28-09-07

De gerechtelijke beerput

 

Klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werden betaald

Image Hosted by ImageShack.usOp 23 februari 2004 schreef Peter Wouters, één van de zogenaamde slachtoffers van de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem (Marcel Vervloesem werd op 15.11.2006 voor diens klachten vrijgesproken), in een aangetekende brief aan de Procureur des Konings te Turnhout en aan de advocaat van Marcel Vervloesem dat hij 'nooit het slachtoffer was geweest van aanranding door Marcel Vervloesem maar dat hij wel het slachtoffer was geweest van Johan Danneels (een ander zogenaamd slachtoffer voor wiens klachten Marcel Vervloesem werd vrijgesproken) en een zekere Eddy Bellens.

Wat meer is, in zijn brief deelde Wouters mede dat 'de klachten op vraag van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. (vernoemd in een 30-tal PV's van zedenfeiten met minderjarigen) tot stand kwamen' en hijzelf en Johan Danneels voor die klachtneerleggingen en getuigenissen 'elks 10.000 BF. (250 Euro) van Victor V. kregen aangeboden'.
Verder schreef Wouters dat Victor V. nog eens 5.000 BF extra aanbood 'als men Marcel Vervloesem voor de televisie van aanranding wilde betichten'.

Wouters die beweerde zijn klacht te willen intrekken, besloot zijn brief tenslotte met de volgende woorden: 'Ik heb eerder mijn klacht al ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor V. dat, indien ik bij die klachtintrekking zou blijven, men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend'.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af waarom de Procureur des Konings van Turnhout geen rekening hield met deze brief en waarom de in de brief opgesomde feiten nooit onderzocht werden.

Waar bevindt de brief zich op dit ogenblik en wat heeft Mter Defrance met deze brief gedaan ?Aangetekend - Westerlo, 24 februari 2004

Aan Advokaat Defrance Dominique, Scheldeweg 50, 9090 Gontrode
Aan Procureur des Konings, Kasteelplein 1, 2300 Turnhout

Uw dossier TU37.10.102448-98 inzake Vervloesem Marcel

Als betrokken persoon in dit dossier laat ik uitdrukkelijk weten dat ik mijn klacht wegens aanranding der eerbaarheid die ingediend was tegen Marcel Vervloesem volledig terug intrek. Ik wens tevens niet dat Meester Machteld Francken nog uit mijn naam op het proces zou pleiten.

Ik ben nooit slachtoffer geweest van aanranding door Marcel Vervloesem op mijn persoon. Wel ben ik het slachtoffer geweest van aanranding op mijn persoon door Johan Danneels in de woning van Eddy Bellens. Eddy Bellens had van die feiten foto's genomen.

De klachten van Johan Danneels en mijzelf tegen Marcel Vervloesem zijn tot stand gekomen op vraag van Victor Vervloesem. Ikzelf en Johan Danneels kregen voor die klachtneerleggingen en onze getuigenissen elk 10.000 bfr. van Victor Vervloesem.
Johan Danneels nam dat geld van Victor Vervloesem aan. Ikzelf heb dat geweigerd. Victor Vervloesem wilde toen de 10.000 bfr. nog verhogen met een extra som van 5.000 fr., als ik voor de televisie Marcel Vervloesem wilde betichten van aanranding. De feiten deden zich voor in het huis van Eddy Bellens.

Ik heb eerder mijn klacht ingetrokken maar werd toen bedreigd door Victor Vervloesem dat indien ik bij die klachtintrekking zou blijven men mijn kinderen zou afpakken. Daarom heb ik toen gedeeltelijk de feiten bevestigd en ontkend.

Peter Wouters, Gerststraat 8, 2260 Westerlo

Gezien voor wettiging van de handtekening Wouters Peter, Westerlo, 23.2.2004, De Burgemeester ( + stempel van de gemeente )

00:13 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-09-07

Kindermisbruik: Open Brief aan de Procureur-generaal

 

Open Brief aan de Procureur-generaal van het Hof van Beroep te Antwerpen

Image Hosted by ImageShack.usOp 20.10.2006 schreef ik in naam van de Werkgroep Morkhoven een Open Brief aan procureur-generaal Christine Dekkers van het Hof van Beroep te Antwerpen die ik op 23.10.2006 op het bureau van de procureur-generaal afgaf en voor ontvangst liet afstempelen.

Ik begrijp niet waarom er op deze brief geen antwoord komt omdat het toch over zeer zwaarwichtige feiten en zedenfeiten met kinderen en minderjarigen gaat.

In de Open Brief werden immers een 30-tal processen-verbaals opgenomen waarin beschreven staat hoe het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. zedenfeiten met minderjarigen pleegt.

Ik stuurde een copie van deze brief aan Justitieminister Onkelinx, de parlementsleden, de dagbladen en de persdiensten. Er volgde geen enkele reactie.

Ik zond ook een copie aan Premier Verhofstadt omdat ik ervan uitging dat het deze regering menens was toen zij na de zaak Dutroux aankondigde dat zowel de federale politie als Justitie grondig hervormd zouden worden. Ook van de Premier of zijn kabinetsmedewerkers kreeg ik geen antwoord.

Ik heb dan ook de indruk dat men deze zaak, zoals men met de kinderpornozaak Zandvoort heeft gedaan, wil toedekken.

In de Open Brief die ik op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal voor ontvangst liet afstempelen, staan de volgende processen-verbaals:

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor V. om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor V. er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".

2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor V. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."

3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor V. tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor V. wegens aanranding op mijn persoon. Victor V. heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "

4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor V. en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer. Het was Victor V. die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."

5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor V. had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor V. opgezet ."

6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor V. viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "

7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor V. zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "

8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor V. aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "

9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor V. aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."

10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor V. beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. "

11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:
" Victor V. heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor V. beschermd door Burgemeester P. Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "

12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor V. en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor V. was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "

13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor V. pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "

14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor V ."

15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor V. in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor V. twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "

16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat V. hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "

17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor V. de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "

18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor V.. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."

19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor V. bij de OCMW-raad in Herentals. Victor V. pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt ."

20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor V. om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor V. 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen."

21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor V. uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor V. masturbeerde zich voor ons. Victor V. vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken. Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."

22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor V.. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "

23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448 /98F:
" Victor V. heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."

24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor V. had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor V. chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor V. hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."

25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor V. manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."

26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."

27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. "

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com of fondationprincessedecroy@droitfondamental.eu

12:04 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

17-09-07

Politique du Logement en Belgique: confrontation des idées


Politique du Logement en Belgique: confrontation des idées

1a.large_491334From: "Charles Michel"
To: Werkgroep Morkhoven
Subject: Hôtel d'Alcantara - Saint Gilles
Date: Fri, 24 Aug 2007 14:19:50

Cher Monsieur Boeykens,

Je reviens vers vous suite à votre mail du 11 mai et à mon courriel du 6 juin relatifs à la situation de l'Hôtel d'Alcantara à Saint-Gilles.

L'Echevin du Développement économique de Saint-Gilles m'a fait part des éléments suivants quant à la situation de l'Hôtel d'Alcantara à Saint-Gilles.

La demande de la commune vise à :
- empêcher que l'eau ne continue à s'infiltrer,
- éliminer les moisissures potentiellement toxiques,
- respecter les règles urbanistiques si des travaux sont entrepris.

En ce qui concerne le litige lié à la copropriété, il n'appartient pas à la commune d'y intervenir.

Des procédures judiciaires semblent par ailleurs en cours, avec la nomination entre autres d'un expert judiciaire en ce qui concerne les devis pour les travaux à entreprendre.

Je vous prie de croire, cher Monsieur Boeykens, à l'assurance de ma considération distinguée.

Charles MICHEL


PICT0943De: werkgroep morkhoven
Date: sam. 25/08/2007 9:45
Charles Michel
Objet : RE: Hôtel d'Alcantara - Saint Gilles

Cher Mr Michel,

Je vous remercie de l'attention que vous portez à l'affaire.

Vous avez en effet été correctement renseigné, si ce n'est que les procédures judiciaires sont en cours depuis 5 ans, que nous attendons l'expert judiciaire depuis janvier.

1000 litres d'eau se sont écoulés dans la maison en 8 mois, un circuit d'électricité a été détruit de manière à priver de lumière une partie des locaux du Werkgroep Morkhoven. Quatre chambres sont inhabitables.

La commune nous avait assuré pouvoir intervenir. Il s'avérerait qu'elle ne le pourrait pas ? Qui alors est en pouvoir de faire appliquer les lois européennes sur le droit à un logement suffisant et à l'électricité ? Les manoeuvres dilatoires légales, visant à nuire et ruiner les gens, prévalent-elles sur les lois européennes ?

Nous ne voyons pas l'utilité de classer un monument historique, si c'est pour le laisser détruire. Un mérule galopant vient de se déclarer. On vous répondra que cette partie de la maison n'est pas classée. Avez-vous une indication de quand ce champignon destructeur arrivera à la façade classée et aux fresques de Théo van Rijselberghe dont on vient seulement de découvrir l'existence et qui ne sont pas classées ?

Vous n'ignorez pas que la lutte contre les réseaux pédocriminels éveille l'intérêt de tous les pervers de l'administration. La Princesse de Croÿ est objet d'un grave harcèlement administratif depuis son combat contre la traite d'enfants et qui s'est aggravé depuis qu'elle s'occupe du réseau Zandvoort.

Depuis qu'elle s'est engagée à publier le résumé des enquête du Werkgroep Morkhoven sur le réseau Zandvoort, le CPAS a opéré des manoeuvres de manière à la priver de ses droits sociaux : chômage, mutuelle, minimum vital.

Sibelga a coupé l'électricité durant 5 mois, et le gaz durant un mois.

Maintenant, il n'y aurait aucune solution pour lui assurer son droit un logement suffisant et une électricité normale au siège social du Werkgroep Morkhoven ?

Cette situation n'est pas normale.

Veuillez croire, cher Monsieur Michel, à l'assurance de toute ma considération.

Jan Boeykens - Président du Werkgroep Morkhoven
ASBL Werkgroep Morkhoven
Rue Faider 10
1060 Saint-Gilles


1a.large_491334From: "Charles Michel"
To: "werkgroep morkhoven"
Subject: RE : Hôtel d'Alcantara - Saint Gilles
Date: Wed, 12 Sep 2007 16:22:52

Cher Monsieur Boeykens,

J'ai bien reçu votre mail.

Il ne m'appartient évidemment pas d'intervenir dans ce conflit qui semble vous opposer également à la Ville.

Par le courrier que j'ai envoyé à un échevin de la commune, j'ai attiré son attention sur la situation et obtenu les informations que je vous ai communiquées dans mon mail précédant.

Si bien sûr la commune vous a informé qu'elle allait intervenir ou que vous estimez qu'elle le devrait, je vous invite à prendre contact directement avec celle-ci et les autorités communales, si ce n'est déjà fait.

Je vous prie de croire, cher Monsieur Boeykens, à l'assurance de ma considération distinguée.

Charles MICHEL


PICT0943Van: Jan Boeykens
Verzonden: maandag 17 september 2007 15:26:29
Aan: Charles.Michel@mr.be
Re: RE : Hôtel d'Alcantara - Saint Gilles

Cher Mr Michel,

Je vous remercie de votre réponse.

J'aurais donc été contraint à évacuer 1.365 litres d'eau depuis janvier du fait que la ville serait en conflit avec nous ? Voilà qui expliquerait pourquoi le porte-parole de Madame l'Echevin Van Vooren (VLD), m'a assuré que le siège social de l'asbl que je préside et qui est domicilié dans cette maison depuis 2005, ne le serait pas !

Peut-être aurons-nous plus de succès en nous adressant à l'Europe, puisqu'il s'agit de droit Européen, notamment le droit à l'égalité et à un logement suffisant?

J'en profite pour attirer votre attention sur la situation des sans abris. Nos confrères nous signalent qu'il n'existe aucune statistique officielle sur leur nombre, ni sur les raisons qui les font basculer à la rue. Comment peut-on lutter contre une problématique et aménager des programmes préventifs, si on en ignore la source?

Nous avons été frappé du nombre de personnes qui nous ont dit s'être retrouvés sans abris en raison de pensions alimentaires disproportionnées et des expulsions sans que ne soit donné d'alternative.

Parallèlement, nous avons aimablement été invité au Parlement Européen pour l'audition de ce 11 septembre dernier, sur les divorces et séparations légales. L'un des graves problèmes débattus était le non paiement des pensions alimentaires, qui atteignent 50% en Europe.

Il me semble indispensable de chiffrer la coïncidence entre ces deux problématiques, pour parvenir à des explications et par extension: à des solutions.

Puisque l'Union Européenne a, sauf erreur, accordé des subsides pour permettre aux pays membres de se conformer aux lois européennes sur le droit à un logement suffisant, ne serait-il pas possible de faire réaliser des statistiques sur le nombre de sans abris en Belgique, et les raisons qui les ont poussés à la rue?

Veuillez agréer, cher Monsieur Michel, l'expression de toute ma considération.

Jan Boeykens
Werkgroep Morkhoven
10 rue Faider
1060 Bruxelles

http://www.charlesmichel.be/charles-michel/index.php
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://slaapkamers-met-zwembad.skynetblogs.be/

18:13 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Belgische politici hebben geen interesse voor Belgische cultuur


week_vd_frietDéfendez les friteries !

De Belgische Unie van frituristen doet dringend beroep op de politici om de oude gezellige frituurbarakken van de ondergang te redden. Van de Brusselse PS- en VLD-top moeten de frituristen echter niets verwachten. Die zitten, zoals men in 'Brussel Nieuws' kan lezen, liever in een sjiek restaurant.

--------

Appel de l'Union des frituristes à la population pour défendre une spécificité belge

BRUXELLES - L'Union nationale des frituristes part en guerre et invite tous les Belges à défendre avec elle l'intérêt de nos bonnes vieilles baraques à frites, celles que l'on trouve encore le long des grands-routes ou sur certaines places publiques ! L'origine de cette colère est à trouver dans la récente décision de deux communes flamandes.
Eeklo, la première, a décidé de bannir à jamais les deux friteries qui subsistaient sur sa Grand- Place. Termonde a suivi et son collège des bourgmestre et échevins vient de faire savoir qu'il va sonner le glas de chaque friterie ambulante à partir du premier janvier 2008.
Damned, nos célèbres institutions de la frite seraient-elles en péril ?
"En tant qu'ambassadeur de la friterie, l'Unafri (Union nationale des frituristes, NDLR) s'engage à protéger activement ce patrimoine gastronomique et culturel typiquement belge ", explique Bernard Lefèvre, président et frituriste lui-même en Flandre. "Nous regrettons de constater que, de la part de certaines autorités publiques, ce métier ne bénéficie que de très peu de considération. "
Deux cas isolés que Termonde et Eeklo ? En Wallonie, les autorités se montreraient plus souples, mais sait-on jamais... "Il ne s'agit malheureusement pas de cas isolés et nous craignons que cette tendance ne se poursuive dans le pays tout entier. Nous n'avons dès lors pas d'autres moyens que de lancer un appel à la population et de solliciter votre soutien afin d'attirer l'attention des responsables publics. "
Bref, l'idée est que chaque citoyen rejoigne l'Unafri pour en appeler à plus de clémence publique envers les traditionnelles baraques à frites, un patrimoine populaire vivant , selon M. Lefèvre. Un petit sondage express sur le site des frituristes dévoile déjà la tendance : 95,24 % des Belges pensent que oui, la friterie Belge fait partie de notre patrimoine culturel dont nous devons être fiers et, de même, 95 % sont d'avis que les friteries extérieures doivent rester.
L'Union des frituristes, elle, est même convaincue que la baraque qui correspond aux normes, aussi bien au niveau de l'esthétique qu'au niveau de l'hygiène et la sécurité, peut être une "réelle valeur ajoutée pour son voisinage ".

La Dernière Heure, 17/09/2007

12:18 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-09-07

'Brussel moet bijkomende middelen krijgen'


'Brussel moet bijkomende middelen krijgen om zijn internationale rol waar te maken'

PicqueDiRupoTerwijl Brussel de hoofdstad is van leegstand en verkrotting (in 2004 waren er 15.000 leegstaande woningen) en er vorig jaar zo'n 30 daklozen stierven in de Brusselse straten, eist de Brusselse minister-president Charles Picqué (Parti Socialiste) 'bijkomende middelen zodat Brussel zijn internationale rol kan waar maken'...

-----------------

BRUSSEL - In een interview met de kranten La Libre Belgique en L'Echo zegt de Brusselse minister-president Charles Picqué (PS) donderdag dat Brussel bijkomende middelen moet krijgen om zijn internationale rol waar te maken. De institutionele onderhandelingen moeten ook leiden tot een uitbreiding van het Brusselse gewest en een beter beheer van het economische hinterland.

"Als tegenwicht voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) zijn er twee minima", zegt Picqué. Er zijn "garanties nodig omtrent de rechten van de Franstaligen in de rand" en "de uitbreiding van het Brussels gewest, met garanties voor een goede werking. Dat komt neer op een herfinanciering. Dat is de prijs die de Vlamingen moeten betalen", meent hij.

"Als BHV zou verdwijnen, bevinden we ons zeker in het scenario van een historische en onomkeerbare insluiting van Brussel in Vlaanderen", meent Picqué. "Men wil ons laten doorgaan voor dwergen, terwijl Brussel onmisbaar is voor dit land", zegt Picqué nog.

De Standaard, 6 september 2007 | Bron: BELGA


image031Open Deur Dagen - Portes Ouvertes

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ organiseren open-deur-dagen in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis / L'asbl Werkgroep Morkhoven et le Fondation Princesse de Croÿ organisent des portes ouvertes dans la Rue de Faider n°10 à Saint-Gilles

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

-------

Foto's: de franstalige socialisten Charles Picqué en Elio di Rupo - Prinses Jacqueline de Croÿ in één van de kamers van haar appartement alwaar de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven, een vlaamse vereniging die bijna 20 jaar lang tegen internationale kinderpornonetwerken strijdt, is gevestigd

13:27 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |