02-08-07

Brussel: Parti Socialiste en VLD proberen de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen


PICT0943


De Brusselse overheden laten het huis met geklasseerde voorgevel in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis-Brussel waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, langzaam verkrotten.
Nadat er zo'n 6000 liters water door het dak drupten waardoor het appartement van Prinses de Croÿ gedeeltelijk onbewoonbaar werd gemaakt, kwamen de diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis een kijkje nemen. Ook de dienst voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen kwam langs. Zij stelden de zware schade aan het huis vast.
De plaatsvervangende burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste) zond tevens een schrijven naar de beheerder-immobiliënrechtenexpert die door de vrederechter was aangesteld om het huis als een 'goede vader des huizes' te beheren en vroeg hem beleefd om iets tegen de aanhoudende waterinfiltratie in het huis te ondernemen. Zoniet zou de gemeente zich verplicht zien om artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toe te passen en zelf het nodige te doen.
Tot dan leek alles goed te gaan...
De beheerder beschuldigde het gemeentebestuur van Sint-Gillis echter van 'partijdigheid' en trok zich niets aan van de brief van de burgemeester. Hij liet het huis verder verkrotten. De burgemeester, de diensten Hygiëne en Urbanisme, de dienst Bescherming van Monumenten en Landschappen en het gemeentebestuur van Sint-Gillis reageerden niet. Daardoor kwamen er sinds januari 2007 opnieuw 640 liters water door het dak gedrupt.
De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde een paar malen Françose Dupuis, Brusselse Staatssecretaris voor Woonbeleid (Parti Socialiste), maar die vond de zaak blijkbaar niet ernstig genoeg. Ook de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die onder de verantwoordelijkheid valt van Schepen Novalis-Van Vooren (VLD) werd in mei 2007 voor een eerste maal maar zonder resultaat gecontacteerd.
De Werkgroep Morkhoven nam daarop contact op met de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz die zich tot Schepen Van Vooren richtte. Van Vooren antwoordde hem op 30 juli 2007 dat Mevrouw Bosmans van de dienst voor Vlaamse Aangelegenheden in juli 2007 aan de dienst Hygiëne had gevraagd om 'het nodige te doen'. De dienst 'Hygiëne' zou daarop naar Prinses de Croÿ hebben geschreven alhoewel de Prinses geen brief blijkt te hebben ontvangen.
Volgens Van Vooren valt het gebouw in de Faiderstraat n° 10 waarvan de gevel geklasseerd werd, 'niet onder haar bevoegdheid'. Het huis maakt met andere woorden geen deel uit van het Patrimonium van Sint-Gillis waarvoor Van Vooren als Schepen van Erfgoed bevoegd is.

Op 2 augustus 2007 diende Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens nog eens 75 liters water met emmers door het raam te kappen (zie foto). Sinds januari 2007 kwamen daarmee in totaal nog eens 715 liters door het dak gedrupt.

Marcel Vervloesem en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven zijn ervan overtuigd dat de problemen met het huis vooral met de franstalige socialisten te maken hebben.
Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot vroeg wat de stand van zaken was in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Justitieminister Laurette Onkelinx immers dat het slechts een 'individueel dossier' betrof. Onkelinx en enkele andere franstalige socialisten hoopten daarmee de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te kunnen stoppen.

In Herentals probeerden vooral de nederlandstalige socialisten de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen. Toen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde, mocht hij op de onvoorwaardelijke steun van het Herentalse Sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters rekenen. Peeters zetelt als kamerlid in het Sp.a-bureau te Brussel.
Toen bekend werd dat er zo'n 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen over Victor V. bestonden, werd de man voor twee jaar tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) van Herentals benoemd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006, plaatste het Sp.a-bestuur hem op een verkiesbare plaats waardoor hij met 200 stemmen tot gemeenteraadslid werd verkozen.
In januari 2007 werd Victor V. tot lid van de Herentalse politieraad benoemd.
Door het steunen van Victor V. en het proces tegen Marcel Vervloesem hoopte de Sp.a de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te laten verdwijnen.

In 2005 lanceerde Sp.a-kamerlid Jan Peeters nog een oproep via de lokale radio en televisie om de nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen' van het Internet te halen. Van een grondwettelijke scheiding der machten hebben de socialisten blijkbaar nog nooit gehoord...

Het wordt ook stilaan tijd dat de VLD eens uitlegt waarom VLD-minister Marc Verwilghen die zo'n veelbelovende indruk maakte als voorzitter van de Commissie Dutroux, niet de minste aandacht besteedde aan de kinderpornozaak Zandvoort met haar -volgens de federale politie- 88.000 slachtoffers. Verwilghen's kabinet had tevens de gewoonte om geen brieven te beäntwoorden. Ook Carine en Gino Russo, ouders van de door de bende Dutroux vermoorde Melissa, moesten dit vaststellen.


Van: Sven Gatz
Verzonden: maandag 30 juli 2007 10:12:05
Aan: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: FW: TER INFORMATIE

Vriendelijke Groeten,

Sven Gatz
Vlaams Volksvertegenwoordiger

-------------------

Van: Magdalena Novalet-Van Vooren [mailto:mnovalet@stgilles.irisnet.be]
Verzonden: dinsdag, juli 2007 12:45
Aan: sabinemathus; david.baele.health.fgov.be; mpayfa.bgm; jgypers.molenbeek; jeugd.etterbeek; kabinet.F.Hariche; coppensrene; joseangeli.forest; cultuur.ukkel; boris.dillies; e.bott.woluwe; sahruil.stgillis; sarah.verhees.elsene; Magdalena Novalet-Van Vooren; els.geeraerts.health.fgov; amclaeys.woluwe; daan.de-moerloose; catherine.cornu.health.fgov; paul.boeckmans; bvangoidtsenhoven; pascaldubois; cdejonghe.woluwe; cultuurbeleid.molenbeek; aloys.rigaut; katrien.broekaert.health; marijke.dejonghe.vlaanderen; vanhengel; kim.strauven; sven.gatz.vlaamsparlement; aelkhannouss.molenbeek; hgryseels.schaarbeek; greet.bonte; kabinet.burgemeester.woluwe1150; brigitte.depauw.cdenv; hmennekens.vanhengel; jjoannes.evere; mdehingvdb.ganshoren; gino.hoebeeck.minfin.fed; jdeblaere.woluwe; Stéphan ie Bosmans; carlos.theus.etterbeek; francois.dedonnea.lachambre; bea.diallo.ixelles; avermeylen; jvandamme.molenbeek; Stéphanie Bosmans; ndheere.anderlecht; pdecabooter.1082berchem; bram.bresseleers.bibliotheek; stefanector; ethel.savelkoul; luckasvandertaelen.forest; jeanlucvanraes; pdufour.ixelles; monique.wylock.belgium.fed; kristien.stessens.health.fgov.be; frank.geets.just.fgov.be; yasminaverbeeck; mmombersschepers.jette; patrick.debouverie; carladejonghe; jean-luc.liens; dietger.geeraert.just.fgov.be; oliviercuvelier; arlette.debacker; j.crucifix.oudergem; ldenys.schaarbeek; gypers; fmiroir.anderlecht; stefan.cornelis.vldbrussel; filip.waghemans.health.fgov.be; b.collard.oudergem; bdespirlet.woluwe; kabosman.vub
Onderwerp: TER INFORMATIE

Geachte Heer Boeykens,

Mevrouw Bosmans heeft mij over uw bezoek gesproken en heeft het nodige gedaan bij onze Dienst Hygiëne.

Ik heb de dienst Hygiëne deze morgen gecontacteerd en deze bevestigt mij schriftelijk te hebben geantwoord aan Mevrouw de Crooey.

Zoals u ziet laat deze zaak ons niet onberoerd, het gaat hier echter om een gebouw dat niet onder mijn bevoegdheid valt, maar ik volg de zaak wel degelijk op.

Met hoogachting,

Mady NOVALET – VAN VOOREN,
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Erfgoed en Duurzame Ontwikkeling.


Open Deur Dagen - Portes Ouvertes

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ organiseren open-deur-dagen in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis / L'asbl Werkgroep Morkhoven et le Fondation Princesse de Croÿ organisent des portes ouvertes dans la Rue de Faider n°10 à Saint-Gilles

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

16:47 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Kinderpornozaak Zandvoort E-Jure
Vijverlaan 27
3971 HJ Driebergen-Rijsenburg
Nederland


Geachte Heer,

Het wordt tijd dat jullie de korte informatie over de Werkgroep Morkhoven wat aanpassen en er bijvoorbeeld aan toevoegen dat de Werkgroep Morkhoven zich afvraagt waarom jullie diensten de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 misbruikte kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort nog altijd niet geidentificeerd hebben terwijl jullie nalieten om de kindermisbruikers en kinderproducenten in deze zaak op te sporen.
Dat is nu al bijna 10 jaar dat jullie niets rond deze zaak gedaan hebben maar als er een kind zoals Maddy McCann verdwijnt, dan zijn jullie de eersten om te roepen dat jullie een 'ernstig spoor' hebben gevonden en de zaak 'serieus onderzoeken'.
Schijnheiliger kan het niet !

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Ter informatie van de lezers:
EJure-internetportal noemt zich een 'onafhankelijk praktisch-juridisch informatiepunt voor de informatiesamenleving en platform voor beleidsontwikkeling' en werd opgericht door de Tweede Kamer en de Nederlandse Minister van Justitie.

Gepost door: Jan Boeykens | 08-08-07

De commentaren zijn gesloten.