30-10-07

Kinderpornografie op Internet: Kinderen van Prins Willem-Alexander en Prins Maurits op pedosite


Kinderen van Prins Willem-Alexander staan op een pedosite

proces-marcel 15.11.027Nederland staat in rep en roer nu bekend werd gemaakt dat de dochters van Prins Willem-Alexander en de twee kinderen van prins Maurits op een pedo-site staan.

De vzw Werkgroep Morkhoven is echter niet verbaasd over het gebeurde.
Enkele jaren geleden maakte Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven immers een aantal cd-roms met kinderporno uit het Nederlandse Zandvoort in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven over aan de justitie van Turnhout en procureur Bourlet (zaak Dutroux) in Neufchâteau.
Procureur Bourlet moest het kinderpornomateriaal dat hij wilde onderzoeken, in opdracht van procureur-generaal An Thily (zaak Dutroux) zogenaamd voor onderzoek aan Turnhout overmaken.

In plaats dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffertjes op de foto's werden geidentificeerd en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten werden opgespoord en vervolgd, werd Marcel Vervloesem van het 'bezit van kinderporno' beschuldigd en werd hij door middel van valse klachten zelf als 'kindermisbruiker' afgeschilderd. Jarenlang werd hij door de pers aan de schandpaal genageld terwijl de kindermisbruikers, kinderpornoproducenten en kinderpornoverkopers tot op de dag van vandaag mochten verder werken.
Op 15 november 2006 werd hij voor de bijna 10 jaar oude klachten vrijgesproken en kreeg hij een 'spreekverbod met de pers' opgelegd. Op 14.11.2007 komt zijn zaak voor het Hof van Beroep te Antwerpen.

Interessant in deze zaak is het feit dat er zich op de cd-roms ook foto's van de Nederlandse pedovereniging Martijn bevinden. De vereniging Martijn was ondermeer ook weer te vinden in het adressenbestand van Norbert De Rijck die dank zij de Portugese en Nederlandse justitie voor kindermisbruiken achter de tralies werd gezet.

Het wordt misschien stilaan tijd om eens een degelijke studie te maken over de wijze waarop kindermisbruiken zowel in België als Nederland worden bestreden.
In tegenstelling tot België worden pedoverenigingen door de Nederlandse overheid binnen het kader van het recht op vrije meningsuiting en sexuele vrijheid getolereerd. De goed georganiseerde pedoverenigingen kregen in het verleden de steun van hooggeplaatste politici zoals senator Brongersma en wisten zich geloofwaardig te maken door te strijden tegen elke vorm van sexuele discriminatie. Dat deden zij ook door op te komen voor de rechten van homosexuelen, lesbiennes, transsexuelen en andere personen die op sexueel, persoonlijk en/of maatschappelijk vlak werden gediscrimineerd. In 2006 leidde dit tenslotte tot de oprichting van een zogenaamde pedopartij. Met het feit dat de pedoverenigingen ook contacten onderhouden met de kinderpornoindustrie die vele slachtoffers maakt, werd er geen rekening gehouden.
Het is opvallend dat er in Nederland fel wordt gereageerd telkens als er kinderen van Prinsen of succesrijke zakenmensen bij kinderpornopublicaties of ontvoeringen zijn betrokken. Men zou bijna van een selectieve verontwaardiging kunnen spreken en men kan zich afvragen of de Nederlandse overheid wel voldoende optreedt tegen kinderpornografie op het Internet.

In het katholieke België worden pedoverenigingen niet toegestaan.
Toen de vzw Werkgroep Morkhoven de kinderpornonetwerken Temse, Madeira en Zandvoort op het spoor kwam, werd het bestaan van internationale kinderpornonetwerken door de Belgische overheid als een 'verzinsel' afgedaan. De leden van de vzw Werkgroep Morkhoven kregen met gerechtelijke ondervragingen, huiszoekingen, telefoontaps, doodsbedreigingen, administratieve pesterijen, psychiatrische onderzoeken en valse beschuldigingen te maken.
Ook op het moment dat de zaak Dutroux wereldnieuws werd, was het bijna verboden om over kinderpornonetwerken te praten.
Na de zaak Dutroux wist de Belgische overheid haar geschonden imago door middel van de oprichting van 'Child Focus' (Europees Centrum voor Vermiste en Sexueel Uitgebuite Kinderen), weer wat op te krikken. De kinderpornozaak Zandvoort waarnaar de Belgische justitie zogenaamd een onderzoek voerde, werd echter in de doofpot gestopt zonder dat Child Focus terzake een initiatief nam. De Belgische justitieminister Laurette Onkelinx van haar kant noemde de kinderpornozaak Zandvoort in antwoord op een parlementaire vraag 'slecht een individueel dossier'.
De Belgische politiek ten opzichte van kindermisbruik en kinderpornonetwerken is dan ook erg hypocriet en dubbelzinnig. Officieel gezien bestrijdt men alle mogelijke vormen van kindermisbruik en staan er zware straffen op het bezit en de verspreiding van kinderpornografie. Langs de andere kant doet men dan weer alles om kindermisbruiken toe te dekken terwijl men de echte kinderpornobestrijders en de aanbrengers van het kinderpornomateriaal tot verdachten maakt en vervolgt.
Ook de kindermisbruiken waarbij politici en politieke partijen zijn betrokken, worden door de Belgische overheid systematisch dichtgedekt. In 1998 werd Marcel Vervloesem valselijk beschuldigd door Victor V., een gemeenteraadslid van de Sp.a (Vlaamse Socialisten).
De vzw Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat er van deze man een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan en maakte in oktober 2006 een kopij van deze processen-verbaals aan procureur-generaal Christine Dekkers te Antwerpen over.
Terwijl er bij het minste gerucht moord en brand werd geschreeuwd rond Marcel Vervloesem en hij daarbij ogenblikkelijk door de politie werd opgepakt of in de gevangenis werd opgesloten, blijft het muisstil rond de zedenmisdrijven waarbij Victor V. is betrokken. De bevolking wordt dus bewust gedesinformeerd over de wijze waarop kindermisbruiken worden aangepakt.

--------------------

Willem-Alexander haalt uit naar pedo-site

AMSTERDAM - Prins Willem-Alexander heeft de inmiddels veelbesproken pedosite met de foto's van zijn dochters en van twee kinderen van prins Maurits niet durven bekijken. „Ik wil hem ook niet zien. Ik ben bang dat ik dan misschien door het lint zou gaan”, aldus de Prins van Oranje dinsdag in Bhutan.

De prins brengt met prinses Máxima een officieel bezoek aan het land. Maandag diende in Nederland een kort geding tegen de makers van de site. De foto's moeten eraf en er moet een bedrag van 50.000 euro worden betaald door degenen die erachter zitten.

De Prins van Oranje wil dit soort praktijken 'meteen aanpakken'. „Het eerste doel is om dit voor onze eigen kinderen in de toekomst te voorkomen.” De troonopvolger hoopt ook jurisprudentie te krijgen voor andere mensen met kinderen. Prinses Maxima: „Als ze onze kinderen erop zetten, dan doen ze dat ook met die van anderen”.

Tijdens de rechtszaak maandag zei de advocaat dat de prins en prinses 'ernstig verontrust' waren. De prins zelf noemde dat dinsdag „natuurlijk een understatement”. „Als kinderen op deze manier misbruikt worden, dan zijn daar geen woorden voor.”

De Telegraaf - di 30 okt 2007, 12:58

-----

http://www.google.be/search?q=Prins+Willem-Alexander+pedo...
http://www.google.be/search?q=pedo&num=20&hl=nl&start=0&s...
http://www.google.be/search?q=pedosite&num=20&hl=nl&start...
http://www.google.be/search?q=kindermisbruik&num=20&hl=nl...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Pedo+vereniging+Marti...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Brongersma+ped...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Zandvoort+kind...

16:29 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

29-10-07

Van advocaat veranderen


advocaten.getafpmediaDe Vlaamse orde van advocaten heeft de verandering van advocaat willen vergemakkelijken. De burger heeft inderdaad de vrije keuze van verdediging. U kan sinds kort zonder problemen van advocaat veranderen, zelfs wanneer er nog een discussie bestaat inzake de erelonen van de vorige advocaat.

----------

Indien u geen vertrouwen meer heeft in uw advocaat, kan u zonder problemen beroep doen op een andere advocaat. U hoeft hiertoe zelf niets te doen. U raadpleegt gewoon een nieuwe advocaat. U dient dus met uw vorige advocaat geen contact meer op te nemen. Uw nieuwe advocaat zal uw dossier bekomen van uw vorige advocaat en de werkzaamheden voort zetten. De opvolging wordt door de advocaten onderling geregeld.

De advocaat die een ander advocaat opvolgt in dezelfde zaak brengt hem daarvan onmiddellijk op de hoogte. De opvolgende advocaat verzekert dadelijk de vertegenwoordiging en de bijstand van de cliënt.

De opgevolgde advocaat maakt het dossier zo spoedig mogelijk aan de opvolgende advocaat over samen met alle gegevens die voor de voortzetting ervan noodzakelijk zijn en bezorgt zijn staat van kosten en ereloon zo spoedig mogelijk aan de cliënt. Hij brengt hiervan de opvolgende advocaat op de hoogte. De opvolgende advocaat verzoekt de cliënt zorg te dragen voor de betaling van de staat van kosten en ereloon voor zover deze niet wordt betwist.

De opvolgende advocaat kan alle nodige handelingen in het belang van zijn cliënt stellen, ook in geval van betwisting van de staat van kosten en ereloon. Hij mag van deze cliënt provisies, erelonen en vergoeding voor kosten ontvangen. Wanneer daartoe reden bestaat, kan de stafhouder verbod opleggen aan de opvolgende advocaat om verdere handelingen voor de cliënt te stellen of enige andere maatregel bevelen.

De opvolgende advocaat mag optreden in een geschil omtrent het ereloon en de kosten van de opgevolgde advocaat, ongeacht of hij lid is van dezelfde balie als de opgevolgde advocaat of niet. Hij behoeft daartoe geen toelating van zijn stafhouder. De opvolgende advocaat moet een minnelijke schikking nastreven. In bijzondere gevallen en inzonderheid wanneer er redenen van loyaliteit en kiesheid het vereisen, kan de stafhouder van de opvolgende advocaat deze verbod opleggen in dergelijk geschil op te treden.

De opvolgende advocaat mag niet in rechte optreden in een geschil over deberoepsaansprakelijkheid van de opgevolgde advocaat. De stafhouder kan in bijzondere gevallen daartoe wel toelating verlenen wanneer het belang van de cliënt dit vereist. De opvolgende advocaat kan de opgevolgde advocaat in gebreke stellen in verband met diens beroepsaansprakelijkheid.

zie ook de gepubliceerde tekst van dit reglement in het Belgisch Staatsblad op 16.11.2004

Voor meer informatie:
http://www.elfri.be/NL/Juridische%20informatie/Gerechteli...

11:13 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Inbrekersbendes en justitie


N_1209_gerecht_mensenhandel-200De Kempen worden al jarenlang geteisterd door inbraken zonder dat er efficiënt tegen opgetreden wordt.

Ook onder de aanklagers van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven bevonden zich heel wat personen die wegens inbraken en gewapende roofovervallen achter de tralies belandden.

Zij werden echter bijna 10 jaar lang door het gerecht van Turnhout gebruikt om Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven inzake de kinderpornozaak Zandvoort het zwijgen op te leggen.

Toen men Marcel Vervloesem op 15.11.2006 moest vrijspreken voor de klachten van de inbrekers-slachtoffers, legde men hem prompt een ongrondwettelijk spreekverbod met de pers op. Bij overtreding van dit verbod riskeert Marcel Vervloesem twee jaar gevangenis.

----------------

De Standaard, maandag 29 oktober 2007
Oost-Europese inbrekersbendes vestigen zich hier

BRUSSEL - De voorheen rondtrekkende bendes uit Oost-Europa gebruiken nu vooral grote steden als uitvalsbasis.

Woninginbraken zijn in ons land een groeiend probleem. Vorig jaar werden er 57.246 geteld, een stijging met 13 procent tegenover het jaar voordien.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) vroeg daarom de federale politie in maart van dit jaar een strategisch rapport om de oorzaken van die forse toename in kaart te brengen.

De stijging wordt vooral verklaard door de bendes uit Oost-Europa. Niet alleen opereren zij op het hele Belgische grondgebied, ze gaan ook anders en actiever tewerk. 'Veel meer dan vroeger vestigen de bendes zich in ons land in plaats van rond te trekken, voornamelijk in steden als Brussel, Luik, Antwerpen en Charleroi', stelt Eddy De Raedt van de federale politie. 'Daarbij schakelen ze ook steeds meer minderjarigen in voor de inbraken en de verkenning.'

De cijfers worden niet toevallig nu vrijgegeven. De donkere wintermaanden zijn, zo blijkt ook uit de cijfers, bij uitstek de hoogdagen van inbrekers. Opvallend daarbij is dat er steeds meer in de namiddag ingebroken wordt. (tv)

10:41 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-10-07

Justitie - Gerecht van Turnhout - Zaak Eddy Bellens


Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven heeft geen recht op verdediging

ErikEddyBellens.18.10.06TurTijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft het gerecht van Turnhout bijna alle bestaande wetten en regels overtreden.

In februari 2007 liet Marcel Vervloesem de genaamde Eddy Bellens uit Morkhoven via een deurwaardersexploot, gericht aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, dagvaarden.

Zoals men immers weet, kreeg Marcel Vervloesem met het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 van de correctionele rechtbank van Turnhout een ongrondwettelijk 'spreekverbod met de pers' opgelegd.

Eddy Bellens die goed bevriend is met de aanklagers voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken, maakte van dit spreekverbod gebruik om in een zogenaamd interview met de Gazet van Antwerpen Marcel Vervloesem opnieuw vals te beschuldigen.
Zo vertelde Bellens ondermeer dat zijn vader voor 60.000 BF door Marcel Vervloesem werd opgelicht.
Marcel Vervloesem werd voor deze beschuldigingen echter zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als het Hof van Beroep te Antwerpen vrijgesproken.
Dat gebeurde op 19 juni 1992 (door Rechter Cortleven van de correctionele rechtbank van Turnhout) en op 30.1.1997 (door rechter Van Gelderen van het Hof van Beroep te Antwerpen).

Mter Dominique Defrance, de advocaat die gedurende de voorbije jaren instond voor de verdediging van Marcel Vervloesem, stuurde een brief naar de voorzitter van de griffie van het gerecht te Turnhout waarin hij vroeg om de zittingsdag in de zaak Bellens te bepalen. Hij ontving een schrijven van de griffie waarin hem werd medegedeeld dat de zittingsdatum 'vanwege het gerechtelijk verlof naar een latere datum werd verschoven'.

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de dagvaarding schreef Marcel Vervloesem na enkele maanden naar de Voorzitter van de Rechtbank te Turnhout.
Als antwoord op zijn schrijven, ontving hij op 25.9.2007 van het Hoofd van de dienst der griffie een brief waarin stond dat er 'nog geen besluiten door zijn advocaat ter griffie werden neergelegd en dat de zaak dus niet behandeld kon worden'.
Mter Defrance reageerde daarop door te stellen dat er geen besluiten nodig waren omdat alles in de dagvaarding stond vermeld.

Door dit voortdurende kat- en muisspelletje wacht Marcel Vervloesem intussen al 8 maanden op de behandeling van deze zaak.

Door zijn 'spreekverbod met de pers' en door het feit dat er van zijn klachten en dagvaardingen bij het gerecht van Turnhout niets in huis komt, kan hij zich op geen enkele wijze verdedigen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Registratienummer: 443.439.557

------------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

--------

Foto: Gerecht Turnhout - Eddy Bellens (rechts)

17:57 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Justitie - Gerecht Turnhout sprak verdachten van vrouwenhandel vrij


justitieHet Gerecht van Turnhout hield gedurende bijna 10 jaar lang geen rekening met de rechten van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem. Ontlastende documenten werden weggestoken, verschillende dossiers werden niet aan het strafdossier toegevoegd, met ontlastende verklaringen werd geen rekening gehouden, door de rechter bevolen onderzoeken werden niet uitgevoerd, ontlastende getuigen mochten niet gehoord worden, de verklaringen van de aanklagers die herhaaldelijk wegens criminele feiten waren veroordeeld werden niet nagetrokken en gecontroleerd omdat er geen kritisch onderzoek werd gevoerd enz. enz.

Tijdens het laatste strafonderzoek stonden de gegevens uit het strafdossier daags na de aanhouding reeds in de kranten zodat de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs zelfs een brief aan de korpsoverste van de Herentalse politie moest schrijven waarin hij zei dat hij met dit soort lekken niet gediend was en dat het geheim van het onderzoek daarmee geschonden was.

Twee weken voor de zitting van het Hof van Beroep te Antwerpen (14.11.2007), zijn de dossiers nog altijd niet volledig ondanks het feit dat de procureur-generaal te Antwerpen enkele weken geleden een gerechtsdeurwaardersbetekening terzake ontving.

Vorige maand sprak het gerecht van Turnhout wel een aantal personen vrij die verdacht werden van vrouwenhandel.

Volgens de rechter was het aanvankelijk proces-verbaal onvolledig en had het bewijsmateriaal drie weken rondgezworven op het parket vooraleer het bij het dossier werd gevoegd. "Dat tast de rechten van de verdediging aan", aldus de rechtbank. "Het onderzoek is dus nietig."

------------

Rechtbank Turnhout spreekt verdachten vrouwenhandel vrij

De correctionele rechtbank heeft het onderzoek naar vrouwenhandel van twee ex-werknemers van Cipal (Centrum voor Informatica voor de Provincies Antwerpen en Limburg) en een derde betrokkene nietig verklaard. Daardoor vervalt de strafvordering en worden de drie verdachten vrijgesproken. Volgens de rechtbank is het dossier niet op rechtmatige wijze gestart.

De drie beklaagden zijn ex-Cipalwerknemer Kamiel C. uit Sint-Niklaas, ex-Cipalwerknemer en ex-e-governmentmanager Filip D.G. uit Aartselaar en Marc V. uit Halle. Ze zouden geprobeerd hebben om Moldavische vrouwen in ons land in de prostitutie onder te brengen.

Volgens het parket ging de zaak aan het rollen toen op 27 maart 2003 de politie een telefoon kreeg van politicus Hans Schoofs uit Mol. Die had een anonieme brief gekregen waarin sprake was van financieel gesjoemel binnen Cipal en de betrokkenheid van een werknemer bij vrouwenhandel. Het onderzoek van financieel gesjoemel binnen Cipal leverde niets op.

De verdediging betwist dat het onderzoek pas startte op 27 maart en zegt dat het parket op 8 maart al op de hoogte was, dankzij een ex-werknemer van Cipal die e-mailberichten waarin sprake zou zijn van vrouwenhandel, aan het parket bezorgde. Enkele dagen later zou diezelfde man een aanvulling hebben gefaxt naar het parket.

De advocaten van de drie beklaagden haalden aan dat het dossier gestart is met onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal, namelijk de e-mailberichten die de burgerlijke partij aan het parket bezorgd zou hebben. Ze vroegen allemaal de vrijspraak.De rechtbank volgt hen daar nu in. Volgens de rechter was het aanvankelijk proces-verbaal inderdaad onvolledig. Het bewijsmateriaal heeft drie weken rondgezworven op het parket vooraleer het bij het dossier werd gevoegd. "Dat tast de rechten van de verdediging aan", aldus de rechtbank. "Het onderzoek is dus nietig." (belga/dm)

De Morgen, 27/09/2007 11u41

09:29 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (13) |  Facebook |

24-10-07

'De kinderporno van de Koning' - Nederlandse politici antwoorden


Albert.kinderen.pict_104864De vzw Werkgroep Morkhoven mailde het interview met Morkhoven-activist Marcel Vervloesem waarin hij ondermeer uitlegt wat er met de cd-roms kinderporno gebeurde die hij in opdracht van de vzw Werkgroep Morkhoven aan het Europees Parlement en de Belgische Koning overmaakte, ook naar verschillende politici en partijbureau's.

Terwijl deze zaak al jarenlang wordt doodgezwegen in België en de meeste vragen in dit dossier onbeantwoord bleven, ontving de vzw Werkgroep Morkhoven een bericht van de CDA (Christen Democraten) in Nederland waarin op een correcte manier werd gemeld dat de mail werd gelezen en een registratienummer kreeg toegekend.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt zich dan ook terecht vragen over de wijze waarop de Belgische overheid haar dossiers afhandelt.
Zij was zopas nog verplicht om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsman omtrent de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis/Brussel.
Na een herhaaldelijk schrijven in verband met een bepaald dossier, deelde deze dienst immers mede dat men 'niet wist' dat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis was gevestigd. De vzw Werkgroep Morkhoven antwoordde daarop dat het adres van de vereniging reeds twee jaar geleden in het Belgische Staatsblad was gepubliceerd en refereerde daarbij naar de statuten van de vzw die via het Internet zijn weer te vinden. Zij vroeg daarbij welk nummer er aan het dossier werd gegeven en door welke dienst en persoon het betreffende dossier werd behandeld. Er kwam echter geen antwoord.
Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, ontving intussen wel een aangetekende brief van Mevrouw Martine Wille, plaatsvervangende burgemeester van Sint-Gillis. De brief was echter niet aan de vzw Werkgroep Morkhoven geadresseerd en de voornoemde vragen werden niet beantwoord.

--------------

Van: CDA Publieksvoorlichting cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2007 11:39:47
Aan: werkgroep morkhoven werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: Ontvangstbevestiging CDA Publieksvoorlichting
Geachte heer, mevrouw,

Hartelijk dank voor uw mail van 23/10/07 met het onderwerp DE KINDERPORNO VAN DE KONING - INTERVIEW. Deze mail is geregistreerd onder het nummer 96297.

Alle mails aan dit adres worden door de afdeling Publieksvoorlichting gelezen. Belangrijke informatie wordt doorgespeeld aan de fractie en speelt een rol bij de uiteindelijke standpuntbepaling.

Wij streven ernaar uw mail binnen twee weken te beantwoorden. Wanneer een onderwerp nog niet volledig is besproken binnen de fractie, kan het echter voorkomen dat wij meer tijd nodig hebben om met een passend antwoord te komen. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Wij behouden ons het recht voor om in uitzonderlijke gevallen een mail voor kennisgeving aan te nemen en van verdere beantwoording af te zien.

Met vriendelijke groet,
CDA Publieksvoorlichting

www.cda.nl

Deze ontvangstbevestiging is automatisch gegenereerd

Informatie uit de Tweede Kamer gecombineerd met achtergronddossiers en het laatste politieke nieuws.
Informatie ter oriëntatie op een bezoek, uitleg over hoe wetten tot stand komen en een rondgang door de geschiedenis van de Staten-Generaal. Kijk nu op www.tweedekamer.nl

Disclaimer

Indien u de link niet kunt openen, neemt u dan contact op met telefoonnummer 070-3182211. Meer informatie vindt u op de website www.tweedekamer.nlIf you are unable to access the link, please dial +31 70 3182211. Additional information is available on the website www.tweedekamer.nl and www.houseofrepresentatives.nl

--------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

10:18 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

22-10-07

De kinderporno van de Koning


Interview met Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven

Koning2412kerstboodschapmarcel
We publiceerden enkele weken geleden een tekst getiteld 'De cd-roms van de Koning - Cederoms met kinderpornografie van de Belgische Koning rotten al jarenlang weg op het Hof van Beroep te Antwerpen'.
Hoever staat het nu met dit dossier ?

- Marcel Vervloesem (MV): Er is heel wat geheimzinnigheid rond dit dossier. Ik deed een paar maanden geleden navraag bij de Procureur des Konings te Antwerpen. Ik vermeldde het dossiernummer en vroeg hoe het met het onderzoek stond.
De Procureur des Konings antwoordde mij dat het dossiernummer hetwelke ik had opgegeven 'onvoldoende was om het dossier te vinden'.
Ik vond dat bijzonder vreemd. Daarom stuurde ik de gerechtelijke documenten met het dossiernummer terug naar de Procureur des Konings.
Ik kreeg plotseling geen antwoord meer. Men bleek mij plotseling vergeten te zijn. Toen ik na verschillende weken nog altijd geen antwoord had, heb ik een aangetekende brief gestuurd aan de Procureur met de vraag waarom men mij niet meer antwoordde.
Een week later kreeg ik dan onverwachts toch een brief van de Procureur des Konings. Ik dacht bij mezelf: 'jongen nu gaan we het weten'!
Toen ik de brief las, merkte ik dat de Procureur des Konings in mei 1999 het ganse dossier aan de procureur-generaal te Antwerpen had overgemaakt. De Procureur kon me niet laten weten onder welk dossiernummer het dossier aldaar was ondergebracht.

Hoe kan dan nu ?

- MV: Tja, dat vroeg ik mij ook af. Omdat ik nog steeds geen antwoord had op mijn vraag hoever het met het onderzoek in dit dossier stond, heb ik dan maar een brief gestuurd naar de procureur-generaal te Antwerpen. Op die brief kreeg ik geen antwoord.
Een drietal weken later heb ik dan een tweede brief aan de procureur-generaal gestuurd. Ook op die brief kwam er geen antwoord.
Ik heb tenslotte een aangetekende brief gestuurd aan de procureur-generaal maar ook op deze brief kwam geen antwoord.

En dan ?

- MV: Weet u het soms ? Ik stel vast dat ik al zes brieven schreef aan de Antwerpse magistratuur en dat we nog steeds geen stap verder staan.

Wat ga je nu doen ?

- MV: Ik heb me nu met een klacht tot de Hoge Raad van Justitie gewend en heb ook een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman omdat ik van mening ben dat je als burger minstens het recht moet hebben om geinformeerd te worden over de stand van je dossier en de beslissing dewelke men daarin genomen heeft. Je zal toch begrijpen dat wanneer je acht jaren lang niets van justitie verneemt in verband met je dossier, je verplicht bent om zelf te informeren.

Gaat het hier om het dossier omtrent de cd-roms kinderporno die aan de Koning en de minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) werden gegeven ?

- MV: Jazeker.
Toen de cd-roms aan het Koningshuis werden overhandigd werd de minister van justitie (Van Parys dus) door de Koning met deze zaak belast.
Men schakelde dan de procureur-generaal van Antwerpen in. De zaak stierf toen een stille dood.

Ben je nooit op het idee gekomen om bij Van Parys te informeren ?

- MV: Jawel, maar je mag als burger toch verwachten, zeker nadat de Koning in de media verkondigde dat 'alles tot op het bot onderzocht moest worden', een procureur-generaal die woorden toch niet in de wind zou slaan. In feite zou je van een minister van justitie toch mogen verwachten dat hij zijn dossier opvolgt.

Van Parys is natuurlijk maar gedurende korte tijd minister van Justitie geweest. Misschien heeft het daarmee te maken.

- MV: Dat is onzin. Een minister blijft verantwoordelijk voor zijn dossiers en het zou trouwens wat al te gemakkelijk zijn om zo je eigen verantwoordelijkheden te ontlopen. Er bestaat ook nog zoiets als een overgave van dossiers bij een regeringswisseling. En vergeet niet dat iemand als Tony Van Parys toch zowat als de justitiespecialist binnen de CD&V wordt beschouwd.
Ik denk eerder dat zowel de procureur-generaal als Tony Van Parys gehoopt hebben dat deze zaak snel zou vergeten worden. Dat verklaart misschien ook waarom de brieven nu niet kunnen beantwoord worden.

Heb je justitieminister Onkelinx (PS) nooit over deze zaak gecontacteerd ?

- MV: Nee, waarom zou ik ? Mijn ervaring met het kabinet van justitieminister Onkelinx leerde mij immers dat de administratie daar niet werkt.

De vzw Werkgroep Morkhoven overhandigde ook een copie van de cd-roms kinderporno aan het Europees Parlement. Hoe is de zaak daar verlopen ?

- MV: Het Europese Parlement heeft goed werk geleverd. Het vroeg metéén een gerechtelijk onderzoek bij de procureur te Brussel. De Brusselse procureur gaf de zaak aan het parket van Turnhout. De gerechtelijke politie van Turnhout nam mij metéén een verhoor af en was bereid om de zaak te onderzoeken. Ze vroegen ons of we bereid waren om internetadressen en gegevens door te geven voor hun onderzoek. Wij hebben daar metéén in toegestemd.

En verder ?

- MV: Je gaat het niet geloven. Terwijl wij volop bezig waren om al de opgevraagde gegevens bij elkaar te brengen, kregen wij een brief in de bus afkomstig van het parket te Turnhout met de melding dat men ons 'gerechtelijk ging vervolgen voor de overdracht van de kinderpornocd-roms Zandvoort aan het gerecht te Turnhout'.
Het is onbegrijpelijk dat net op het ogenblik dat het Europees Parlement en de gerechtelijke politie de gegevens opvroegen, het parket van Turnhout een dergelijk bericht zendt. Het heeft metéén het vertrouwen tussen hen en de Werkgroep Morkhoven teniet gedaan.
Er is dus van het Europese onderzoek naar de cd-roms niets meer terecht gekomen. Aan het Europees Parlement lieten ze weten dat we 'niet wensten mee te werken'. Zo was de Belgische justitie ervan verzekerd dat de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers op de cd-roms met rust zouden worden gelaten.

Heb je nog sindsdien nog iets vernomen van het Europees Parlement ?

- MV: Jawel maar daarover kan ik nog niets zeggen. De toekomst zal uitwijzen welke rol bepaalde magistraten hebben gespeeld om geen klaarheid te moeten brengen in de cd-roms met kinderporno in de zaak Zandvoort en aanverwanten waarvoor deze magistraten mij een spreekverbod met de pers oplegden.

http://www.nrc.nl/W2/Lab/Kinderporno/210798e.html

--------------------

Wie wil reageren op dit bericht kan dit ofwel hier ofwel op het volgende adres:
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
Tel + Fax: 02 537 49 97
werkgroep_morkhoven@hotmail.com

fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

12:26 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-07

Zwammen over champignons, zwijgen over kindermisbruik


Ripo.Onkelinx.pict_102345De Luxemburgse onderzoeksjournalist Jean Nicolas gaat in zijn boek 'Les protecteurs' ondermeer in op het schandaal rond Elio di Rupo (Parti Socialiste) die openlijk bekende homoseksueel te zijn.
Zeven jaar geleden werd de oud-premier van pedofilie beschuldigd. In het officiële politie-rapport staat dat Di Rupo een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten had met 13-en 14-jarige jongens. Toch werd de premier niet vervolgd. Zelfs niet wanneer de politie Di Rupo's telefoonnummer in de agenda's van diverse gearresteerde pedofielen aantreft en ook niet nadat Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc Dutroux gesignaleerd is.

Di Rupo is onafscheidelijk verbonden met Onkelinx die niet wenste te antwoorden op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot omtrent het 'onderzoek' in de kinderpornozaak Zandvoort.
Volgens Onkelinx was dit dossier met zijn -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers immers 'een individueel dossier'. Vandaar dat de slachtoffers nooit geidentificeerd en de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit opgespoord en vervolgd werden.

Vice-president van de Dutroux-commissie, Claude Eerdekens (Parti Socialiste), die zich over alle politieke schandalen van de afgelopen twintig jaar heeft gebogen, zei destijds: 'Wij hebben onze vinger gelegd op een doofpot-affaire van zo'n grote omvang, dat ik het gevoel heb dat diverse regeringsfunctionarissen nu samenspannen om te voorkomen dat we in deze zaak verder komen!'

Bron:
http://www.koningkeizerrijken.info/koning-albert.htm

http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/


Foto: Elio Di Rupo en justitieminister Laurette Onkelinx die naast voorzitter van de Brusselse Iris-koepel nu ook PS-woordvoerdster is geworden.
Onkelinx wist de pers zopas weer te strikken door de Vlamingen en Vlaamse politici met 'kruipzwammen' te vergelijken. Over de kindermisbruiken waarin geen onderzoek werd gevoerd, zwijgt de minister echter.
Onkelinx was ook diegene die vorig jaar verhinderde dat het frauderapport van de federale politie bekend werd gemaakt omdat dit zogenaamd 'politiek zou misbruikt worden'.

14:11 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-07

Vlaamse politici zijn huiszwammen


aa.oud.lonkelinx_2Justitieminister Onkelinx (PS) noemde de Vlamingen 'huiszwammen' en wist daardoor de aandacht van de media naar zich toe te trekken.

Terwijl zij zich echter bezorgd zegt te maken over de toekomst van België, wil zij dat Vlamingen en franstaligen uit elkaar groeien en dat de Parti Socialiste haar macht kan uitbreiden.

Een paar dagen na haar provocerende uitspraken, goot zij nog wat extra olie op het vuur door haar uitspraken door PS-collega Joëlle Kapompole in het Waals parlement te laten herhalen en Vlaamse politici opnieuw als 'huiszwammen' te bestempelen...

------------------------

'Ik zou mijn vader nooit een champignon noemen'

BRUSSEL - Laurette Onkelinx (PS) omschrijft de heisa over haar zwam-uitspraak als een misverstand

Minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) ontkent met klem dat ze ooit verklaard heeft dat Vlamingen zwammen zijn. 'Ik zou zoiets nooit doen. Nooit. Denk je nu echt dat ik mijn eigen vader een champignon zou noemen?'

'Wat ik wél heb gezegd, is dat de Vlamingen momenteel de strategie van zwammen toepassen. In de huidige onderhandelingen slagen ze er niet in een staatshervorming uit de brand te slepen, en dat is normaal want ze hebben geen tweederde meerderheid. Dus knabbelen ze beetje bij beetje aan de Belgische staat.' Daar een belediging van maken, vindt Onkelinx niet fair.

'Het zou ook een belediging geweest zijn, mocht ik het echt gezegd hebben. Maar ik heb net een hekel aan amalgamen. Ik veroordeel dat soort veralgemeningen juist. Ik zal nooit iemand veroordelen omdat hij Vlaming is. Nooit. Ik kan alleen hopen dat iedereen de waarheid wil zien.'

De kritiek van MR-senator Alain Destexhe veegt de PS-vicepremier van tafel. 'Hij vergeleek mijn uitspraken met die van Hitler. Zoiets zeggen is een banalisering van wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dàt is pas onaanvaardbaar.'

Formateur Yves Leterme ziet er volgens Onkelinx fysiek uit als de ideale schoonzoon. 'Hij is niet lelijk, vriendelijk, en spreekt heel goed Frans. En dan, als niemand het verwacht, tsjak, dan slaat hij toe met een uitspraak die aan de ribben blijft kleven. Zo heeft hij al verschillende keren geschoten. Naar Brussel, naar de Franstaligen en hun kennis van het Nederlands. Daarom heb ik hem gevaarlijk genoemd. Omdat die uitspraken niet stroken met zijn uitstraling.'

'Na zijn ontslag als formateur lijkt hij te hebben nagedacht. Hij lijkt te beseffen dat hij als premier aan het algemeen belang moet denken. Zijn gedrag lijkt veranderd. De toekomst zal uitwijzen of dat ook echt zo is.'

Het uiteenvallen van België is volgens Onkelinx niet uit te sluiten. 'Ik ben minder optimistisch dan vroeger. Ik heb de indruk dat het niet goed gaat aflopen.' (sdb)

De Standaard, zaterdag 20 oktober 2007

13:11 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-10-07

Waals Parlement


Waals parlement: Joëlle Kampernoelie (PS) sprak er over huiszwammen...

Kampernoelie.f2e32813-7c9f-4563-9e20-b796ad64e493PSpaddestoelencongres.images

PS politica weet: "de huiszwam bestaat'

Joëlle Kapompole heeft in het Waals parlement de uitspraken van Laurette Onkelinx herhaald. Ze bestempelde opnieuw sommige Vlaamse politici als 'huiszwammen'.

Onkelinx vergeleek afgelopen weekend de Vlamingen met huiszwammen omdat ze de federale structuur van binnenuit ontmantelen. Nadien zei Onkelinx dat ze het zo niet bedoelde en niet alle Vlamingen als schimmels wilde vergelijken, maar het kwaad was geschied.

Intussen herhaalde Kapompole dat Onkelinx het aan het rechte eind had. Volgens haar zijn de Vlamingen die streven naar meer bevoegdheden voor Vlaanderen en uiteindelijk de onafhankelijkheid van Vlaanderen inderdaad 'huiszwammen'. Ze viseert met haar uitspraken het Vlaams Belang en N-VA, kartelpartner van CD&V.

Gazet van Antwerpen, 18.10.2007


Laurette, Rudy, Christian et les autres

'Le nouveau gouvernement devra être celui de tous les Belges, Wallons, Bruxellois et Flamands réunis'

Le PS, deuxième parti francophone ...

Aux élections législatives, Le PS enregistre un recul important malgré l’excellent travail accompli par les ministres PS du gouvernement.
Pour rappel, trois d’entre eux (Laurette, Rudy et Christian) se trouvaient dans le top 5 du bilan du gouvernement fédéral (Bilan du Journal Le Soir paru le 12 mai 2007). Rudy Demotte, premier élève de la classe, a pu convaincre la Flandre que l’on peut être à la fois socialiste et rigoureux, impartial et honnête.

Les électeurs nous lancent un message très clair. Certes, les erreurs inacceptables et les scandales à répétition liés à la Ville de Charleroi ont grandement influencé les électeurs. Est-ce là le seul élément ? Il est indispensable de prendre le recul nécessaire et d’analyser tous ensemble la défaite de la famille socialiste afin de déterminer toutes les causes pour rendre au Parti sa crédibilité et sa force de conviction en vue de préparer l’avenir.

Le nouveau gouvernement devra être celui de tous les Belges, Wallons, Bruxellois et Flamands réunis. Bien avant le début de la campagne électorale, le PS et, principalement son président Elio Di Rupo, ont été le seul rempart contre le positionnement de certains partis flamands prônant le séparatisme ou une réforme de l’Etat bénéficiant uniquement à leur communauté.

Malgré tout, je reste positive et emploierai toute mon énergie pour que les valeurs du Socialisme soient au cœur de notre projet de société. Le fond du message socialiste doit être, plus que jamais, social et économique. Au contraire du MR, nous nous battrons pour un état fort qui régule l’économie de marché, résout les problèmes sociaux, protège les plus vulnérables, supprime les inégalités et préserve notre environnement durablement. Et, nous mettrons tout en œuvre pour que le développement de chacun, notamment par le travail, soit au centre du débat.

Je reste à votre écoute, par exemple, pendant mes permanences, qui me permettent de rester en phase avec vos besoins. Je vous y attends... avec vos suggestions, conseils et idées.

Joëlle Kapompolé - 14 juin 2007
http://www.joellekapompole.be/actualites.asp

http://www.google.be/search?q=Vlaamse+huiszwam&num=20&hl=...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=huiszwam&btnG=...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=campernoelien&...
http://www.google.be/search?hl=nl&q=Onkelinx&btnG=Google+...
http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Joëlle+Kapompo...

21:02 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' Sint-Gillis: klacht Ombudsman


NovaletpicqueWilleVerbrand1.PICT1102

To: mreniers@stgillis.irisnet.be
Subject: Dossier Faiderstraat 10, Sint-Gillis - Adres vzw Werkgroep Morkhoven
From: werkgroep morkhoven
Date: Thu, Oct 18 2007 1:50:25 PM +0200
Cc: klachten@vlaamseombudsdienst.be

Marc Reniers
Bestuurssecretaris
GEMEENTEBESTUUR VAN SINT-GILLIS
Dienst Vlaamse Aangelegenheden

Geachte Heer Reniers,

Op 10.9.07 deelde u mij mede dat het bovenvermeld dossier in verband met het gebouw in de Faiderstraat nr. 10 te Sint-Gillis, 'binnen de grenzen van de gemeentelijke bevoegdheden wordt beheerd door de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis en dat het dossier het adres van het onroerend goed als referte heeft'.

Na uw antwoord kwamen er nog eens 1000 liters water door het dak van het historische en het door de dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd gebouw in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis gelekt zonder dat we iets van de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis vernamen.
De Heer Lenoir van de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis die we herhaaldelijk gecontacteerd en geschreven hebben, stelde tijdens zijn bezoek aan het gebouw op 16 januari 2007 de zware waterschade en het gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de bewoners reeds vast. Hij raadde toen aan om de slaapkamer te ontruimen omdat het overnachten aldaar een gevaar voor de gezondheid opleverde.

Met de gezondheid en veiligheid van de bewoners; artikel 23 van de Belgische Grondwet ('Ieder heeft het recht heeft een menswaardig leven te leiden. Dit recht omvat ook het recht op een behoorlijke huisvesting'); de Brusselse huisvestingscode van september 2003 ('Alle woningen in het Brusselse Gewest moeten aan een reeks minimale gewestelijke kwaliteitscriteria voldoen') en met artikel 135 van de 'Nieuwe Gemeentewet' werd dus geen rekening gehouden.
Dat doet vragen rijzen over de werking van de Directie Gewestelijke Huisvestinginspectie die werd opgericht om er over te waken dat het recht op een behoorlijke woning voor huurders en bewoners wordt gegarandeerd.

Ik schreef u op 8 oktober jl. dat de situatie sinds uw schrijven onveranderd was gebleven en dat de gemeente het gebouw verder liet verkrotten zonder gebruik te maken van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. De plaatsvervangende burgemeester van Sint-Gillis, Mevr. Martine Wille (PS), had in haar brief van 23.1.2007 aan de door vrederechter Rommel aangestelde beheerder nochthans duidelijk gesteld dat de gemeente dit wetsartikel zou toepassen indien hij zich niet zou houden aan de hem door de wet opgelegde verplichtingen.
De wet zegt immers dat de syndicus het huis waarvoor hij door de eigenaars of door de vrederechter werd aangesteld, als een 'goede huisvader' moet onderhouden en er wordt van hem dan ook verwacht dat hij de meest urgente werken aan het huis zonder uitstel laat uitvoeren.
Ik deelde u in mijn brief mede dat ik nog eens 260 liters water die door het onbeschermde dak van het appartement van Prinses de Croÿ waren gelekt, met emmers door het raam diende te kappen.

Alhoewel de ernst van de feiten u dus voldoende bekend waren, ontving ik echter geen direct antwoord of email-berichtje uwentwege.

Tijdens de nacht van 9 op 10 oktober jl. kwamen er opnieuw honderden liters door het dak gestroomd. Tengevolge van een algemene electriteitspanne die het gevolg was van het vele water en het feit dat de batterijen voor mijn zaklamp leeg waren, was ik verplicht om de ruimte waarin ik werkte met een kaars te verlichten.
Prinses Jacqueline de Croÿ was zodanig geschockeerd bij het zien van deze situatie en door het feit dat de gemeente ons aan ons lot overliet, dat zij op een bepaald ogenblik niet op de brandende kaars lette. Het gevolg hiervan was dat één van haar nylonkousen en haar broekspijp in brand schoot.
Zij werd daarbij ernstig aan het been verbrand en haar geneesheer stelde vast dat het een brandwonde van de tweede graad betrof.

De Prinses stuurde onmiddellijk een email met een foto van haar ernstige brandwonde naar de heer Lenoir van de gemeentelijke dienst Veiligheid en Openbare hygiëne van Sint-Gillis en vroeg nogmaals om hulp.
Ikzelf schreef naar Charles Michel, kamerlid en woordvoerder van de MR (Mouvement Réformateur) op wie we tevergeefs gerekend hadden. Omdat ik vond dat de maat vol was, stuurde ik een copie van mijn schrijven naar een 1000-tal email-adressen (waaronder heel wat politici).
Kort daarop ontving de Prinses een telefoontje van de heer Lenoir die voorstelde om langs te komen.

De heer Lenoir stelde bij zijn aankomst de rampzalige toestand waarin het huis zich bevond, nogmaals vast. Hij nam vervolgens contact op met de advocaat van de Prinses en met de ondernemer die ik als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven had aangesteld.
De genoemde ondernemer was, omdat er geen andere mogelijkheid meer was, op 9.10 jl. aan het dak beginnen te werken maar de in gebreke blijvende beheerder had echter per fax het bevel gegeven om deze werken onmiddellijk stop te zetten.

Zoals ik u in mijn brief van 8.10.2007 al schreef, zijn er niet alleen financiële aasgieren in het spel maar is de zaak ook politiek gekleurd. De zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven, de vereniging die al jarenlang rond kinderpornonetwerken werkt en die men al jarenlang het zwijgen wil opleggen, is immers in het huis gevestigd en Prinses Jacqueline de Croÿ is Ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven.
Ook het bureel van de vzw Werkgroep Morkhoven dat zich naast het al jarenlang lekkende dak bevindt, heeft onder de waterschade te leiden gehad en dreigde onbruikbaar te worden.

U schreef mij dat het adres van de vzw Werkgroep Morkhoven niet terug te vinden is in Sint-Gillis (op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie), maar wel op het adres Koninkrijk 61 te 2200 Morkhoven.
Ik antwoordde u daarop dat de zetel van de vzw al bijna 2 jaar lang op het adres Faiderstraat n°10 te 1060 Sint-Gillis staat en refereerde u naar de Internetadressen waarop u onze statuten en ons adres in de Faiderstraat n° 10 te Sint-Gillis kan weervinden (zie copie van mijn brief in bijlage).
Na twee maanden kreeg ik echter nog altijd geen antwoord uwentwege. Ik blijf dus aandringen op uw antwoord terzake.

Ik wens ook te weten welk referentie- en dossiernummer er aan het dossier van het huis in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis werd gegeven en door welke dienst en persoon dit dossier wordt onderzocht en afgehandeld.
Het kan immers niet dat wij niet weten wie er verantwoordelijk is voor dit dossier en dat men zich -zoals Schepen Novalet-Van Vooren (VLD) dit heeft gedaan- gemakkelijkheidshalve 'onbevoegd' verklaard.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com


http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement
hhttp://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Copie: Vlaamse ombudsman


To: mreniers@stgillis.irisnet.be
Subject: Re: uw brief van 10.9.2007
From: Jan Boeykens
Date: Mon, Sep 10 2007 2:40:32 PM
Cc lpampfer@stgilles.irisnet.be,mnovalet@stgilles.irisnet.be,sven.gatz@vlaamsparlement.be

Geachte Heer Reniers,

Betreft: uw brief van 10.9.2007

De zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven bevindt zich volgens een document van de Federale Overheidsdienst Justitie sinds 27.12.2006 op het adres van de Faiderstraat n°10 te 1060 Brussel (n° 443.439.557) en Prinses Jacqueline de Croÿ staat in de statuten van de vzw Werkgroep Morkhoven als Ondervoorzitter vermeld.

De statuten van de vzw vind u op het volgende adressen weer:

http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-ND.htm
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-FR.htm
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/04-statuts-GB.htm

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---------

Foto's:
- Maddy Novalet (Schepencollege Sint-Gillis, Patrimonium en dienst 'Vlaamse Zaken' - VLD)
- Charles Picqué (Burgemeester van Sint-Gillis - Parti Socialiste)
- Martine Wille (Waarnemend burgemeester van Sint-Gillis - Parti Socialiste)
- Brandwonde van Prinses de Croÿ

17:58 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-07

Elio Di Rupo, Laurette Onkelinx en kindermisbruiken


Elio Di Rupo werd beschuldigd van kindermisbruik

waterfetchRupo.Piqué.fetchRipo.Onkelinx.pict_102345

De Luxemburgse onderzoeksjournalist Jean Nicolas gaat in zijn boek 'Les protecteurs' ondermeer in op het schandaal rond Elio di Rupo (Parti Socialiste), die openlijk bekende homoseksueel te zijn. Zeven jaar geleden werd de oud-premier van pedofilie beschuldigd.

In het officiële politie-rapport staat dat Di Rupo een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten had met 13-en 14-jarige jongens. Toch werd de premier niet vervolgd. Zelfs niet wanneer de politie Di Rupo's telefoonnummer in de agenda's van diverse gearresteerde pedofielen aantreft en ook niet nadat Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc Dutroux gesignaleerd is.

Di Rupo is onafscheidelijk verbonden met justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die niet wenste te antwoorden op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot omtrent het 'onderzoek' in de kinderpornozaak Zandvoort. Volgens Onkelinx was dit dossier met zijn -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers immers 'een individueel dossier'. Vandaar dat de slachtoffers nooit geidentificeerd werden en de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit opgespoord en vervolgd werden.

Onkelinx was ook diegene die vorig jaar verhinderde dat het frauderapport van de federale politie bekend werd gemaakt omdat dit zogenaamd 'politiek zou misbruikt worden'.

Vice-president van de Dutroux-commissie, Claude Eerdekens (Parti Socialiste), die zich over alle politieke schandalen van de afgelopen twintig jaar heeft gebogen, zei destijds: 'Wij hebben onze vinger gelegd op een doofpot-affaire van zo'n grote omvang, dat ik het gevoel heb dat diverse regeringsfunctionarissen nu samenspannen om te voorkomen dat we in deze zaak verder komen!'

Bron:
http://www.koningkeizerrijken.info/koning-albert.htm

http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/


Foto's:
- Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, ruimt water in het huis in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van zijn vereniging die al jarenlang kindermisbruiken bestrijdt, is gevestigd. Door de stilzwijgende houding van de Parti Socialiste die verantwoordelijk is voor het 'Woonbeleid' in Brussel en Sint-Gillis, kon het geklasseerde huis grotendeels verkrotten. Volgens de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis is de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven niet in Sint-Gillis gelegen terwijl het adres van de vzw in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis, twee jaar geleden in het Staatsblad gepubliceerd werd.
- Elio Di Rupo (Parti Socialiste) en de Brusselse Minister-President Charles Picqué (Parti Socialiste) die tevens burgemeester is van Sint-Gillis.
- Elio Di Rupo en justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die in antwoord op een parlementaire vraag beweerde dat het dossier rond de kinderpornozaak Zandvoort met zijn 88.000 slachtoffers en tientallen kindermisbruikers, een 'individueel dossier' is dat dus niet verder dient onderzocht te worden.

13:29 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

04-10-07

Bulgaria: kidnapped boy

 

Bulgaria - Case Deyanov - kidnapped boy

map-of-bulgariaINVITATION FOR PRESS CONFERENCE

Dear Sirs,

On 20.09.2007 at 12 h. in Sofia, Bulgaria, Mr. Todor Deyanov - the father of kidnapped boy Savestin, will give a Press conference at Press conference hall of Bulgarian News Agency in Sofia, Bulgaria, BTA, 49, Tsarigradsko Chaussee Blvd., 1124.

Contacts: BTA Press Club Head Mr. Georgi Vuchev +3592 9262 241 and +3592 9262 391, e-mail: pressclub@bta.bg

Please see bellow Official letter to To all European governments, Cecilia et Nicolas SARKOZY, Papa Benedictus XVI.

Sincerely yours,

Mr. Todor Deyanov, the father of kidnapped boy Savestin and manager of SAVESTIN Foundation Sofia 1359, Bulgaria, Lyulin 521-G -87 Mobile: (++ 359) 896 663 798 and (++ 359) 899 748 003 http://savestin.exactpages.com bgsavestin@gmail.com todor_deyanov@abv.bg bgsavestin@yahoo.com
For contact in English: Mr. Ivan Radichev : +359 887 060 992 - Fax: +3592 987 73 88


OFFICIAL LETTER from SAVESTIN FOUNDATION, Liulin 521-G-87 Sofia 1359, Bulgaria

To all European governments, Cecilia et Nicolas SARKOZY, Papa Benedictus XVI,

Dear Ladies and Gentlemen,

I am a father of a kidnapped child. A chronology and documents telling my awful tragedy are accessible on the web address: http://savestin.exactpages.com. On 22 September 2006 representatives of the European Commission prevented myself setting on fire in Brussels as a sign of protest. Unfortunately, the European Commission turned out to be unable to effectively protect an abducted child from the absent rule of law in this child's own homeland, Bulgaria.

De jure and de facto the Bulgarian authorities do not care a pin about any reports, conventions, even the strict eye of the European Commission. The Bulgarian authorities continue to humiliate my parentage and make pointless my fight against human and child trafficking.

The human alikes: President Georgi Parvanov (Gotse), Prime Minister Sergey Stanishev, Parliamentary Speaker Georgi Pirinski, Minister of Foreign Affairs Ivaylo Kalfin, Minister of Finance Plamen Oresharski, Minister of Interior Rumen Petkov, former chief secretary of the Ministry of Interior and current Mayor of Sofia Boyko Borissov failed to take into account and still escape any human moral sense, any conscience. Yes, they do resemble humans, but in fact are freaks behind human-faced masks. They impudently override the Bulgarian constitution and the Convention on the Rights of the Child - and fail to meet the court rulings.

I SUCCEEDED:

- 1. To sue the government under civil lawsuit §« 3538 / 2006 at the Sofia City Court of Law, First Judge Panel. Instead of promptly meeting the obligations of the state in protection of the kidnapped child, Prime Minister Sergey Stanishev undertook shameful appeal proceedings: "We admit our guilt, but for not more than 5 levs (2.5 euro)".

Ladies and Gentlemen European citizens, Have you ever come upon a more idiotic sounding appeal against a kidnapped child?! Have you ever met any greater European premier freak than Stanishev?!
Please, make a research and comment on it.

- 2. I also succeeded in convicting the Investigation Office and the Prosecution Office on all fourteen (14) charges against them. The decision of the Sofia District Court of Law on civil lawsuit §« 7150 / 2006, 39th judge panel, reads the following: "We found that during all these years, from 06 May 1997 until the present moment, the claimant relying on his own capacities has struggled to find the truth about his missing child, including by paying visits to foreign countries searching for it. In all his actions he has never met the support of the state in the face of its competent authorities.

Ladies and Gentlemen European citizens, But what is it all for? The Bulgarian state has continuously and dreadfully abstained from any activity. Have you ever heard about another country destroying one of its children in such an impudent manner?
Please, make a research and comment on it.

- 3. I sued President Georgi Parvanov, but in Bulgaria justice was manipulatively refused for me. I have forwarded the case to Strasbourg under court number §« 2930/04, dated 17 April 2007, Fifth section. Under point 19 of my complaint I have noted the following: "The President has absolute authority within 24 hours to request and to receive whatsoever information that is available. Therefore President Parvanov knows perfectly well which are the trafficking channels for humans and children. Parvanov is also perfectly aware of the lords commanding these channels. He knows but ominously keeps silence!"

Ladies and Gentlemen European citizens, President Parvanov (secret services' agent Gotse) has been even refusing to see me. He remains dead silent on the issue of trafficking with Bulgarian children. I am convinced he has spread a political umbrella over the traffickers.
Please, make a research and comment on it.

http://savestin.exactpages.com/

12:44 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |