22-07-07

'De VLD komt op voor de belangen van de Vlamingen in Brussel'


NOVALET - VAN VOOREN.img43bd27b75643eBrussel, 22.7.2007 - Inzake de verkrotting van het geklasseerde huis in de Faiderstraat n° 10 te 1060 Sint-Gillis, werden zowel Martine Wille, waarnemend burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste), als de schepenen gecontacteerd.

Martine Wille schreef in januari 2007 naar de door de vrederechter aangestelde beheerder-immobiliënexpert van het huis dat zij artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien er niets tegen de waterinfiltratie van het huis zou worden ondernomen. De beheerder liet het huis echter verder verkommeren zonder dat Martine Wille daartegen protesteerde. Sinds januari 2007 kwamen daardoor opnieuw meer dan 600 liters doorheen het dak gedrupt.

Schepen Cathy Marcus (Parti Socialiste) die verantwoordelijk is voor huisvesting in Sint-Gillis, trok zich tot nogtoe niets aan van de verkrotting van het historische huis en de gezondheid van de bewoners.

Ook voor Mady Novalet-Van Vooren (VLD), schepen bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium, is de verkrotting van historische en geklasseerde woningen in Sint-Gillis een normale zaak.

Omdat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich in het verkommerende huis bevindt, nam de Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden persoonlijk contact opgenomen met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Mvr. Bosmans meende zich 'nog iets te herinneren', nam snel een paar vluchtige notities en liet niets meer van zich horen.
Terwijl de Brusselse Minister Guy Van Hengel (VLD) zich op een zelfvoldane manier de 'meest populaire Vlaming in Brussel' noemt is het op deze manier dus dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel verdedigt...

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

-------

Copie aan: sabinemathus, david.baele.health.fgov, jgypers.molenbeek, mpayfa, jeugd.etterbeek, kabinet.F.Hariche, coppensrene, joseangeli.forest, cultuur.ukkel, sahruil.stgillis, e.bott.woluwe, boris.dillies, amclaeys.woluwe1150, mnovalet.stgilles, sarah.verhees.elsene, els.geeraerts.health.fgov, daan.de-moerloose, catherine.cornu.health.fgov, paul.boeckmans, bvangoidtsenhoven, pascaldubois, cdejonghe.woluwe1150, vanhengel, aloys.rigaut, marijke.dejonghe.vlaanderen, katrien.broekaert.health.fgov, cultuurbeleid.1080.molenbeek, kim.strauven, vanhengel, sven.gatz.vlaamsparlement, aelkhannouss.molenbeek, hgryseels.schaarbeek, greet.bonte, kabinet.burgemeester.woluwe1150, brigitte.depauw.cdenv, hmennekens.vanhengel, jjoannes.evere, mdehingvdb.ganshoren, gino.hoebeeck.minfin.fed, jdeblaere.woluwe1150, vlaamsezaken.1060.stgillis, avermeylen, francois.dedonnea.lachambre, bea.diallo.ixelles, carlos.theus.etterbeek, jvandamme.molenbeek, stbosmans.stgilles, ndheere.anderlecht, pdecabooter.1082berchem, bram.bresseleers.bibliotheek, stefanector, ethel.savelkoul, luckasvandertaelen.forest.irisnet, jeanlucvanraes, pdufour.ixelles, monique.wylock.belgium.fed, kristien.stessens.health.fgov, frank.geets.just.fgov, yasminaverbeeck, mmombersschepers.jette, patrick.debouverie, carladejonghe, jean-luc.liens, dietger.geeraert.just.fgov, oliviercuvelier, arlette.debacker, j.crucifix.oudergem, ldenys.schaarbeek, gypers, fmiroir.anderlecht, stefan.cornelis.vldbrussel, filip.waghemans.health.fgov, b.collard.oudergem, bdespirlet.woluwe1150, kabosman.vub

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us


De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege van Sint-Gillis.

Meerderheid
LB (PS) (18), MR (6)

Oppositie
Ecolo (7), CDH (4)

Burgemeester
Charles Picqué (PS) Politie, algemene zaken, stedenbouw, cultuur. De minister-president wordt vervangen door Martine Wille (PS) als waarnemend burgemeester.

OCMW-voorzitter
Jean Spinette (LB-PS)

Vlaamse schepen
Mady Novalet-Van Vooren (VLD) wordt bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium voor drie jaar, daarna geeft ze de fakkel door aan Willem Stevens (LB-SP.A). Novalet-Van Vooren werd vijf jaar geleden de eerste Vlaamse schepen sinds decennia, ze tekende een eigen cultuurbeleid uit en is bezig met een Nederlandstalige bibliotheek.

Andere schepenen
- Alain Leduc (LB-PS) Werk en vorming, sport, sociale cohesie, onderwijs voor sociale promotie
- Patrick Debouverie (MR-PRL) Economische ontwikkeling, toerisme, juridische zaken
- Carlo Luyckx (LB-PS) Burgerlijke stand, Europese zaken, erediensten, financiën, mobiliteit, informatica
- Martine Wille (LB-PS) openbaar onderwijs en de bevoegdheden van de burgemeester (zie hoger)
- Anne Vanesse (LB-PS) Crèches, gezin, gelijke kansen mannen–vrouwen, openbare gezondheid
- Saïd Ahruil (LB-PS) Jeugd, groene ruimten en beplantingen, veiligheids- en preventiecontract
- Cathy Marcus (LB-PS) Grondregie, huisvesting, wijkcontracten, voogdij over het OCMW, Europese programma’s

Nederlandstalige gemeenteraadsleden
- Willem Stevens (LB-SP.A) wordt over drie jaar schepen. Begon zijn politieke carrière bij Agalev en werkt nu als fractiesecretaris voor SP.A-Spirit in het Brussels parlement.
- Nathalie Espeel (Groen!) was tijdens de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid; nu verhuist ze naar de oppositiebanken.

zondag 17 december 2006, Brussel Deze Week


Open Deur Dagen - Portes Ouvertes

De vzw Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ organiseren open-deur-dagen in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis / L'asbl Werkgroep Morkhoven et le Fondation Princesse de Croÿ organisent des portes ouvertes dans la Rue de Faider n°10 à Saint-Gilles

Voor informatie en afspraken / Pour information et rendez-vous: 02 537 49 97 - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

16:36 Gepost door MI5 in Algemeen | Permalink | Commentaren (16) |  Facebook |

Commentaren

Vlamingen in Brussel worden door de VLD aan hun lot overgelaten Justitieminister Onkelinx die dank zij Elio Di Rupo tot fractievoorzitter van de Parti Socialiste in de Kamer wordt benoemd, stopte de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot door ze in antwoord op de parlementaire vraag van Ecolo-parlementslid Zoé Genot een 'individueel dossier' te noemen.

Ook het Sp.a-bestuur met Sp.a-kamerlid Jan Peeters hebben de kinderpornozaak Zandvoort met alle mogelijke middelen in de doofpot willen stoppen door het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. in zijn klachten tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem te ondersteunen.
Over Victor V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.
De Sp.a benoemde Victor V. echter voor een periode van twee jaar tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) te Herentals.
Zij zette Victor V. tevens op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006 waardoor deze met een paar honderd Sp.a-stemmen tot gemeenteraadslid verkozen werd.
Victor V. werd in januari 2007 tevens tot bestuurslid van de Herentalse politieraad benoemd.

De Parti Socialiste van Laurette Onkelinx en konsoorten die verantwoordelijk zijn voor het woonbeleid in Brussel proberen de vzw Werkgroep Morkhoven thans ook op een andere manier het zwijgen op te leggen.
Dat doen zij door het appartement van Prinses de Croÿ te Sint-Gillis waarin de vzw Werkgroep Morkhoven gevestigd is, te laten verkrotten. Zoals Martine Wille, de plaatsvervangende PS-burgemeester van Sint-Gillis schreef, zou de gemeente artikel 135 van De Nieuwe Gemeentewet immers kunnen toepassen om aan de verkrotting tengevolge van het wanbeheer van de syndicus een einde te maken.


