28-10-07

Justitie - Gerecht van Turnhout - Zaak Eddy Bellens


Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven heeft geen recht op verdediging

ErikEddyBellens.18.10.06TurTijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft het gerecht van Turnhout bijna alle bestaande wetten en regels overtreden.

In februari 2007 liet Marcel Vervloesem de genaamde Eddy Bellens uit Morkhoven via een deurwaardersexploot, gericht aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, dagvaarden.

Zoals men immers weet, kreeg Marcel Vervloesem met het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 van de correctionele rechtbank van Turnhout een ongrondwettelijk 'spreekverbod met de pers' opgelegd.

Eddy Bellens die goed bevriend is met de aanklagers voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken, maakte van dit spreekverbod gebruik om in een zogenaamd interview met de Gazet van Antwerpen Marcel Vervloesem opnieuw vals te beschuldigen.
Zo vertelde Bellens ondermeer dat zijn vader voor 60.000 BF door Marcel Vervloesem werd opgelicht.
Marcel Vervloesem werd voor deze beschuldigingen echter zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als het Hof van Beroep te Antwerpen vrijgesproken.
Dat gebeurde op 19 juni 1992 (door Rechter Cortleven van de correctionele rechtbank van Turnhout) en op 30.1.1997 (door rechter Van Gelderen van het Hof van Beroep te Antwerpen).

Mter Dominique Defrance, de advocaat die gedurende de voorbije jaren instond voor de verdediging van Marcel Vervloesem, stuurde een brief naar de voorzitter van de griffie van het gerecht te Turnhout waarin hij vroeg om de zittingsdag in de zaak Bellens te bepalen. Hij ontving een schrijven van de griffie waarin hem werd medegedeeld dat de zittingsdatum 'vanwege het gerechtelijk verlof naar een latere datum werd verschoven'.

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de dagvaarding schreef Marcel Vervloesem na enkele maanden naar de Voorzitter van de Rechtbank te Turnhout.
Als antwoord op zijn schrijven, ontving hij op 25.9.2007 van het Hoofd van de dienst der griffie een brief waarin stond dat er 'nog geen besluiten door zijn advocaat ter griffie werden neergelegd en dat de zaak dus niet behandeld kon worden'.
Mter Defrance reageerde daarop door te stellen dat er geen besluiten nodig waren omdat alles in de dagvaarding stond vermeld.

Door dit voortdurende kat- en muisspelletje wacht Marcel Vervloesem intussen al 8 maanden op de behandeling van deze zaak.

Door zijn 'spreekverbod met de pers' en door het feit dat er van zijn klachten en dagvaardingen bij het gerecht van Turnhout niets in huis komt, kan hij zich op geen enkele wijze verdedigen.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW-ASBL Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Registratienummer: 443.439.557

------------

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

--------

Foto: Gerecht Turnhout - Eddy Bellens (rechts)

17:57 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

Justitie: 'Een instelling ten dienste van de burger' Vandaag raakte bekend dat Mter Dominique Defrance, advocaat van Marcel Vervloesem, in totaal driemaal naar de Procureur des Konings te Turnhout heeft geschreven om te vragen naar de zittingsdatum in de zaak Eddy Bellens.

Omdat deze zaak al 8 maanden aansleept, stuurden Mter Raf Jespers en Mter Dominique Defrance, die beiden optreden als advocaat van Marcel Vervloesem, vandaag een fax naar de Procureur des Konings en vroegen nogmaals om de zittingsdatum voor deze zaak te bepalen en mede te delen.

Ongetwijfeld zijn er honderden burgers met soortgelijke ervaringen.

Wie zei er nu weer dat het vertrouwen van de burger in justitie moest 'hersteld' worden ?

---------------------

Voorwoord van Justitieminister Onkelinx bij de voorstelling van de brochure over de Belgische justitie:


'Zodra ik aan het hoofd ben gekomen van het departement Justitie heb ik verschillende prioriteiten gesteld. Enkele daarvan zijn de justitie moderniseren, de gerechtelijke structuren toegankelijker maken, de burgers de mogelijkheid bieden het reilen en zeilen ervan beter te begrijpen, de burgers laten voelen dat naar hen wordt geluisterd en zij worden gehoord, ervoor zorgen dat de justitie haar voornaamste functie opnieuw vervult : een instelling zijn ten dienste van de burger.

Met deze openheid van geest moeten communiceren over, uiteenzetten van en informeren over justitie, de werking ervan en de rol van degenen die er werken onze voortdurende zorg zijn en te allen tijde een prioriteit vormen.

