vervloesem schreef hiervoor herhaaldelijk naar Tack maar het dossier is nog altijd onvolledig.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gazet+van+Antwerpen+Good+Engels&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Morkhoven+Vervloesem+Gazet+van+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Vervloesem+&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=brief+procureur-generaal+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - 14 UUR - HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

18:36 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

18-11-07

Justitie - kindermisbruik - Proces Marcel Vervloesem


Waarom zouden we ons nog druk maken over kindermisbruik ? We zwijgen er toch allemaal over !

ocmwraad juni 2005Antwerpen, 17.11.2007

Ik bezocht zopas een website in verband met het stadsbestuur van Herentals. En wat blijkt ?Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem in 1998 organiseerde en waarover er een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, zetelt nog steeds rustig als SP.A-gemeenteraadslid alsof er niets aan de hand is. Hij kreeg zelfs een plaatsje in de Herentalse politieraad waarin hij zich waarschijnlijk het best thuisvoelt.
Vandaar dat ik het vreemd vind dat men over Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende de voorbije 10 jaar zoveel heibel heeft gemaakt. Al bij al is het trouwens veel drukte voor niets geweest want Marcel Vervloesem werd voor de klachten over misbruik van Victor V. & Compagnie op 15.11.2006 vrijgesproken terwijl het onderzoek naar de processen-verbaals rond Victor V. nog moet beginnen. Volgens bepaalde geruchten zou het gerecht van Turnhout nog geen onderzoek in deze zaak hebben kunnen starten omdat het dossiertje met de processen-verbaals onvindbaar is.
Zowel de Herentalse burgemeester Jan Peeters als de schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-bestuursleden van Herentals werden schriftelijk op de hoogte gebracht van de 30 processen-verbaals rond Victor V. maar gezien zij niet reageerden, kan men aannemen dat zij in de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die er rond Victor V. bestaan, geen bezwaar zagen om hem tot OCMW-raadslid en lid van de politieraad te benoemen.
Werden verder tevergeefs aangeschreven en/of kregen een afschrift van de 30 processen-verbaals toegezonden: Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste), Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD), de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers, Johan Vande Lanotte (ex-voorzitter Sp.a), de leden van het Sp.a-partijbureau te Brussel (waarvan kamerlid-burgemeester Jan Peeters deel uitmaakt), de Sp.a-parlementsleden, tal van ministers en parlementsleden, de pers (waaronder ook de redacties van VTM, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen die de verhalen van Victor V. en Compagnie voor het eerst de wereld instuurden en dan bijna 10 jaar lang schreven dat Marcel Vervloesem een 'kindermisbruiker' is zonder er rekening mee te houden dat iedere Belg het recht op een onpartijdig onderzoek en een eerlijk proces heeft).

Ik vraag mij af waarom men zich zo druk blijft maken over Marcel Vervloesem terwijl men niet eens de moeite heeft gedaan om de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort op te sporen en te vervolgen.
Omdat iederéén er over zweeg en Marcel Vervloesem gedurende het hele proces tegen hem steevast als een 'gevaarlijke pedofiel' werd afgeschilderd, kregen deze kindermisbruikers zelfs 10 jaar lang de tijd om verder kinderen te misbruiken. Dat is natuurlijk altijd meegenomen en ik ben er zeker van dat de kindermisbruikers de Belgische pers op prijs stellen.
Ook de pedofiele magistraat die de vzw Werkgroep Morkhoven op de cd-roms Zandvoort aantrof, is gewoon verder kunnen gaan met kinderen te misbruiken. De Turnhoutse procureur Herman Janssens hield zijn woord immers niet toen hij in een interview met Het Laatste Nieuws verklaarde dat hij een 'onderzoek terzake zou laten instellen'.

Het is vreemd dat er over al deze zaken geen letter in de pers weer te vinden is. Kregen de gerechtsjournalisten misschien een zwijgplicht opgelegd of proberen zij angstvallig te verbergen dat zij de verzonnen verhalen over Marcel Vervloesem verspreid hebben ?

