23-07-07

De vrederechter: de rechter die het dichtst bij de burger staat (2)

 

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
Voor al de problemen met het gezinsleven, de buurtbewoners / buren of uw woning, die u nauw aan het hart liggen, kunt u zich tot de vrederechter wenden. Hij probeert een antwoord op mensenmaat te geven, liefst in overleg met de partijen...


Bevoegdheden

De vrederechter heeft heel veel specifieke bevoegdheden (een honderdtal), maar wij geven slechts deze waarmee de meeste mensen te maken hebben:
- geschillen over het gemeenschappelijk gebruik, genot, onderhoud, behoud of beheer van appartementsgebouwen.
- problemen met huurder of verhuurder: de huur wordt niet betaald, het regent binnen, de huurwaarborg wordt niet (terug)betaald...
- In een appartementsgebouw ligt iedereen met iedereen overhoop: de syndicus is een dictator, er worden oneerlijke beslissingen genomen...

De volledige lijst met de bevoegdheden van de vrederechter vindt men in het Gerechtelijke Wetboek vinden, meer bepaald in de artikels 590 en volgende.

--------------------------

De griffie

In elk vredegerecht is er een griffie. Deze dienst bestaat meestal uit een hoofdgriffier, een griffier, één of meer adjunct-griffiers en griffiepersoneel. De griffier heeft niet alleen administratieve taken (de vonnissen typen en afschriften geven). Hij is een volwaardig medewerker van de rechter, lid van de rechterlijke organisatie, openbaar ambtenaar, rekenplichtige van de fiscus en officieel bewaarder van veel documenten. In die zin werkt hij mee aan het vlotte verloop van de werkzaamheden op het vredegerecht. De meeste griffies zijn tijdens de kantooruren open. Als men op de griffie moet zijn, informeer dan vooraf naar de openingsuren of maak een afspraak. Op de griffie kunt men enkel inlichtingen krijgen: raad of adviezen kunt u er niet krijgen.

--------------------------

De rol van de vrederechter

De rol die de vrederechter als bemiddelaar kan spelen, wordt vaak onderschat. Zoals hun naam al zegt, zijn vrederechters bij uitstek geschikt om geschillen op te lossen: zij hebben een juridische basis en voldoende praktijkervaring en psychologische kennis om te proberen de partijen met elkaar te verzoenen. De bijstand van een advocaat is niet verplicht: men kan zichzelf verdedigen. De meeste zaken worden tijdens een openbare zitting behandeld. Echtelijke moeilijkheden, familiezaken, getuigenverhoren enz. worden in raadkamer behandeld, dus zonder publiek. Meer informatie over het verloop van de procedure (conclusies, pleiten, vonnis) vindt men in de brochure 'U bent voor het vredegerecht gedaagd', uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Justitie.

--------------------------

Vonnis

Het proces leidt tot een vonnis, dit is de beslissing van de vrederechter.
Soms wordt het vonnis uitgesproken op de inleidingszitting (dit is de dag dat de zaak voor de eerste maal voorkomt bij de vrederechter). In andere gevallen moeten de partijen hun standpunt schriftelijk uiteenzetten (conclusies maken) vooraleer het geschil mondeling uiteengezet (gepleit) wordt voor de vrederechter. De vrederechter spreekt dan ongeveer een maand later het vonnis uit. Het gebeurt ook dat de vrederechter eerst op de plaats van de betwisting komt en de partijen zelf wil horen. Dit vergemakkelijkt verzoeningen.


Deze informatie komt uit de brochure van de Federale Overheidsdienst Justitie die door Guido De Palmenaer, vrederechter te Oostende, met de steun van de Koning Boudewijnstichting binnen het het kader van het project 'Justitie in beweging ‘99” werd opgesteld.

Federale Overheidsdienst Justitie, Communicatiedienst, Waterloolaan 115, 1000 Brussel - Tel: 02 542 65 11
http://www.just.fgov.be

13:33 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.