31-07-07

Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'


Franstalige socialisten zwijgen - VLD verklaart zich 'onbevoegd'

Image Hosted by ImageShack.us


De Brusselse overheden laten het huis met geklasseerde voorgevel in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis-Brussel waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, langzaam verkrotten.
Nadat er zo'n 6000 liters water door het dak drupten waardoor het appartement van Prinses de Croÿ gedeeltelijk onbewoonbaar werd gemaakt, kwamen de diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis een kijkje nemen. Ook de dienst voor de Bescherming van Monumenten en Landschappen kwam langs. Zij stelden de zware schade aan het huis vast.
De plaatsvervangende burgemeester Martine Wille (Parti Socialiste) zond tevens een schrijven naar de beheerder-immobiliënrechtenexpert die door de vrederechter was aangesteld om het huis als een 'goede vader des huizes' te beheren en vroeg hem beleefd om iets tegen de aanhoudende waterinfiltratie in het huis te ondernemen. Zoniet zou de gemeente zich verplicht zien om artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet toe te passen en zelf het nodige te doen.
Tot dan leek alles goed te gaan...
De beheerder beschuldigde het gemeentebestuur van Sint-Gillis echter van 'partijdigheid' en trok zich niets aan van de brief van de burgemeester. Hij liet het huis verder verkrotten. De burgemeester, de diensten Hygiëne en Urbanisme, de dienst Bescherming van Monumenten en Landschappen en het gemeentebestuur van Sint-Gillis reageerden niet. Daardoor kwamen er sinds januari 2007 opnieuw meer dan 600 liters water door het dak gedrupt.
De vzw Werkgroep Morkhoven contacteerde een paar malen Françose Dupuis, Brusselse Staatssecretaris voor Woonbeleid (Parti Socialiste), maar die vond de zaak blijkbaar niet ernstig genoeg. Ook de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die onder de verantwoordelijkheid valt van Schepen Novalis-Van Vooren (VLD) werd in mei 2007 voor een eerste maal maar zonder resultaat gecontacteerd.
De Werkgroep Morkhoven nam daarop contact op met de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz die zich tot Schepen Van Vooren richtte. Van Vooren antwoordde hem dat Mevrouw Bosmans van de dienst voor Vlaamse Aangelegenheden in juli 2007 aan de dienst Hygiëne had gevraagd om 'het nodige te doen'. De dienst 'Hygiëne' zou daarop naar Prinses de Croÿ hebben geschreven alhoewel de Prinses geen brief blijkt te hebben ontvangen.
Volgens Van Vooren valt het gebouw in de Faiderstraat n° 10 waarvan de gevel geklasseerd werd, 'niet onder haar bevoegdheid'. Het huis maakt met andere woorden geen deel uit van het Patrimonium van Sint-Gillis waarvoor Van Vooren als Schepen van Erfgoed bevoegd is...


Van: Sven Gatz
Verzonden: maandag 30 juli 2007 10:12:05
Aan: werkgroep_morkhoven@hotmail.com
Onderwerp: FW: TER INFORMATIE

Vriendelijke Groeten,

Sven Gatz
Vlaams Volksvertegenwoordiger

-------------------

Van: Magdalena Novalet-Van Vooren [mailto:mnovalet@stgilles.irisnet.be]
Verzonden: dinsdag, juli 2007 12:45
Aan: sabinemathus; david.baele.health.fgov.be; mpayfa.bgm; jgypers.molenbeek; jeugd.etterbeek; kabinet.F.Hariche; coppensrene; joseangeli.forest; cultuur.ukkel; boris.dillies; e.bott.woluwe; sahruil.stgillis; sarah.verhees.elsene; Magdalena Novalet-Van Vooren; els.geeraerts.health.fgov; amclaeys.woluwe; daan.de-moerloose; catherine.cornu.health.fgov; paul.boeckmans; bvangoidtsenhoven; pascaldubois; cdejonghe.woluwe; cultuurbeleid.molenbeek; aloys.rigaut; katrien.broekaert.health; marijke.dejonghe.vlaanderen; vanhengel; kim.strauven; sven.gatz.vlaamsparlement; aelkhannouss.molenbeek; hgryseels.schaarbeek; greet.bonte; kabinet.burgemeester.woluwe1150; brigitte.depauw.cdenv; hmennekens.vanhengel; jjoannes.evere; mdehingvdb.ganshoren; gino.hoebeeck.minfin.fed; jdeblaere.woluwe; Stéphan ie Bosmans; carlos.theus.etterbeek; francois.dedonnea.lachambre; bea.diallo.ixelles; avermeylen; jvandamme.molenbeek; Stéphanie Bosmans; ndheere.anderlecht; pdecabooter.1082berchem; bram.bresseleers.bibliotheek; stefanector; ethel.savelkoul; luckasvandertaelen.forest; jeanlucvanraes; pdufour.ixelles; monique.wylock.belgium.fed; kristien.stessens.health.fgov.be; frank.geets.just.fgov.be; yasminaverbeeck; mmombersschepers.jette; patrick.debouverie; carladejonghe; jean-luc.liens; dietger.geeraert.just.fgov.be; oliviercuvelier; arlette.debacker; j.crucifix.oudergem; ldenys.schaarbeek; gypers; fmiroir.anderlecht; stefan.cornelis.vldbrussel; filip.waghemans.health.fgov.be; b.collard.oudergem; bdespirlet.woluwe; kabosman.vub
Onderwerp: TER INFORMATIE

Geachte Heer Boeykens,

Mevrouw Bosmans heeft mij over uw bezoek gesproken en heeft het nodige gedaan bij onze Dienst Hygiëne.

Ik heb de dienst Hygiëne deze morgen gecontacteerd en deze bevestigt mij schriftelijk te hebben geantwoord aan Mevrouw de Crooey.

Zoals u ziet laat deze zaak ons niet onberoerd, het gaat hier echter om een gebouw dat niet onder mijn bevoegdheid valt, maar ik volg de zaak wel degelijk op.

Met hoogachting,

Mady NOVALET – VAN VOOREN,
Schepen van Vlaamse Aangelegenheden, Erfgoed en Duurzame Ontwikkeling.


Open Deur Dagen - Portes Ouvertes

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ organiseren open-deur-dagen in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis / L'asbl Werkgroep Morkhoven et le Fondation Princesse de Croÿ organisent des portes ouvertes dans la Rue de Faider n°10 à Saint-Gilles

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

-----------

Foto: Marcel Vervloesem en Jan Boeykens van de vzw Werkgroep Morkhoven - Beide actievoerders denken dat de problemen met het huis te maken hebben met justitieminister Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot stopte. Toen Ecolo-parlementslid Zoé Genot vroeg wat de stand van zaken was in het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort, antwoordde Onkelinx dat het slechts een 'individueel dossier' betrof.

13:19 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-07-07

Brussel: In 2006 stierven er zo'n 30 daklozen


Image Hosted by ImageShack.us


De franstalige socialisten die de Brusselse vereniging 'Brusselse Bond voor Recht op Wonen' en het Brussels platform 'Wij bestaan' met een petitie achter hun kar wisten te spannen, eisen meer geld van de toekomstige regering. Het geld dat vooral van Vlaanderen moet komen, willen de franstalige socialisten waarschijnlijk gebruiken om de Vlamingen in Brussel aan hun lot over te laten.

Ook de VLD in Brussel die erg goed met de Brusselse PS overéénkomt, wil meer Vlaams geld 'voor de Vlamingen in Brussel' maar als Vlamingen dan naar de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' schrijven, krijgen ze niet eens een antwoord en laat ook de VLD-schepen die verantwoordelijk is voor deze dienst niets van zich horen.

De Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz is al niet veel beter. Gatz laat doorschemeren dat de VLD-schepen die verantwoordelijk is voor de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden', Duurzame Ontwikkeling en Patrimonium niet hoeft te antwoorden als zij meent dat zij 'niets aan een bepaalde zaak kan doen'...

De Brusselse politici eisen meer geld van de toekomstige regering en, zoals het geld van het Europese structuurfonds, zou dit geld moeten dienen voor sociale projecten.
In 2004 waren er echter 15.000 leegstaande woningen in Brussel en van de door de Françoise Dupuis, Brusselse Staatssecretaris voor Woonbeleid, 5000 beloofde nieuwe woningen kwam er niets in huis. Vorig jaar stierven er zo'n 30 daklozen in de Brusselse straten...

Info:http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

-------------------

VLD- en Spirit-Jette* willen meer Vlaams geld voor Jette

6 december 2001 - Herman Mennekens en Sven Gatz

Sinds de Lombardakkoorden krijgt elke gemeente een extra toelage indien ze over een Vlaamse schepen beschikt. In deze nota legt VLD-Spirit haarfijn uit hoe die extra miljoenen op de gemeentebegroting kunnen aangewend worden om zowel de gemeente als haar Vlamingen ter wille te zijn.

Lombardgeld voor de Vlaamse Schepen

Het recente Lombardakkoord, dat wet werd in juni jl., zorgt er o.m. voor dat elke Brusselse gemeente die een Vlaamse Schepen heeft op een extra toelage kan rekenen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De globale pot ( 1 miljard BEF.) voor de 19 Brusselse gemeenten wordt, volgens het Lombardakkoord, gespijsd met federaal geld dat naar het Hoofdstedelijk Gewest gaat en de Hoofdstedelijke Regering verdeelt dit dan over de Brusselse gemeenten die minstens één Vlaamse Schepen tellen en dit volgens de normale verdelingsregels van het Brussels gemeentefonds. Dit laatste betekent ook dat de gemeente het geld ontvangt en daar in principe meer kan doen wat zij wil.

Toch is het zonneklaar dat de geest van het Lombardakkoord de harmonieuze samenleving van Vlamingen en Franstaligen in de gemeenten wil bevorderen. In de meeste gemeenten betekent dit ook een noodzakelijke financiële inhaaloperatie voor de Vlamingen. Vele Brusselse gemeenten hebben immers jarenlang onderdrukt dat zij wettelijk een tweetalig beleid moeten voeren, gericht naar de twee gemeenschappen en naar alle inwoners. Een Vlaamse schepen moet bovendien ook centen hebben om een goed gemeentelijk Vlaams beleid te kunnen voeren.

Bron: http://www.gatz.be/page.php/brussel/jette/011206a

14:58 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

29-07-07

Brusselse politici eisen 'meer aandacht' voor Brussel


Image Hosted by ImageShack.us


Duizenden mensen ondertekenden een petitie waarin zij meer aandacht vroegen voor Brussel.
Voor mensen die in een onmenselijk woonsituatie verkeren, kunnen de Brusselse regering en gemeenten echter 'niets doen' en wensen zij zelfs geen gebruik te maken van de Nieuwe Gemeentewet...

---------

Brussel - Na de kritiek van de Brusselse minister-president en van de Brusselse Bond voor Recht op Wonen, uit nu ook het Brussels platform 'Wij bestaan' haar ongenoegen over de formatienota van formateur Yves Leterme (CD&V). De nota heeft te weinig aandacht voor het Brussels Gewest, luidt het, en ziet Brussel enkel als een probleem.

De groep academici, werkgevers en gewone Brusselaars achter het platform 'Wij bestaan' vroeg in de aanloop naar de federale regeringsonderhandelingen al aandacht voor Brussel. Ze verzamelden bijna 10.000 handtekeningen van mensen die hun oproep ondersteunen.

