22-08-07

Kindermisbruik: Onze brief aan Zijne Majesteit de Koning


Albert.kinderen.pict_104864PICT0947Brussel, 22 juni 2006

Drie maanden geleden schreef ik met de Werkgroep Morkhoven naar het Koningshuis in verband met het feit dat het parket van Turnhout geen onderzoek voert naar de kinderen die op de cd-roms van het door de Werkgroep Morkhoven opgespoorde pedocriminele netwerk te Zandvoort staan.

Volgens een rapport van de federale politie zijn er immers een 100.000-tal foto's van kinderen op die cd-roms weer te vinden.

Na drie maanden wachten we nog altijd op het antwoord van het kabinet van Z.M. de Koning.

Vroeger kregen we binnen de maand een antwoord waarin bijvoorbeeld vermeld stond dat onze brief naar de Procureur-Generaal werd doorverzonden.

Belangrijk in deze zaak is dat het parket van Turnhout ook de verkrachters en pedocriminelen die duidelijk op de foto's staan afgebeeld terwijl zij kinderen verkrachten, nooit opspoorde.

Ook de makers van het kinderpornomateriaal werden nooit opgespoord en lopen dus nog vrij rond.

Zowel Justitieminister Onkelinx als Child Focus werden in verband met deze foto's gecontacteerd.

Child Focus reageerde niet eens terwijl Onkelinx in antwoord op de parlementaire vraag van Zoë Genot stelde dat het 'slechts een individueel dossier' (met dus een 100.000-tal foto's van merendeels misbruikte kinderen) betreft.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan organiseert de vzw Werkgroep Morkhoven, bekend vanwege haar strijd tegen kinderpornonetwerken, een reeks open-deur-dagen ten huize van Prinses de Croÿ in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de zetel van de vzw gevestigd is. Men kan er ter plaatse kennis maken met de praktijken die door de Brusselse immobiliënwereld en de politieke partijen die de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekten, worden toegepast.

Voor informatie en afspraken: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

10:24 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

Commentaren

Het Belgische Koningshuis Koningin Paolo erevoorzitster van Child Focus

Koningin Paolo wordt erevoorzitster van Child Focus. De Koningin wil zo haar respect tonen voor het Centrum dat, ondertussen al bijna vier jaar lang, alles in het werk stelt om vermiste kinderen terug te vinden en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Op 25 mei organiseert Child Focus bovendien voor het eerst in ons land de "Internationale Dag van de Verdwenen Kinderen".

Reeds voor de oprichting van het centrum, toonde de Koningin, luidens een mededeling van Child Focus, al een diepe interesse voor de pijn van de ouders van verdwenen kinderen of die hun kind hebben verloren. Ze toonde ook steeds belangstelling voor de realisaties van Child Focus, zowel in België als op internationaal vlak, luidt het.

Op 25 mei wil Child Focus met de "Internationale Dag voor de Verdwenen Kinderen" iedereen eraan herinneren dat er elke dag kinderen verdwijnen, en vragen te denken aan de kinderen die als vermist werden opgegeven en nu nog steeds worden gezocht. In heel België worden die dag een miljoen stoffen vergeet-me-nietjes verdeeld, opdat zo veel mogelijk mensen ze op hun T-shirt kunnen dragen.

De Internationale Dag werd voor het eerst in 1983 uitgeroepen door de toenmalige president van de Verenigde Staten. Aanleiding was de verdwijning op 25 mei 1979 van Etan Patz, die in New York was ontvoerd en nooit meer werd teruggezien. Sindsdien organiseert het National Center for Missing and Exploited Children, samen met de politionele en gerechtelijke instanties, jaarlijks een ceremonie. Ook in Canada vindt het evenement sinds 1986 elk jaar plaats.

http://www.gva.be/dossiers/-k/Koningshuis/actua2000/actua132.asp

Gepost door: Leentje | 28-08-07

Madeleine McCann Wat in de hele zaak McCann opvalt is de rol van de pers.

Eerst worden de ouders van Madeleine de hemel ingeschreven en nu worden ze als moordenaars beschouwd.
Maar ja, hoe meer sensatie rond deze zaak, hoe meer geld het opbrengt.

Hoe zou het zijn met de Zwitserse Ylenia die op het ogenblik van de verdwijning van Madeleine McCann eveneens verdween ? Hoe komt het dat de pers daar met geen woord meer over schrijft ?

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 07-09-07

Aan Zijne Majesteit de Koning
Brussel, 2 april 2006

Aan Zijne Majesteit de Koning
Koningshuis
1000 Brussel

Sire,

Betreft: kinderpornobestrijding en dysfunctie bij het parket van Turnhout in het onderzoek van het kinderpornonetwerk Zandvoort

Een paar jaar geleden maakte ik U onder mijn mandaat als lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en in het kader van onze aktie ter bestrijding van de kinderpornohandel, bijzonder schokkend kinderpornomateriaal over.

Als Koning was u bijzonder geschokt over de beelden en de mishandelingen waarvan weerloze kinderen het slachtoffer waren.

U ontbood de toenmalige Minister van Justitie, de heer Tony Van Parys op uw kabinet om uw afkeuring over de manier waarop de kinderen gefolterd en mishandeld werden, uit te drukken en een diepgaand onderzoek te eisen naar de daders en de producenten van het materiaal.

In Uw brief aan de Werkgroep Morkhoven gaf U uitdrukking van Uw grote bezorgdheid en U deelde mede dat U aan de Minister van Justitie 'vastberaden zou vragen dat geen spoor zou verwaarloosd worden over het drama en over al de verwikkelingen'.

U zou er bij 'alle betrokken ministers op aandringen dat alle middelen worden ingezet om deze plaag voortdurend op nationaal en internationaal vlak te bekampen en door preventieve maatregelen te voorkomen'.

Ondanks Uw bezorgdheid Sire, stellen wij vast dat het parket van Turnhout onder supervisie van de Procureur-Generaal te Antwerpen, uw boodschap al jarenlang negeert en ieder middel hanteert om elke kritiek dewelke geuit wordt op het beschamend en gebrekkig onderzoek rond de kinderporno-cd-roms, de mond te snoeren.

Het Parket van Turnhout voert sinds de overhandiging van het materiaal aan U, Sire, een schrikbewind tegen de personen die aan U, alsmede de Justitie, het materiaal voor onderzoek overhandigden.

De Turnhoutse subsituut, Procureur Peter Vander Flaas, wenst een gevangenisstraf voor de persoon die de moed had om U, Sire, en Procureur Bourlet in het bezit te stellen van dit materiaal en waarover U Uw grootste bezorgdheid liet blijken.

Procureur Vander Flaas negeert daarbij de opdracht dewelke U aan Justitie en de betrokken ministers gaf.

Gelukkig stellen wij vast dat in ons land de Procureur des Konings van Neufchâteau, de heer Bourlet, publiekelijk in zijn brieven aan zijn ambtsgenoot te Turnhout schreef dat ' zijn ambt geenszins de vervolging wenste van de heer Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven voor de overhandiging van het materiaal aan zijn diensten' en dit omdat het materiaal 'te belangrijk' was.

Sire, het is bijzonder schokkend dat we nu in vertrouwelijke politierapporten moeten lezen dat 'onze Belgische politiediensten niet in staat zijn om het materiaal te onderzoeken omdat het te omvangrijk is en omdat onze politiediensten geen middelen hebben en onvoldoende personeel hebben'.

Op die wijze, Sire, worden de 100.000 kinderen die volgens het politierapport op de cd-roms voorkomen, aan hun lot overgelaten en krijgen de vele daders die op de cd-roms te zien zijn een vrijgeleide om verder te gaan terwijl de aanbrenger van het materiaal in de gevangenis zou moeten worden opgesloten.

Dank zij de goedkeurende houding van de Antwerpse Procureur-Generaal inzake de tekortkomingen van het Turnhoutse parket in dit dossier, dreigen uw woorden en voornemens inzake de aanpak van de kinderpornohandel en de bestrijding ervan, op niets uit te draaien.

Door de houding van het Turnhoutse parket gaan ook de producenten van deze verwerpelijke kinderpornohandel vrij uit en hebben zij gedurende de voorbije jaren waarschijnlijk tienduizenden nieuwe slachtoffers kunnen maken.

Uit onze ervaring blijkt dat het geen enkele zin heeft om over deze problematiek briefwisseling te voeren met de Antwerpse Procureur-Generaal omdat deze niet geinteresseerd is in Uw wensen en het lot van de honderdduizend kinderen op de cd-roms Zandvoort.

Mogen wij U vragen, Sire, Uw brief indachtig, dat aan deze zaak het nodige zal worden gedaan ?

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,


Met de meeste hoogachting,


Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Brussel
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-----------------

Ik ontving geen antwoord.

Gepost door: Jan Boeykens | 20-09-07

Kinderporno Internet
Internetproviders XS4ALL, Tiscali en KPN willen websites die kinderporno aanbieden niet verwijderen of blokkeren - Ministerie van Justitie onderzoekt dwangmaatregelen

Myrthe Hilkens - AMSTERDAM


Het ministerie van Justitie onderzoekt nu of de bedrijven daartoe wettelijk verplicht gesteld kunnen worden. ‘Wij betreuren het dat de internetaanbieders op vrijwillige basis weigeren mee te werken’, aldus een woordvoerder.
Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) benaderde de internet-providers begin dit jaar met de vraag of zij adressen die leiden naar kinderpornosites wilden blokkeren. De KLPD stelde een zwarte lijst op van internetpagina’s die ‘onomstotelijk en zonder twijfel’ kinderpornografie afbeelden. De enige provider die al meewerkt, is UPC. Als internetters met een UPC-aansluiting een adres intoetsen afkomstig van de zwarte lijst, worden ze naar de KLPD-site doorgestuurd. ‘Daar staat vervolgens een tekst die duidelijk maakt dat kinderporno strafbaar is’, zegt een woordvoerder van UPC .
XS4ALL noemt het ‘censuur’ en verwerpt deze werkwijze. ‘Het is in strijd met de vrijheid van meningsuiting.
Wij beschouwen het niet als onze taak om kinderporno te bestrijden en de KLPD beschikt niet over de middelen om ons tot medewerking te dwingen’, meldt een communicatie-medewerker. ‘Door te filteren trekken we enkel een gordijn op, dan zien we niet meer wat er bij de buren gebeurt.
Maar de productie van kinderporno bestrijd je zo niet.’
Het Meldpunt Kinderporno reageert geërgerd. ‘Elke keer dat een film of foto van een kind dat verkracht wordt via een site de huiskamer binnenkomt, riskeer je nieuwe verspreiding. Dat betekent dat het slachtoffer steeds meer mensen onder ogen komt. Met zo’n gordijn voorkom je blootstelling en daarom loont het.’
Het archief van Interpol telt momenteel 500.000 kinderpornografische afbeeldingen; nog maar 500 slachtoffers zijn geïdentificeerd.


‘Iedereen is tegen kinderporno, maar ondertussen nemen providers geen verantwoordelijkheid.’ - KPN onderhandelt nog met de KLPD.

De provider ziet niets in de UPC-aanpak. Een voorlichter zegt dat KPN zich afvraagt wie bepaalt wat kinderporno is. ‘Wij willen de zwarte lijst wel op onze site publiceren, zodat mensen zelf kunnen bestuderen welke webadressen strafbare content aanbieden.’ Op de vraag of KPN op die manier niet als het ware een onlinedatabase van kinderpornoadressen publiceert, zegt de woordvoerder: ‘Ja, iemand die kinderporno zoekt kan dan een adres van onze site kopiëren. Maar zoals ik al zei, wij onderhandelen nog.’
De KLPD is bekend met de ideeën van KPN en laat weten daar niet aan mee te werken.

http://www.depers.nl/UserFiles/File/Woensdag%2029%20augustus%202007.pdf.

Gepost door: Yves Goossen | 23-09-07

Kinderporno Koning
Cederoms met kinderpornografie van de Belgische Koning rotten al jarenlang zonder onderzoek weg op het Hof van Beroep te Antwerpen - Belgische Justitie laat kinderpornozaken in de doofpot stoppen

In 1998 maakte het parket van Turnhout materialen en gegevens aan de Officier van Justitie en de Rechter-Commissaris van Haarlem (Nederland) over om Marcel Vervloesem gerechtelijk te laten vervolgen voor het overhandigen van het kinderpornografisch materiaal Zandvoort.

Op 7 oktober 1998 besliste de Nederlandse Justitie dat er 'geen reden' was om Marcel Vervloesem gerechtelijk te vervolgen voor het 'bezit van kinderporno'.

Vervloesem werd vervolgens door de Nederlandse Justitie buiten vervolging gesteld.

Op 19 december 1998 gaf de Antwerpse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KIB) het bevel tot teruggave van het door het parket van Turnhout in beslag genomen Internet-adressen en de briefwisseling van de Werkgroep Morkhoven.

Omdat de Nederlandse Justitie besloten had om Marcel Vervloesem niet te vervolgen, vroeg de Turnhoutse onderzoeksrechter Jacobs bij het gerecht van Haarlem al de stukken op die Turnhout eerder aan de diensten te Haarlem had overgemaakt om deze nadien te gebruiken om Marcel Vervloesem voor de zaak waarvoor hij in Nederland buiten vervolging was gesteld, te vervolgen en te veroordelen.

--------

Ook de kinderpornocederoms dewelke de Werkgroep Morkhoven in april 1999 aan de Belgische Koning overmaakte, werden nooit onderzocht.

De perswoordvoerder van de Koning, de heer Van Rooij, liet op 13 april 1999 via de kranten weten dat de Koning de cd-roms ontvangen had maar dat hij de reactie van de Koning 'niet openbaar kon maken'. Het Belgische Koningshuis ontbood de toenmalige minister van Justitie Tony Van Parys (CD&V) vervolgens op haar kabinet alwaar de cd-roms voor verdere behandeling aan de minister werden overgedragen.

Van Parys gaf aan Procureur-Generaal Kristine Dekkers de opdracht om de zaak te onderzoeken en de gegevens bij de Werkgroep Morkhoven te laten ophalen.
Op dinsdagnamiddag 13 april 1999 bood commissaris G. Lichtenstein van de gerechtelijke politie te Antwerpen zich bij Marcel Vervloesem in Morkhoven aan.
Justitieminister Van Parys bevestigde op hetzelfde moment aan de media dat hij op 11 april 1999 van de vzw Werkgroep Morkhoven reeds een aangetekende brief had ontvangen met het verzoek om het voornoemde kinderpornomateriaal op haar secretariaat te komen halen.

Begin mei 1999 kreeg de gerechtelijke politie van Antwerpen opdracht om een onderzoek te voeren omtrent de 'Internet-adressen alwaar de pornografische beelden die op de cd-roms voorkomen, vandaan komen'.

Marcel Vervloesem en de vzw Werkgroep Morkhoven konden op het verzoek van de gerechtelijke politie van 3 mei 1999 niet ingaan omdat het parket van Turnhout hen had laten weten tot een gerechtelijke vervolging tegen hen te zullen overgaan inzake de vroegere overhandiging van de kinderpornocederoms Zandvoort aan het gerecht van Turnhout.

Op 15 juli 1999 besliste het parket van Antwerpen om het dossier over te dragen aan de Procureur-Generaal op het Hof van Beroep te Antwerpen.
Sindsdien is er met de cd-roms en de opdracht van de Belgische Koning en Justitieminister Tony Van Parys niets gebeurd.

--------

Begin januari 2000 verzocht het Europees Parlement het gerecht te Brussel om de leden van de Werkgroep Morkhoven te verhoren en onderzoek te voeren naar de cd-roms met kinderporno dewelke aan haar diensten waren overgemaakt.

Op 18 januari 2000 vroeg de heer Koen De Proost van de gerechtelijke politie van Turnhout aan Marcel Vervloesem of het mogelijk was om duplicaten te bekomen van de gegevens, de Internet-adressen en de kinderporno die dienstig moesten zijn voor het onderzoek.

De Werkgroep Morkhoven reageerde positief op dit verzoek maar kreeg daags nadien en nog alvorens zij de gevraagde stukken kon overmaken, opnieuw een brief van het parket te Turnhout waarin voor de zoveelste maal werd medegedeeld dat zij een gerechtelijke vervolging tegen de Werkgroep Morkhoven wegens de vroegere overhandiging van het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort zou instellen.

Om deze reden kon de Werkgroep Morkhoven ook aan het verzoek van het Europees Parlement geen gevolg geven waardoor ook dit onderzoek volledig geblokkeerd werd.

--------

Op 6 oktober 2000 vroeg de gerechtelijke politie van Hasselt in opdracht van Procureur Rubens aan de vzw Werkgroep Morkhoven of zij haar materiaal aan hun diensten ter beschikking wilde stellen voor een onderzoek.

Ook hier kon de vzw Werkgroep Morkhoven het materiaal niet overhandigen gelet op de vervolgingen van het parket te Turnhout.

Heel wat diensten van de Belgische en buitenlandse justitie waren met de handelswijze van het parket te Turnhout niet akkoord.

--------

Op 6 maart 2001 overhandigde de Werkgroep Morkhoven op verzoek van het parket van Neufchâteau een uitvoerig dossier kinderporno aan Procureur Bourlet die bekend is vanwege zijn onderzoek in de zaak Dutroux.

Op 9 april 2001 schreef Procureur Bourlet in zijn brief aan de Procureur des Konings te Turnhout dat het 'geenszins zijn bedoeling is om Marcel Vervloesem voor de afgifte van het kinderpornomateriaal te vervolgen'.

Ondanks deze belofte besliste het parket van Turnhout om Marcel Vervloesem toch te vervolgen en te veroordelen voor deze overdracht.

--------

Op 5 februari 2002 besloot de Senaatscommissie Binnenlandse Zaken om Marcel Vervloesem over kinderpornonetwerken en de criminaliteit op het Internet te horen.

Zodra dit nieuws bekend was, werd senator Jeanine Leduc (VLD) door een journalist gecontacteerd die haar attent maakte op het feit dat er tegen Vervloesem een gerechtelijk onderzoek liep wegens het 'in het bezit hebben van kinderporno'.

Op 4 februari 2002 had het parket van Turnhout nog snel een brief gezonden aan Marcel Vervloesem met de mededeling dat hij in beschuldiging gesteld werd.

Op die wijze werd vermeden dat Vervloesem voor de Senaat over de wantoestanden in het gerechtelijk onderzoek naar kinderporno te Turnhout te komen spreken.

--------

Op 27 januari 2003 behandelde de Verenigde Naties de kwestie van de kinderpornozaak Zandvoort en gaf de opdracht dat het kinderpornomateriaal in deze zaak aan Interpol diende overgemaakt te worden en dat 'ter identificatie van de daders en de slachtoffers'.

De voormalige Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) had op 1 december 1997 in het parlementair stuk n° 451 gesteld dat de Werkgroep Morkhoven gevonden kinderpornomaterialen aan justitie diende te overhandigen.

In het Algemeen Dagblad stelde dezelfde minister dat de Werkgroep Morkhoven over 'uitstekende informatie beschikte en dat men de Werkgroep Morkhoven 'krediet moest geven zolang ze deze informatie aan justitie overdroeg'. Volgens De Clerck had de Belgische Justitie 'haar ogen te lang gesloten gehouden'.

De correctionele rechtbank van Turnhout veroordeelde Marcel Vervloesem echter wegens de overdracht van het kinderpornografisch materiaal omdat 'hij deze in zijn bezit had gehad'.

Op 14 november 2006 legde de Turnhoutse strafrechter Caers tevens een 'spreekverbod met de pers' op ten opzichte van Marcel Vervloesem.
Indien Vervloesem met de pers over de cd-roms Zandvoort en andere aangelegenheden zou spreken, zou hij voor twee jaar in de gevangenis worden opgesloten.

Wie wil reageren op dit bericht:
vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
Tel + Fax: 02 537 49 97
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Gepost door: Roel | 23-09-07

Belgische Koningshuis - archiefstuk
Koningin Paolo wordt erevoorzitster van Child Focus. De Koningin wil zo haar respect tonen voor het Centrum dat, ondertussen al bijna vier jaar lang, alles in het werk stelt om vermiste kinderen terug te vinden en seksuele uitbuiting van kinderen te bestrijden. Op 25 mei organiseert Child Focus bovendien voor het eerst in ons land de "Internationale Dag van de Verdwenen Kinderen".

Reeds voor de oprichting van het centrum, toonde de Koningin, luidens een mededeling van Child Focus, al een diepe interesse voor de pijn van de ouders van verdwenen kinderen of die hun kind hebben verloren. Ze toonde ook steeds belangstelling voor de realisaties van Child Focus, zowel in België als op internationaal vlak, luidt het.

Op 25 mei wil Child Focus met de "Internationale Dag voor de Verdwenen Kinderen" iedereen eraan herinneren dat er elke dag kinderen verdwijnen, en vragen te denken aan de kinderen die als vermist werden opgegeven en nu nog steeds worden gezocht. In heel België worden die dag een miljoen stoffen vergeet-me-nietjes verdeeld, opdat zo veel mogelijk mensen ze op hun T-shirt kunnen dragen.

De Internationale Dag werd voor het eerst in 1983 uitgeroepen door de toenmalige president van de Verenigde Staten. Aanleiding was de verdwijning op 25 mei 1979 van Etan Patz, die in New York was ontvoerd en nooit meer werd teruggezien. Sindsdien organiseert het National Center for Missing and Exploited Children, samen met de politionele en gerechtelijke instanties, jaarlijks een ceremonie. Ook in Canada vindt het evenement sinds 1986 elk jaar plaats.

