18-11-07

Justitie - kindermisbruik - Proces Marcel Vervloesem


Waarom zouden we ons nog druk maken over kindermisbruik ? We zwijgen er toch allemaal over !

ocmwraad juni 2005Antwerpen, 17.11.2007

Ik bezocht zopas een website in verband met het stadsbestuur van Herentals. En wat blijkt ?Victor V. die de klachten tegen Marcel Vervloesem in 1998 organiseerde en waarover er een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan, zetelt nog steeds rustig als SP.A-gemeenteraadslid alsof er niets aan de hand is. Hij kreeg zelfs een plaatsje in de Herentalse politieraad waarin hij zich waarschijnlijk het best thuisvoelt.
Vandaar dat ik het vreemd vind dat men over Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende de voorbije 10 jaar zoveel heibel heeft gemaakt. Al bij al is het trouwens veel drukte voor niets geweest want Marcel Vervloesem werd voor de klachten over misbruik van Victor V. & Compagnie op 15.11.2006 vrijgesproken terwijl het onderzoek naar de processen-verbaals rond Victor V. nog moet beginnen. Volgens bepaalde geruchten zou het gerecht van Turnhout nog geen onderzoek in deze zaak hebben kunnen starten omdat het dossiertje met de processen-verbaals onvindbaar is.
Zowel de Herentalse burgemeester Jan Peeters als de schepenen, gemeenteraadsleden en OCMW-bestuursleden van Herentals werden schriftelijk op de hoogte gebracht van de 30 processen-verbaals rond Victor V. maar gezien zij niet reageerden, kan men aannemen dat zij in de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die er rond Victor V. bestaan, geen bezwaar zagen om hem tot OCMW-raadslid en lid van de politieraad te benoemen.
Werden verder tevergeefs aangeschreven en/of kregen een afschrift van de 30 processen-verbaals toegezonden: Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste), Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD), de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers, Johan Vande Lanotte (ex-voorzitter Sp.a), de leden van het Sp.a-partijbureau te Brussel (waarvan kamerlid-burgemeester Jan Peeters deel uitmaakt), de Sp.a-parlementsleden, tal van ministers en parlementsleden, de pers (waaronder ook de redacties van VTM, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Volk, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen die de verhalen van Victor V. en Compagnie voor het eerst de wereld instuurden en dan bijna 10 jaar lang schreven dat Marcel Vervloesem een 'kindermisbruiker' is zonder er rekening mee te houden dat iedere Belg het recht op een onpartijdig onderzoek en een eerlijk proces heeft).

Ik vraag mij af waarom men zich zo druk blijft maken over Marcel Vervloesem terwijl men niet eens de moeite heeft gedaan om de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort op te sporen en te vervolgen.
Omdat iederéén er over zweeg en Marcel Vervloesem gedurende het hele proces tegen hem steevast als een 'gevaarlijke pedofiel' werd afgeschilderd, kregen deze kindermisbruikers zelfs 10 jaar lang de tijd om verder kinderen te misbruiken. Dat is natuurlijk altijd meegenomen en ik ben er zeker van dat de kindermisbruikers de Belgische pers op prijs stellen.
Ook de pedofiele magistraat die de vzw Werkgroep Morkhoven op de cd-roms Zandvoort aantrof, is gewoon verder kunnen gaan met kinderen te misbruiken. De Turnhoutse procureur Herman Janssens hield zijn woord immers niet toen hij in een interview met Het Laatste Nieuws verklaarde dat hij een 'onderzoek terzake zou laten instellen'.

Het is vreemd dat er over al deze zaken geen letter in de pers weer te vinden is. Kregen de gerechtsjournalisten misschien een zwijgplicht opgelegd of proberen zij angstvallig te verbergen dat zij de verzonnen verhalen over Marcel Vervloesem verspreid hebben ?

Gezien men in bepaalde kringen van justitie toch niet wil dat er tegen kindermisbruik wordt opgetreden en gezien zowel de pers als de politici willen dat een groot gedeelte van de kindermisbruiken doodgezwegen wordt, kan men zich gaan afvragen of het misschien niet beter zou zijn om de strijd tegen kindermisbruik te staken. Wat voor zin heeft het immers nog om verder te werken indien zou blijken dat ook de burger vindt dat pedofilie en pedofiele verenigingen algemeen moeten aanvaard worden in onze maatschappij.
Ik vind echter wel dat magistraten, politici en journalisten die geen onderscheid tussen homofilie en pedofilie zien, eerlijk moeten zijn. Als zij willen dat kindermisbruiken verzwegen worden en pedofilie algemeen erkend wordt, dan moeten zij -zoals in Nederland- maar voorstellen doen om een pedofielenpartij op te richten in plaats van er plezier in te hebben om actievoerders tegen kindermisbruik als 'laffe kindermisbruikers' en 'geestesgestoorden' af te schilderen.

Pedofielen die een echte kick willen krijgen van kinderverkrachtingen kunnen misschien Pascal Taveirne eens contacteren die jarenlang aan de kost kwam door filmpjes te verkopen waarop te zien was hoe hij zijn eigen dochtertjes verkrachtte.
In 2002 werd hij binnen het kader van de operatie 'Hamlet' aangehouden maar men liet hem terug vrij omdat men toen vond dat er niets aan de hand was. Hij mocht gewoon verdergaan met videofilmpjes te maken waarop zijn soortgenoten konden zien hoe hij zijn dochtertjes misbruikte en verkrachtte.
Pascal Taveirne werd onlangs binnen de door Interpol, Europol en Eurojust opgezette operatie 'Koala' opnieuw aangehouden. Het is begrijpelijk dat de Belgische pers en justitie die wisten dat Pascal Taveirne nooit veroordeeld werd, deze zaak nu trachten toe te dekken.

Hier is het E-mailadres van Pascal dat iederéén, mits een beetje zoeken, op het Internet kan vinden:
taveirnep@hotmail.com
Gewoon eens langslopen bij een bezoekje aan Brugge, kan natuurlijk ook altijd.

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/


Stadsbestuur van Herentals: Coalitie: SP.A, CD&V
Zetelverdeling: SP.A [11], CD&V [8], Vlaams Belang [5], Open VLD+ [3], Groen! [2]
Burgemeester: Peeters Jan - politie, brandweer, veiligheid, openbare orde, middenstand, lokale economie, algemeen beleid, coördinatie, communicatie, informatiebeleid, burgerlijke stand, financiën, administratieve vereenvoudiging, bevolking, voorzitter gemeenteraad (SP.A)

-------

Schepenen (6):

- Bertels Jan: financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW, kerkfabrieken (SP.A)
- Hendrickx Anne-Mie: sociale zaken, huisvesting, gelijke kansen, gezondheidsbeleid SP.A (lid van politieraad)
- Ryken Ingrid: cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme, jumelages (CD&V)
- Schellens Jozef:openbare werken, mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg, landschappen (SP.A)
- Van Olmen Mien: ruimtelijke ordening, milieu, groenvoorzieningen, landbouw, plattelandsontwikkeling (CD&V)
- Verheyden Wies: sport, personeel, markten, foren SP.A (lid van politieraad)

-------

Raadsleden (22):

Beirinckx Bieke (CD&V), Bellens Peter (CD&V), Bergen Lise (SP.A - lid van politieraad), De Cat Luc (CD&V), Geypens Marleen (Vlaams Belang), Heylen Christel (Vlaams Belang), Leirs Marcel (CD&V), Liedts Raf (Vlaams Belang - lid van politieraad), Marcipont Daniel (Vlaams Belang), Moriau Martine (SP.A), Paulis Guy (Open VLD - lid van politieraad), Peeters Kris (Groen!), Rombouts Marijke (Groen!), Schaut Christine (SP.A), Van Den Broeck Katrien (CD&V - lid van politieraad), Van Dingenen Marcel (SP.A), Van Dyck Elke (CD&V - lid van politieraad), Vanhencxthoven Walter (Open VLD+), Verlinden Gunther (SP.A), Vermeulen François (Open VLD+), Vervloesem Vic (SP.A - lid van politieraad), Vervoort Roel (Vlaams Belang)

http://www.pinakes.be/dynamic/nl/org/101/default/page1.aspx

Foto: OCMW-bestuur Herentals op het ogenblik dat Victor V. er als OCMW-bestuurslid bevoegd was voor Jeugdzaken en Justitie.

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT EN AANVERWANTEN: PROCES MARCEL VERVLOESEM, 5 DECEMBER 2007, 14 UUR, HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN

12:55 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.