In de formatienota die vandaag op tafel ligt, vinden ze de gevraagde aandacht echter niet terug. Integendeel, de nota van Leterme ziet het Brussels Gewest enkel als een probleem, onder meer in de context van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De groep verzet zich tegen meer inspraak van de gemeenschappen in Brussel en pleit voor een sterkere Brusselse gemeenschap.

'Wij bestaan' roept minister-president Charles Picqué (PS) nu op om samen met alle andere Brusselse politici meer aandacht voor Brussel op te eisen. Picqué laakte eerder al het gebrek aan aandacht voor Brussel in de nota van Leterme, net als de Brusselse Bond voor Recht op Wonen.

Brussel Nieuws, vrijdag 27 juli 2007


Open Deur Dagen - Portes Ouvertes

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ organiseren open-deur-dagen in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis / L'asbl Werkgroep Morkhoven et le Fondation Princesse de Croÿ organisent des portes ouvertes dans la Rue de Faider n°10 à Saint-Gilles

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

18:24 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

28-07-07

Morkhoven en Prinses de Croÿ organiseren Open-Deur-Dagen


Werkgroep Morkhoven en Prinses de Croÿ organiseren Open-Deur-Dagen

 Jan   Peeters.mandatarisimage-10Onkel0810brussel


De Werkgroep Morkhoven heeft al jarenlang problemen met de nederlandstalige (Sp.a) en franstalige socialisten (PS).
De klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bijvoorbeeld werden door een bestuurslid van de Herentalse Sp.a geörganiseerd. De man waarvan een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongeren en minderjarigen bestaan, werd door het Sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Sp.a-kamerlid en tevens lid van het Sp.a-partijbureau te Brussel is, voor een periode van twee jaar tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk van Herentals (Dienst Jeugdzaken) benoemd. Vorig jaar werd hij dank zij een verkiesbare plaats die hem een 200-tal stemmen opleverde, tot gemeenteraadslid van Herentals verkozen. Hij zetelt sinds januari 2007 in de Herentalse politieraad.
Laurette Onkelinx van haar kant die dank zij de afgetreden PS-voorzitter Elio Di Rupo haar functie van Justitieminister mag inruilen voor PS-Kamervoorzitter, hielp de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stoppen door in haar antwoord op een parlementaire vraag te verklaren dat het slechts een 'individueel dossier' betrof. Dank zij haar tussenkomst werden de 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort dus nooit geidentificeerd en werden de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit opgespoord.

In plaats van toe te geven dat Onkelinx zwaar in gebreke is gebleven, proberen de franstalige socialisten de Werkgroep Morkhoven echter verder het zwijgen op te leggen. Dat doen zij door het huis waarin de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven is gevestigd, langzaam te laten verkrotten.

De Werkgroep richtte zich enkele maanden geleden nog tot de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis maar stelt vast dat men als Vlaming niets van deze dienst moet verwachten. De Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' valt immers onder de bevoegdheid van Schepen Mady Novalet-Van Vooren (VLD) die bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen maar amper 300 stemmen op haar naam kreeg en als Van Vooren niet naar de pijpen danst van de Parti Socialiste die alles te vertellen heeft in Sint-Gillis, dan mag de VLD niet meer 'meedoen'.

Vermoedelijk beperkt deze politieke corruptie zich niet uitsluitend tot Sint-Gillis en moeten Vlamingen of Vlaamse actievoerders minstens halfdood zijn vooraléér op de Diensten 'Vlaamse Aangelegenheden' van de Brusselse gemeenten te kunnen rekenen...

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis


Open Deur dagen

Het huis in de Faiderstraat te Brussel alwaar de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, zal de Brusselse toerist wel interesseren. Het huis werd namelijk in 1882 in opdracht van Graaf Eugène Goblet d'Alviella die ondermeer rector was van de Vrije Universiteit Brussel, volgens de plannen van de bekende Belgische architect Van Rysselberghe gebouwd. De gevel van het historische huis werd door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd.

Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de Werkgroep Morkhoven organiseren de Stichting Prinses de Croÿ en de vzw Werkgroep een reeks open-deur-dagen.

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

-------

Foto's: Jan Peeters (Sp.a), Thieleman (burgemeester van de Stad Brussel - PS) + Laurette Onkelinx-Di Rupo (PS)

10:48 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

23-07-07

De vrederechter: de rechter die het dichtst bij de burger staat (3)

 

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usBrussel, 23.7.2007 - Twee jaar geleden benoemde de vrederechter van Sint-Gillis (Brussel) een syndicus-immobiliënexpert voor het historische huis in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis waarvan de voorgevel werd geklasseerd. Deze syndicus moest er onder meer voor zorgen dat de waterinfiltratie in het huis werd tegengegaan. De man deed echter niets met het gevolg dat er zo'n 6000 liters water door het dak drupten en het huis bijna onherstelbaar beschadigd en gedeeltelijk onbewoonbaar werd.
Alhoewel de vrederechter de foto's van de enorme schade te zien kreeg, herbenoemde hij in januari 2007 de syndicus voor een periode van vijf jaar. De herbenoemde syndicus laat het huis echter verder verkrotten. Sinds januari 2007 drupten er nog eens meer dan 600 liters door het dak.

Martine Wille, plaatsvervangend burgemeester van Sint-Gillis (PS), deelde de syndicus in januari 2007 schriftelijk mede dat de gemeente op basis van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet, de nodige werkzaamheden zou laten uitvoeren indien hij zijn taak niet zou uitvoeren. Daar bleef het echter bij.

http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

16:46 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De vrederechter: de rechter die het dichtst bij de burger staat (2)

 

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
Voor al de problemen met het gezinsleven, de buurtbewoners / buren of uw woning, die u nauw aan het hart liggen, kunt u zich tot de vrederechter wenden. Hij probeert een antwoord op mensenmaat te geven, liefst in overleg met de partijen...


Bevoegdheden

De vrederechter heeft heel veel specifieke bevoegdheden (een honderdtal), maar wij geven slechts deze waarmee de meeste mensen te maken hebben:
- geschillen over het gemeenschappelijk gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van appartementsgebouwen.
- problemen met huurder of verhuurder: de huur wordt niet betaald, het regent binnen, de huurwaarborg wordt niet (terug)betaald...
- In een appartementsgebouw ligt iedereen met iedereen overhoop: de syndicus is een dictator, er worden oneerlijke beslissingen genomen...

De volledige lijst met de bevoegdheden van de vrederechter vindt men in het Gerechtelijke Wetboek vinden, meer bepaald in de artikels 590 en volgende.

--------------------------

De griffie

In elk vredegerecht is er een griffie. Deze dienst bestaat meestal uit een hoofdgriffier, een griffier, één of meer adjunct-griffiers en griffiepersoneel. De griffier heeft niet alleen administratieve taken (de vonnissen typen en afschriften geven). Hij is een volwaardig medewerker van de rechter, lid van de rechterlijke organisatie, openbaar ambtenaar, rekenplichtige van de fiscus en officieel bewaarder van veel documenten. In die zin werkt hij mee aan het vlotte verloop van de werkzaamheden op het vredegerecht. De meeste griffies zijn tijdens de kantooruren open. Als men op de griffie moet zijn, informeer dan vooraf naar de openingsuren of maak een afspraak. Op de griffie kunt men enkel inlichtingen krijgen: raad of adviezen kunt u er niet krijgen.

--------------------------

De rol van de vrederechter

De rol die de vrederechter als bemiddelaar kan spelen, wordt vaak onderschat. Zoals hun naam al zegt, zijn vrederechters bij uitstek geschikt om geschillen op te lossen: zij hebben een juridische basis en voldoende praktijkervaring en psychologische kennis om te proberen de partijen met elkaar te verzoenen. De bijstand van een advocaat is niet verplicht: men kan zichzelf verdedigen. De meeste zaken worden tijdens een openbare zitting behandeld. Echtelijke moeilijkheden, familiezaken, getuigenverhoren enz. worden in raadkamer behandeld, dus zonder publiek. Meer informatie over het verloop van de procedure (conclusies, pleiten, vonnis) vindt men in de brochure 'U bent voor het vredegerecht gedaagd', uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Justitie.

--------------------------

Vonnis

Het proces leidt tot een vonnis, dit is de beslissing van de vrederechter.
Soms wordt het vonnis uitgesproken op de inleidingszitting (dit is de dag dat de zaak voor de eerste maal voorkomt bij de vrederechter). In andere gevallen moeten de partijen hun standpunt schriftelijk uiteenzetten (conclusies maken) vooraleer het geschil mondeling uiteengezet (gepleit) wordt voor de vrederechter. De vrederechter spreekt dan ongeveer een maand later het vonnis uit. Het gebeurt ook dat de vrederechter eerst op de plaats van de betwisting komt en de partijen zelf wil horen. Dit vergemakkelijkt verzoeningen.


Deze informatie komt uit de brochure van de Federale Overheidsdienst Justitie die door Guido De Palmenaer, vrederechter te Oostende, met de steun van de Koning Boudewijnstichting binnen het het kader van het project 'Justitie in beweging ‘99” werd opgesteld.

Federale Overheidsdienst Justitie, Communicatiedienst, Waterloolaan 115, 1000 Brussel - Tel: 02 542 65 11
http://www.just.fgov.be

13:33 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De vrederechter: de rechter die het dichtst bij de burger staat (1)


De vrederechter, wat doet hij eigenlijk?

rechterHet vredegerecht is de rechtbank die het dichtst bij de mensen staat. Toch is het niet altijd duidelijk wat een vrederechter precies doet. Ronald Soetens, vrederechter van het kanton Beveren, zorgt graag voor wat meer duidelijkheid.

-----------------

- U bent vrederechter van het kanton Beveren?

Inderdaad. Alle elf gemeenten van het kanton vallen onder mijn bevoegdheid. Het gaat dan over Beveren, Melsele, Haasdonk, Vrasene, Verrebroek, Kieldrecht, Doel, Kallo, Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Het kanton is dus uitgestrekt over een vrij groot gebied, maar het aantal inwoners is vrij beperkt. In het totaal heeft ons kanton ongeveer 60.000 inwoners.

- Sta je als vrederechter dicht bij de bevolking?

Het is belangrijk om als vrederechter dicht bij de bevolking te staan. Mensen kunnen hier steeds terecht met vragen. Die vragen mogen uiteraard nooit over de inhoud van een zaak gaan. Vragen over procedures kunnen wel. Meestal zijn het mensen zonder advocaat die bij ons terechtkomen voor informatie. In dat geval nemen wij de informerende rol van de advocaat over.

- Wat zijn de bevoegdheden van een vrederechter?

Mijn bevoegdheden zijn zeer omvangrijk, dus het is moeilijk om een volledig overzicht te geven. Over het algemeen ben ik bevoegd voor alle geschillen tot een bedrag van 1860 euro. Daarnaast heb ik 22 specifieke bevoegdheden. Bij die bevoegdheden maakt het niet uit over hoeveel geld het gaat. Bijvoorbeeld bij onteigeningen gaat het over heel hoge bedragen, maar toch vallen die onder mijn bevoegdheid. Wat zeer veel voorkomt zijn huurgeschillen. Meer dan 50 procent van de zaken die ik behandel hebben te maken met achterstallige huur. Dan zijn er ook dingen die bijna nooit voorkomen, zoals zaken over rechtstoestanden met militair personeel.

- Hoe ziet de dag van een vrederechter eruit?

Het is moeilijk om een overzicht te geven van een dag. De taak van een vrederechter moet je eigenlijk per week bekijken. Er zijn een aantal zaken die iedere week terugkomen. Zo zijn er dinsdagvoormiddag altijd openbare terechtzittingen. Wat dat inhoudt? Als we er niet in slagen om de partijen met elkaar te verzoenen dan komt het tot een rechtszaak. Bij ons vinden die rechtszaken plaats op dinsdag, maar dat verschilt natuurlijk van kanton tot kanton. Als alle kantons op hetzelfde moment openbare terechtzittingen zouden houden dan zou het voor advocaten onmogelijk zijn om overal aanwezig te zijn. Nog iets dat vaststaat zijn de voorlopige maatregelen op woensdagvoormiddag. Bij discussie tussen echtgenoten wordt er dan een voorlopige regeling getroffen. Vrijdag kunnen mensen hier terecht voor verzoeningen en eventueel voor openbaren verkopen. In dat laatste geval moet er enkel een vrederechter aanwezig zijn als er minderjarigen bij betrokken zijn. Dat is bijvoorbeeld zo als een ongehuwd koppel met kinderen uit elkaar gaat en een eigendom wil verkopen. Mijn taak is dan de minderjarige beschermen. Dinsdag- en woensdagnamiddag breng ik meestal plaatsbezoeken. Dat is nodig omdat mensen dan weten dat ik bezig ben met hun zaak. Bovendien heb ik dan een beter zicht op de toestand ter plaatse. Soms, zoals in het geval van een onteigening, is een plaatsbezoek verplicht. Maar het kan ook dat zijn dat ik gevraagd word. Ten slotte maak ik maandag en donderdag vonnissen op. Dat doe ik meestal thuis, omdat ik daar meer documentatie ter beschikking heb.

- U heeft het druk. Heeft u ook vervangers?

Ja, ik heb zes plaatsvervangers, maar daar wordt weinig beroep op gedaan. Tijdens de maanden juli en augustus is het maar om de veertien dagen openbare terechtzitting. Een aantal van die terechtzittingen worden afgehandeld door mijn plaatsvervangers. Het kan ook altijd gebeuren dat ik gevraagd word als vrederechter door een familielid of kennis van mij. Dan kan ik mezelf wraken en me laten vervangen. Het is ook mogelijk dat de tegenpartij een verzoek tot wraking indient. Als ik het verzoek aanvaard dan word ik ook vervangen, maar ik hoef dat verzoek niet te aanvaarden. Bijvoorbeeld als het verre familie is dan zal ik de vraag tot wraking verwerpen.

- Hoeveel zaken lopen er per jaar gemiddeld bij een vredegerecht?

Dat varieert enorm. Ik zou zeggen dat er gemiddeld 600 à 700 zaken per jaar behandeld worden in openbare terechtzitting. Dan reken ik de verzoeningen dus niet mee. Het aantal zaken is sterk afhankelijk van het aantal inwoners. Hoe meer inwoners een kanton heeft, hoe meer zaken het vredegerecht heeft. Het is ook zo dat de aanwezigheid van appartementsgebouwen, industrieterreinen en commerciële zones meer geschillen met zich meebrengen. Ik vrees er dan ook een beetje voor da t het geplande winkelcentrum in Beveren veel extra werk zal meebrengen voor mij. Wat mij ook opvalt is dat het aantal zaken in tien jaar tijd verdubbeld is. Waarom? De consumptiemaatschappij. Steeds meer mensen gaan een lening aan die ze niet kunnen betalen.

- Hoeveel procent van de zaken die u behandelt, kunnen opgelost worden met een verzoening?

In totaal wordt 30 à 40 procent van de zaken opgelost met een verzoening. Het percentage ligt waarschijnlijk zo hoog omdat de procedure gratis is. Ik moet wel een aantal kanttekeningen maken. Soms is een verzoening verplicht, zoals bij pacht- en huurzaken. In alle andere gevallen is een verzoening toegelaten. Het is belangrijk om dat onderscheid te maken, want een verplichte verzoening lukt meestal niet. Een verzoening is bovendien alleen mogelijk als beide partijen komen opdagen. Wat ik ook soms meemaak is dat mensen al een minnelijke schikking geregeld hebben voor ze bij mij geweest zijn. In dat geval krijg ik gewoon een memo en is mijn bemiddeling dus niet meer nodig.

- Een verzoening is gratis, maar hoeveel kost een procedure bij het vredegerecht ongeveer?

Als het tot een rechtszaak komt zijn er een aantal vaste kosten. De eisende partij moet betalen om de andere partij te dagvaarden. Dat kan via een deurwaarder of via een verzoekschrift. Dat laatste kost toch al 25 à 35 euro. Om iemand te dagvaarden hebben wij ook zijn adres nodig, dus de eisende partij moet ook betalen voor een attest van de burgerlijke stand. Maar de kosten lopen vooral op als er een deskundige moet worden opgeroepen. Afhankelijk van de zaak kost dat tussen de 500 en de 2000 euro. Die kosten kunnen ook hoger liggen. Als je een burgerlijk ingenieur moet oproepen dan vraagt die meer geld dan industrieel ingenieur. Die kosten zijn voor de partij die de deskundige gevraagd heeft. Het is ook mogelijk dat ik ambtshalve een deskundige aanstel omdat ik zelf te weinig afweet van de materie. Dat gebeurt vaak bij huurgeschillen. Als mensen ruzie hebben over een kapotte verwarming dan kan ik moeilijk zelf onderzoeken of de verwarming echt kapot is.

door Margot Van Wouwe
http://www.penhouse.be/justitie_wetgeving/

13:28 Gepost door MI5 in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrederechter |  Facebook |

22-07-07

'De VLD komt op voor de belangen van de Vlamingen in Brussel'


NOVALET - VAN VOOREN.img43bd27b75643eBrussel, 22.7.2007 - Inzake de verkrotting van het geklasseerde huis in de Faiderstraat n° 10 te 1060 Sint-Gillis, werden zowel Martine Wille, waarnemend burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste), als de schepenen gecontacteerd.