Belga

http://www.gva.be/dossiers/-k/Koningshuis/actua2000/actua132.asp

Gepost door: Jef Aerts | 25-09-07

Affichecampagne: "Deze kinderen worden door het parket van Turnhout in de steek gelaten Sire"
We dienden dit artikel terug te plaatsen nadat het vermoedelijk door de gerechtelijke diensten van Turnhout werd verwijderd.


Proces Morkhoven: nieuwe ondervragingen

Morkhoven 4.2.2005 - Het Gerecht van Turnhout zet Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, enkele dagen voor dat het proces wordt hervat, ernstig onder druk terwijl de Openbare Aanklager Peter Van De Flaes, tijdens de zitting van 19.01 jl. nog zijn 'bezorgdheid' uitsprak voor Marcel Vervloesem indien deze (tesamen met de 'slachtoffers') als zware hartlijder aan een leugendetectortest zou onderworpen worden.

Danny Swolfs, Commissaris bij de federale Politie gerechtelijke dienst arrondissement Turnhout, die de Morkhoven-activist gisteren ondermeer verhoorde in verband met de artikels die de MSN-groep Werkgroep Morkhoven publiceert, verhoorde vandaag in opdracht van de Turnhoutse justitie, twee sympathisanten van de Werkgroep Morkhoven.

De beide sympathisanten, Eddy en Hilde, moesten zich naar het schijnt dringend op het bureau van Danny Swolfs melden.

De federale agent moest bij de ondervraging weten:

Wat het samenwerkingsverband was tussen Prinses de Croÿ en de Werkgroep Morkhoven
Of Eddy en Hilde contact hadden gehad met Prinses de Croÿ
Of Eddy en Hilde de Stichting 'Princesse de Croÿ' kenden en ermee hadden samengewerkt
Welke relatie Eddy en Hilde met de Werkgroep Morkhoven onderhielden
Of (bij wijze van intimidatie) Eddy en Hilde ooit reeds in aanraking waren gekomen met politie of Justitie
Wat hun persoonlijke gegevens waren met betrekking tot de burgerlijke stand, gezinstoestand en beroep
Of zij betrokken waren bij andere organisaties of werkgroepen die rond het aspect kinderporno werkten
Welke gegevens zij hadden over de affiche "Sire deze kinderen worden door het Parket van Turnhout in de steek gelaten"
Of zij hebben deelgenomen aan de opmaak van de affiche of de tekst
Of zij nog affiche's in hun bezit hadden
Of zij zaken hadden die in verband konden gebracht worden met kinderporno
Proces-verbaal nummer: 110239/05

Notitienummer: TU.52.98.101758/04

------------------------De affichecampagne

De Werkgroep Morkhoven en de Stichting "Princesse de Croÿ" brachten eind verleden jaar in samenwerking met nog andere verenigingen een affiche uit getiteld "Deze kinderen worden door het parket van Turnhout in de steek gelaten Sire".

Omdat het parket van Turnhout het onderzoek in de kinderpornozaak Zandvoort wil afsluiten omdat het 'toch maar voornamelijk om aziatische kinderen gaat en er geen enkel verband bestaat met een Belgisch dossier', waren er op de affiche enkele foto's te zien van de cd-roms Zandvoort die eertijds voor onderzoek aan het parket van Turnhout en het parket van Neufchâteau werden overgedragen.

De gezichten en de geslachtsdelen van de misbruikte en gefolterde kinderen op de foto's werden onherkenbaar gemaakt.

De affiche vermeldt dat het parket van Turnhout nooit ernstig werk maakte van haar onderzoek en
dat Procureur Bourlet schriftelijk beloofde om Morkhoven-activist Marcel Vervloesem niet te zullen vervolgen als de Werkgroep Morkhoven de cd-roms ter beschikking zou stellen van de onderzoekscel
te Neufchâteau. Een belofte die door het parket van Turnhout echter werd verbroken aangezien men het kinderpornomateriaal dat Bourlet van Procureur An Thily aan Turnhout moest afstaan, misbruikte om M. Vervloesem te vervolgen voor het 'bezit van kinderporno'.

Via de affiche wordt er verslag uitgebracht over de criminele wijze waarop het parket van Turnhout de Morkhovense activist behandelde en wordt er gesteld dat het parket van Turnhout de
middelen die het thans aanwendt om M. Vervloesem eindeloos te vervolgen, beter kan aanwenden om de producenten van de cd-roms op te sporen, de criminelen op te sporen en de 88.539 kinderen te identificeren.

Alhoewel de affichecampagne al van enkele maanden geleden dateert, kreeg M. Vervloesem afgelopen
maandag een telefoontje van de gerechtelijke Commissaris Danny Swolfs waarin hem werd gevraagd zich dringend op zijn bureau te melden voor een verhoor aangaande de affiches.

Marcel Vervloesem ging daarop niet in, temeer omdat hij voor diezelfde dag van Substituut Peter Van De Flaes reeds een oproeping had gekregen om zich bij gerechtsexpert Dr. Populaire te gaan aanbieden. Dr. Populaire moest namelijk uitzoeken of M. Vervloesem medisch in orde was om de test met de leugendetector te ondergaan.

Commissaris Danny Swolfs en het Gerecht van Turnhout hopen echter nog snel te scoren voor het proces op 9.2.2005 plaats vindt want de volgende dag spoedde Swolfs zich naar Morkhoven om M. Vervloesem in zijn woning te kunnen ondervragen. In zijn proces-verbaal noteerde Swolfs dat Vervloesem 'geweigerd had om op zijn uitnodiging in te gaan'. Waarom zouden we de druk op M. Vervloesem, de Werkgroep Morkhoven en haar sympathisanten voor de hervatting van het proces niet extra opvoeren, redeneert men in Turnhout...

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven/dezaakdutroux.msnw?action=get_message&mview=0&ID_Message=2230

-------------------
Naschrift:

Prinses de Croÿ die inzake de klacht over de affiches genoemd werd en door de federale politie terzake werd verhoord, diende als benadeelde partij een schriftelijke klacht in bij het parket van Turnhout.

Haar schriftelijke klacht waaraan 69 bladzijden stavingsstukken werden toegevoegd, werd door de Turnhoutse griffie voor ontvangst afgestempeld.

De klacht van Prinses de Croÿ en de toegevoegde stukken bleken -zoals tal van andere ontlastende documenten- echter niet aan het dossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem te zijn toegevoegd zodat Marcel Vervloesem ook in deze zaak op basis van een onvolledig dossier veroordeeld werd (wat wettelijk gezien onmogelijk is maar in België zonder problemen kan).

Gepost door: Jan Boeykens | 25-09-07

Kinderporno Koning CD-roms zijn gestolen

De 7 CD-roms met kinderporno van de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis overhandigde en die door de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen werden overhandigd, blijken nu gestolen te zijn.

Advocaat-generaal Marc Tack, de openbare aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op het hof van beroep van Antwerpen die de kinderponozaak een 'luchtbel' noemde, moest de verdwijning ervan openbaar toegeven.

De Hoge Raad voor de Justitie die niet meer kan doen dan alleen maar zaken vaststellen, bevestigde op haar beurt de verdwijning ervan in een schrijven aan de Werkgroep Morkhoven.

Justitieminister Vandeurzen (CD&V) deed niet meer dan de klachtbrief van de Werkgroep Morkhoven over de verdwijning van de cd-roms naar de procureur-generaal van het hof van beroep van Antwerpen te sturen die zeker geen onderzoek zal opstarten in eigen kringen.

Op die manier wordt deze zaak afgehandeld. In België heeft een minister van justitie geen enkele politieke verantwoordelijkheid. Als er dossiers en dossierstukken uit gerechtelijke strafdossiers verdwijnen, en als dat een algemeen toegepast systeem blijkt te zijn, kan de minister alleen maar de andere kant opkijken. Dat maakt dat er binnen de Belgische justitie meer ongestrafte criminelen zitten dan erbuiten.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 16-05-08

Kinderporno Koning
Kinderpornozaak Zandvoort was een 'zeepbel'
Jan Boeykens - 22.05.2008 12:57

Ik publiceer hierbij een brief van 31.5.2005 aan het Belgische Koningshuis.
Die is belangrijk omdat daaruit blijkt dat Child Focus dat werd opgezet als zogenaamd Europees Centrum na de zaak Dutroux en dat ondermeer Europese subsidies ontvangt, van de kinderpornozaak Zandvoort waarin de slachtoffertjes niet geidentificeerd werden en waarin de kinderpornoproducenten en kinderverkrachters niet werden opgespoord en vervolgd, perfect op de hoogte was zonder dat het iets ondernam.

----------------------------------------

Child Focus en het Belgische Koningshuis dat in één van haar brieven beloofde 'tot op het bot te zullen gaan in de bestrijding van kindermisbruiken', werden regelmatig maar tevergeefs door de Werkgroep Morkhoven gecontacteerd inzake het uitblijven van de identificatie van slachtoffertjes en daders in de kinderpornozaak Zandvoort (zie onze brieven aan Child Focus en Het Koningshuis).

Enkel maanden geleden moest advocaat-generaal Marc Tack, de openbare aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die deel uitmaakt van de 14de kamer van het hof van beroep van Antwerpen en die de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens een rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes een 'zeepbel' noemde, toegeven dat de 7 cd-roms die de Werkgroep Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis overmaakte, 'verdwenen' waren. De cd-roms werden destijds door de gewezen justitieminister Tony Van Parys (CD&V) voor 'onderzoek' aan procureur-generaal Christine Dekkers bezorgd.

De Werkgroep Morkhoven bracht justitieminister Vandeurzen (CD&V) van de diefstal op de hoogte maar de minister reageerde enkel met een briefje waarin hij zei dat hij de diefstal aan de procureur-generaal van het hof van beroep te Antwerpen had gemeld. Als er geen onderzoek wordt ingesteld in deze zaak, gaat de justitieminister eigenlijk stilzwijgend akkoord met de verdwijning.
Van de diefstal van dossiers en ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem ligt de justitieminister niet wakker alhoewel alles er op wijst dat dit een gebruikelijke werkwijze is binnen de Belgische gerechtshoven.

De Belgische gerechtshoven maken -zoals in de zaak Dutroux met het dossier Dutroux-Bis- ook gebruik van aparte dossiers waarin alle politiek gevoelige elementen worden weggestoken.
Toen de Werkgroep Morkhoven met haar acties rond de isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels startte, opende de procureur-generaal van Antwerpen een zogenaamd administratief dossier.
In dit dossier verdwenen niet alleen de belangrijke documenten in de zaak Good Engels maar ook alles wat van belang was in de kinderpornozaak Zandvoort.
Waarschijnlijk zijn ook de 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die ik op 24 oktober 2006 op het bureel van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen neerlegde, daarin verdwenen.
In de processen-verbaals wordt het sp.a-gemeenteraadslid Victor V. genoemd.
Victor V. die door de sp.a (Vlaamse socialisten) steeds ten volle werd ondersteund en daardoor politieke carrière kon maken alhoewel hij enkel maar een fonetisch schrift hanteert, was de man die, op het hoogtepunt van de Zandvoortzaak, met het verhaal afkwam dat hij 20 jaar voordien 'gefolterd en verkracht' werd door Marcel Vervloesem. Volgens hem was Marcel Vervloesem 'zelf een pedofiel' en wilde hij zich met zijn acties rond kinderpornonetwerken enkel wreken op 'andere pedofielen'. Het verhaal en de uitspraken van Victor V. werden door de Vlaamse en Nederlandse pers als zoete koek geslikt en geen enkele journalist kwam op het idee om die verhalen eens na te trekken.
Ook toen een, volgens de Antwerpse procureur-generaal G. Van Craen 'geloofwaardig' genoemde aanklager van Vervloesem, schreef dat Victor V. voor de verhalen en de klachten tegen Vervloesem 500 Euro betaald had, ging er nergens een lichtje branden en bleef men gewoon doorgaan met Vervloesem als 'kindermisbruiker' en 'geesteszieke' aan de schandpaal te nagelen.

Enkele weken geleden vroeg Marcel Vervloesem aan de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois die het over de 'fundamenten van de rechtsstaat' en 'onafhankelijke onderzoeksrechters' heeft om inzage en kopijname van het dossier B280/89.

Hij ontving geen antwoord en waarschijnlijk wacht het college van procureur-generaals de uitspraak van het hof van cassatie op 24 juni 2008 af vooraléér hem inzage en kopijname te verlenen.

Gepost door: Werkgroep Morkhoven | 22-05-08

stoppolitiegeweld.nl Alle advocaten verkrijgen hun inkomsten uit liegen. Maar ze worden daar niet strafrechtelijk voor vervolgd.
Ze horen bij de graai,voc,kliek van Den Haag.
Moet jij als burger eens proberen.
Tijd voor opstand .
Gepke De Leef google maar eens.

Gepost door: Gepke De Leef | 28-11-09

De commentaren zijn gesloten.