Ook de VLD die met de PS in het schepencollege van Sint-Gillis zetelt, laat zich in deze zaak niet onbetuigd.
De Dienst voor 'Vlaamse Aangelegenheden' die onder de verantwoordelijkheid valt van VLD-schepen Mady Novalet-Van Vooren, werd reeds herhaaldelijk maar tevergeefs in verband met de verkrotting van het appartement gecontacteerd.
Enkele weken geleden had ik daarover zelfs een persoonlijk gesprek met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Bosmans zei dat ze een 'vage herinnering' had aan mijn schrijven en nam enkele notities die zij aan Van Vooren zou bezorgen.

Ik wacht nu al verschillende weken lang op een antwoord en ik vraag mij af of de VLD wel opkomt voor de Vlamingen in Brussel.
Ik vermoed immers dat andere dossiers op identiek dezelfde manier door deze 'Dienst Vlaamse Aangelegenheden' en Schepen Van Vooren worden behandeld.

Enkele dagen geleden heb ik weer 35 liters water met emmers door het raam naar buiten moeten kappen. Sinds januari 2007 zijn er opnieuw meer dan 600 liters in het gedeeltelijk onbewoonbaar geworden appartement gedrupt.

De vzw Werkgroep Morkhoven is nu met een campagne gestart waarbij zij de VLD en de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis openlijk in gebreke stelt.

In bijlage vindt men een copie van mijn brief aan de Brusselse VLD-volksvertegenwoordiger Sven Gatz.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
02 537 49 97
groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
----------------------------------------------

Brussel, 26 juli 2007

Sven Gatz
Volksvertegenwoordiger VLD


Geachte Heer Gatz,

Brussel: VLD laat Vlamingen stikken

De problemen in verband met het appartement in de Faiderstraat te Sint-Gillis alwaar de vzw van de Werkgroep Morkhoven is gevestigd, duurt nu al een paar jaren en er zijn inmiddels duizenden liters water in het appartement gedrupt.

Ik schreef reeds herhaaldelijk naar de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van Sint-Gillis die door de VLD wordt beheerd maar ook mijn persoonlijk gesprek met een kabinetsmedewerkster van deze dienst haalde niets uit.

Ik ben ervan overtuigd dat de VLD die mee in het Schepencollege van Sint-Gillis zetelt, dit politiek dossier mee de doofpot wil instoppen.

Vandaar dat we met een campagne zijn gestart waarbij reeds rekening wordt gehouden met de verkiezingen van 2009 (Men kan nooit vroeg genoeg met dergelijke campagne beginnen en de Werkgroep Morkhoven heeft intussen voldoende ervaring met jarenlange campagnes).

In bijlage zend ik een copie van het persbericht dat de vzw Werkgroep Morkhoven thans verstuurt.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
-----

OPEN VLD LAAT VLAMINGEN IN BRUSSEL STIKKEN

Brussel, 26 juli 2007

De franstalige politici in Brussel maken zich wel druk als Leterme een grapje maakt rond de Brabançonne maar als iemand duizenden liters water in zijn appartement krijgt, zwijgen ze in koor. Dat wil daarom niet zeggen dat de Open VLD in Brussel de belangen van de Vlamingen verdedigt...


Brussel, 22.7.2007 - Inzake de verkrotting van het geklasseerde huis in de Faiderstraat n° 10 te 1060 Sint-Gillis, werden zowel Martine Wille, waarnemend burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste), als de schepenen gecontacteerd.

Martine Wille schreef in januari 2007 naar de door de vrederechter aangestelde beheerder-immobiliënexpert van het huis dat zij artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien er niets tegen de waterinfiltratie van het huis zou worden ondernomen. De beheerder liet het huis echter verder verkommeren zonder dat Martine Wille daartegen protesteerde. Sinds januari 2007 kwamen daardoor opnieuw meer dan 600 liters doorheen het dak gedrupt.

Schepen Cathy Marcus (Parti Socialiste) die verantwoordelijk is voor huisvesting in Sint-Gillis, trok zich tot nogtoe niets aan van de verkrotting van het historische huis en de gezondheid van de bewoners.

Ook voor Mady Novalet-Van Vooren (VLD), schepen bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium, is de verkrotting van historische huizen in Sint-Gillis een normale zaak.

Omdat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich sinds vorig jaar in het huis bevindt, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens enkele weken geleden persoonlijk contact op met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Mvr. Bosmans meende zich 'nog iets te herinneren', nam snel een paar vluchtige notities en liet niets meer van zich horen. Het is op die manier dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel verdedigt...

Copie aan: sabinemathus, david.baele.health.fgov, jgypers.molenbeek, mpayfa, jeugd.etterbeek, kabinet.F.Hariche, coppensrene, joseangeli.forest, cultuur.ukkel, sahruil.stgillis, e.bott.woluwe, boris.dillies, amclaeys.woluwe1150, mnovalet.stgilles, sarah.verhees.elsene, els.geeraerts.health.fgov, daan.de-moerloose, catherine.cornu.health.fgov, paul.boeckmans, bvangoidtsenhoven, pascaldubois, cdejonghe.woluwe1150, vanhengel, aloys.rigaut, marijke.dejonghe.vlaanderen, katrien.broekaert.health.fgov, cultuurbeleid.1080.molenbeek, kim.strauven, vanhengel, sven.gatz.vlaamsparlement, aelkhannouss.molenbeek, hgryseels.schaarbeek, greet.bonte, kabinet.burgemeester.woluwe1150, brigitte.depauw.cdenv, hmennekens.vanhengel, jjoannes.evere, mdehingvdb.ganshoren, gino.hoebeeck.minfin.fed, jdeblaere.woluwe1150, vlaamsezaken.1060.stgillis, avermeylen, francois.dedonnea.lachambre, bea.diallo.ixelles, alexander_gillemon, carlos.theus.etterbeek, jvandamme.molenbeek, stbosmans.stgilles, ndheere.anderlecht, pdecabooter.1082berchem, bram.bresseleers.bibliotheek, stefanector, ethel.savelkoul, luckasvandertaelen.forest.irisnet, jeanlucvanraes, pdufour.ixelles, monique.wylock.belgium.fed, kristien.stessens.health.fgov, frank.geets.just.fgov, yasminaverbeeck, mmombersschepers.jette, patrick.debouverie, carladejonghe, jean-luc.liens, dietger.geeraert.just.fgov, oliviercuvelier, arlette.debacker, j.crucifix.oudergem, ldenys.schaarbeek, gypers, fmiroir.anderlecht, stefan.cornelis.vldbrussel, filip.waghemans.health.fgov, b.collard.oudergem, bdespirlet.woluwe1150, kabosman.vub

----------------------------------------

De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege van Sint-Gillis.

Meerderheid
LB (PS) (18), MR (6)

Oppositie
Ecolo (7), CDH (4)

Burgemeester
Charles Picqué (PS) Politie, algemene zaken, stedenbouw, cultuur. De minister-president wordt vervangen door Martine Wille (PS) als waarnemend burgemeester.

OCMW-voorzitter
Jean Spinette (LB-PS)

Vlaamse schepen
Mady Novalet-Van Vooren (VLD) wordt bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium voor drie jaar, daarna geeft ze de fakkel door aan Willem Stevens (LB-SP.A). Novalet-Van Vooren werd vijf jaar geleden de eerste Vlaamse schepen sinds decennia, ze tekende een eigen cultuurbeleid uit en is bezig met een Nederlandstalige bibliotheek.

Andere schepenen
- Alain Leduc (LB-PS) Werk en vorming, sport, sociale cohesie, onderwijs voor sociale promotie
- Patrick Debouverie (MR-PRL) Economische ontwikkeling, toerisme, juridische zaken
- Carlo Luyckx (LB-PS) Burgerlijke stand, Europese zaken, erediensten, financiën, mobiliteit, informatica
- Martine Wille (LB-PS) openbaar onderwijs en de bevoegdheden van de burgemeester (zie hoger)
- Anne Vanesse (LB-PS) Crèches, gezin, gelijke kansen mannen–vrouwen, openbare gezondheid
- Saïd Ahruil (LB-PS) Jeugd, groene ruimten en beplantingen, veiligheids- en preventiecontract
- Cathy Marcus (LB-PS) Grondregie, huisvesting, wijkcontracten, voogdij over het OCMW, Europese programma’s

Nederlandstalige gemeenteraadsleden
- Willem Stevens (LB-SP.A) wordt over drie jaar schepen. Begon zijn politieke carrière bij Agalev en werkt nu als fractiesecretaris voor SP.A-Spirit in het Brussels parlement.
- Nathalie Espeel (Groen!) was tijdens de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid; nu verhuist ze naar de oppositiebanken.

zondag 17 december 2006, Brussel Deze Week

Gepost door: Jan Boeykens | 26-07-07

Bart Somers - VLD laat Vlamingen stikken Brussel, 26 juli 2007

Bart Somers
Voorzitter Open VLD

Geachte Heer Somers,

Betreft: VLD laat Vlamingen stikken

Gezien u gisteren met formateur Yves Leterme aan de onderhandelingstafel zat, vind ik het een gepast moment om u een copie van onze perstekst te sturen waarin staat te lezen op welke manier de Vlamingen in Brussel door de VLD in de steek worden gelaten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

--------------------------

BRUSSEL: VLD LAAT VLAMINGEN STIKKEN

De franstalige politici in Brussel maken zich wel druk als Leterme een grapje maakt rond de Brabançonne maar als iemand duizenden liters water in zijn appartement krijgt, zwijgen ze in koor. Dat wil daarom niet zeggen dat de Open VLD in Brussel de belangen van de Vlamingen verdedigt...


Brussel, 22.7.2007 - Inzake de verkrotting van het geklasseerde huis in de Faiderstraat n° 10 te 1060 Sint-Gillis, werden zowel Martine Wille, waarnemend burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste), als de schepenen gecontacteerd.

Martine Wille schreef in januari 2007 naar de door de vrederechter aangestelde beheerder-immobiliënexpert van het huis dat zij artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien er niets tegen de waterinfiltratie van het huis zou worden ondernomen. De beheerder liet het huis echter verder verkommeren zonder dat Martine Wille daartegen protesteerde. Sinds januari 2007 kwamen daardoor opnieuw meer dan 600 liters doorheen het dak gedrupt.

Schepen Cathy Marcus (Parti Socialiste) die verantwoordelijk is voor huisvesting in Sint-Gillis, trok zich tot nogtoe niets aan van de verkrotting van het historische huis en de gezondheid van de bewoners.

Ook voor Mady Novalet-Van Vooren (VLD), schepen bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium, is de verkrotting van historische huizen in Sint-Gillis een normale zaak.

Omdat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich sinds vorig jaar in het huis bevindt, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens enkele weken geleden persoonlijk contact op met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Mvr. Bosmans meende zich 'nog iets te herinneren', nam snel een paar vluchtige notities en liet niets meer van zich horen. Het is op die manier dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel verdedigt...

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
02 537 49 97
groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

Copie aan: sabinemathus, david.baele.health.fgov, jgypers.molenbeek, mpayfa, jeugd.etterbeek, kabinet.F.Hariche, coppensrene, joseangeli.forest, cultuur.ukkel, sahruil.stgillis, e.bott.woluwe, boris.dillies, amclaeys.woluwe1150, mnovalet.stgilles, sarah.verhees.elsene, els.geeraerts.health.fgov, daan.de-moerloose, catherine.cornu.health.fgov, paul.boeckmans, bvangoidtsenhoven, pascaldubois, cdejonghe.woluwe1150, vanhengel, aloys.rigaut, marijke.dejonghe.vlaanderen, katrien.broekaert.health.fgov, cultuurbeleid.1080.molenbeek, kim.strauven, vanhengel, sven.gatz.vlaamsparlement, aelkhannouss.molenbeek, hgryseels.schaarbeek, greet.bonte, kabinet.burgemeester.woluwe1150, brigitte.depauw.cdenv, hmennekens.vanhengel, jjoannes.evere, mdehingvdb.ganshoren, gino.hoebeeck.minfin.fed, jdeblaere.woluwe1150, vlaamsezaken.1060.stgillis, avermeylen, francois.dedonnea.lachambre, bea.diallo.ixelles, alexander_gillemon, carlos.theus.etterbeek, jvandamme.molenbeek, stbosmans.stgilles, ndheere.anderlecht, pdecabooter.1082berchem, bram.bresseleers.bibliotheek, stefanector, ethel.savelkoul, luckasvandertaelen.forest.irisnet, jeanlucvanraes, pdufour.ixelles, monique.wylock.belgium.fed, kristien.stessens.health.fgov, frank.geets.just.fgov, yasminaverbeeck, mmombersschepers.jette, patrick.debouverie, carladejonghe, jean-luc.liens, dietger.geeraert.just.fgov, oliviercuvelier, arlette.debacker, j.crucifix.oudergem, ldenys.schaarbeek, gypers, fmiroir.anderlecht, stefan.cornelis.vldbrussel, filip.waghemans.health.fgov, b.collard.oudergem, bdespirlet.woluwe1150, kabosman.vub

---------------------------------------------------------

De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege van Sint-Gillis.

Meerderheid
LB (PS) (18), MR (6)

Oppositie
Ecolo (7), CDH (4)

Burgemeester
Charles Picqué (PS) Politie, algemene zaken, stedenbouw, cultuur. De minister-president wordt vervangen door Martine Wille (PS) als waarnemend burgemeester.

OCMW-voorzitter
Jean Spinette (LB-PS)

Vlaamse schepen
Mady Novalet-Van Vooren (VLD) wordt bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium voor drie jaar, daarna geeft ze de fakkel door aan Willem Stevens (LB-SP.A). Novalet-Van Vooren werd vijf jaar geleden de eerste Vlaamse schepen sinds decennia, ze tekende een eigen cultuurbeleid uit en is bezig met een Nederlandstalige bibliotheek.

Andere schepenen
- Alain Leduc (LB-PS) Werk en vorming, sport, sociale cohesie, onderwijs voor sociale promotie
- Patrick Debouverie (MR-PRL) Economische ontwikkeling, toerisme, juridische zaken
- Carlo Luyckx (LB-PS) Burgerlijke stand, Europese zaken, erediensten, financiën, mobiliteit, informatica
- Martine Wille (LB-PS) openbaar onderwijs en de bevoegdheden van de burgemeester (zie hoger)
- Anne Vanesse (LB-PS) Crèches, gezin, gelijke kansen mannen–vrouwen, openbare gezondheid
- Saïd Ahruil (LB-PS) Jeugd, groene ruimten en beplantingen, veiligheids- en preventiecontract
- Cathy Marcus (LB-PS) Grondregie, huisvesting, wijkcontracten, voogdij over het OCMW, Europese programma’s

Nederlandstalige gemeenteraadsleden
- Willem Stevens (LB-SP.A) wordt over drie jaar schepen. Begon zijn politieke carrière bij Agalev en werkt nu als fractiesecretaris voor SP.A-Spirit in het Brussels parlement.
- Nathalie Espeel (Groen!) was tijdens de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid; nu verhuist ze naar de oppositiebanken.

zondag 17 december 2006, Brussel Deze Week

Gepost door: Jan Boeykens | 26-07-07

Karel De Gucht - VLD laat Vlamingen stikken Brussel, 26 juli 2007

Karel De Gucht
Open VLD


Geachte Heer De Gucht,


Betreft: VLD laat Vlamingen stikken

Gezien u gisteren met formateur Yves Leterme aan de onderhandelingstafel zat, vind ik het een gepast moment om u een copie van onze perstekst te sturen waarin te lezen staat op welke manier de Vlamingen in Brussel door de VLD in de steek worden gelaten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,


Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

--------------------------

BRUSSEL: VLD LAAT VLAMINGEN STIKKEN

De franstalige politici in Brussel maken zich wel druk als Leterme een grapje maakt rond de Brabançonne maar als iemand duizenden liters water in zijn appartement krijgt, zwijgen ze in koor. Dat wil daarom niet zeggen dat de Open VLD in Brussel de belangen van de Vlamingen verdedigt...