Martine Wille schreef in januari 2007 naar de door de vrederechter aangestelde beheerder-immobiliënexpert van het huis dat zij artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien er niets tegen de waterinfiltratie van het huis zou worden ondernomen. De beheerder liet het huis echter verder verkommeren zonder dat Martine Wille daartegen protesteerde. Sinds januari 2007 kwamen daardoor opnieuw meer dan 600 liters doorheen het dak gedrupt.

Schepen Cathy Marcus (Parti Socialiste) die verantwoordelijk is voor huisvesting in Sint-Gillis, trok zich tot nogtoe niets aan van de verkrotting van het historische huis en de gezondheid van de bewoners.

Ook voor Mady Novalet-Van Vooren (VLD), schepen bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium, is de verkrotting van historische en geklasseerde woningen in Sint-Gillis een normale zaak.

Omdat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich in het verkommerende huis bevindt, nam de Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden persoonlijk contact opgenomen met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Mvr. Bosmans meende zich 'nog iets te herinneren', nam snel een paar vluchtige notities en liet niets meer van zich horen.
Terwijl de Brusselse Minister Guy Van Hengel (VLD) zich op een zelfvoldane manier de 'meest populaire Vlaming in Brussel' noemt is het op deze manier dus dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel verdedigt...

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

-------

Copie aan: sabinemathus, david.baele.health.fgov, jgypers.molenbeek, mpayfa, jeugd.etterbeek, kabinet.F.Hariche, coppensrene, joseangeli.forest, cultuur.ukkel, sahruil.stgillis, e.bott.woluwe, boris.dillies, amclaeys.woluwe1150, mnovalet.stgilles, sarah.verhees.elsene, els.geeraerts.health.fgov, daan.de-moerloose, catherine.cornu.health.fgov, paul.boeckmans, bvangoidtsenhoven, pascaldubois, cdejonghe.woluwe1150, vanhengel, aloys.rigaut, marijke.dejonghe.vlaanderen, katrien.broekaert.health.fgov, cultuurbeleid.1080.molenbeek, kim.strauven, vanhengel, sven.gatz.vlaamsparlement, aelkhannouss.molenbeek, hgryseels.schaarbeek, greet.bonte, kabinet.burgemeester.woluwe1150, brigitte.depauw.cdenv, hmennekens.vanhengel, jjoannes.evere, mdehingvdb.ganshoren, gino.hoebeeck.minfin.fed, jdeblaere.woluwe1150, vlaamsezaken.1060.stgillis, avermeylen, francois.dedonnea.lachambre, bea.diallo.ixelles, carlos.theus.etterbeek, jvandamme.molenbeek, stbosmans.stgilles, ndheere.anderlecht, pdecabooter.1082berchem, bram.bresseleers.bibliotheek, stefanector, ethel.savelkoul, luckasvandertaelen.forest.irisnet, jeanlucvanraes, pdufour.ixelles, monique.wylock.belgium.fed, kristien.stessens.health.fgov, frank.geets.just.fgov, yasminaverbeeck, mmombersschepers.jette, patrick.debouverie, carladejonghe, jean-luc.liens, dietger.geeraert.just.fgov, oliviercuvelier, arlette.debacker, j.crucifix.oudergem, ldenys.schaarbeek, gypers, fmiroir.anderlecht, stefan.cornelis.vldbrussel, filip.waghemans.health.fgov, b.collard.oudergem, bdespirlet.woluwe1150, kabosman.vub

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us


De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege van Sint-Gillis.

Meerderheid
LB (PS) (18), MR (6)

Oppositie
Ecolo (7), CDH (4)

Burgemeester
Charles Picqué (PS) Politie, algemene zaken, stedenbouw, cultuur. De minister-president wordt vervangen door Martine Wille (PS) als waarnemend burgemeester.

OCMW-voorzitter
Jean Spinette (LB-PS)

Vlaamse schepen
Mady Novalet-Van Vooren (VLD) wordt bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium voor drie jaar, daarna geeft ze de fakkel door aan Willem Stevens (LB-SP.A). Novalet-Van Vooren werd vijf jaar geleden de eerste Vlaamse schepen sinds decennia, ze tekende een eigen cultuurbeleid uit en is bezig met een Nederlandstalige bibliotheek.

Andere schepenen
- Alain Leduc (LB-PS) Werk en vorming, sport, sociale cohesie, onderwijs voor sociale promotie
- Patrick Debouverie (MR-PRL) Economische ontwikkeling, toerisme, juridische zaken
- Carlo Luyckx (LB-PS) Burgerlijke stand, Europese zaken, erediensten, financiën, mobiliteit, informatica
- Martine Wille (LB-PS) openbaar onderwijs en de bevoegdheden van de burgemeester (zie hoger)
- Anne Vanesse (LB-PS) Crèches, gezin, gelijke kansen mannen–vrouwen, openbare gezondheid
- Saïd Ahruil (LB-PS) Jeugd, groene ruimten en beplantingen, veiligheids- en preventiecontract
- Cathy Marcus (LB-PS) Grondregie, huisvesting, wijkcontracten, voogdij over het OCMW, Europese programma’s

Nederlandstalige gemeenteraadsleden
- Willem Stevens (LB-SP.A) wordt over drie jaar schepen. Begon zijn politieke carrière bij Agalev en werkt nu als fractiesecretaris voor SP.A-Spirit in het Brussels parlement.
- Nathalie Espeel (Groen!) was tijdens de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid; nu verhuist ze naar de oppositiebanken.

zondag 17 december 2006, Brussel Deze Week


Open Deur Dagen - Portes Ouvertes

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ organiseren open-deur-dagen in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis / L'asbl Werkgroep Morkhoven et le Fondation Princesse de Croÿ organisent des portes ouvertes dans la Rue de Faider n°10 à Saint-Gilles

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

16:36 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

21-07-07

Onkelinx stak de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot


Laurette Onkelinx stak de kinderpornozaak Zandvoort mee in de doofpot

ID794023_19_demotteps_thien_00CEK4_0.JPG

In de senaatsvergadering van 20.11.2003 werd Justitieminister Onkelinx (Parti Socialiste) door senator Sabine de Bethune (CD&V) aan de tand gevoeld omtrent 'de opstelling van een nationaal actieplan inzake de rechten van het kind'. Onkelinx sprak daarbij over de oprichting van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind als 'permanent forum en schakel tussen de regering en de maatschappij'.

Wat Onkelinx nu precies met 'kinderrechten' te maken heeft, is niet duidelijk gezien zij de kinderpornozaak Zandvoort met de 88.000 slachtoffertjes mee in de doofpot stak.

In haar antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot noemde Onkelinx de kinderpornozaak Zandvoort immers een 'individueel dossier' en, zoals haar voorganger Marc Verwilghen, liet zij toe dat de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak niet werden opgespoord.

Ook senator Sabine de Bethune gaat in deze zaak niet vrijuit. Zij werd herhaaldelijk geinformeerd over de kinderpornozaak Zandvoort maar zweeg erover terwijl zij voortdurend over 'Kinderrechten' en het 'Kinderrechtenbeleid' spreekt.


Belgische Senaat – Plenaire vergaderingen – Donderdag 20 november 2003 – Namiddagvergadering – Handelingen 3-21 / p. 47

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de opstelling van een nationaal actieplan inzake de rechten van het kind» (nr. 3-52)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V):
– Tijdens de speciale zitting van de Verenigde Naties in mei 2002 hebben de beleidsmakers van de internationale gemeenschap een Wereldactieplan voor kinderen aangenomen. Ook de Belgische regering heeft dit Wereldactieplan onderschreven en heeft zich op die manier geëngageerd mee te werken aan een nationaal actieplan tegen eind 2003. De opstelling van een nationaal actieplan is tevens een belangrijke en dringende stap naar een overkoepelend beleid op federaal vlak betreffende de rechten van het kind. Ik heb vorige week een vraag gesteld over het jaarlijkse verslag van de federale regering inzake kinderrechten. De minister verwees toen al naar de redactie van dit nationale actieplan.
Niettemin heb ik een aantal concrete vragen hierover. Ik verwijs ook naar de vragen van collega de T’ Serclaes, die niet aanwezig kon zijn. Hoe ver staat het met de opstelling van een Belgisch nationaal actieplan inzake de rechten van het kind? Wat zullen de krachtlijnen zijn van dit actieplan? Wie coördineert de opvolging van het nationale actieplan en de andere initiatieven voor een federaal kinderrechtenbeleid? Welke personen of organisaties zijn bij de opstelling van dit nationale actieplan betrokken en op welke manier? Ik heb het dan speciaal over de kinderrechtencommissarissen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap, de niet-gouvernementele organisaties die de opvolging van het kinderrechtenverdrag en de promotie en ondersteuning van de rechten van het kind in ons land tot doelstelling hebben, de kinderen en jongeren zelf.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie:
– Zoals ik vorige week al heb meegedeeld, werd slechts één werkgroep opgericht om tegemoet te komen aan de vereisten van de Verenigde Naties en de vereisten van de wet van 4 september 2002 in verband met het indienen van een jaarlijks rapport. Het is namelijk de bedoeling het overleg en de coherentie van het nationaal actieplan, dat zich nog in de oprichtingsfase bevindt, te optimaliseren. De meeste ministeriële departementen hebben een contactpersoon aangesteld. Die personen zijn op 25 september en op 17 november 2003 samengekomen in de FOD Justitie. Er werd een gezamenlijke werkmethodologie vastgelegd. De departementen werd gevraagd, binnen hun bevoegdheidsdomeinen, hun strategische doelstellingen inzake kinderrechten vast te leggen. Sommige federale departementen moeten die doelstellingen nog definiëren. De gemeenschappen zijn daar vroeger mee begonnen. Ze beschikken al over een coördinatiemechanisme en konden die eerste werkfase dus al afronden.
Tijdens de tweede fase zullen de prioriteiten van het actieplan worden geanalyseerd. Hierna zal een consensus over de krachtlijnen van het actieplan worden ontwikkeld. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door twee commissies die binnen de werkgroep opgericht worden; ze zullen op 25 november en op 4 december 2003 bijeenkomen. De coördinatie gebeurt momenteel door de FOD Justitie. Eens de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind zal zijn opgericht, zal ze een belangrijke rol vervullen bij deze coördinatie. Alle departementen die bevoegdheden hebben op het vlak van de kinderrechten, zijn lid van werkgroep die belast is met het uitwerken van het actieplan.
Ook experts kunnen erbij worden betrokken. Het actieplan zal worden voorgelegd aan de NGO’s die samengesteld zijn uit vertegenwoordigers van de burgermaatschappij en derhalve zijn er ook kinderen bij. Om praktische redenen en wegens de tijdsindeling, opteerde de werkgroep ervoor om de kinderen er niet actiever bij te betrekken.
Ik heb de indruk dat nog enige verduidelijking wenselijk is. De werkgroep heeft dus een werkmethodologie vastgelegd om tegemoet te komen aan de aanbevelingen van de Verenigde Naties om vóór eind 2003 een nationaal actieplan uit te werken. Men zou die werkgroep wel kunnen suggereren het parlement te raadplegen, een consequenter deelnemingsproces en inzonderheid een ronde tafel te organiseren, maar dan zou het actieplan pas in 2004 worden afgerond.
Ik deel uw zienswijze over de rol van de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind als permanent forum en schakel tussen de regering en de maatschappij. Ik ben niet van plan die opdracht over te dragen of daartoe een onderzoekscontract te sluiten met een universiteit. Om een permanent discussieplatform op te richten met betrekking tot de toepassing van de Conventie van de Verenigde Naties over de kinderrechten bepaalt het samenwerkingsakkoord dat de Commissie wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de federale, de gemeenschaps- en gewestministers, van het College van procureurs-generaal, van de Vereniging van steden en gemeenten, van de NGO’s, van de universiteiten, van de délégué général aux droits de l’enfant en de kinderrechtencommissaris en van het Belgisch Unicefcomité.
Ik ben vastbesloten alles in het werk te stellen om dit dossier zo spoedig mogelijk af te ronden. Ik kan nu nog niet zeggen wanneer die Commissie wordt opgericht, want bepaalde parameters hangen af van het overleg dat met de gemeenschappen wordt gehouden om de blokkeringen die zich tijdens de vorige regeerperiode voordeden, te voorkomen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V): – Ik reken erop dat de vice-eerste minister echt werk gaat maken van dit dossier. De vorige regeerperiode werd in dit dossier immers bijna geen vooruitgang geboekt.
Ik heb ook enkele concrete voorstellen voor het nationale actieplan. Ten eerste moet binnen het plan ruimte worden gemaakt voor instrumenten voor een kindvriendelijk beleid. Zo moet er naar analogie met Vlaanderen een wet op de kindeffectrapportage komen. Ten tweede moet jaarlijks aan de begroting een kindernota worden gevoegd, naar analogie met de bestaande zilvernota voor de vergrijzing en de solidariteitsnota voor de NoordZuidverhouding. Tevens moet er op het federale niveau een kinderrechtencommissariaat worden opgericht bij het federale parlement. Die instelling moet geen ombudsdienst voor de kinderen zijn, maar moet er op onafhankelijke wijze over waken dat het kinderrechtenverdrag wordt geïmplementeerd. Ook moet de methodologie om kinderen te betrekken bij de planning en de evaluatie van het kinderrechtenbeleid worden verfijnd. Het is niet eenvoudig om dat op een ernstige manier te doen. Het is niet de bedoeling om een rollenspel op te voeren, dat kunnen kinderen op school doen. Wel moet worden gezocht naar formules die de kinderen ernstig nemen. De werkgroep ‘Kinderrechten’ van de Senaat heeft tijdens de vorige regeerperiode enkele malen geprobeerd dat op een ernstige wijze te doen, bijvoorbeeld inzake het dossier van de niet-begeleide minderjarige illegalen en asielzoekers. Na overleg met kinderen die zelf in die situatie zitten, hebben we een advies geformuleerd. Deze methodologie moet verder worden onderzocht, eventueel in samenwerking met de Senaat. De Senaat heeft ook talrijke belangrijke aanbevelingen gedaan in het vooruitzicht van de Top van New York. We hebben een volledige agenda opgesteld voor een nationaal actieplan. Zo vindt onze fractie het essentieel dat ook de rechtspositie van de minderjarige wordt versterkt en dat dringend werk wordt gemaakt van het spreekrecht van kinderen in Justitie, van een statuut voor jeugdadvocaten, van de rechtstoegang voor kinderen en van de implementatie van het voogdijstatuut voor de niet-begeleide minderjarige. Ook moet verder worden gesleuteld aan de Grondwet. Het gaat om voorstellen waarvan het parlementaire werk is afgerond en die, eventueel mits verfijning, kunnen worden geïmplementeerd. Ik hoop ook dat we een parlementair debat kunnen houden eens het plan klaar is zodat we ook hier het draagvlak kunnen verbreden en eventueel aanpassingen kunnen doen.

--------------------

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over «de oprichting van een nationale commissie voor de rechten van het kind» (nr. 3-51)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V):
– Deze vraag sluit aan bij de vorige. Als ik het goed begrepen heb, zal de Nationale Commissie voor de rechten van het kind binnenkort worden opgericht. Kan de minister meer concrete gegevens verstrekken? Haar voorganger, de heer Verwilghen, had in commissie op informele wijze een voorontwerp rondgedeeld. Toen waren we hoopvol gestemd, omdat we dachten dat de commissie spoedig zou worden opgericht. Inmiddels zijn we meer dan een jaar later en is de commissie nog steeds niet opgericht. Ik veronderstel dat het nog steeds in de bedoeling ligt dat de federale instanties partner vormen met de gemeenschappen, de gewesten en de NGO’s. Indertijd was er discussie over de manier waarop de gemeenschappen zouden bijdragen in de financiering en de administratie. In die zin heeft minister Verwilghen alleszins geantwoord op een vraag om uitleg in dit verband. Ik had dan ook graag vernomen of het budget voor deze commissie is ingeschreven in de begroting 2004. Daarenboven kreeg ik graag preciezere gegevens over de timing en over de vorm die de commissie zal aannemen.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie:
– Tijdens de vorige regeerperiode werd, in het kader van een ietwat moeilijkere dialoog met de Vlaamse Gemeenschap, contact opgenomen met minister Byttebier. Er kon een akkoord worden bereikt over de medefinanciering. De interministeriële conferentie voor het kind en de jeugd zou dus binnenkort moeten kunnen samenkomen met het oog op een akkoord over de tekst. De tienduizend euro werden ingeschreven op de begroting van 2004.

12:32 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

10-07-07

Rijk worden op de miserie van andere mensen...Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


01:43 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |