03-08-07

Brussel: Werkgroep Morkhoven voert actie tegen verkrotting


PICT0944


Van: werkgroep morkhoven
Verzonden: vrijdag 3 augustus 2007 16:46:36
Aan: Sven.Gatz.vlaamsparlement
Onderwerp: RE: FW: TER INFORMATIE

Brussel, 3.8.2007

VLD-Volksvertegenwoordiger Sven Gatz

Geachte Heer Gatz,

Betreft: huis in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis

Hartelijk dank voor uw informatie.

Ik denk dat het laattijdig antwoord van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' te maken heeft met het feit dat de vzw Werkgroep Morkhoven in het huis gevestigd is. De vzw Werkgroep Morkhoven wordt tengevolge van haar acties door de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' waarschijnlijk niet onmiddellijk als een 'Vlaamse vereniging' gezien.

In haar antwoord zegt Schepen Van Vooren dat zij als Schepen van Vlaamse Aangelegenheden en Erfgoed 'niet bevoegd is voor het gebouw' maar -als blijk van goede wil- het dossier 'toch verder wil opvolgen'.

Om welke reden het gebouw geen deel uitmaakt van het (historisch) erfgoed van Sint Gillis, is mij een raadsel en Van Vooren wilde blijkbaar ook niet kwijt wie er dan wél bevoegd is voor dit gebouw.

Van Vooren schrijft ook dat zij de dienst 'Hygiëne' van Sint-Gillis heeft gecontacteerd die het 'nodige zou doen'.
Wat er onder 'het nodige doen' verstaan moet worden, daar heb ik het raden naar.
In januari 2007 stelde de dienst 'Hygiëne' van Sint-Gillis ter plaatse vast dat de waterinfiltratie in het huis reeds catastrofaal was en dat er bepaalde kamers moesten ontruimd worden omdat zij te gevaarlijk en te ongezond waren geworden.  De dienst liet echter niets meer van zich weten en sinds januari 2007 kwamen er -naast de 6000 liters water- nog eens 715 liters water door het dak gelekt zonder dat de gemeente, in tegenstelling tot wat burgemeester Martine Wille (PS) in haar brief van 23 januari 2007 mededeelde, gebruik maakte van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet om het huis tegen verdere verkrotting  te behoeden.

Het zou niet slecht zijn indien Schepen Van Vooren ons een antwoord zou geven op de gestelde vragen en ons het dossiernummer van het opgevolgde dossier zou overmaken.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

PS. U bent hartelijk uitgenodigd op de open-deur-dagen die we met Prinses de Croÿ in het huis organiseren.


Open Deur Dagen - Portes Ouvertes

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ organiseren open-deur-dagen in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis / L'asbl Werkgroep Morkhoven et le Fondation Princesse de Croÿ organisent des portes ouvertes dans la Rue de Faider n°10 à Saint-Gilles

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

17:57 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Novalet-Van Vooren Bij nazicht ontdekte ik dat ik reeds op 3 maart 2007 naar VLD-Schepen Van Vooren schreef:

Brief aan het Schepencollege van Sint-Gillis

Brussel, 2.3.2007

Gemeentebestuur Sint-Gillis
t.a.v. Mevrouw Novalet
Lid Schepencollege

Geachte Mevrouw Novalet,

Betreft: 'De gemeente is de regisseur van het Woonbeleid' - Faiderstraat n° 10, 1060 Sint-Gillis

Ik las zopas enkele interessante uitspraken van uw VLD-collega, minister Marino Keulen, Vlaamse minister van Woonbeleid die ik reeds tweemaal tevergeefs heb geschreven in verband met het historisch pand in de Faiderstraat n° 10 dat in 1882 op vraag van Graaf Eugène Goblet d'Alviella door de bekende Gentse architect Van Rysselberghe werd gebouwd.

De voorgevel van het huis werd in 1995 door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd maar het dak van een gedeelte van het gebouw staat op instorten doordat er zo'n 5000 liters water naar binnen drupten zonder dat de advocaat-immobiliënexpert die door de vrederechter van Sint-Gillis twee jaar geleden werd aangesteld om het huis dat de eigendom is van verschillende eigenaars te 'beheren', iets tegen deze waterinfiltratie heeft ondernomen.

Normaal gezien, zou men in dergelijke gevallen naar de vrederechter moeten kunnen stappen maar -zoals gezegd- werd deze syndicus door de vrederechter zelf aangesteld en zopas voor een periode van 5 jaar herbenoemd nadat de eigenares (Prinses J. de Croÿ) van het getroffen appartement het had aangedurfd om, via deze nieuwsgroep, op een wanhopige manier kritiek op deze syndicus te uiten.
Mevrouw de Croÿ is dus volledig geblokkeerd op dit gebied. Zij is dus verplicht geweest om een advocaat ter hand te nemen om in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de vrederechter. De rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel heeft enkele weken geleden dan beslist om een gerechtelijke expert aan te stellen.
Op die manier zal het juridische spel van de tegenpartij dat al 5 jaren duurt, dus nog enkele jaren blijven aanslepen.

Het feit dat de syndicus de bijna 30.000 Euro van de eigenaars (60% daarvan is van Mevr. de Croÿ) na zijn herbenoeming van enkele weken geleden gebruikte om de trapzaal te laten schilderen en een minuscuul dakterrasje op te laten fleuren zonder dat er iets tegen de waterinfiltratie werd gedaan en zonder dat er over de herstellingswerken aan het dak werd gesproken, bewijst dat het hier om een doelbewuste tactiek gaat.
Als het juridische spel achter de rug is, zal het achtergedeelte van het appartement van Mevr. de Croÿ waarvan de kamers door de vochtigheid en schimmels en door het naar omlaag komen van grote stukken plafond dienden ontruimd te worden, totaal zijn verkrot (wat volgens mij ook de bedoeling is).
Dat de verkrotting ook niet goed is voor de rest van het gebouw, hoef ik er waarschijnlijk niet bij te zeggen.

De situatie doet een beetje denken aan de manier waarop malafiede immobiliënmaatschappijen bepaalde huizen laten verkrotten omdat men dan appartementsgebouwen kan plaatsen die men tegen Europese woekerprijzen kan verkopen. Vandaar dat ik ook reeds contact heb opgenomen met verschillende Europese instanties en parlementsleden.
Het zal u waarschijnlijk bekend zijn dat de farmaceutische multinationals het gerecht op eenzelfde manier misbruiken om minister Demotte en de Belgische Staat onder druk te zetten en nieuwe peperdure geneesmiddelen op de markt te kunnen brengen. De proceskosten voor de Belgische Staat en dus voor de Belgische burger lopen reeds in de miljoenen.

Als men de door niemand gecontroleerde syndici zou laten begaan, dan hebben de ministers van Woonbeleid en de gemeentebesturen straks niets meer te zeggen over 'hun' Woonbeleid.

Toen de diensten 'Hygiëne' en 'Urbanisme' van de gemeente Sint-Gillis de verkrotting van het appartement van Mevr. de Croÿ persoonlijk kwamen vaststellen en daarbij ook vaststelden dat de aanvraag van de bovenbuur voor de aanleg van een terras op het langzaam instortende dak, reeds 5 jaar geleden verlopen was, schreef de syndicus zelfs een lange intimiderende brief naar de burgemeester van Sint-Gillis waarin hij beweerde dat deze diensten zich 'partijdig' opstelden !

Gelukkig heeft Mevr. Wille, Eerste schepen en waarnemend burgemeester van Sint-Gillis, met een gepast antwoord op dit schrijven gereageerd alhoewel het appartement nu verder staat te verkrotten en er vorige week opnieuw een gedeelte van het plafond met een enorme dreun naar beneden gekomen is nadat er weer 200 liters water naar binnen drupten.

In de hoop dat de gemeente bepaalde initiatieven neemt om de verkrotting van het appartement en de verkrotting van huizen in Sint-Gillis tegen te gaan, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
(http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement)


PS. Copie van deze brief zond ik naar de waarnemende burgemeester en de leden van het Schepencollege van Sint-Gillis.
In bijlage zend ik u een copie van mijn brief dd. 1.3.2007 gericht aan Minister Keulen. Copie van deze brief stuurde ik ook reeds naar uw VLD-collega's Hilde Vautmans (VLD), Kamervoorzitter Herman De Croo (VLD), minister Vanhengel (VLD) en Jos Claessens (VLD).
Op onze bovenvermelde nieuwsgroep kan u de foto's zien van de toestand waarin een gedeelte van het huis in de Faiderstraat n° 10 zich thans bevindt.

Gepost door: Jan Boeykens | 03-08-07

'Ongewenste berichten' Bij toeval vond ik het volgende antwoord van de Brusselse volksvertegenwoordiger Sven Gatz in mijn e-mail-map 'ongewenste berichten':

Van: Sven.Gatz.vlaamsparlement.be
Verzonden: vrijdag 3 augustus 2007 16:43:38
Aan: werkgroep_morkhoven
Onderwerp: Vakantie

Ik ben met vakantie en weer bereikbaar op 1 september.


Het klinkt misschien belachelijk maar indien ik dit bericht niet had weergevonden dan had ik gedacht dat Sven Gatz mij niet meer wilde antwoorden.

Heel wat actievoerders hebben te maken met dergelijke politiechnieken die puur bedoeld zijn om mensen tegen elkaar op te zetten en/of het contact tussen twee mensen te verbreken.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


Gepost door: Jan Boeykens | 04-08-07

Gaat de Brusselse overheid de nieuwsgroep 'Woonbeleid-PolitiqueduLogement' sluiten ? Zal men de nieuwsgroep Woonbeleid-PolitiqueduLogement ook met 'wettelijke middelen' proberen te sluiten om de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen ?
------


Het nieuws uit Herentals

Onderzoek naar sluiting website werkgroep Morkhoven

HERENTALS - Burgemeester Jan Peeters (SP.A) wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is de website van de werkgroep Morkhoven van het internet te laten verwijderen.

Peeters zei dit tijdens de gemeenteraad maar voegde er meteen aan toe dat dit wellicht niet zal lukken.

De materie werd op tafel gegooid door raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven. ,,Als je Morkhoven intikt op een internet zoekmachine, kom je steevast erg prominent de site van de vzw Morkhoven tegen. Die groep heeft ons dorpje al heel wat negatieve aandacht bezorgd. Vooral de wijk Koninkrijk ligt onder vuur en dat hebben deze mensen zeker niet verdiend.''

,,Als er één rotte appel in de kist zit, wil dat niet zeggen dat de hele kist is aangestoken. Als de site niet meer bestaat raken we misschien al een beetje van dat slechte imago af.''

Dat de werkgroep niet goed is voor het imago van Morkhoven en Herentals gaf Peeters volmondig toe. ,,Een site verbieden kan echter niet zomaar. De domeinnaam met Morkhoven erin zal wel aangekocht zijn door de vereniging, een vzw. Die neem je dus niet zomaar af. Juridisch staat de frontman en de zaken waarvan hij hoofdelijk wordt beschuldigd ook los van de vzw.''

De burgemeester rondde af met een oproep. ,,Misschien kunnen we ondertussen allemaal proberen om met Morkhoven op een positieve manier naar buiten te komen.''

(MPH) nieuwsblad.be/Herentals - 10/05/2005
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=gk9enmau

Gepost door: Jef | 05-08-07

De commentaren zijn gesloten.