Dit doel wordt beoogd in deze brochure. Aan de hand van een eenvoudige uiteenzetting en concrete voorbeelden wordt u de mogelijkheid geboden de talrijke aspecten van de belangrijke rol die de justitie in onze samenleving vervult beter te begrijpen.'

Gepost door: Yves | 29-10-07

Turnhout in gebreke De gerecht van Tunhout heeft intussen nog altijd geen zittingsdatum voor de dagvaarding van Eddy Bellens bepaald.

Het gaat hier blijkbaar om een obstructie want de Procureur des Konings van Turnhout had destijds maar enkele dagen nodig om Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven te dagvaarden.

De vzw Werkgroep Morkhoven diende enkele weken geleden reeds een klacht in bij de Hoge Raad voor de Justitie maar er komt geen enkele beweging in de zaak en de rechten van Marcel Vervloesem worden dus nogmaals geschonden.

Een paar journalisten (die niet werken voor de grote mediagroepen) beginnen zich vragen te stellen over deze zaak en gingen aankloppen bij Eddy Bellens die hen liet weten 'niets met deze zaak te maken te willen hebben'.

Gepost door: Jan Boeykens | 11-01-08

Belgische justitie: verdwenen dossierstukken en vergeten dagvaardingen Op 29.10.2007 deelde Mter Dominique Defrance, advocaat van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, mede dat hij in totaal reeds driemaal naar de Procureur des Konings te Turnhout had geschreven om te vragen naar de zittingsdatum in de zaak Eddy Bellens.

Eddy Bellens is iemand uit de kringen van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. bij wie de voor hun klachten betaalde 'slachtoffers' van Marcel Vervloesem met hun verhalen over folteringen en verkrachtingen, zoals bij Victor V., vriend aan huis waren.

Mter Defrance gaf begin februari 2007 aan de Turnhoutse gerechtsdeurwaarder Van Deun het bevel om Eddy Bellens te dagvaarden en de eerste zitting in deze zaak had normaal gezien op 21.2.2007 moeten plaatsvinden.

Na meer dan een jaar is de man echter nog altijd niet gedagvaard en is er nog altijd geen nieuwe datum voor die dagvaarding vastgelegd.

Het doet veel denken aan de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin Victor V. genoemd werd en die reeds in oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers voor onderzoek werden overgemaakt.
Wie echter weet dat er zowel op het parket van de corectionele rechtbank van Turnhout als op het hof van beroep te Antwerpen dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen zijn, weet echter genoeg en het is bevreemdend dat de minister van justitie die van al deze feiten op de hoogte is, niet optreedt.

Omdat er geen schot kwam in de dagvaarding van Eddy Bellens stuurden Mter Raf Jespers en Mter Dominique Defrance, die de rechten van Marcel Vervloesem verdedigen, op 29.10.2007 (dat is bijna reeds 5 maanden geleden een faxbericht naar de Procureur des Konings te Turnhout en vroegen nogmaals om de zittingsdatum voor de dagvaarding te bepalen en mede te delen.

Zij kregen zelfs geen antwoord.

Ongetwijfeld zijn er honderden burgers met soortgelijke ervaringen.

Wie zei er nu weer dat het vertrouwen van de burger in justitie moest 'hersteld' worden ?

----

Kopie: redactie.telegraaf; redactie.trouw; redactie.volkskrant; redactie.nu; redactie.parool; redactie.nrc; lezersredacteur.pzc.nl, vlugt.tros.nl, voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl, ibirgit.jansen.tros.nl, algemeen@linksprotest.nl, patricia.vandersmissen.avocat, jm.arnould.avocat, dignite.org, clea, carine.tkint, controverse.RTL, michel.bouffiaux, europol, arensgilberte, jos.bouveroux.vrt, persdiensten, ministers, parlementsleden,

Gepost door: Leentje | 13-03-08

Slachtoffers van justitie Klachten over politie en justitie

Volgens 'Slachtofferhulp Justitie' zouden mensen die het slachtoffer werden van politie en justitie nu ook bij haar terecht kunnen.

De vzw Werkgroep Morkhoven kan met haar klachten (diefstallen van cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort + van dossiers en dossierstukken uit het gerechtelijke dossier enz.) in ieder geval nergens terecht en Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven wacht nu al twee weken lang op inzage in het geheime administratieve dossier waarin het hof van beroep van Antwerpen alle belangrijke documenten in de rechtszaak Vervloesem heeft weggestopt.

Noch Marcel Vervloesem, noch de advocaten van Vervloesem kregen inzage in dit dossier dat deel uitmaakt van het strafdossier van Marcel Vervloesem.