Gezien men in bepaalde kringen van justitie toch niet wil dat er tegen kindermisbruik wordt opgetreden en gezien zowel de pers als de politici willen dat een groot gedeelte van de kindermisbruiken doodgezwegen wordt, kan men zich gaan afvragen of het misschien niet beter zou zijn om de strijd tegen kindermisbruik te staken. Wat voor zin heeft het immers nog om verder te werken indien zou blijken dat ook de burger vindt dat pedofilie en pedofiele verenigingen algemeen moeten aanvaard worden in onze maatschappij.
Ik vind echter wel dat magistraten, politici en journalisten die geen onderscheid tussen homofilie en pedofilie zien, eerlijk moeten zijn. Als zij willen dat kindermisbruiken verzwegen worden en pedofilie algemeen erkend wordt, dan moeten zij -zoals in Nederland- maar voorstellen doen om een pedofielenpartij op te richten in plaats van er plezier in te hebben om actievoerders tegen kindermisbruik als 'laffe kindermisbruikers' en 'geestesgestoorden' af te schilderen.

Pedofielen die een echte kick willen krijgen van kinderverkrachtingen kunnen misschien Pascal Taveirne eens contacteren die jarenlang aan de kost kwam door filmpjes te verkopen waarop te zien was hoe hij zijn eigen dochtertjes verkrachtte.
In 2002 werd hij binnen het kader van de operatie 'Hamlet' aangehouden maar men liet hem terug vrij omdat men toen vond dat er niets aan de hand was. Hij mocht gewoon verdergaan met videofilmpjes te maken waarop zijn soortgenoten konden zien hoe hij zijn dochtertjes misbruikte en verkrachtte.
Pascal Taveirne werd onlangs binnen de door Interpol, Europol en Eurojust opgezette operatie 'Koala' opnieuw aangehouden. Het is begrijpelijk dat de Belgische pers en justitie die wisten dat Pascal Taveirne nooit veroordeeld werd, deze zaak nu trachten toe te dekken.

Hier is het E-mailadres van Pascal dat iederéén, mits een beetje zoeken, op het Internet kan vinden:
taveirnep@hotmail.com
Gewoon eens langslopen bij een bezoekje aan Brugge, kan natuurlijk ook altijd.

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/


Stadsbestuur van Herentals: Coalitie: SP.A, CD&V
Zetelverdeling: SP.A [11], CD&V [8], Vlaams Belang [5], Open VLD+ [3], Groen! [2]
Burgemeester: Peeters Jan - politie, brandweer, veiligheid, openbare orde, middenstand, lokale economie, algemeen beleid, coördinatie, communicatie, informatiebeleid, burgerlijke stand, financiën, administratieve vereenvoudiging, bevolking, voorzitter gemeenteraad (SP.A)

-------

Schepenen (6):

- Bertels Jan: financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW, kerkfabrieken (SP.A)
- Hendrickx Anne-Mie: sociale zaken, huisvesting, gelijke kansen, gezondheidsbeleid SP.A (lid van politieraad)
- Ryken Ingrid: cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme, jumelages (CD&V)
- Schellens Jozef:openbare werken, mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg, landschappen (SP.A)
- Van Olmen Mien: ruimtelijke ordening, milieu, groenvoorzieningen, landbouw, plattelandsontwikkeling (CD&V)
- Verheyden Wies: sport, personeel, markten, foren SP.A (lid van politieraad)

-------

Raadsleden (22):

Beirinckx Bieke (CD&V), Bellens Peter (CD&V), Bergen Lise (SP.A - lid van politieraad), De Cat Luc (CD&V), Geypens Marleen (Vlaams Belang), Heylen Christel (Vlaams Belang), Leirs Marcel (CD&V), Liedts Raf (Vlaams Belang - lid van politieraad), Marcipont Daniel (Vlaams Belang), Moriau Martine (SP.A), Paulis Guy (Open VLD - lid van politieraad), Peeters Kris (Groen!), Rombouts Marijke (Groen!), Schaut Christine (SP.A), Van Den Broeck Katrien (CD&V - lid van politieraad), Van Dingenen Marcel (SP.A), Van Dyck Elke (CD&V - lid van politieraad), Vanhencxthoven Walter (Open VLD+), Verlinden Gunther (SP.A), Vermeulen François (Open VLD+), Vervloesem Vic (SP.A - lid van politieraad), Vervoort Roel (Vlaams Belang)

http://www.pinakes.be/dynamic/nl/org/101/default/page1.aspx

Foto: OCMW-bestuur Herentals op het ogenblik dat Victor V. er als OCMW-bestuurslid bevoegd was voor Jeugdzaken en Justitie.

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT EN AANVERWANTEN: PROCES MARCEL VERVLOESEM, 5 DECEMBER 2007, 14 UUR, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN

12:55 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-11-07

Justitie - kindermisbruik - Proces Marcel Vervloesem


ocmwraad juni 2005DE BENOEMINGEN BIJ HET OCMW TE HERENTALS

Het wordt hoogtijd dat de burger beroep kan doen op een klachtendienst waar zijn problemen met bepaalde overheden op een snelle en efficiënte manier worden opgelost. Dergelijke klachtendienst kan trouwens zeer nuttig zijn om de dienstverlening naar de burger toe te verbeteren en het overheidsbeleid op een aantal punten bij te sturen. De vzw Werkgroep Morkhoven vindt het een slechte zaak dat, voor wat de OCMW's betreft, de zogenaamde toezichthoudende overheid meestal bestaat uit politici die zelf in de OCMW-besturen zetelen.

--------------------

Antwerpen, 25 augustus 2005

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: OCMW Herentals - benoemingen

Zoals ik u gisteren reeds schriftelijk mededeelde, lopen er twee verschillende gerechtelijke onderzoeken tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die zopas tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals werd benoemd en die als lid van het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur mee beslist inzake juridische hulp, financiële hulp en Jeugdwerking.

Het eerste onderzoek waarvan sprake, is het gevolg van een klacht wegens zedenfeiten met een minderjarige. De minderjarige werd door de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens een vijftal maanden geleden verhoord en van dit verhoor werd een proces-verbaal opgemaakt. Op het ogenblik van Victor V.'s aanstelling, was het onderzoek in deze zaak nog lopende. Dhr. Cuylaerts, vader van de minderjarige, schreef hiervoor ondermeer naar De Heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken (VLD).

Het tweede onderzoek is een gevolg van de klacht van Victor V. tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, waarin hij deze van 'pedofilie' beschuldigde. De Turnhoutse strafrechter François Caers besliste op 14.2.2005 dat Victor V. terzake een leugendetectortest diende te ondergaan. De uitslag van deze leugendetectortest zal op de zitting van 14.9.2005 van de correctionele rechtbank te Turnhout, ongetwijfeld ter sprake worden gebracht.

Op 23 april 2005 (4 maanden geleden) schreef ik in deze zaak ondermeer naar de volgende Herentalse schepenen en OCMW-raadsleden: Willy De Wachter, Marleen Helsen, Anne-Mie Hendrickx, Rita Claes, Wies Verheyden, Johny Grossard, Jan Bertels, Benny Nuyts, Jozef Schellens, Leen De Wijze, Petra Fransen, Fons Hardies, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Martine Moriau, Alfons Vercalsteren, Tom Naets en Jan Vantigchelt.

Ik ontving echter geen antwoord tot nogtoe zodat ik veronderstel dat deze zaak niet ter sprake kwam op de vergaderingen van het Herentalse gemeente- en OCMW-bestuur.

Alhoewel ik aanneem dat het hier om een vergetelheid gaat, vind ik deze zaak zo ernstig dat ik thans klacht indien bij de Vlaamse en federale Ombudsdienst.

Overheidsdiensten moeten, volgens het huidige regeerakkoord, immers op een onberispelijke wijze functioneren en dit kan niet door middel van dergelijke politieke benoemingen.

In de hoop dat u deze kwestie correct zal afhandelen en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Nummer 443.439.557

- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Politieraad+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?q=Gemeenteraad+Herentals+&num=20&hl=nl&lr=&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Corruptie+Fraude+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Benoemingen+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://brieven-aan-personen-en-diensten.skynetblogs.be/


HET PROCES TEGEN MARCEL VERVLOESEM

Van de bovengenoemde klacht van de minderjarige tegen Victor V. werd niets meer vernomen. Het proces-verbaal ervan zou 'zoek' zijn geraakt.
Enkele maanden later namen de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens opnieuw een verhoor van de minderjarige af. Nick C. werd 's morgens vroeg door de politie van het school gehaald en werd gedurende 8 uur lang op een intimiderende en insinuerende wijze ondervraagd. Tenslotte diende Nick C. een klacht in tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven. Twee dagen voordien hadden twee vriendjes van Nick C. die zich in de kringen rond Victor V. bewegen Marcel Vervloesem immers opnieuw van 'pedofilie' beschuldigd.
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef terzake naar het Comité P dat de werking van de politiediensten moet controleren en Minister Patrick Dewael (VLD) maar dat haalde niets uit.
Verder was het duidelijk dat het gerecht van Turnhout de nieuwe klachten enkel wilde gebruiken om Marcel Vervloesem opnieuw van 'pedofilie' te kunnen beschuldigen want op 15.11.2006 zou de Turnhoutse rechter immers verplicht zijn om Marcel Vervloesem wegens twijfel over de bijna 10-jarige klachten van Victor V. en zijn kornuiten, vrij te spreken. In die klachten werd hij op dezelfde wijze als door de drie minderjarigen van 'foltering en verkrachting' beschuldigd.

Wat nu de leugendetectortesten betreft waartoe de Turnhoutse rechter zowel Marcel Vervloesem als zijn aanklagers, waaronder Victor V., wilde oproepen: alleen Marcel Vervloesem en één van de aanklagers werden hiervoor opgeroepen.
Uit de leugendetectortest bleek dat Marcel Vervloesem de waarheid sprak.
Dat is de reden van het feit dat de Turnhoutse rechter onmiddellijk na de uitslag van de leugendetectortest, de opdracht gaf om Marcel Vervloesem nogmaals psychiatrisch te laten onderzoeken.
Het psychiatrisch onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Cosyns die 10 jaar geleden oog in oog stond met de vzw Werkgroep Morkhoven toen deze tijdens haar acties het langdurig opsluiten en mishandelen van kinderen in isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis Good-Engels aankloeg.
Dr. Cosyns stelde in zijn psychiatrisch rapport dat Marcel Vervloesem misschien het best een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd.
De Turnhoutse rechter F. Caers die begreep dat men zich steeds meer en meer vragen stelde over het proces tegen Marcel Vervloesem vond dit een schitterend idee en schreef in zijn vonnis van 15.11.2006 dat Marcel Vervloesem twee jaar gevangenis zou krijgen indien hij met de pers zou spreken.
Alhoewel er in België een grondwettelijke scheiding der machten bestaat, liet de pers die de geruchten over het 'kindermisbruik' van Marcel Vervloesem al bijna 10 jaar lang als waar gebeurde verhalen brengt, zich gewillig muilkorven. Zo verwonderlijk is dat echter niet. De meeste zogenaamde gerechtsjournalisten schrijven immers enkel maar wat de openbare aanklager hen voorlepelt en zijn verplicht om uit de ruif van justitie te eten om op professioneel vlak te kunnen overleven. Dat verklaart waarom men bij bepaalde rechtszaken in alle kranten steeds hetzelfde Belga-berichtje leest.

Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven naar de klachten van Victor V. en zijn kornuiten wees uit dat er over Victor V. zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan. Het schrijven van de vzw Werkgroep Morkhoven terzake naar de Sp.a-parlementsleden, de leden van het Sp.a-partijbureau te Brussel, de OCMW-bestuursleden en de gemeenteraadsleden van Herentals werd echter op een oorverdovende stilte onthaald. Ook de pers die Marcel Vervloesem bijna 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' door het slijk haalde, zweeg natuurlijk als een graf.
Op 24 oktober 2006 ontving de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers een afschrift van de 30 processen-verbaals maar het is nog altijd niet bekend of er ja dan niet een onderzoek in deze zaak werd bevolen. Het is twijfelachtig dat er een echt onderzoek in deze zaak wordt gevoerd omdat men jarenlang zijn best heeft gedaan om Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven als 'kindermisbruikers' te brandmerken terwijl men de werkelijke kindermisbruikers beschermde.

Na twee jaar besliste het OCMW-bestuur van Herentals dat het bestuursmandaat van Victor V. niet langer kon verlengd worden alhoewel dit niet in goede aarde viel bij Sp.a-kamerlid Jan Peeters die als burgemeester van Herentals en lid van het Sp.a-bureau te Brussel, Victor V. steeds ondersteunde.

Dank zij een verkiesbare plaats werd Victor V. met een paar honderd voorkeurstemmen (die waarschijnlijk bijna allemaal van de Sp.a kwamen) tot gemeenteraadslid van Herentals verkozen. Hij zetelt sinds januari 2006 in de Herentalse politieraad zodat hij hij tesamen met de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens in het 'belang van de Herentalse bevolking' kan werken.

Op 15.11.2007 las men in het Belga-berichtje dat door de kranten werd overgenomen, alleen de woorden van de openbare aanklager, advocaat-generaal Marc Tack, die alleen bijna twee uur spreektijd kreeg om Marcel Vervloesem als een 'gevaarlijke kindermisbruiker' voor te stellen.
Na de openbare klaagzang van Tack kwamen er echter ook nog enkele andere mensen, waaronder de advocaten van de burgerlijke partijen en Marcel Vervloesem, even aan het woord.
Op 5.12.2007 houden de twee advocaten van Marcel Vervloesem die men samen slechts één uur spreektijd wilde geven, hun pleidooi.

PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN

- http://www.google.be/search?hl=nl&q=proces+marcel+vervloesem&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?q=marcel+vervloesem&num=20&hl=nl&lr=&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D

Foto: OCMW-bestuur Herentals, waaronder Victor V.

13:47 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

03-11-07

Huis van Oranje - Koninklijke kinderen mogen niet op pedosite


Alleen de kinderen van de Koninklijke familie mogen niet op een pedosite staan !

aa.Prins Alexander.6213071De pedofielenvereniging Martijn mag geen foto's van kinderen van de Nederlandse koninklijke familie meer op haar website plaatsen. Het publiceren op pedosites van foto's van kinderen die niet tot de koninklijke familie behoren, blijft (zoals dit al jaren het geval is zonder dat ertegen wordt opgetreden) natuurlijk toegelaten.

In 1989 stelde de vzw Werkgroep Morkhoven reeds vast dat bepaalde foto's van de kinderpornozaak Zandvoort op de website van Martijn stonden. Met deze gegevens werd er echter niets gedaan. De Belgische justitie nam wel alle beschuldigingen tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem ernstig maar vond dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers op de cd-roms niet moesten geidentificeerd worden. De kindermisbruikers, kinderpornomakers en de afnemers van de kinderporno werden nooit opgespoord en vervolgd en konden rustig hun gang blijven gaan.

Op 15.11.2006 kreeg Marcel Vervloesem na een bijna 10-jaar durend proces waarbij hij door de nederlandstalige pers door het slijk werd gehaald, zelfs een 'spreekverbod met de pers' opgelegd. Met deze volledig ongrondwettelijke besllssing wilde de rechter voorkomen dat Marcel Vervloesem zijn boekje opendeed over de manier waarop men de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte.

Een paar dagen geleden wilden enkele Nederlandse journalisten een interview afnemen van Marcel Vervloesem omtrent de Oranjekinderen op de pedosite Martijn. Vervloesem was echter verplicht om hen mede te delen dat hij een verbod had gekregen om met de pers te spreken.

Op de cd-roms Zandvoort staan ondermeer foto's van baby's en kinderen die gefolterd en verkracht werden...

--------------

AMSTERDAM - Pedofielenvereniging Martijn mag geen foto's van kinderen van de koninklijke familie meer op de eigen website publiceren. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam donderdag bepaald.

Prins Willem-Alexander, prinses Máxima, prins Maurits en prinses Marilène hadden een kort geding aangespannen tegen de pedoclub nadat vorige week afbeeldingen van hun kinderen op de internetpagina waren verschenen.

Volgens de rechtbank maken de foto's inbreuk op het portretrecht en de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis. Bovendien hield de rechter rekening met het karakter van de website, die de kinderen ''in verband brengt met pedofiele wensen en gedragingen''.

Martijn had tegengeworpen dat een bezoeker de afbeeldingen op het forum van de internetpagina had geplaatst. Het zou onmogelijk zijn te garanderen dat dit in de toekomst nooit meer zou gebeuren. De rechtbank was het hier echter niet mee eens. ''Niet valt in te zien waarom de vereniging het forum niet zo kan inrichten dat daarop slechts berichten worden geplaatst nadat controle heeft plaatsgevonden.''

Een actiegroep had de Oranjes donderdag getipt over de foto's. Zij sommeerden Martijn direct de beelden te verwijderen, wat ook gebeurde. De koninklijke familie stelde dat ze daarna wel nog op een besloten deel van de website stonden. Tijdens het kort geding eiste zij dat de afbeeldingen ook daarvan zouden verdwijnen.

Volgens Martijn stonden de afbeeldingen alleen nog in de prullenbak van het forum, die slechts toegankelijk is voor de vijf beheerders. De rechter stelde echter dat ook dit deel van de internetpagina als openbaar moet worden beschouwd.

Martijn moet een dwangsom van 5000 euro betalen voor iedere keer dat er opnieuw foto's van kinderen van de Oranjes op de website verschijnen. Naast het in bescherming nemen van de eigen zoons en dochters, wilde de koninklijke familie jurisprudentie scheppen die andere ouders in soortgelijke situaties zou kunnen helpen.

De pedoclub liet zich tijdens het kort geding overigens niet vertegenwoordigen door een advocaat. Een van de leden voerde in de rechtszaal het woord.

© Het Parool, 01-11-2007, 19:03 uur

-----

http://www.google.be/search?q=Prins+Willem-Alexander+pedo...
http://www.google.be/search?q=pedo&num=20&hl=nl&start=0&s...
http://www.google.be/search?q=pedosite&num=20&hl=nl&start...
http://www.google.be/search?q=kindermisbruik&num=20&hl=nl...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Pedo+vereniging+Marti...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Brongersma+ped...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Zandvoort+kind...

NOVA-REPORTAGE 'ORANJES WINNEN KORT GEDING'

Prins Willem-Alexander, prinses Máxima, prins Maurits en prinses Marilène hebben het kort geding tegen pedofielenvereniging Martijn gewonnen.
Er mogen geen foto's van kinderen van de koninklijke familie meer op de site verschijnen. Vorige week stonden afbeeldingen van de kinderen op de internetsite van de pedoclub.
In de studio reageert Mark Krul, advocaat gespecialiseerd in ict-recht en intellectueel eigendom.

Reportage van 1 november 2007 door Marij Janssens en Jan van Loenen - Duur: ± 7 min

hhttp://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaud...

16:43 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |