16-11-07

Justitie - kindermisbruik - Proces Marcel Vervloesem


ocmwraad juni 2005DE BENOEMINGEN BIJ HET OCMW TE HERENTALS

Het wordt hoogtijd dat de burger beroep kan doen op een klachtendienst waar zijn problemen met bepaalde overheden op een snelle en efficiënte manier worden opgelost. Dergelijke klachtendienst kan trouwens zeer nuttig zijn om de dienstverlening naar de burger toe te verbeteren en het overheidsbeleid op een aantal punten bij te sturen. De vzw Werkgroep Morkhoven vindt het een slechte zaak dat, voor wat de OCMW's betreft, de zogenaamde toezichthoudende overheid meestal bestaat uit politici die zelf in de OCMW-besturen zetelen.

--------------------

Antwerpen, 25 augustus 2005

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: OCMW Herentals - benoemingen

Zoals ik u gisteren reeds schriftelijk mededeelde, lopen er twee verschillende gerechtelijke onderzoeken tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die zopas tot OCMW-bestuurslid van de Stad Herentals werd benoemd en die als lid van het Bijzonder Comité van het OCMW-bestuur mee beslist inzake juridische hulp, financiële hulp en Jeugdwerking.

Het eerste onderzoek waarvan sprake, is het gevolg van een klacht wegens zedenfeiten met een minderjarige. De minderjarige werd door de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens een vijftal maanden geleden verhoord en van dit verhoor werd een proces-verbaal opgemaakt. Op het ogenblik van Victor V.'s aanstelling, was het onderzoek in deze zaak nog lopende. Dhr. Cuylaerts, vader van de minderjarige, schreef hiervoor ondermeer naar De Heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken (VLD).

Het tweede onderzoek is een gevolg van de klacht van Victor V. tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, waarin hij deze van 'pedofilie' beschuldigde. De Turnhoutse strafrechter François Caers besliste op 14.2.2005 dat Victor V. terzake een leugendetectortest diende te ondergaan. De uitslag van deze leugendetectortest zal op de zitting van 14.9.2005 van de correctionele rechtbank te Turnhout, ongetwijfeld ter sprake worden gebracht.

Op 23 april 2005 (4 maanden geleden) schreef ik in deze zaak ondermeer naar de volgende Herentalse schepenen en OCMW-raadsleden: Willy De Wachter, Marleen Helsen, Anne-Mie Hendrickx, Rita Claes, Wies Verheyden, Johny Grossard, Jan Bertels, Benny Nuyts, Jozef Schellens, Leen De Wijze, Petra Fransen, Fons Hardies, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Martine Moriau, Alfons Vercalsteren, Tom Naets en Jan Vantigchelt.

Ik ontving echter geen antwoord tot nogtoe zodat ik veronderstel dat deze zaak niet ter sprake kwam op de vergaderingen van het Herentalse gemeente- en OCMW-bestuur.

Alhoewel ik aanneem dat het hier om een vergetelheid gaat, vind ik deze zaak zo ernstig dat ik thans klacht indien bij de Vlaamse en federale Ombudsdienst.

Overheidsdiensten moeten, volgens het huidige regeerakkoord, immers op een onberispelijke wijze functioneren en dit kan niet door middel van dergelijke politieke benoemingen.

In de hoop dat u deze kwestie correct zal afhandelen en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Nummer 443.439.557

- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Sp.a+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?hl=nl&q=OCMW+Herentals+&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Politieraad+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?q=Gemeenteraad+Herentals+&num=20&hl=nl&lr=&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Jan+Peeters+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Corruptie+Fraude+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Benoemingen+Herentals+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://brieven-aan-personen-en-diensten.skynetblogs.be/


HET PROCES TEGEN MARCEL VERVLOESEM

Van de bovengenoemde klacht van de minderjarige tegen Victor V. werd niets meer vernomen. Het proces-verbaal ervan zou 'zoek' zijn geraakt.
Enkele maanden later namen de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens opnieuw een verhoor van de minderjarige af. Nick C. werd 's morgens vroeg door de politie van het school gehaald en werd gedurende 8 uur lang op een intimiderende en insinuerende wijze ondervraagd. Tenslotte diende Nick C. een klacht in tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven. Twee dagen voordien hadden twee vriendjes van Nick C. die zich in de kringen rond Victor V. bewegen Marcel Vervloesem immers opnieuw van 'pedofilie' beschuldigd.
De vzw Werkgroep Morkhoven schreef terzake naar het Comité P dat de werking van de politiediensten moet controleren en Minister Patrick Dewael (VLD) maar dat haalde niets uit.
Verder was het duidelijk dat het gerecht van Turnhout de nieuwe klachten enkel wilde gebruiken om Marcel Vervloesem opnieuw van 'pedofilie' te kunnen beschuldigen want op 15.11.2006 zou de Turnhoutse rechter immers verplicht zijn om Marcel Vervloesem wegens twijfel over de bijna 10-jarige klachten van Victor V. en zijn kornuiten, vrij te spreken. In die klachten werd hij op dezelfde wijze als door de drie minderjarigen van 'foltering en verkrachting' beschuldigd.

Wat nu de leugendetectortesten betreft waartoe de Turnhoutse rechter zowel Marcel Vervloesem als zijn aanklagers, waaronder Victor V., wilde oproepen: alleen Marcel Vervloesem en één van de aanklagers werden hiervoor opgeroepen.
Uit de leugendetectortest bleek dat Marcel Vervloesem de waarheid sprak.
Dat is de reden van het feit dat de Turnhoutse rechter onmiddellijk na de uitslag van de leugendetectortest, de opdracht gaf om Marcel Vervloesem nogmaals psychiatrisch te laten onderzoeken.
Het psychiatrisch onderzoek werd uitgevoerd door Dr. Cosyns die 10 jaar geleden oog in oog stond met de vzw Werkgroep Morkhoven toen deze tijdens haar acties het langdurig opsluiten en mishandelen van kinderen in isoleercellen in het Antwerpse kinderziekenhuis Good-Engels aankloeg.
Dr. Cosyns stelde in zijn psychiatrisch rapport dat Marcel Vervloesem misschien het best een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd.
De Turnhoutse rechter F. Caers die begreep dat men zich steeds meer en meer vragen stelde over het proces tegen Marcel Vervloesem vond dit een schitterend idee en schreef in zijn vonnis van 15.11.2006 dat Marcel Vervloesem twee jaar gevangenis zou krijgen indien hij met de pers zou spreken.
Alhoewel er in België een grondwettelijke scheiding der machten bestaat, liet de pers die de geruchten over het 'kindermisbruik' van Marcel Vervloesem al bijna 10 jaar lang als waar gebeurde verhalen brengt, zich gewillig muilkorven. Zo verwonderlijk is dat echter niet. De meeste zogenaamde gerechtsjournalisten schrijven immers enkel maar wat de openbare aanklager hen voorlepelt en zijn verplicht om uit de ruif van justitie te eten om op professioneel vlak te kunnen overleven. Dat verklaart waarom men bij bepaalde rechtszaken in alle kranten steeds hetzelfde Belga-berichtje leest.

Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven naar de klachten van Victor V. en zijn kornuiten wees uit dat er over Victor V. zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan. Het schrijven van de vzw Werkgroep Morkhoven terzake naar de Sp.a-parlementsleden, de leden van het Sp.a-partijbureau te Brussel, de OCMW-bestuursleden en de gemeenteraadsleden van Herentals werd echter op een oorverdovende stilte onthaald. Ook de pers die Marcel Vervloesem bijna 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' door het slijk haalde, zweeg natuurlijk als een graf.
Op 24 oktober 2006 ontving de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers een afschrift van de 30 processen-verbaals maar het is nog altijd niet bekend of er ja dan niet een onderzoek in deze zaak werd bevolen. Het is twijfelachtig dat er een echt onderzoek in deze zaak wordt gevoerd omdat men jarenlang zijn best heeft gedaan om Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven als 'kindermisbruikers' te brandmerken terwijl men de werkelijke kindermisbruikers beschermde.

Na twee jaar besliste het OCMW-bestuur van Herentals dat het bestuursmandaat van Victor V. niet langer kon verlengd worden alhoewel dit niet in goede aarde viel bij Sp.a-kamerlid Jan Peeters die als burgemeester van Herentals en lid van het Sp.a-bureau te Brussel, Victor V. steeds ondersteunde.

Dank zij een verkiesbare plaats werd Victor V. met een paar honderd voorkeurstemmen (die waarschijnlijk bijna allemaal van de Sp.a kwamen) tot gemeenteraadslid van Herentals verkozen. Hij zetelt sinds januari 2006 in de Herentalse politieraad zodat hij hij tesamen met de Herentalse rechercheurs Wim Grauwels en Peter Schellekens in het 'belang van de Herentalse bevolking' kan werken.

Op 15.11.2007 las men in het Belga-berichtje dat door de kranten werd overgenomen, alleen de woorden van de openbare aanklager, advocaat-generaal Marc Tack, die alleen bijna twee uur spreektijd kreeg om Marcel Vervloesem als een 'gevaarlijke kindermisbruiker' voor te stellen.
Na de openbare klaagzang van Tack kwamen er echter ook nog enkele andere mensen, waaronder de advocaten van de burgerlijke partijen en Marcel Vervloesem, even aan het woord.
Op 5.12.2007 houden de twee advocaten van Marcel Vervloesem die men samen slechts één uur spreektijd wilde geven, hun pleidooi.

PROCES MARCEL VERVLOESEM - 5 DECEMBER 2007 - HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN

- http://www.google.be/search?hl=nl&q=proces+marcel+vervloesem&btnG=Google+zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=werkgroep+morkhoven&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?q=marcel+vervloesem&num=20&hl=nl&lr=&start=0&sa=N
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Pascal+Taveirne+&btnG=Zoeken&meta=lr%3D

Foto: OCMW-bestuur Herentals, waaronder Victor V.

13:47 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Stadsbestuur van Herentals: Victor V., SP.A, lid van politieraad
Stadsbestuur van Herentals
info | mandatarissen | contactpersonen

- coalitie: SP.A, CD&V
- zetelverdeling: SP.A [11], CD&V [8], Vlaams Belang [5], Open VLD+ [3], Groen! [2]

-------

burgemeester: Peeters Jan
politie, brandweer, veiligheid, openbare orde, middenstand, lokale economie, algemeen beleid, coördinatie, communicatie, informatiebeleid, burgerlijke stand, financiën, administratieve vereenvoudiging, bevolking SP.A

Voorzitter gemeenteraad: Peeters Jan


Schepen (6):

Bertels Jan
financiën, jeugd en ontwikkelingssamenwerking, informatica, huisvesting, OCMW, kerkfabrieken SP.A

Hendrickx Anne-Mie
sociale zaken, huisvesting, gelijke kansen, gezondheidsbeleid SP.A (lid van politieraad)

Ryken Ingrid
cultuur, bibliotheek, kunstonderwijs, archief, toerisme, jumelages CD&V

Schellens Jozef
openbare werken, mobiliteit, gemeentelijk patrimonium, monumentenzorg, landschappen SP.A

Van Olmen Mien
ruimtelijke ordening, milieu, groenvoorzieningen, landbouw, plattelandsontwikkeling CD&V

Verheyden Wies
sport, personeel, markten, foren SP.A (lid van politieraad)

------

Raadsleden (22):


Beirinckx Bieke
CD&V

Bellens Peter
CD&V

Bergen Lise
SP.A (lid van politieraad)

De Cat Luc
CD&V

Geypens Marleen
Vlaams Belang

Heylen Christel
Vlaams Belang

Leirs Marcel
CD&V

Liedts Raf
Vlaams Belang (lid van politieraad)

Marcipont Daniel
Vlaams Belang

Moriau Martine
SP.A

Paulis Guy
Open VLD+ (lid van politieraad)

Peeters Kris
Groen!

Rombouts Marijke
Groen!

Schaut Christine
SP.A

Van Den Broeck Katrien
CD&V (lid van politieraad)

Van Dingenen Marcel
SP.A

Van Dyck Elke
CD&V (lid van politieraad)

Vanhencxthoven Walter
Open VLD+

Verlinden Gunther
SP.A

Vermeulen François
Open VLD+

Vervloesem Vic
SP.A (lid van politieraad)

Vervoort Roel
Vlaams Belang


http://www.pinakes.be/dynamic/nl/org/101/default/page1.aspx

Gepost door: Yves de Jonghe | 17-11-07

Jan Peeters Jan Peeters
,,Ik ben politicus geworden vanuit een kwaadheid over het onrecht in de wereld’’, zegt Sp.a-burgemeester Jan Peeters in een interviewtje van 18.1.2007 met een lokale krant.

Vandaar waarschijnlijk dat Jan Peeters iemand politiek ondersteunt waartegen zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan...

http://64.233.183.104/search?q=cache:yag-rPVoeSAJ:www.nieuwsblad.be/extra/regio/burgemeesters/2200.pdf+Jan+Peeters+Herentals&hl=nl&ct=clnk&cd=3&gl=be

Gepost door: Tjien | 20-11-07

De commentaren zijn gesloten.