07-10-07

Elio Di Rupo, Laurette Onkelinx en kindermisbruiken


Elio Di Rupo werd beschuldigd van kindermisbruik

waterfetchRupo.Piqué.fetchRipo.Onkelinx.pict_102345

De Luxemburgse onderzoeksjournalist Jean Nicolas gaat in zijn boek 'Les protecteurs' ondermeer in op het schandaal rond Elio di Rupo (Parti Socialiste), die openlijk bekende homoseksueel te zijn. Zeven jaar geleden werd de oud-premier van pedofilie beschuldigd.

In het officiële politie-rapport staat dat Di Rupo een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten had met 13-en 14-jarige jongens. Toch werd de premier niet vervolgd. Zelfs niet wanneer de politie Di Rupo's telefoonnummer in de agenda's van diverse gearresteerde pedofielen aantreft en ook niet nadat Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc Dutroux gesignaleerd is.

Di Rupo is onafscheidelijk verbonden met justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die niet wenste te antwoorden op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot omtrent het 'onderzoek' in de kinderpornozaak Zandvoort. Volgens Onkelinx was dit dossier met zijn -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers immers 'een individueel dossier'. Vandaar dat de slachtoffers nooit geidentificeerd werden en de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten nooit opgespoord en vervolgd werden.

Onkelinx was ook diegene die vorig jaar verhinderde dat het frauderapport van de federale politie bekend werd gemaakt omdat dit zogenaamd 'politiek zou misbruikt worden'.

Vice-president van de Dutroux-commissie, Claude Eerdekens (Parti Socialiste), die zich over alle politieke schandalen van de afgelopen twintig jaar heeft gebogen, zei destijds: 'Wij hebben onze vinger gelegd op een doofpot-affaire van zo'n grote omvang, dat ik het gevoel heb dat diverse regeringsfunctionarissen nu samenspannen om te voorkomen dat we in deze zaak verder komen!'

Bron:
http://www.koningkeizerrijken.info/koning-albert.htm

http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/


Foto's:
- Jan Boeykens, Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, ruimt water in het huis in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van zijn vereniging die al jarenlang kindermisbruiken bestrijdt, is gevestigd. Door de stilzwijgende houding van de Parti Socialiste die verantwoordelijk is voor het 'Woonbeleid' in Brussel en Sint-Gillis, kon het geklasseerde huis grotendeels verkrotten. Volgens de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis is de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven niet in Sint-Gillis gelegen terwijl het adres van de vzw in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis, twee jaar geleden in het Staatsblad gepubliceerd werd.
- Elio Di Rupo (Parti Socialiste) en de Brusselse Minister-President Charles Picqué (Parti Socialiste) die tevens burgemeester is van Sint-Gillis.
- Elio Di Rupo en justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die in antwoord op een parlementaire vraag beweerde dat het dossier rond de kinderpornozaak Zandvoort met zijn 88.000 slachtoffers en tientallen kindermisbruikers, een 'individueel dossier' is dat dus niet verder dient onderzocht te worden.

13:29 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Koning en Keizerrijken
Koning Albert II: Schuldig of onschuldig?
Jean Nicolas

België staat op z'n kop! Langzaam probeerde men het afschuwelijke Marc Dutroux-tijdperk af te sluiten, maar het kindermisbruik-drama dat België zo kwelt is allesbehalve voorbij. Belgisch onderzoeksjournalist Jean Nicolas beschuldigt nu de Belgische koning Albert II en oud-premier Elio di Rupo van KINDERMISBRUIK. In zijn boek 'Les protecteurs' beweert Jean Nicolas dat de koning een deel van zijn politieke aanhang, jarenlang vaste bezoekers waren van bizarre seksfeesten waarop geronselde minderjarigen een hoofdrol speelden! Drie jeugdige seksslaven pleegden intussen zelfmoord.
De beschuldiging richting koning Albert II drukt een nog een zwaardere stempel op het geteisterde Belgische rijk. Geruchten dat bij onze Zuider-buren tot in de hoogste politieke kringen van seks met kinderen werd genoten, deden al langer de ronde. Maar de KONING... Het boek van de nu 52-jarige journalist Jean Nicolas liegt er niet om. Hij is er na een, naar zijn zeggen, zeer diepgaand onderzoek van overtuigd dat Albert II seksuele contacten had met kinderen in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Het boek Les protecteurs-beschermers-bevat schokkende documenten en getuigenverklaringen die Nicolas' opvatting moeten staven. Al deze documenten authentiek blijken, zou dit de positie van de Belgische koning wel eens onhoudbaar kunnen maken.

De affaire rond de koning stamt uit de tijd toen hij nog kroonprins was. Tussen 1979-1983 vonden in de buurt van Brussel de zogenaamde Roze Balletten plaats, waar vermogende en invloedrijke Belgen zich uitleefden op prostituees en minderjarigen. Volgens Jean Nicolas was de huidige koning, toen een man van tegen de vijftig jaar, één van de vele vooraanstaande bezoekers die op dit soort partijen misbruik maakte van de jonge kinderen.

Dat er nooit eerder feiten aan het licht zijn gekomen over koning Alberts betrokkenheid bij kindermisbruik, wijt Jean Nicolas aan de mysterieuze dood van getuigen en bezitters van documenten. De één werd vermoord, de ander pleegde zelfmoord en weer een ander verongelukte. In totaal vonden zelfs tien mensen, onder wie drie misbruikte minderjarigen, de dood. Het kantoorgebouw van de politieke krant Pour, die eerder al belastend materiaal wilde publiceren, werd kort voor publicatie in brand gestoken waardoor talloze documenten werden vernietigd. De krant ging uit van publicatie. En zo bleef er een sluier van onwetendheid over België hangen. Totdat Jean Nicolas zijn onderzoek begon. Gedurende drie jaar verzamelde hij gegevens; namen, plaatsen, data, documenten. En hij sprak getuigen en slachtoffers.

Een huiszoeking bij Jean Nicolas met inbeslagname van documenten en dreigementen aan zijn adres weerhielden de journalist er niet van om al zijn gegevens in zijn boek te plaatsen. 'Ik wil dat dit uitgezocht wordt; aldus onderzoeksjournalist. 'De pen is mijn enige wapen; De auteur van Les protecteurs zegt genoeg bewijzen te hebben dat de koning van België de staatsleider die zeven jaar geleden de ouders troostte van de slachtoffers van Marc Dutroux, zélf bij kindermisbruik betrokken is geweest. Het belangrijkste bewijsmateriaal stamt uit 1979 en leidde tot de zaak Pinon. Dokter Pinon, een hoog aangeschreven psychiater uit Brussel, verdacht zijn echtgenote van ontrouw. Hij schakelde privé-detective Bob Louvighy in. De uitslag was hartverscheurend voor de arts.
Zijn echtgenote bedroog hem niet alleen, zij was tevens één van de organisatoren van de zogenaamde 'partouzes'-orgies-die zich nota bene op de GOLFCLUB afspeelden! Als Pinon zijn vrouw op 30 augustus 1979 met de bevindingen confronteert, biecht ze alles op. De details van de seksfeesten die plaatsvonden in de gebouwen van de luxe golfclubs Royal Waterloo Golf en Club de Golf du Bercuit en de namen van vooraanstaande bezoekers, inclusief kroonprins Albert! Detective Louvighy nam de totale biecht op bandrecorder op. Pinon overhandigde de tape aan de autoriteiten. Het bandje dat Pinon aan justitie gaf, leverde een grootschalig onderzoek op. In 'Dossier Pinon' verklaarde Mevrouw Crockaert, mede-organisator van de seksfeesten expliciet dat er als de huidige koning de feesten bezocht ook minderjarigen aanwezig waren.

Vlak na deze verklaring kwam mevrouw Crockaert bij een mysterieus auto-ongeluk om het leven. (Haar op band opgenomen verklaring is nu in handen van Jean Nicolas.) Nog een mede-organisator Mevrouw Doret bevestigde Crockaerts verklaring. Ook zij beweert dat koning Albert bij de seksfeesten aanwezig was. Mevrouw Doret verklaart verder dat een kinderrechter minderjarigen uit weeshuizen ronselde om aan de feesten mee te doen! Twee van deze kinderen pleegden later zelfmoord.

In het officiële dossier Pinon, dat gepubliceerd is in Jean Nicolas' boek, staat dat het onderzoek heeft uitgewezen dat kinderen in de leeftijd vamn 12 tot 15 jaar zijn gedrogeerd en misbruikt. Tevens duiken de namen op van de daders: Generaal Beaurier, prins Albert, kamerlid Guy Mathot en de toenmalige premier vanden Boeynants. De zaak werd evenwel geseponeerd. Pas sinds 1997 buigt een nieuwe onderzoekscommissie, opgericht na de Dutroux-Affaire, zich opnieuw over de feiten. Zij vindt dat er geen grondig onderzoek is gedaan naar de 'Pinon-affaire' en ontdekt dat er in de loop van de jaren belangrijke papieren uit het dossier verdwenen zijn. De officier van justitie Deprétre geeft huiverig toe dat hij belangrijke documenten al die jaren in zijn bureau had liggen.

'Ik wilde het privé-leven van de daarin voorkomende personen beschermen; zegt hij nu. De voortvarende huidige onderzoeksrechter Lacroix voegt aan toe: 'Dat wil niet zeggen dat die personen zich niet alsnog moeten verantwoorden! Een van de leden van de toenmalige parlementaire commissie Patrick Moriau schreef in het boek Notities van een Commissaris al dat de deelname aan perverse seksfeesten tot aan het koninklijk hof reikte. Het Belgische kamerlid Olivier Deleuze verklaarde dat hij de documenten onder ogen had gekregen en daardoor vermoedde dat de koning betrokken was bij kindermisbruik, maar correct bewijs vond hij niet.


Elio di Rupo
Bewijs of niet, Jean Nicolas vreest dat een vooraanstaand politicus, laat staan de koning, door het parlement toch wel wordt vrijgesproken. In zijn boek gaat hij in op het schandaal rond oud-premier Elio di Rupo, die openlijk bekende homoseksueel te zijn. Zeven jaar geleden werd de oud-premier beschuldigd van pedofilie. In het officiële politie-rapport staat dat Di Rupo een fervent bezoeker was van homo-bars waar hij seksuele contacten had met 13-en 14-jarige jongens! Toch werd de premier niet vervolgd. Zelfs niet wanneer de politie Di Rupo's telefoonnummer in de agenda's van diverse gearresteerde pedofielen aantreft en ook niet nadat Di Rupo twee maal in de buurt van het huis van Marc Dutroux gesignaleerd is.
Vice-president van de Dutroux-commissie, Claude Eerdekens, heeft zich gebogen over alle politieke schandalen van de afgelopen twintig jaar. Hij zegt:

'Wij hebben onze vinger gelegd op een doofpot-affaire van zo'n grote omvang, dat ik het gevoel heb dat diverse regeringsfunctionarissen nu samenspannen on te voorkomen dat we in deze zaak verder komen!'

Overigens is het wel frappant dat Jean Nicolas, ondanks al het belastend materiaal dat hij over de koning en zijn politieke aanhang heeft gepubliceerd, door NIEMAND is aangeklaagd wegens smaad. Wel werd in 1997 het huis van Jean Nicolas volledig overhoop gehaald. Verder werd zijn echtgenote opgepakt en langdurig ondervraagd. De angst weerhield Jean Nicolas er niet van om zijn boek toch te publiceren. Zelf zegt hij:

'Ik ben niet de Rambo onder de journalisten. Ik ben een simpele huisvader die een interessant beroep uitoefent. Natuurlijk ben ik bang voor de consequenties, maar dat heb ik over voor de waarheid. Bovendien, ik publiceer slechts documenten en verklaringen van de politie. Ik heb ze, zeg maar, uit de doofpot gevist. Misschien word ik gearresteerd voor het beledigen van de koning en moet ik de cel in. Maar ook dan heb ik weer een thema voor een nieuw boek: de toestand in een Belgische gevangenis!'

http://www.koningkeizerrijken.info/koning-albert.htm

Gepost door: Rolf | 07-10-07

Onkelinx noemt Vlamingen 'huiszwammen' Onkelinx heeft zich blijkbaar laten inspireren door de manier waarop haar partij die verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Brussel, bepaalde huizen in Brussel laat verkrotten...

----------------

Gazet van Antwerpen 16/10

Laurette Onkelinx heeft de Vlaamse politici vergeleken met giftige huiszwammen. Ze hollen de Belgische staat uit en tasten het Belgische huis aan, weet Onkelinx. In de tekst die ze aan de journalisten gaf, vergeleek ze alle Vlamingen met zwammen (mérule flamande), maar op het congres zelf zei ze enkel 'mérule'.

In Franstalig België is de uithaal van de PS-politica niet op applaus onthaald. Heel wat waarnemers vinden het verwijt er ver over. Alain Destexhe (MR) merkt op dat ooit andere bevolkingsgroepen met gespuis werden vergeleken (joden, Tutsi's). "Een uitspraak die we eerder uit de mond van Hitler dan van Onkelinx hadden verwacht", aldus Destexhe.

Gepost door: Jan Boeykens | 16-10-07

De commentaren zijn gesloten.