Brussel, 22.7.2007 - Inzake de verkrotting van het geklasseerde huis in de Faiderstraat n° 10 te 1060 Sint-Gillis, werden zowel Martine Wille, waarnemend burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste), als de schepenen gecontacteerd.

Martine Wille schreef in januari 2007 naar de door de vrederechter aangestelde beheerder-immobiliënexpert van het huis dat zij artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien er niets tegen de waterinfiltratie van het huis zou worden ondernomen. De beheerder liet het huis echter verder verkommeren zonder dat Martine Wille daartegen protesteerde. Sinds januari 2007 kwamen daardoor opnieuw meer dan 600 liters doorheen het dak gedrupt.

Schepen Cathy Marcus (Parti Socialiste) die verantwoordelijk is voor huisvesting in Sint-Gillis, trok zich tot nogtoe niets aan van de verkrotting van het historische huis en de gezondheid van de bewoners.

Ook voor Mady Novalet-Van Vooren (VLD), schepen bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium, is de verkrotting van historische huizen in Sint-Gillis een normale zaak.

Omdat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich sinds vorig jaar in het huis bevindt, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens enkele weken geleden persoonlijk contact op met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Mvr. Bosmans meende zich 'nog iets te herinneren', nam snel een paar vluchtige notities en liet niets meer van zich horen. Het is op die manier dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel verdedigt...

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
02 537 49 97
groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

Copie aan: sabinemathus, david.baele.health.fgov, jgypers.molenbeek, mpayfa, jeugd.etterbeek, kabinet.F.Hariche, coppensrene, joseangeli.forest, cultuur.ukkel, sahruil.stgillis, e.bott.woluwe, boris.dillies, amclaeys.woluwe1150, mnovalet.stgilles, sarah.verhees.elsene, els.geeraerts.health.fgov, daan.de-moerloose, catherine.cornu.health.fgov, paul.boeckmans, bvangoidtsenhoven, pascaldubois, cdejonghe.woluwe1150, vanhengel, aloys.rigaut, marijke.dejonghe.vlaanderen, katrien.broekaert.health.fgov, cultuurbeleid.1080.molenbeek, kim.strauven, vanhengel, sven.gatz.vlaamsparlement, aelkhannouss.molenbeek, hgryseels.schaarbeek, greet.bonte, kabinet.burgemeester.woluwe1150, brigitte.depauw.cdenv, hmennekens.vanhengel, jjoannes.evere, mdehingvdb.ganshoren, gino.hoebeeck.minfin.fed, jdeblaere.woluwe1150, vlaamsezaken.1060.stgillis, avermeylen, francois.dedonnea.lachambre, bea.diallo.ixelles, alexander_gillemon, carlos.theus.etterbeek, jvandamme.molenbeek, stbosmans.stgilles, ndheere.anderlecht, pdecabooter.1082berchem, bram.bresseleers.bibliotheek, stefanector, ethel.savelkoul, luckasvandertaelen.forest.irisnet, jeanlucvanraes, pdufour.ixelles, monique.wylock.belgium.fed, kristien.stessens.health.fgov, frank.geets.just.fgov, yasminaverbeeck, mmombersschepers.jette, patrick.debouverie, carladejonghe, jean-luc.liens, dietger.geeraert.just.fgov, oliviercuvelier, arlette.debacker, j.crucifix.oudergem, ldenys.schaarbeek, gypers, fmiroir.anderlecht, stefan.cornelis.vldbrussel, filip.waghemans.health.fgov, b.collard.oudergem, bdespirlet.woluwe1150, kabosman.vub

---------------------------------------------------------

De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege van Sint-Gillis.

Meerderheid
LB (PS) (18), MR (6)

Oppositie
Ecolo (7), CDH (4)

Burgemeester
Charles Picqué (PS) Politie, algemene zaken, stedenbouw, cultuur. De minister-president wordt vervangen door Martine Wille (PS) als waarnemend burgemeester.

OCMW-voorzitter
Jean Spinette (LB-PS)

Vlaamse schepen
Mady Novalet-Van Vooren (VLD) wordt bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium voor drie jaar, daarna geeft ze de fakkel door aan Willem Stevens (LB-SP.A). Novalet-Van Vooren werd vijf jaar geleden de eerste Vlaamse schepen sinds decennia, ze tekende een eigen cultuurbeleid uit en is bezig met een Nederlandstalige bibliotheek.

Andere schepenen
- Alain Leduc (LB-PS) Werk en vorming, sport, sociale cohesie, onderwijs voor sociale promotie
- Patrick Debouverie (MR-PRL) Economische ontwikkeling, toerisme, juridische zaken
- Carlo Luyckx (LB-PS) Burgerlijke stand, Europese zaken, erediensten, financiën, mobiliteit, informatica
- Martine Wille (LB-PS) openbaar onderwijs en de bevoegdheden van de burgemeester (zie hoger)
- Anne Vanesse (LB-PS) Crèches, gezin, gelijke kansen mannen–vrouwen, openbare gezondheid
- Saïd Ahruil (LB-PS) Jeugd, groene ruimten en beplantingen, veiligheids- en preventiecontract
- Cathy Marcus (LB-PS) Grondregie, huisvesting, wijkcontracten, voogdij over het OCMW, Europese programma’s

Nederlandstalige gemeenteraadsleden
- Willem Stevens (LB-SP.A) wordt over drie jaar schepen. Begon zijn politieke carrière bij Agalev en werkt nu als fractiesecretaris voor SP.A-Spirit in het Brussels parlement.
- Nathalie Espeel (Groen!) was tijdens de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid; nu verhuist ze naar de oppositiebanken.

zondag 17 december 2006, Brussel Deze Week

Gepost door: Jan Boeykens | 26-07-07

Patrick Dewael - VLD laat Vlamingen stikken Brussel, 26 juli 2007

Minister Patrick Dewael
Open VLD

Geachte Heer Dewael,

Betreft: VLD laat Vlamingen stikken

Gezien u gisteren met formateur Yves Leterme aan de onderhandelingstafel zat, vind ik het een gepast moment om u een copie van onze perstekst te sturen waarin staat te lezen op welke manier de Vlamingen in Brussel door de VLD in de steek worden gelaten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

----------------------------------
BRUSSEL: VLD LAAT VLAMINGEN STIKKEN

De franstalige politici in Brussel maken zich wel druk als Leterme een grapje maakt rond de Brabançonne maar als iemand duizenden liters water in zijn appartement krijgt, zwijgen ze in koor. Dat wil daarom niet zeggen dat de Open VLD in Brussel de belangen van de Vlamingen verdedigt...


Brussel, 22.7.2007 - Inzake de verkrotting van het geklasseerde huis in de Faiderstraat n° 10 te 1060 Sint-Gillis, werden zowel Martine Wille, waarnemend burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste), als de schepenen gecontacteerd.

Martine Wille schreef in januari 2007 naar de door de vrederechter aangestelde beheerder-immobiliënexpert van het huis dat zij artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien er niets tegen de waterinfiltratie van het huis zou worden ondernomen. De beheerder liet het huis echter verder verkommeren zonder dat Martine Wille daartegen protesteerde. Sinds januari 2007 kwamen daardoor opnieuw meer dan 600 liters doorheen het dak gedrupt.

Schepen Cathy Marcus (Parti Socialiste) die verantwoordelijk is voor huisvesting in Sint-Gillis, trok zich tot nogtoe niets aan van de verkrotting van het historische huis en de gezondheid van de bewoners.

Ook voor Mady Novalet-Van Vooren (VLD), schepen bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium, is de verkrotting van historische huizen in Sint-Gillis een normale zaak.

Omdat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich sinds vorig jaar in het huis bevindt, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens enkele weken geleden persoonlijk contact op met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Mvr. Bosmans meende zich 'nog iets te herinneren', nam snel een paar vluchtige notities en liet niets meer van zich horen. Het is op die manier dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel verdedigt...

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
02 537 49 97
groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

Copie aan: sabinemathus, david.baele.health.fgov, jgypers.molenbeek, mpayfa, jeugd.etterbeek, kabinet.F.Hariche, coppensrene, joseangeli.forest, cultuur.ukkel, sahruil.stgillis, e.bott.woluwe, boris.dillies, amclaeys.woluwe1150, mnovalet.stgilles, sarah.verhees.elsene, els.geeraerts.health.fgov, daan.de-moerloose, catherine.cornu.health.fgov, paul.boeckmans, bvangoidtsenhoven, pascaldubois, cdejonghe.woluwe1150, vanhengel, aloys.rigaut, marijke.dejonghe.vlaanderen, katrien.broekaert.health.fgov, cultuurbeleid.1080.molenbeek, kim.strauven, vanhengel, sven.gatz.vlaamsparlement, aelkhannouss.molenbeek, hgryseels.schaarbeek, greet.bonte, kabinet.burgemeester.woluwe1150, brigitte.depauw.cdenv, hmennekens.vanhengel, jjoannes.evere, mdehingvdb.ganshoren, gino.hoebeeck.minfin.fed, jdeblaere.woluwe1150, vlaamsezaken.1060.stgillis, avermeylen, francois.dedonnea.lachambre, bea.diallo.ixelles, alexander_gillemon, carlos.theus.etterbeek, jvandamme.molenbeek, stbosmans.stgilles, ndheere.anderlecht, pdecabooter.1082berchem, bram.bresseleers.bibliotheek, stefanector, ethel.savelkoul, luckasvandertaelen.forest.irisnet, jeanlucvanraes, pdufour.ixelles, monique.wylock.belgium.fed, kristien.stessens.health.fgov, frank.geets.just.fgov, yasminaverbeeck, mmombersschepers.jette, patrick.debouverie, carladejonghe, jean-luc.liens, dietger.geeraert.just.fgov, oliviercuvelier, arlette.debacker, j.crucifix.oudergem, ldenys.schaarbeek, gypers, fmiroir.anderlecht, stefan.cornelis.vldbrussel, filip.waghemans.health.fgov, b.collard.oudergem, bdespirlet.woluwe1150, kabosman.vub

---------------------------------------------------------

De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege van Sint-Gillis.

Meerderheid
LB (PS) (18), MR (6)

Oppositie
Ecolo (7), CDH (4)

Burgemeester
Charles Picqué (PS) Politie, algemene zaken, stedenbouw, cultuur. De minister-president wordt vervangen door Martine Wille (PS) als waarnemend burgemeester.

OCMW-voorzitter
Jean Spinette (LB-PS)

Vlaamse schepen
Mady Novalet-Van Vooren (VLD) wordt bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium voor drie jaar, daarna geeft ze de fakkel door aan Willem Stevens (LB-SP.A). Novalet-Van Vooren werd vijf jaar geleden de eerste Vlaamse schepen sinds decennia, ze tekende een eigen cultuurbeleid uit en is bezig met een Nederlandstalige bibliotheek.

Andere schepenen
- Alain Leduc (LB-PS) Werk en vorming, sport, sociale cohesie, onderwijs voor sociale promotie
- Patrick Debouverie (MR-PRL) Economische ontwikkeling, toerisme, juridische zaken
- Carlo Luyckx (LB-PS) Burgerlijke stand, Europese zaken, erediensten, financiën, mobiliteit, informatica
- Martine Wille (LB-PS) openbaar onderwijs en de bevoegdheden van de burgemeester (zie hoger)
- Anne Vanesse (LB-PS) Crèches, gezin, gelijke kansen mannen–vrouwen, openbare gezondheid
- Saïd Ahruil (LB-PS) Jeugd, groene ruimten en beplantingen, veiligheids- en preventiecontract
- Cathy Marcus (LB-PS) Grondregie, huisvesting, wijkcontracten, voogdij over het OCMW, Europese programma’s

Nederlandstalige gemeenteraadsleden
- Willem Stevens (LB-SP.A) wordt over drie jaar schepen. Begon zijn politieke carrière bij Agalev en werkt nu als fractiesecretaris voor SP.A-Spirit in het Brussels parlement.
- Nathalie Espeel (Groen!) was tijdens de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid; nu verhuist ze naar de oppositiebanken.

zondag 17 december 2006, Brussel Deze Week

Gepost door: Jan Boeykens | 26-07-07

VLD tegen verplichte omkadering van huurprijzen in Brussel Terwijl de huurprijzen in Brussel onbetaalbaar worden voor bepaalde groepen van mensen, keerde de VLD zich tegen een verplichte omkadering van de huurprijzen die zij 'communistisch' noemt. Dat zegt wel iets over het ultra-conservatieve en anti-sociale karakter van de VLD in Brussel...


Open Vld Brussel verzet zich tegen een voorstel van resolutie van PS en Ecolo dat de huurprijzen in de hoofdstad wil omkaderen. De partij is de enige van de meerderheid die zich kant tegen het voorstel. Volgens Open Vld zal de resolutie uiteindelijk leiden tot een verlaging en begrenzing van de huurprijzen. De Brusselse liberalen stelden vrijdag tijdens een persconferentie in het Brussels parlement hun alternatief voor. Ze willen een vrijwillige omkadering.

Communistisch
De voorgestelde maatregel is volgens Carla Dejonghe en Jean-Luc Vanraes populistisch, communistisch en volstrekt contraproductief. "De huurprijzen in Brussel stijgen omdat er een tekort aan woningen is. Door verhuurders te verplichten hun huurprijzen te begrenzen of te laten dalen, schrik je investeringen in kwaliteit en aantal huurwoningen af. Gelijkaardige beslissingen in het buitenland bleken allemaal negatieve gevolgen te hebben", luidt het.

Volgens Open Vld Brussel zorgt een omkadering van huurprijzen niet voor een hoger aanbod beschikbare woningen. "Integendeel. Eigenaars zullen niet langer geneigd zijn om hun woning ter beschikking te stellen van huurders of te investeren in de kwaliteit van de woning."

Aanbod
"Een omkadering van de huurprijzen zal bovendien geen effect op de toegang tot het huren van een woning, zolang het niet gepaard gaat met een hoger aanbod", gaat het verder. "De rij potentiële huurders per woning wordt nog langer. Sommigen zullen nu misschien wel in staat zijn om een woning te huren, maar de beslissing om te verhuren blijft nog steeds bij de eigenaar liggen."

Volgens Open Vld zal de eigenaar de woning in de praktijk verhuren op basis van andere factoren dan de huurprijs. "Er moet niet aan getwijfeld worden dat de meest kredietwaardige huurder de huurwoning zal mogen intrekken."

Amendementen
Dejonghe en Vanraes dienen daarom nu 17 amendementen in die moeten leiden tot de vrijwillige omkadering van de huurprijzen. Eigenaars kunnen hun huurprijzen omkaderen in ruil voor fiscale als andere stimuli. De liberalen stellen onder meer een verlaging voor van de onroerende voorheffing op de woning, van 1,25 tot 0,8 procent of tot op het niveau van de sociale woning.

Open Vld pleit voorts voor een aftrek van reële kosten op de belastingen voor investeringen gedaan in het kader van een vrijwillige omkadering van de huurprijzen, administratieve ondersteuning vanwege de sociale verhuurkantoren en gebruik van de huurcheques. (belga)

Het Laatste Nieuws - 9.3.2007

Gepost door: Roel | 26-07-07

'De meest rabiate Vlaams-onvriendelijke en zelfs Vlaams-vijandige partijen in Brussel zijn de MR en Ecolo' Bert Anciaux - 3 juni 2007:

Communautair racisme

Het zijn federale verkiezingen. Hoe gaan Wallonië en Franstalig Brussel de kaarten delen? Die vraag komt in Vlaanderen wel heel weinig aan bod. Verder dan enkele gratuite aanvallen op de PS-staat komt men in Vlaanderen niet . In Brussel hebben we de eer en het genoegen de Franstalige zusterpartijen wél te kennen.

Meer dan 40 % van de zetels in Kamer en Senaat worden toegewezen door de inwoners uit het Franstalige landsgedeelte. De machtsverhoudingen voor een volgende regeringsvorming worden echt niet enkel in Vlaanderen bepaald dus.

De meest rabiate Vlaams-onvriendelijke en zelfs Vlaams-vijandige partijen in Brussel zijn de MR en Ecolo. De Franstalige liberalen kiezen resoluut voor een anti-Vlaams programma. De Vlaamse gemeenten rond Brussel moeten volgens hen deel worden van dit Brussel. Vlaanderen moet alle hinder van de vliegtuigen op zich nemen. De taalwetgeving moet aangepast worden ten nadele van de Vlamingen. En de Vlamingen in Brussel moeten als tweederangsburgers beschouwd worden. De liberalen langs Franstalige zijde zijn bijzonder duidelijk, dat moet je hen nageven.

Maar ook de zusterpartij van Groen! is uiterst Vlaams-vijandig. Het zijn parlementsleden van Ecolo die keer op keer racistische opmerkingen maken tegenover Vlamingen. Durant en Nagy beschouwen Vlamingen als onverdraagzaam. Ze verkondigen steeds het beeld alsof elke Vlaming stinkend rijk en egoïstisch is. In Brussel zetten ze de allochtone gemeenschappen keer op keer op tegen de Vlamingen.

Ook de Franstalige christendemocraten laten in Brussel hun ergernis tegenover de Vlaamse Gemeenschap de vrije loop. Milquet en anderen uit deze partij gedragen zich uiterst hautain tegenover de Vlaamse bevolking. Keer op keer moeten we vanzelfsprekende rechten afdwingen en hiervoor nadien nog dankbaar zijn ook.

Noch vanuit Groen!, noch vanuit VLD of CD&V staat deze anti-Vlaamse houding de goede samenwerking met de zusterpartijen in de weg. Ook bij de PS is er in Brussel een gekende Vlaams-onvriendelijke houding. Het lijkt wel alsof men Vlamingen als profiteurs bekijkt omdat er wettelijke rechten zijn voor deze 'minderheid'. Men vergeet er bij te zeggen dat de Franstalige minderheid op Belgïsch niveau eveneens identieke rechten verkregen heeft.

In Vlaanderen kent men de strapatsen van de PS. Maar veel te weinig kent men de ronduit racistische trekjes die de andere Franstalige partijen er op nahouden tegenover de Vlaamse bevolking. Voor een deel zijn de Vlamingen daar ook zélf verantwoordelijk voor. De voortdurende minachting van een betekenisvol deel van de Vlaamse publieke opinie voor heel Wallonië is hemeltergend. Maar toch biedt dit geen voldoende verklaring voor de bewuste beeldvorming vanuit Franstalige hoek waarbij Vlamingen afgeschilderd worden als een bende kapitalistische racisten.

Kiezen in Vlaanderen voor de VLD is ook een beetje kiezen voor de MR waarin Maingain en het FDF echt niet naar de achtergrond zijn verdwenen. Kiezen voor Groen! is in hoge mate ook kiezen voor Ecolo. Laat Ecolo nu net die partij zijn die van Brussel zondermeer een monoculturele francofone stad wil maken. Zonder enig respect voor de culturele eigenheid van Vlamingen of andere gemeenschappen.

Ik zou willen dat alle kiezers in Vlaanderen eerst eens een jaartje in Brussel zouden komen wonen. Alleen al om te weten hoe hallucinant de houding is van de Franstalige partijen tegenover de Vlamingen. Wanneer je dan merkt dat Groen! volledig samen campagne voert met Ecolo, dan hou ik mijn hart vast. Geen nieuwe Durants a.u.b. die schaamteloos alle hinder en miserie op één bevolkingsgroep willen afwentelen. Geen nieuw racisme meer, van welke kant ook.

http://www.bertanciaux.be/mainweblog.php?2007-06-04T00:00:00


Gepost door: Roel | 26-07-07

Briefje Bert Anciaux mailbertanciaux@spirit.be
Geachte Heer Anciaux,
Beste Bert,

Betreft: anti-vlaamse partijen in Brussel


Alhoewel ik heel wat negatieve ervaringen heb gehad met de Sp.a en PS vond ik uw artikel over de Anti-Vlaamse houding van bepaalde politieke partijen in Brussel ten zeerste interessant.

Tot voor kort dacht ik dat enkel de PS anti-Vlaams gezind was maar na mijn ervaring met de Dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' te Sint-Gillis (VLD) weet ik wel beter.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
----

VLD laat Vlamingen stikken

De franstalige politici in Brussel maken zich wel druk als Leterme een grapje maakt rond de Brabançonne maar als iemand duizenden liters water in zijn appartement krijgt, zwijgen ze in koor. Dat wil daarom niet zeggen dat de Open VLD in Brussel de belangen van de Vlamingen verdedigt...


Brussel, 22.7.2007 - Inzake de verkrotting van het geklasseerde huis in de Faiderstraat n° 10 te 1060 Sint-Gillis, werden zowel Martine Wille, waarnemend burgemeester van Sint-Gillis (Parti Socialiste), als de schepenen gecontacteerd.

Martine Wille schreef in januari 2007 naar de door de vrederechter aangestelde beheerder-immobiliënexpert van het huis dat zij artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet zou laten toepassen indien er niets tegen de waterinfiltratie van het huis zou worden ondernomen. De beheerder liet het huis echter verder verkommeren zonder dat Martine Wille daartegen protesteerde. Sinds januari 2007 kwamen daardoor opnieuw meer dan 600 liters doorheen het dak gedrupt.

Schepen Cathy Marcus (Parti Socialiste) die verantwoordelijk is voor huisvesting in Sint-Gillis, trok zich tot nogtoe niets aan van de verkrotting van het historische huis en de gezondheid van de bewoners.

Ook voor Mady Novalet-Van Vooren (VLD), schepen bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium, is de verkrotting van historische huizen in Sint-Gillis een normale zaak.

Omdat de zetel van de vzw Werkgroep Morkhoven zich sinds vorig jaar in het huis bevindt, nam Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens enkele weken geleden persoonlijk contact op met Mevrouw Stéphanie Bosmans, Cultuurbeleidscoördinator van de dienst 'Vlaamse Aangelegenheden' van schepen Novalet-Van Vooren. Mvr. Bosmans meende zich 'nog iets te herinneren', nam snel een paar vluchtige notities en liet niets meer van zich horen. Het is op die manier dat de VLD de belangen van de Vlamingen in Brussel verdedigt...

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com
02 537 49 97
groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/

Copie aan: sabinemathus, david.baele.health.fgov, jgypers.molenbeek, mpayfa, jeugd.etterbeek, kabinet.F.Hariche, coppensrene, joseangeli.forest, cultuur.ukkel, sahruil.stgillis, e.bott.woluwe, boris.dillies, amclaeys.woluwe1150, mnovalet.stgilles, sarah.verhees.elsene, els.geeraerts.health.fgov, daan.de-moerloose, catherine.cornu.health.fgov, paul.boeckmans, bvangoidtsenhoven, pascaldubois, cdejonghe.woluwe1150, vanhengel, aloys.rigaut, marijke.dejonghe.vlaanderen, katrien.broekaert.health.fgov, cultuurbeleid.1080.molenbeek, kim.strauven, vanhengel, sven.gatz.vlaamsparlement, aelkhannouss.molenbeek, hgryseels.schaarbeek, greet.bonte, kabinet.burgemeester.woluwe1150, brigitte.depauw.cdenv, hmennekens.vanhengel, jjoannes.evere, mdehingvdb.ganshoren, gino.hoebeeck.minfin.fed, jdeblaere.woluwe1150, vlaamsezaken.1060.stgillis, avermeylen, francois.dedonnea.lachambre, bea.diallo.ixelles, alexander_gillemon, carlos.theus.etterbeek, jvandamme.molenbeek, stbosmans.stgilles, ndheere.anderlecht, pdecabooter.1082berchem, bram.bresseleers.bibliotheek, stefanector, ethel.savelkoul, luckasvandertaelen.forest.irisnet, jeanlucvanraes, pdufour.ixelles, monique.wylock.belgium.fed, kristien.stessens.health.fgov, frank.geets.just.fgov, yasminaverbeeck, mmombersschepers.jette, patrick.debouverie, carladejonghe, jean-luc.liens, dietger.geeraert.just.fgov, oliviercuvelier, arlette.debacker, j.crucifix.oudergem, ldenys.schaarbeek, gypers, fmiroir.anderlecht, stefan.cornelis.vldbrussel, filip.waghemans.health.fgov, b.collard.oudergem, bdespirlet.woluwe1150, kabosman.vub

---------------------------------------------------------

De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad en schepencollege van Sint-Gillis.