Op justitieminister Vandeurzen (CD&V) hoeft zij niet te rekenen, heeft de vzw Werkgroep Morkhoven gemerkt. Die rekent alleen maar uit hoeveel hij op de gevangenissen kan besparen om justitiepaleizen te bouwen of op te knappen.

Iederéén die een soortgelijk probleem heeft en bij de diensten Slachtofferhulp van justitie niet terecht kan, kan contact opnemen met de vzw Werkgroep Morkhoven die uw zaak op een vertrouwelijke manier zal onderzoeken.

vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Brussel
Tel/fax: 02 537 49 97
werkgroepmorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

----------------------------------------

Slachtoffer van een misdrijf?
Klachten over racisme?
Klachten over huiselijk geweld?
Klachten over politie en justitie!

U kan ons bellen tussen 18.00 en 22.00 uur en gans het weekeinde.
telefoon: 03/2 970 709
mailbox: slachtofferhulp@antwerpen.be
http://users.skynet.be/slachtofferhulp.Antwerpen/justitie/doen/parketad.htm

-------------------------------

- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N


De nieuwsbrieven van de vzw Werkgroep Morkhoven die rijkelijk voorzien zijn van bewijsstukken die het bedrog en zelfs diefstallen door justitie in de zaak Vervloesem aantonen, zijn te bestellen op het secretariaat van de vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
WerkgroepMorkhoven@gmail.com- Morkhoven@msn.com
Tel/Fax: 02 537 49 97
Kosten: een aantal postzegels voor de verzending

Proces Vervloesem/Zandvoort - Procès Vervloesem/Zandvoort - Trial Vervloesem/Zandvoort: 24.6.2008, Gerechtsgebouw/HofvanCassatie-PalaisdeJustice/CourdeCassation-HigherCourtofJustice, Poelaertplein, Brussel-Bruxelles-Brussels

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 11-05-08

Waarom houdt justitie de computer van Marcel Vervloesem in haar bezit ? Het gerecht van Turnhout zou intussen aan Mter Dominique Deflaw, één der advocaten van Marcel Vervloesem, hebben laten weten dat de dagvaarding van de genaamde Eddy Bellens, over een maand (na een jaar wachten dus) op de rol zal worden gezet.

Intussen wacht Marcel Vervloesem nog altijd op de computer die het gerecht van Turnhout ongeveer drie jaar geleden in beslag heeft genomen.

Onderzoek wees uit dat er zich geen pornografisch materiaal of wat dan ook op deze computer bevond en dit werd door het hof van beroep bevestigd.

Toch wordt de computer niet teruggegeven en wacht Marcel Vervloesem intussen al drie jaar lang op de teruggave ervan.

Mter Deflaw zegt dat hij de procureur van Turnhout hiervoor gecontacteerd heeft maar dat haalde blijkbaar niets uit.

Marcel Vervloesem weigert principieel om zich een nieuwe computer aan te schaffen (waarom zou hij ?) en wordt dus ook op deze manier door het gerecht van Turnhout dat hem een spreekverbod met de pers oplegde, de mond gesnoerd inzake de kinderpornozaak Zandvoort.

Zoals men weet, maakte Turnhout geen werk van de identificatie van de slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort en verschool zij zich achter het valse argument dat het materiaal te 'uitgebreid' was terwijl advocaat-generaal Mark Tack van het hof van beroep van Antwerpen enkele maanden beweerde dat de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes een 'luchtbel' was.
Verder waren de gegevens 'te oud' en waren er 'geen Belgische kinderen' op de foto's weer te vinden, aldus het gerecht van Turnhout dat ook niets om de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters en kinderpornokopers op te sporen.

De vzw Werkgroep Morkhoven wist tussen de foto's wél Belgische kinderen weer te vinden en vraagt zich af waarom de misbruikte aziatische slachtoffertjes bijvoorbeeld gediscrimineerd moeten worden.

Onlangs beweerde de Belgische justitie via de door haar gecontroleerde persorganen dat er maar 'vier Belgen' op de lijst van de anti-kindermisbruikactie van Interpol voorkwamen terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat er meer dan 100 Belgen op voorkwamen.

Toen de vzw Werkgroep Morkhoven in het bezit kwam van de gegevens inzake de Koala-actie, kreeg Marcel Vervloesem weer het zoveelste anonieme dreigtelefoontje vanuit gerechtelijke middens waarin men hem liet verstaan dat het beter was om deze gegevens niet bekend te maken.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 13-05-08

Waarom houdt justitie de computer van Marcel Vervloesem in haar bezit ? From: werkgroep morkhoven
Date: 13 mei 2008
Subject: Kinderpornozaak Zandvoort: 88.539 unieke beelden
To: redactie.nu.nl, redactie.parool.nl, Ruf Nachtergaele, redactie.trouw.nl, radionieuws.vrt.be, rbaeten.europarl.eu.int, Marijn.Follebout.roularta.be, redactie.elsevier.ebi.nl, redactie.volkskrant.nl, redactie.telegraaf.nl, redactie.belga.be, aadriaensen.senaat.cdenv.be, antwerpen.belga.be, antwerps.pershuis, annemie.van.de.casteele, cda.publieksvoorlichting.tweedekamer.nl, comitep.be, bart.martens.spa-spirit.be, fbrepoels.europarl.eu.int, fauzaya.talhaoui.meerspirit.be, kinderrechten.vlaamsparlement.be


Het gerecht van Turnhout zou intussen aan Mter Dominique Deflaw, één der advocaten van Marcel Vervloesem, hebben laten weten dat de dagvaarding van de genaamde Eddy Bellens, over een maand (na een jaar wachten dus) op de rol zal worden gezet.

Intussen wacht Marcel Vervloesem nog altijd op zijn computer die het gerecht van Turnhout ongeveer drie jaar geleden in beslag heeft genomen.

Onderzoek wees uit dat er zich geen pornografisch materiaal of wat dan ook op deze computer bevond en dit werd door het hof van beroep in Antwerpen bevestigd.

Toch wordt de computer niet teruggegeven en wacht Marcel Vervloesem al drie jaar lang op de teruggave ervan.

Mter Deflaw zegt dat hij de procureur van Turnhout hiervoor
gecontacteerd heeft maar dat haalde -zoals gewoonlijk- niets uit.

Marcel Vervloesem weigert principieel om zich een nieuwe computer aan te schaffen (waarom zou hij ?) en wordt dus ook op deze manier door het gerecht van Turnhout dat hem ook al een spreekverbod met de pers oplegde, de mond gesnoerd inzake de kinderpornozaak Zandvoort.

Zoals men weet, maakte Turnhout geen werk van de identificatie van de slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort en verschool zij zich achter het valse argument dat het materiaal te 'uitgebreid' was terwijl advocaat-generaal Mark Tack van het hof van beroep van Antwerpen enkele maanden geleden zelfs beweerde dat de kinderpornozaak Zandvoort die -volgens een rapport van de federale politie- toch meer dan 88.000 slachtoffertjes telde, een 'luchtbel' was gebleken.
Tack deed zijn uitspraak op het moment dat hij Marcel Vervloesem op basis van de bij de actievoerder gevonden bamboostokjes (die nooit onderzocht werden) van 'kindermisbruik' beschuldigde en wist toen nog niet dat de 7 dc-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan het Belgische Koningshuis had overgemaakt, op het hof van beroep gestolen waren.

Verder waren de gegevens 'te oud' en waren er 'geen Belgische
kinderen' op de foto's weer te vinden, aldus het gerecht van Turnhout dat ook niets deed om de kinderpornoproducenten, kinderverkrachters, kinderpornokopers en de kindermisbruikende jeugdrechter (die zij via de uit de zaak Dutroux gekende inspecteur Georges Zicot als een 'man uit Charleroi' liet doorgaan) op te sporen
en te vervolgen.

De Werkgroep Morkhoven wist tussen de foto's echter wél Belgische kinderen weer te vinden en vraagt zich af waarom de talrijke misbruikte aziatische slachtoffertjes gediscrimineerd moeten worden.

Onlangs beweerde de Belgische justitie via de door haar gecontroleerde persorganen ook al dat er maar 'vier Belgen' op de lijst van de anti-kindermisbruikactie 'Koala' van Interpol voorkwamen terwijl de Werkgroep Morkhoven wist te achterhalen dat er meer dan 100 Belgen op voorkwamen.
Toen de vzw Werkgroep Morkhoven in het bezit kwam van de Koala-lijst, kreeg Marcel Vervloesem weer het zoveelste anonieme dreigtelefoontje vanuit gerechtelijke middens waarin men hem liet verstaan dat het beter was om 'deze gegevens niet bekend te maken'...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 13-05-08

De kindermisbruikende jeugdmagistraat Marcel Vervloesem werd na de brief aan de Procureur des Konings te Turnhout aangehouden


Een drietal dagen voor dat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven werd aangehouden (april 2005), stelde hij met Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens de onderstaande brief op die aangetekend naar de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Onkelinx werd gestuurd.

Het lijkt er dus op dat de beschuldigingen inzake de zogenaamde sadistische folterpraktijken van Marcel Vervloesem en zijn directe aanhouding en opsluiting in de gevangenis van Turnhout die toen in het breed werden uitgesmeerd in de Vlaamse pers, moesten dienen om de aandacht van de in de brief vermelde zaak af te leiden.

Het is in ieder geval opvallend dat de door de Werkgroep Morkhoven geinformeerde pers ook in deze zaak enkel maar overnam wat haar door de Turnhoutse justitie blijkbaar gedicteerd werd en dat de krant 'Het Laatste Nieuws' waarvan sprake in de brief, extra hard uitviel naar Marcel Vervloesem.

Het Waalse parlementslid Zoë Genot (Ecolo) vroeg vorig jaar aan Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) wat de stand van zaken was in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort. Onkelinx antwoordde dat het gerecht van Turnhout de kwestie betreffende de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort op een bepaalde dag zou behandelen. Die informatie bleek echter fout te zijn want op de voornoemde dag had juist het proces tegen Marcel Vervloesem plaats. Ondervraagd over deze zaak, antwoordde de Procureur des Konings te Turnhout dat de minister zich 'wellicht had vergist' en daarmee was de zaak afgesloten.

-------------------------------

Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout


Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'. Procureur Janssens beweerde ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

-------------------------------
-------------------------------

De vzw Werkgroep Morkhoven wacht nog altijd het nummer van het onderzoeksdossier en de onderzoeksresultaten af in deze zaak.

Zij geraakt er stilaan van overtuigd dat er, zoals in de kinderpornozaak Zandvoort en inzake de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen waarin het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. wordt genoemd, geen onderzoek werd gevoerd.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 16-05-08

Koning krijgt kopie van zijn gestolen kinderpornomateriaal
Zoals we gisteren mededeelden, krijgt de Koning van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven een kopie van het gestolen kinderpornomateriaal uit de zaak Zandvoort hetwelke hij in 1998 door senator Tony Van Parys (CD&V) voor onderzoek aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen liet overmaken.

En daar is men bij de kinderpornomaffia en de Belgische justitie die haar beschermt, niet zo gelukkig mee.
Gisteren kreeg Marcel Vervloesem het zoveelste anoniem telefoontje van de vermoedelijk bij de diefstal betrokken magistraat.
Die wist te melden dat de cd-roms niet 'gestolen' waren.
De man wist reeds eerder te melden dat de cd-roms van de Koning waren 'zoek geraakt' en dat de diefstallen uit het strafdossier van Vervloesem en de mishandeling van Vervloesem in de gevangenis van Turnhout, enkel 'vergissingen' waren.

Als justitie dus belangrijke documenten laat verdwijnen en getuigen uit de weg ruimt, zijn dat 'vergissingen' en justitieminister Vandeurzen (CD&V) gaat daar blijkbaar mee akkoord.

Zoals we gisteren ook mededeelden, wordt onze Internetverbinding sinds ons persbericht over de Koning, nu constant verbroken.
Dat gebeurt telkens als we een bericht op onze MSN-nieuwsgroepen (Microsoft) willen plaatsen.

Ook in het verleden hadden we reeds tal van problemen met onze MSN-nieuwsgroepen en Microsoft sloot niet alleen de MSN-nieuwsgroep van Prinses de Croÿ 'omdat er een onderzoek liep waarvan men de resultaten afwachtte', maar trachtte vorig jaar ook de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven te sluiten door te verwijzen naar een berichtje uit 2003 waarin de prijzen werden genoemd die een kinderpornonetwerk voor het misbruiken van kinderen en baby's vroeg. Aangezien er in België zogezegd geen kinderpornonetwerken bestaan, mag die informatie in België dus ook niet bekend wordt gemaakt.

In maart 2008 werd de mailbox (werkgroep_morkhoven@hotmail.com) van de Werkgroep Morkhoven dan weer gehackt door iemand die zich als een medewerker van Microsoft uitgaf.
Microsoft wist het probleem nog altijd niet op te lossen en binnenkort zullen we (zoals dat het geval was bij de sluiten van de MSN-groep van Prinses de Croÿ) misschien kunnen vernemen dat de naam van die mailbox 'nergens in hun systeem voorkomt'.

Niet alleen de Belgische pers werkt dus in dienst van justitie maar justitie kan in België blijkbaar ook rekenen op Microsoft dat haar censuur niet alleen tot China beperkt.
Microsoft brengt thans een reclamespot onder de titel 'Ciné, Sex and Sun'. Als het maar geld opbrengt...

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 13-07-08

De commentaren zijn gesloten.