29-11-07

Justitie - 5.12.2007: Proces Marcel Vervloesem


Proces Marcel Vervloesem: de spanning stijgt...

IkzelfMorkhoven147De personen die Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende bijna 10 jaar lang het zwijgen wllden opleggen, komen steeds meer en meer in nauwe schoentjes te staan.

De genaamde Peter Wouters uit Morkhoven die destijds een klacht indiende tegen Marcel Vervloesem, heeft reeds herhaalde malen verklaard dat hij zijn klacht weer terug wil intrekken.
Wouters was de man die schriftelijk verklaarde dat men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem via het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. betaald werd. Het geld zou ondermeer van de Vlaamse media zijn gekomen die de verhalen over 'verkrachtingen en folteringen' verspreid hebben en die Marcel Vervloesem tot vervelens toe als een kindermisbruiker bleven afschilderen terwijl zij de kinderpornozaak Zandvoort met de meer dan 88.000 slachtoffertjes en de tientallen kindermisbruikers doodzwegen.

Nadat de vzw Werkgroep Morkhoven schreef op welke manier de Gazet van Antwerpen de schandalen rond de isoleercellen van de Antwerpse kinderkliniek Good Engels (1989) en de kinderpornozaak Zandvoort (1998) heeft proberen dicht te dekken, viel er onverwachts een brief in de bus van de vzw Werkgroep Morkhoven. De brief kwam van de genaamde Ladislas Kiekens die twee dagen na de vrijspraak van Marcel Vervloesem (15.11.2006) in de Gazet van Antwerpen nogmaals verklaarde dat hij door Marcel Vervloesem 'misbruikt' werd. De Gazet van Antwerpen die maar al te goed wist dat Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, liet Kiekens toen een oproep tot 'andere slachtoffers' doen en publiceerde het E-mailadres van Kiekens.
Kiekens schreef in zijn brief van 25.11.2007 dat hij de Gazet van Antwerpen geinformeerd had over het artikel van de vzw Werkgroep Morkhoven. Hij beweerde tevens dat hij de voornoemde Victor V. nooit gekend heeft.
Kiekens blijkt echter een leugenaar te zijn of in het beste geval aan geheugenverlies te lijden. In het proces-verbaal nr. 100985.2001 van 14.3. 2001 (stuk 451) van de Turnhoutse gerechtelijke inspecteur Marc Wellens staat namelijk: 'Victor V. verklaarde dat Kiekens hem opbelde'.

L. Kiekens en de andere zogenaamde slachtoffers van Marcel Vervloesem staan er natuurlijk niet bepaald goed voor nu Marcel Vervloesem ook door het Hof van Beroep van Antwerpen op 14.11.2007 voor hun klachten werd vrijgesproken. Maar kom, misschien zullen de rechters in de toekomst een teletijdscapsule ter beschikking krijgen die hen zal toelaten om zich uit te spreken over zaken die zogezegd 30 jaar geleden (1972) plaats vonden.

De spanning stijgt niet alleen bij de zogenaamde slachtoffers. Zij wordt ook op andere gebieden voelbaar.
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven beklaagt er zich bijvoorveeld al enige tijd over dat hij het bureel van de vzw Werkgroep Morkhoven te Brussel bijna niet meer telefonisch kan bereiken. Hij kan ook zijn advocaat Mter Dominique Defrance niet meer bellen op dit ogenblik. Als hij hem probeert te bellen, krijgt hij steeds een wildvreemde persoon aan de lijn.
Wie Mter Defrance vanuit Brussel tracht te bellen krijgt in plaats van de stem van Mter Defrance, een jongeman aan de telefoon die nog nooit van de vzw Werkgroep Morkhoven gehoord heeft. Hij heeft een GSM-nummer dat zelfs niet in de verste verte op het telefoonnummer van Mter Defrance lijkt.
Straks krijgt Marcel Vervloesem naast een spreekverbod met de pers ook nog een spreekverbod met zijn advocaten opgelegd !

Er zijn ook opnieuw problemen met de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven die men al een paar keren heeft proberen te sluiten met het gevolg dat er een tiental blogs en nieuwsgroepen bijkwamen.

Op gerechtelijk gebied gaat het al niet veel beter.
Nadat Marcel Vervloesem tevergeefs naar klager Marc Tack van het Hof van Beroep te Antwerpen schreef, diende hij een klacht in bij de Hoge Raad van Justitie en de federale ombudsman. Tack werd wakker en deelde hem in zijn brief van 25.10.2007 mede dat hij het ontbrekende dossier rond Victor V. op de griffie kon komen inkijken.
Op 31.10.2007 en 2.11.2007 bood Marcel Vervloesem zich op de griffie aan en vroeg kopij en inzage van het dossier. De griffiers konden het dossier echter nergens terugvinden.
Marcel Vervloesem bracht Tack daarvan in zijn aangetekende brief van 5.11.2007 op de hoogte. Tack bleek echter terug te zijn ingeslapen en Marcel Vervloesem kreeg geen antwoord.
Op 6.11.2007 deelde de griffier Marcel Vervloesem telefonisch mede dat men 'nog eens extra had gezocht maar dat het dossier spoorloos was'.
Marcel Vervloesem schreef in zijn herinneringsschrijven van 21.11.2007 aan Tack dat het dossier blijkbaar verloren was gegaan. Hij diende ook een bijkomende klacht in bij de Hoge Raad voor Justitie.
Op 26.11.2007 kreeg Marcel Vervloesem een brief van Tack waarin hem werd medegedeeld dat hij 'voldoende was ingelicht' en dat hij zijn 'middelen, grieven en argumenten op de zitting van het Hof van Beroep van 5.12.2007 naar voren kan brengen'.
Alle moeite bleek dus voor niets geweest te zijn.

Tack zal echter snel orde op zaken moeten stellen indien hij niet dezelfde weg wil opgaan als zijn collega Peter Van der Flaas van de correctionele rechtbank te Turnhout. Die speelde zijn dossiertjes en documenten systematisch kwijt zodat niemand nog wist waar het proces eigenlijk om draaide.
Nadat Marcel Vervloesem het gerechtelijk dossier uit Turnhout had mogen copiëren, stelde hij vast dat bijna al de voor hem ontlastende documenten en verklaringen ontbraken en dat hij dus enkel op basis van de door de media verspreidde geruchten werd veroordeeld. Marcel Vervloesem schreef hiervoor herhaaldelijk naar Tack maar het dossier is nog altijd onvolledig.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gazet+van+Antwerpen+Good+Engels&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Morkhoven+Vervloesem+Gazet+van+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Vervloesem+&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=brief+procureur-generaal+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - 14 UUR - HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN - werkgroep_morkhoven@hotmail.com

18:36 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Hallo, Heb hier eens rondgekeken en moet toegeven, interessante teksten en mooi opgemaakt blog. Zo zie je steeds hoe smaken verschillen, iedereen doet het op zijn manier. Doe gewoon verder en ik kom af en toe nog wel eens langs mijn licht opsteken. Prettige avond nog en nog veel blogplezier…

Gepost door: arroyo de la miel | 29-11-07

Criminelen OM
Criminelen binnen OM bevorderd

Dat er dezer dagen echt zaken aan het schuiven zijn in de juridische wereld is insiders al langer bekend, maar dat een docent in de Rechtsfilosofie zomaar kan suggereren (of eigenlijk kan stellen als je zijn stuk leest) dat het OM vol zit met criminelen en dat je bij het OM niet wordt gestraft als je delicten pleegt die onschuldigen achter de tralies doen belanden maar juist bevorderd: dat mag toch wel weer een novum heten! Deze rechtsfilosoof, Hendrik Kaptein, verdient natuurlijk een dikke pluim voor zijn moed maar het is de vraag hoe lang hij nog zal kunnen genieten van zijn academische status. Dat zijn artikel ongeveer gelijktijdig uitkomt met het rapport van de Nationale Ombudsman inzake de zaak van de ‘Diessense buurman’ waarin voor het eerst ‘officieel’ is vastgesteld dat het OM zich bezondigt aan klassenjustitie kan nauwelijks toeval zijn.

Conform de analyse van Kaptein zal de betreffende Officier nu wel een stevige bevordering tegemoet kunnen zien. De vrije morele van waarin het OM is beland is natuurlijk volledig toe te schrijven aan de structureel liegende en bedriegende ’super-PL’ Harm Brouwer die inmiddels wel een parlementair enquetetje heeft verdiend. Want wat Kaptein in zijn column stelt geldt bij uitstel van Harm B.: hoe lager iemands morele standaarden, hoe meer iemand liegt en bedriegt, hoe hoger hij binnen het OM weet op te klimmen.


Johan Hendriks, 12/02/2007

http://witheet.com/misdaad/criminelen-binnen-om-bevorderd

Gepost door: Jaap | 09-12-07

Betaalde klachten Klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden betaald

?Op 23 februari 2004 schreef Peter Wouters, één van de zogenaamde slachtoffers van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem (Marcel Vervloesem werd op 15.11.2006 voor diens klachten vrijgesproken), in een aangetekende brief aan de Procureur des Konings te Turnhout en aan de advocaat van Marcel Vervloesem dat hij 'nooit het slachtoffer was geweest van aanranding door Marcel Vervloesem maar dat hij wel het slachtoffer was geweest van Johan Danneels (een ander zogenaamd slachtoffer voor wiens klachten Marcel Vervloesem werd vrijgesproken) en een zekere Eddy Bellens.

Wat meer is, in zijn brief deelde Wouters mede dat 'de klachten op vraag van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. (vernoemd in een 30-tal PV's van zedenfeiten met minderjarigen) tot stand kwamen' en hijzelf en Johan Danneels voor die klachtneerleggingen en getuigenissen 'elks 10.000 BF. (250 Euro) van Victor V. kregen aangeboden'.
Verder schreef Wouters dat Victor V. nog eens 5.000 BF extra aanbood 'als men Marcel Vervloesem voor de televisie van aanranding wilde betichten'.

Wouters die beweerde zijn klacht te willen intrekken, besloot zijn brief tenslotte met de volgende woorden: 'Ik heb eerder mijn klacht al ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor V. dat, indien ik bij die klachtintrekking zou blijven, men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend'.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom de Procureur des Konings van Turnhout geen rekening hield met deze brief en waarom de in de brief opgesomde feiten nooit onderzocht werden.

Waarom deed Turnhout deze brief verdwijnen en werd hij, na de klacht van Marcel Vervloesem bij de Hoge Raad voor de Justitie, nog altijd niet aan het gerechtelijk dossier gevoegd ?

Aangetekend - Westerlo, 24 februari 2004

Aan Advokaat Defrance Dominique, Scheldeweg 50, 9090 Gontrode
Aan Procureur des Konings, Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

Uw dossier TU37.10.102448-98 inzake Vervloesem Marcel

Als betrokken persoon in dit dossier laat ik uitdrukkelijk weten dat ik mijn klacht wegens aanranding der eerbaarheid die ingediend was tegen Marcel Vervloesem volledig terug intrek. Ik wens tevens niet dat Meester Machteld Francken nog uit mijn naam op het proces zou pleiten.

Ik ben nooit slachtoffer geweest van aanranding door Marcel Vervloesem op mijn persoon. Wel ben ik het slachtoffer geweest van aanranding op mijn persoon door Johan Danneels in de woning van Eddy Bellens. Eddy Bellens had van die feiten foto's genomen.

De klachten van Johan Danneels en mijzelf tegen Marcel Vervloesem zijn tot stand gekomen op vraag van Victor Vervloesem. Ikzelf en Johan Danneels kregen voor die klachtneerleggingen en onze getuigenissen elk 10.000 bfr. van Victor Vervloesem.
Johan Danneels nam dat geld van Victor Vervloesem aan. Ikzelf heb dat geweigerd. Victor Vervloesem wilde toen de 10.000 bfr. nog verhogen met een extra som van 5.000 fr., als ik voor de televisie Marcel Vervloesem wilde betichten van aanranding. De feiten deden zich voor in het huis van Eddy Bellens.

Ik heb eerder mijn klacht ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor Vervloesem dat indien ik bij die klachtintrekking zou blijven men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend.

Peter Wouters, Gerststraat 8, 2260 Westerlo

Gezien voor wettiging van de handtekening Wouters Peter, Westerlo, 23.2.2004, De Burgemeester ( + stempel van de gemeente )

----------------

Nawoord: Deze kwestie kwam helaas niet op de rechtszitting van 5.12.2007 op het Hof van Beroep te Antwerpen alwaar de advocaten van Marcel Vervloesem aan het woord kwamen, ter sprake. En van de enige journalist die de debatten bijwoonde, Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad, die het al jaren over de 'zelfverklaarde pedofielenjager' heeft en die een kopie van dit schrijven ontving, moet men dergelijke informatie niet verwachten. Deze informatie is nochthans belangrijk omdat dit bewijst dat men de kinderpornozaak Zandvoort, waarin geen onderzoek gebeurde, door middel van betaalde klachten de doofpot wilde insteken.


- http://www.csj.be/nl/index.htm
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=proces+Vervloesem+&btnG=Recherche+Google&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=brief+procureur-generaal+Antwerpen&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D

Sommige berichten en artikels kan men beter kopiëren en opslaan vooraléér zij van het Internet verdwijnen

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT - UITSPRAAK PROCES MARCEL VERVLOESEM: 9 JANUARI 2008, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN, WAALSE KAAI, 2000 ANTWERPEN

werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Gepost door: Jaap | 09-12-07

De commentaren zijn gesloten.