Meerderheid
LB (PS) (18), MR (6)

Oppositie
Ecolo (7), CDH (4)

Burgemeester
Charles Picqué (PS) Politie, algemene zaken, stedenbouw, cultuur. De minister-president wordt vervangen door Martine Wille (PS) als waarnemend burgemeester.

OCMW-voorzitter
Jean Spinette (LB-PS)

Vlaamse schepen
Mady Novalet-Van Vooren (VLD) wordt bevoegd voor Vlaamse aangelegenheden, duurzame ontwikkeling en patrimonium voor drie jaar, daarna geeft ze de fakkel door aan Willem Stevens (LB-SP.A). Novalet-Van Vooren werd vijf jaar geleden de eerste Vlaamse schepen sinds decennia, ze tekende een eigen cultuurbeleid uit en is bezig met een Nederlandstalige bibliotheek.

Andere schepenen
- Alain Leduc (LB-PS) Werk en vorming, sport, sociale cohesie, onderwijs voor sociale promotie
- Patrick Debouverie (MR-PRL) Economische ontwikkeling, toerisme, juridische zaken
- Carlo Luyckx (LB-PS) Burgerlijke stand, Europese zaken, erediensten, financiën, mobiliteit, informatica
- Martine Wille (LB-PS) openbaar onderwijs en de bevoegdheden van de burgemeester (zie hoger)
- Anne Vanesse (LB-PS) Crèches, gezin, gelijke kansen mannen–vrouwen, openbare gezondheid
- Saïd Ahruil (LB-PS) Jeugd, groene ruimten en beplantingen, veiligheids- en preventiecontract
- Cathy Marcus (LB-PS) Grondregie, huisvesting, wijkcontracten, voogdij over het OCMW, Europese programma’s

Nederlandstalige gemeenteraadsleden
- Willem Stevens (LB-SP.A) wordt over drie jaar schepen. Begon zijn politieke carrière bij Agalev en werkt nu als fractiesecretaris voor SP.A-Spirit in het Brussels parlement.
- Nathalie Espeel (Groen!) was tijdens de vorige bestuursperiode OCMW-raadslid; nu verhuist ze naar de oppositiebanken.

zondag 17 december 2006, Brussel Deze Week

Gepost door: Roel | 26-07-07

'L'alliance entre le MR et le PS au niveau du conseil communal devrait en toute vraisemblance être reconduite' Présentation de la liste MR "Vivre Ensemble Saint-Gilles"


Mercredi 10 mai 2006, Saint-Gilles - La composition et les projets de la liste MR "Vivre Ensemble Saint-Gilles" a été présentée officiellement à la presse par Patrick Debouverie, échevin et chef de file communal.

La liste est composée de 35 candidats représentants la diversité de la commune. Elle comprend également des représentants du VLD, dont l'échevine Mady Novalet - Van Vooren.

L'alliance entre le MR et le PS au niveau du conseil communal devrait en toute vraisemblance être reconduite.

Gepost door: Roel | 26-07-07

'Pest Voor Vlaanderen' Van PVV naar VLD

In 1992 werd de partij onder impuls van Verhofstadt omgevormd naar de VLD. Hiermee hoopte men ten dele komaf te maken met het anti-Vlaamse imago van de partij. PVV werd voorheen soms smalend 'Pest Voor Vlaanderen' genoemd. Naast een nieuwe naam kwamen er ook veel verruimers die toetraden tot de nieuwe partij. Vooral enkele bekende figuren uit de toenmalige Volksunie maakten de overstap, bijvoorbeeld Jaak Gabriels, toenmalige voorzitter van de VU en Hugo Coveliers. Vanaf begin jaren 90 ging de VLD er bij elke verkiezing op vooruit.

Info: Wikipedia

Gepost door: Roel | 26-07-07

'Pest Voor Vlaanderen' - Van PVV naar VLD Van bij haar oprichting in 1961 tot eind jaren zestig was de PVV (nadien omgedoopt tot VLD) een partij die het unitaire karakter van de Belgische staat met klem verdedigde. De rol van de autoritaire en Belgicistisch-gezinde partijvoorzitter Omer Vanaudenhove èn de macht van de Waalse en Brusselse liberalen in de partij was hierbij van cruciaal belang.

http://www.scriptiebank.be/NL/index.php?page=44&jaar=2002&id=518

Gepost door: Roel | 26-07-07

Een stukje Brusselse geschiedenis ...Toen in 1830 Rouppe burgemeester van Brussel werd, verklaarde hij het Frans tot de enige officiële voertaal van het stadsbestuur. De meerderheid van de bevolking was echter fransonkundig en sprak het Brabants-Brusselse dialekt van de streek. Een aantal vlaamsvoelende leden van de kleinere burgerij begint hiertegen actie te ondernemen wat resulteert in de oprichting van een 'Grievencommissie' (K.B. van 27 juni 1856) en de vereniging 'Vlamingen Vooruit' op 27 mei 1858 te Sint-Joost-Ten-Node (met o.a. Karel Buls, Léon Vanderkindere, Emile Moyson, César de Paepe, en anderen).

Vanaf 1881 is Karel Buls burgemeester. Buls is begaan met de leefbaarheid van de stad en vooral met de ontvoogding van de volksmens. Het lager onderwijs wordt weer in het Nederlands gegeven. Verschillende monumenten en historische gebouwen (bv de Grote Markt en de Zwarte Toren) worden door de bescherming van Buls van de ondergang en de sloop gered. Ook onder zijn bewind boekt de Vlaamse beweging in Brussel succes door de oprichting van een Vlaamse Schouwburg, waar Koning Leopold II op 13 oktober 1887 als eerste Belgische koning een Nederlandse toespraak houdt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt Brussel door de Duitsers bezet en Adolphe Max wordt krijgsgevangene in Duitsland. Tijdens de oorlog krijgt het Vlaams activisme meer en meer succes als reactie tegen de steeds verder doorgedreven verfransing van Brussel. Na de oorlog komt, vooral vanuit de Franstalige pers een lastercampagne op gang tegen alles wat Vlaams en Nederlandstalig is.

Met de komst van de Europese Gemeenschap naar Brussel steeg de belangstelling van projectontwikkelaars en speculanten voor de stad aan de Zenne. Het aloude stadsweefsel werd vanaf de jaren 60 meer en meer verminkt en verwaarloosd. De ontvolking die hiervan het gevolg was, werd slechts gedeeltelijk tenietgedaan door de grote toevloed van Zuid-Europese en Noord-Afrikaanse immigranten en de vele buitenlandse ambtenaren die zich in Brussel vestigden...

Uit: http://www.digitaalbrussel.be/thema/toerisme/geschiedenis/urbanisa.asp

Gepost door: leentje | 26-07-07

'Het brusselse liberalisme is altijd volks en sociaal geweest.' 'Het brusselse liberalisme is altijd volks en sociaal geweest.' Dat zegt Brussels Open VLD-parlementslid René Coppens naar aanleiding van Brussels Blauw, een recent boekje van Open VLD-Brussel over de geschiedenis van de Vlaamse liberalen in de hoofdstad.

Na jaren van verguizing mag ideologie vandaag weer, hebben liberale partijstrategen besloten. Om die onverhoopte terugkeer te vieren, heeft Open VLD-nationaal een leuk boekje uitgegeven met daarin de liberale grondbeginselen en de voornaamste wapenfeiten van het liberalisme hier te lande. Maar het was in Brussel dat in 1846 de Belgische liberale partij het licht zag. Daarom leek het Open VLD-Brussel niet overbodig om met een eigen boekje ook een Brussels hoofdstuk aan de geschiedenis van het Vlaamse liberalisme te breien.

De Belgische liberale partij ontstond op initiatief van de Brusselse Alliance, de vrijmetselaarsloge van Théodore Verhaegen - de legendarische stichter van de Université Libre de Bruxelles. Het beperkte programma van die liberale partij - behalve op het vlak van antiklerikalisme was de eensgezindheid ver te zoeken - was, hoe kan het ook anders in die tijd, van a tot z in het Frans opgesteld.

De Vlamingen hadden het in die jaren erg moeilijk om hun stem in de door de Franstaligen gedomineerde liberale partij te laten horen. De notoire uitzondering daarop was Karel Buls, burgemeester van Brussel in de tweede helft van de 19e eeuw, en hevig voorvechter van onderwijs in de moedertaal.

Nog belangrijker voor de geschiedenis van het Vlaamse liberalisme in de hoofdstad is het geslacht Hoste. Vader Hoste of Julius Hoste Sr. richtte in 1893 de krant Het Laatste Nieuws op. Onder het motto 'De man z'n gazet' wilde hij de spreekbuis zijn van 'een Vlaams en volks liberalisme'. Daarnaast stond vader Hoste in 1913 aan de wieg van het Liberaal Vlaams Verbond, dat tot de splitsing van de unitaire liberale partij in 1972 een geliefkoosde vluchtheuvel voor Vlaamsgezinde liberalen zou blijven.

Zijn zoon, Julius Hoste Jr., was tijdens het interbellum tweemaal minister van Onderwijs. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vluchtte Hoste Jr. naar Londen, omdat hij weigerde als dagbladmaker te dienen onder de Duitse bezetter. Na de oorlog liet hij Het Laatste Nieuws opnieuw een Vlaamsgezinde en liberale koers varen.

In de jaren 1960 namen de communautaire spanningen in Brussel overhand toe. Vlaamse liberalen raakten gefrustreerd door het gebrek aan kansen binnen de unitaire Liberale Partij. August Dewinter, in die jaren het boegbeeld van het Liberaal Vlaams Verbond in de hoofdstad, lag toen mee aan de basis van het 'verbond der Vlaamse PVV-afdelingen van het kiesarrondissement Brussel', beter bekend als de Blauwe Leeuwen .

De aangekondigde splitsing van de unitaire partij kwam er in 1972, de PVV deed haar intrede. 'Mijn man (Freddy Neyts, nvdr) en ik hebben de PVV hier voor grotendeels uit de grond gestampt', vertelt Annemie Neyts, de grande dame van de Brusselse liberalen. 'En dat in een heel vijandige politieke omgeving.' Het waren immers de hoogdagen van het Fransdolle FDF. 'Als gevolg daarvan was de samenhorigheid onder Vlaamse liberalen in de hoofdstad groot', vertelt Brussels Open VLD-parlementslid René Coppens. 'Ook kenmerkend voor Vlaamse liberalen in Brussel is hun volkse en sociale inborst.' Een stuk progressiever in elk geval dan de plaatselijke Franstalige variant, waarmee de verstandhouding altijd moeilijk is gebleven.

De politieke invloed van de Vlaamse liberalen is in de hoofdstad natuurlijk nooit erg groot geweest, en die van de Franstalige liberalen is tanende. Dat laatste is echter niet alleen de schuld van de gewijzigde demografie - minder burgerij, meer kansarmen en allochtonen - in de hoofdstad. 'Ik zeg het niet graag,' aldus Annemie Neyts, 'maar de Franstalige Brusselse liberalen zijn ontstellend zwak. Er is lijn noch gezag... De MR-federatie hier lijkt nergens naar.'

Knack van 14 maart 2007, Han Renard
Volkse liberalen in de hoofdstad
© 2007 Roularta Media Group NV

Gepost door: leentje | 26-07-07

VLD danst naar de pijpen van de Parti Socialiste Vlamingen in Sint-Gillis moeten niets van de Dienst voor 'Vlaamse Aangelegenheden' verwachten omdat de VLD uiterst tevreden is met het feit dat Mady Novalet-Van Vooren die bij de verkiezingen amper 300 stemmen op haar naam kreeg, er het Schepenambt mag uitoefenen.

Als Van Vooren niet naar de pijpen danst van de Parti Socialiste die er alles te vertellen heeft en indien zij over bepaalde zaken haar mond niet houdt, dan mag de VLD niet meer 'meedoen' van de franstalige socialisten.

Ik weet niet hoe het met de andere Diensten 'Vlaamse Aangelegenheden' van de Brusselse gemeenten is gesteld maar ik vermoed dat men als Vlaming al halfdood moet zijn vooraléér men op één van die diensten kan rekenen...

----------

http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Gepost door: Yves Goossen | 27-07-07

Hoe staat het met de gewone huizen ? Er is hier inderdaad sprake van een geklasseerde woning die mensen met een laag inkomen zich onmogelijk kunnen aanschaffen en het huis is dan nog grotendeels het eigendom van Prinses de Croÿ.

Men kan zich afvragen hoe de Brusselse regering omgaat met de huizen van mensen die zich nauwelijks een huis kunnen aanschaffen en die geen titel hebben. Die huizen laat men zeker verkrotten !
Vandaar waarschijnlijk dat er volgens de cijfers van de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BRRoW) in 2004 zo'n 15.000 woningen en appartementen in Brussel leegstonden.

Gepost door: Jan Boeykens | 28-07-07

'Wij bestaan' en 'Brusselse Bond voor Recht op Wonen' eisen aandacht voor Brussel Duizenden mensen ondertekenden een petitie waarin zij meer aandacht vroegen voor Brussel.
Voor mensen die in een onmenselijk woonsituatie verkeren, kunnen de Brusselse regering en gemeenten echter 'niets doen' en wensen zij zelfs geen gebruik te maken van de Nieuwe Gemeentewet...
----Brussel - Na de kritiek van de Brusselse minister-president en van de Brusselse Bond voor Recht op Wonen, uit nu ook het Brussels platform 'Wij bestaan' haar ongenoegen over de formatienota van formateur Yves Leterme (CD&V). De nota heeft te weinig aandacht voor het Brussels Gewest, luidt het, en ziet Brussel enkel als een probleem.

De groep academici, werkgevers en gewone Brusselaars achter het platform 'Wij bestaan' vroeg in de aanloop naar de federale regeringsonderhandelingen al aandacht voor Brussel. Ze verzamelden bijna 10.000 handtekeningen van mensen die hun oproep ondersteunen.

In de formatienota die vandaag op tafel ligt, vinden ze de gevraagde aandacht echter niet terug. Integendeel, de nota van Leterme ziet het Brussels Gewest enkel als een probleem, onder meer in de context van de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. De groep verzet zich tegen meer inspraak van de gemeenschappen in Brussel en pleit voor een sterkere Brusselse gemeenschap.

'Wij bestaan' roept minister-president Charles Picqué (PS) nu op om samen met alle andere Brusselse politici meer aandacht voor Brussel op te eisen. Picqué laakte eerder al het gebrek aan aandacht voor Brussel in de nota van Leterme, net als de Brusselse Bond voor Recht op Wonen.

Brussel Nieuws, vrijdag 27 juli 2007

Gepost door: Jan Boeykens | 29-07-07

Frituuruitbaters gediscrimineerd Onlangs reikte de minister Guy Van Hengel van de VLD een Bronzen Zinneke uit aan één of andere meesterkok van een restaurant waar hij regelmatig te gast is.

De frituuruitbaters die dag en nacht hun kloten aftrekken om het gezellig te maken in Brussel, komen voor de zoveelste maal niet aan bod.

Wanneer bezoekt minister Van Hengel nog eens een simpel frituur en heeft hij aandacht voor de kwaliteiten van de Brusselse friet ?

Gepost door: Misnoegde frituuruitbater | 03-08-07

De commentaren zijn gesloten.